<<< A szenteltvízzel való meghintés a nagymisék előtt.  


A Szentmise


 A Szentmise rendje

 
A hittanulók miséje

 
A pap felkészülve az oltárhoz megy, térdet hajt az oltár lépcsőjénél és állva, érthető hangon mondja:
(a keresztvetés után öszzetett kézzel)

 

Pap mondja (P): In nomine Patris,  (keresztet vet) et Filii, et Spiritus Sancti.

   P: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.

Ministráns feleli (M): Amen

  M: Amen

(P): Introibo ad altare Dei.

  P: Bemegyek az Isten oltárához.

(M): Ad Deum qui laetificat juventutem meam.

  M: Az Istenhez, ki ifjúi örömmel tölt el engem.

 

A 42. zsoltár  

(Judica me)
(Gyászmisékben, továbbá Feketevasárnaptól Nagyszombatig bezáróan elmarad)

(P): Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me.

  P: Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, kelj védelmére ügyemnek az istentelen nemzetséggel szemben, a gonosz és álnok embertől szabadíts meg engem.

(M): Quia tu es, Deus, fortitudo mea: quare me repulisti, et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus?

  M: Hisz te vagy az Isten, az én erősségem, miért vetsz el engem, miért kell szomorúan járnom-kelnem, míg sanyargat engem ellenségem?

(P): Emitte lucem tuam et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua.

  P: Küldd el világosságodat és igazságodat, hadd vezessenek és vigyenek el engem szent hegyedre és hajlékaidba.

(M): Et introibo ad altare Dei: ad Deum qui laetificat juventutem meam.

  M: És bemegyek az Isten oltárához, az Istenhez, ki ifjúi örömmel tölt el engem.

(P): Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus: quare tristis es anima mea, et quare conturbas me?

  P: És lantszóval dicsérlek téged, Isten, én Istenem, miért vagy szomorú, lelkem, miért háborgatsz engem?

(M): Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: salutare vultus mei, et Deus meus.

  M: Bízzál az Istenben, mert fogom még áldani őt, arcom üdvösségét, az én Istenemet.

(P): Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

  P: Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek.

(M): Sicut erat in principo, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen.

  M: Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökön örökké. Amen.

(P): Introibo ad altare Dei.

  P: Bemegyek az Isten oltárához.

(M): Ad Deum qui laetificat juventutem meam.

  M: Az Istenhez, ki ifjúi örömmel tölt el engem.

(P): Adjutorium nostrum in nomine Domini.

  P: Segítségünk az Úr nevében.

(M): Qui fecit coelum et terram.

  M: Aki az eget és a földet alkotta.

 

Confiteor (nyilvános bűnvallomás)  

[a pap "Confiteor"-ja]

(P): Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo, et opere: (mellét háromszor megüti) mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

  P: GYÓNOM a mindenható Istennek, a Boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Mihály főangyalnak, Keresztelő Szent Jánosnak, Szent Péter és Pál apostoloknak, minden szenteknek és nektek, testvéreim, hogy nagyot vétkeztem gondolattal, szóval és cselekedettel. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem azért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, Szent Mihály főangyalt, Keresztelő Szent Jánost, Szent Péter és Pál apostolokat, az összes szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz Istenünkhöz.

(M): Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.

  M: Irgalmazzon neked a mindenható Isten és bocsássa meg vétkeidet és vezéreljen az örök életre.

(P): Amen.

  P: Amen.

 

[a hívek "Confiteor"-ja]
 

(M): Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi pater: quia peccavi nimis cogitatione verbo, et opere: (mellét háromszor megüti) mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum.

  M: GYÓNOM a mindenható Istennek, a Boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Mihály főangyalnak, Keresztelő Szent Jánosnak, Szent Péter és Pál apostoloknak, minden szenteknek és neked, atyám, hogy nagyot vétkeztem gondolattal, szóval és cselekedettel. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem azért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, Szent Mihály főangyalt, Keresztelő Szent Jánost, Szent Péter és Pál apostolokat, az összes szenteket, és téged, atyám, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz Istenünkhöz.

(P): Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.

  P: Irgalmazzon nektek a mindenható Isten és bocsássa meg vétkeiteket és vezéreljen az örök életre.

(M): Amen.

  M: Amen
 

A hívek keresztet vetnek miközben a pap megadja a feloldozást:

(P): Indulgentiam absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.

  P: Bűneinknek elengedését, föloldozását és bocsánatát adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Úr.

(M): Amen.

  M: Amen.

(P): Deus, tu conversus vivificabis nos.

  P: Isten, ha te felénk fordulsz, újjá éledünk.

(M): Et plebs tua laetabitur in te.

  P: És néped örvendeni fog benned.

(P): Ostende nobis Domine, misericordiam tuam.

  P: Mutasd meg nekünk, Uram irgalmasságodat.

(M): Et salutare tuum da nobis.

  M: És add meg nekünk az üdvösséget.

(P): Domine, exuadi orationem meam.

  P: Uram, hallgasd meg könyörgésemet.

(M): Et clamor meus ad te veniat.

  M: És kiáltásom jusson eléd.

(P): Dominus vobiscum.

  P: Az Úr legyen veletek.

(M): Et cum spiritu tuo.

  M: És a te lelkeddel.

(P): Oremus.

  P: Könyörögjünk.

 

A pap felmegy az oltárhoz, miközben csendben mondja:

Aufer a nobis, quaesumus Domine, iniquitates nostras: ut ad Sancta Sanctorum puris mereamur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

  Vedd el, kérünk, Urunk, gonoszságainkat: hogy a szentek szentjébe tiszta szívvel mehessünk be. A mi Urunk, Krisztus által. Amen
 

Összetett kezét az oltárra helyezi és meghajolva mondja:
(majd közben megcsókolja az oltárt középen, ahol az ereklyék vannak)

Oramus te. Domine, per merita Sanctorum tuorum, quorum reliquiae hic sunt et omnium Sanctorum: ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen

  Kérünk téged Urunk, hogy szenteidnek, kiknek ereklyéi itt vannak és minden szentnek érdemei által bocsásd meg minden bűnömet. Amen
 
(Ünnepi misében)
A pap megáldja a tömjént:

Ab illo benedicaris, in cujus honore cremaberis. Amen.

  Áldjon meg téged az, akinek tiszteletére elégsz. Amen

Aztán átveszi a diakonustól/turifertől a tömjénezőt, megtömjénezi az oltárt imádkozás nélkül, majd visszaadja neki, és a diakonus/turifer megtömjénezi a papot.

 

Introitus

A pap keresztet vet, elimádkozza az Introitust.

 

Kyrie

(P): Kyrie eleison.  

(M): Kyrie eleison.

(P): Kyrie eleison.

(M): Christe eleison.

(P): Christe eleison.

(M): Christe eleison.

(P): Kyrie eleison.

(M): Kyrie eleison.

(P): Kyrie eleison.

P: Uram irgalmazz

M: Uram irgalmazz

P: Uram irgalmazz

M: Krisztus kegyelmezz

P: Krisztus kegyelmezz

M: Krisztus kegyelmezz

P: Uram irgalmazz

M: Uram irgalmazz

P: Uram irgalmazz

 

Gloria

[nagy doxologia]
(a viola és fekete színben mondott misékben elmarad)
Ezután az oltár közepén kezét előbb kitárva, majd ismét összetéve mondja:

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,

  Dicsőség a magasságban Istennek! És a földön békesség a jóakaratú embereknek! Dicsőítünk Téged, áldunk Téged, imádunk Téged, magasztalunk Téged. Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú. Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

  Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

  Te elveszed a világ űneit, hallgasd meg könyörgésünket!

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

  Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!

Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu , in gloria Dei Patris. Amen.

  Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt , az Atyaisten dicsőségében! Amen.
 

A pap megcsókolja az oltárt középen és a nép felé fordulva mondja:

(P): Dominus Vobiscum.

  P: Az Úr legyen veletek.

(M): Et cum spiritu tuo.

  M: És a te lelkeddel.

 

Collecta
 

(P): Oremus.

  P: Könyörögjünk.
 

A könyörgés (collecta) befejezésekor a ministráns mondja:

(M): Amen.

  M: Amen.

 

Szentlecke

 

Miután a pap elolvasta a szentleckét a ministráns mondja:

(M): Deo gratias.

  M: Istennek legyen hála.

 

Graduale  

(Graduale, tractus /böjti ének/, az Alleluja; vagy a sequentia)

Paschale victimae

  Húsvét vigiliáján
Veni, Sancte Spiritus   Pünkösdkor
Lauda Sion   Úrnapján
Stabat Mater   Hét Fájdalmú Szűz ünnepén
Dies Irae   Halottak napján, gyászmisén a mise rendje szerint.

 

Munda cor Meum

A ministráns átviszi a misekönyvet az evangélium oldalra, miközben a pap középen meghajolva és összetett kezekkel csendben mondja:

Munda cor meum ac labia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaiae Prophetae calculo mundasti ignito: ita me tua grata miseratione dignare mundare, ut sanctum Evangelium tuum digne valeam nuntiare. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

  Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, aki Izaiás próféta ajkát az izzó parázzsal megtisztítani méltóztattál, hogy én is, a te végtelen irgalmaságod folytán megtisztulva, Evangéliumodat méltón hirdethessem. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Jube, Domine benedicere.

  Áldj meg engem, Uram!

Dominus sit in corde meo et in labiis meis: ut digne et competenter annuntiem Evangelium suum. Amen.

  Az Úr legyen szívemben és ajkamon, hogy méltón és illően hirdessem Evangéliumát. Amen.
 

Ünnepi misén amikor a diakonus olvassa az evangéliumot a fentiekhez hasonlóan, majd a diakonus letérdel és áldást kér a paptól e szavakkal:

(M:) Jube, domne, benedicere.

  M: Áldj meg engem, Uram!

(P) Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis: ut digne et competenter annunties Evangelium suum. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

  P: Az Úr legyen szívedben és ajkadon, hogy méltón és illően hirdesd Evangéliumát. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

 

Az Evangélium

A hívek felállnak.

(P) Dominus vobiscum.

  P: Az Úr legyen veletek.

(S) Et cum spiritu tuo.

  M: És a te lelkeddel.

(P) Sequentia (vagy Initium) sancti Evangelii secundum N.

  P: P: A szent evangélium szakasza (vagy kezdete) Szent N. szerint.

(S) Gloria tibi, Domine.

  M: Dicsőség neked, Urunk.
 
Az evangélium befejeztekor a ministráns mondja:

(M): Laus tibi, Christe.

  M: Dicséret neked, Krisztus.
 

A pap megcsókolja az evangéliumot ezekkel a szavakkal:

(P): Per evangelica dicta deleantur nostra delicta.

  P: Az evangélium szavai törüljék el bűneinket.

 

Szentbeszéd

 

A níceai hitvallás (Credo)

A szentbeszéd után a hívek felállnak, s a pap mondja:

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de coelis.

  Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.

Mindenki ezen szavak alatt letérdel.

ET INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO EX MARIA VIRGINE: ET HOMO FACTUS EST.

  MEGTESTESÜLT A SZENTLÉLEK EREJÉBŐL SZŰZ MÁRIÁTÓL ÉS EMBERRÉ LETT.

Crucifixus etiam pro nobis; sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in coelum: sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos: cujus regni non erit finis.

  Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre, et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam ventura saeculi. Amem.

  Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
 

A pap megcsókolja az oltárt és a nép felé fordulva mondja:

(P): Dominus vobiscum.

   P: Az Úr legyen veletek.

(M): Et cum spiritu tuo.

  M: És a te lelkeddel.

(P): Oremus.

  P: Könyörögjünk.


 
A hívek miséje

Felajánlás (Offertorium)  

A hívek leülnek, vagy letérdelnek, amikor a pap elimádkozza a felajánlási éneket (Offertorium), ezután, amikor a pap a kehelyről leveszi a kendőt, a ministráns egyszer csönget, , A pap veszi a paténát az ostyával és míg azt felajánlja, mondja:

Suscipe, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, hanc immaculatam hostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis, et offensionibus, et negligentiis meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus christianis vivis atque defunctis: ut mihi, et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen.

  Fogadd el, szent Atya, mindenható örök Isten, ezt a szeplőtelen áldozatot, melyet én, méltatlan szolgád, felajánlok neked, élő és igaz Istenemnek, számtalan bűnömért, sértéseimért és hanyagságaimért: fölajánlom minden itt körülállókért, sőt minden keresztény hívőkért, élőkért és holtakért, hogy nekem és nekik üdvösségünkre váljék az örök életre. Amen.
 

Ezután a paténával keresztet vet és leteszi az ostyát a korporáléra. Aztán bort majd vizet öt a kehelybe. A kehelybe keverésre szánt vizet a kereszt jelével megáldja és mondja:

Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti: da nobis per hujus aquae et vini mysterium, ejus divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps, Jesus Christus Filius tuus Dominus noster: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus: per omnia saecula saeculorum. Amen.

  Isten, ki az emberi természet méltóságát csodálatos módon alkottad és még csodálatosabb módon megújítottad: add, hogy e víz és bor misztériuma által annak istenségében részesülhessünk, aki emberségünknek részesévé lenni méltóztatott: Jézus Krisztus, a te Fiad, a mi Urunk, által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
 

Aztán fogja kelyhet és felajánlása közben mondja:

(P): Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clementiam: ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nostra et totius mundi salute cum odore suavitatis ascendat. Amen.

  P: Fölajánljuk neked, Urunk, az üdvösség kelyhét, és kérjük kegyességedet, hogy isteni Felséged színe elébe a mi és az egész világ üdvösségéért kedves illatként szálljon fel. Amen.
 
Aztán a kehellyel keresztet vet az oltár felett és leteszi a kelyhet a korporáléra és a pallával befedi. Majd összetett kezét az oltárra teszi és kissé meghajolva mondja:

In spiritu humilitatis, et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificum nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus.

  Alázatos szívvel és törődött lélekkel fogadj el minket, Urunk, és add, hogy úgy szálljon ma eléd áldozatunk, hogy tessék neked, Úr Isten.
 

A pap felegyenesedik, kitárja kezét, magasba emelve fel, összekulcsolja; szemét az égre emeli, majd letekint és mondja:

Veni, Sanctificator omnipotens aeterne Deus: et benedic hoc sacrificum tuo sancto nomini praeparatum.

  Jöjj, megszentelő, mindenható, örök Isten, és áldd meg ezt a szent nevednek előkészített áldozatot.

 

Az adományok tömjénezése  

(ünnepi miséken)
A pap megáldja a tömjént:

Per intercessionem beati Michaelis Archangeli, stantis a dextris altaris incensi, et omnium electorum suorum, incensum istud dignetur Dominus benedicere, et in odorem suavitatis accipere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

  Szent Mihály főangyalnak, aki ott állt a tömjénoltár jobb oldalán és minden választottadnak közbenjárására, kegyeskedjél, Urunk ezt a tömjént megáldani és kellemes illatként elfogadni. A mi Urunk, Krisztus által. Amen
A pap megtömjénezi az adományokat, e szavakkal:

Incensum istud a te benedictum, ascendat ad re, Domine, et descendat super nos misericordia tua.

  Ez az általad megáldott tömjénfüst szálljon fel hozzád Urunk: és szálljon le ránk a te irgalmad.
A pap megtömjénezi a feszületet és az oltárt, mondván:

Dirigatur, Domine, oratio mea sicut incensum in conspectu tuo: elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum. Pone, Domine, custodiam ori meo, et ostium circumstantiae labiis meis: ut non declinet cor meum in verba malitiae, ad excusandas excusationes in peccatis. Accendat in nobis Dominus ignem sui amoris, et flammam aeterne caritatis. Amen.

  Szálljon illatáldozatként színed elé imádságom, Uram, s kezem felemelése legyen olyan, mint az esti áldozat. Tégy, Uram, lakatot szájamra, reteszt ajkam ajtajára, hogy ne térjen szívem gonoszságra és mentegetvén ne mentegessem bűnömet. Gyujtsa fell bennünk az Úr az ő szeretetének tüzét s az örök szeretet lángját. Amen.

 

A kézmosás  

(Zs. 25, 6-12)

Lavabo inter innocentes manus meas: et circumdabo altare tuum, Domine. Ut audiam vocem laudis: et enarrem universa mirabila tua. Domine, dilexi decorem domus tuae: et locum habitationis gloriae tuae. Ne perdas cum impiis, Deus animam meam: et cum viris sanguinum vitam meam: in quorum manibus iniquitates sunt: dextera eorum repleta est muneribus.

  Ártatlanok között mosom kezeimet: és körülveszem, Uram, a te oltárodat. Hogy hallassam a dicséret szózatát: és hirdessem minden csodatetteidet. Uram, szeretem a te házad ékességét: és dicsőségednek lakóhelyét. Ne veszítsd el a gonoszokkal lelkemet: a vérszomjas emberekkel életemet. Kiknek kezéhez gonoszság tapad: jobbjuk telve van megvesztegetéssel.

Ego autem in innocentia mea ingressus sum: redime me, et miserere mei. Pes meus stetit in directo: in ecclesiis benedicam te, Domine.

  Én pedig az én ártatlanságomban járok: válts meg engem és irgalmazz nékem. Az egyenes úton áll az én lábam: a gyülekezetekben áldalak téged, Uram.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen.

  Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen.

 

Imádság a Szentháromsághoz  

Ezután az oltár közepén kissé meghajolva és összetett kezét az oltárra helyezve mondja:

Suscipe sancta Trinitas, hanc oblationem, quam tibi offerimus ob memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi Domini nostri: et in honorem beatae Mariae semper Virginis, et beati Joannis Baptistae, et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum, et omnium Sanctorum: ut illis proficiat ad honorem, nobis autem ad salutem: et illi pro nobis intercedere dignentur in coelis, quorum memoriam agimus in terris. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

  Fogadd kegyesen, Szentháromság, ezt a felajánlott adományt, melyet neked elhoztunk a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésének, föltámadásának és mennybemenetelének emlékére, a boldogságos és mindenkor szűz Mária, Keresztelő Szent János, Szent Péter és Pál apostol, ezek és minden szentnek tiszteletére, nekünk pedig üdvösségünkre váljék és hogy érettünk közbenjárjanak mennyekben azok, akiknek emlékét üljük a földön. Ugyanazon Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

 

Orate Frates  

A pap megcsókolja az oltárt, és a nép felé fordulva kitárja kezét, majd összeteszi mondván:

(P): Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.

  P: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek, elfogadható legyen a mindenható Atyaisten előtt.

(M): Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiae suae sanctae. Amen.

  M: Fogadja el az Úr kezedből ezt az áldozatot nevének dícséretére, a mi javunkra és az egész Anyaszentegyház javára.

(P): Amen.

  P: Amen.

 

Secreta  

A pap kitárt kezekkel elmondja halkan az adományok feletti imádságokat (secreta), utána érthető hangon mondja:

(P): Per omnia saecula saeculorum.

  P: Mindörökkön örökké.

(M): Amem.

  M: Amen.

 

Prefáció  

A prefáció előtt:

(P): Dominus vobiscum.

  P: Az Úr legyen veletek.

(M): Et cum spiritu tuo.

  M: És a te lelkeddel.

(P): Sursum corda.

  P: Emeljük fel szívünket.

(M): Habemus ad Dominum.

  M: Felemeltük az Úrhoz.

(P): Gratias agamus Domino Deo nostro.

  P: Adjunk hálát Urunk Istenünknek.

(M): Dignum et justum est.

  M: Méltó és igazságos.

Ezután a pap kitárt kezekkel elmondja (énekli) a prefációt.

 

Sanctus  

Ezután mindenki letérdel, majd keresztet vetve a pap mondja:

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

  Szent vagy, szent vagy, szent vagy, seregek Ura, Istene. Tele van az ég és föld a te dicsőségeddel. Hozsanna a magasságban. Áldott, ki az Úr nevében jő. Hozsanna a magasságban.

 A MISE KÁNONJA
Te Igitur  
Az oltár előtt mélyen meghajolva, kezét az oltárra téve a pap mondja halkan:

Te igitur, clementissime Pater, per Jesum Christum Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus uti accepta habeas, et benedicas, haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia illibata; in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica; quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris toto orbe terrarum: una cum famulo tuo Papa nostro N., et Antistite nostro N., et omnibus orthodoxis, atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus.

  Téged ezért, legkegyesebb Atya, Jézus Krisztus, a te Fiad s a mi Urunk nevében esedezve kérünk, hogy fogadd el és áldd meg ezeket az ajándékokat, ezeket az adományokat, ezeket a szent és sértetlen áldozati tárgyakat, melyeket főképen a katholikus Anyaszentegyházadért neked bemutatunk, hogy azt az egész világon békében és egységben megőrizni, megtartani és kormányozni méltóztassál a te szolgáddal: N. pápánkkal és N. püspökünkkkel és a katholikus apostoli hit minden igazhitű követőjével együtt.

 

Megemlékezés az élőkről
 

Memento, Domine, famulorum, famularumque tuarum N. et N. et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est, et nota devotio, pro quibus tibi offerimus: vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro se, suisque omnibus: pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis, et incolumitatis suae: tibique reddunt vota sua aeterno Deo, vivo et vero.

  Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról: N. N.-ről, és minden itt jelenlevőről, kiknek hitét ismered és áldozatos lelkét tudod, kikért neked bemutatjuk, vagy akik neked bemutatják ezt a dicsőítő áldozatot magukért és minden hozzájuk tartozókért, lelkük váltságára, lelki üdvösségük, testi jólétük reményében és felajánljuk neked, örök, élő és igaz Istennek áldozati adományaikat.

 

Megemlékezés a szentekről
 

Communicantes, et memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi: sed et beatorum Joseph ejusdem Virginis Sponsi, et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis, Thomae, Jacobi, Philippi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis, et Thaddaei: Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Joannis et Pauli, Cosmae et Damiani, et omnium Sanctorum tuorum; quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

  A szentek egyességében mindenekelőtt tisztelettel megemlékezünk a dicsőséges, mindenkoron Szűz Máriáról, Jézus Krisztusnak, Istenünknek és Urunknak szülőanyjáról, úgyszintén boldog apostolaid és vértanúidról, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádéról; Linus, Klétus, Kelemen, Xistus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krisogonus, János és Pálról, Kozma és Damjánról és minden szentedről; az ő érdemeikre és esedezéseikre add, hogy pártfogó segítséged mindenben megerősítsen minket. Ugyanazon Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

 

ÁTVÁLTOZTATÁS
 
Hanc Igitur  
(Az első bekezdés Nagyszombattól és Pünkösd vigiliájától eltér)
A pap az adományok fölé teszi a kezét és az első két szót hangosan mondja , majd halkan folytatja:

Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae quaesumus, Domine, ut placatus accipias: diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum jubeas grege numerari. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

  Szolgáidnak tehát és egyszersmint egész családodnak ezt az áldozatát, kérünk, Urunk, fogadd megengesztelődötten és napjainkat intézd a te békédben: ragadj ki minket az örök kárhozatból és sorozz választottaid seregébe. A mi Urunk Krisztus által. Amen.

Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, quaesumus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere digneris: ut nobis Corpus, et Sanguis fiat dilectissimi Filii tui Domini nostri Jesu Christi.

  Ezt az adományt kérünk, Isten, tedd mindenben áldottá, tulajdonoddá, érvényessé, szellemivé és elfogadhatóvá: hogy számunkra szeretett Fiadnak, a mi Urunknak Jézus Krisztusnak testévé, és vérévé váljék.

Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in coelum ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit , fregit, deditque discipulis suis, dicens: Accipite, et manducate ex hoc omnes,

  Ki szenvedésének előestéjén, szent és tiszteletreméltó kezébe vette a kenyeret, fölemelte szemét az égre hozzád, Isten, mindenható Atyjához, neked hálát adva megáldotta, megtörte és tanítványainak adta e szavakkal: Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan:
 
A kenyér átváltoztatása
 

HOC EST ENIM CORPUS MEUM.

  MERT EZ AZ ÉN TESTEM.
 

A pap térdet hajt az Úr imádására.

Felkel és felmutatja a népnek, mindenki rátekint, és csöndben magában, hittel, imádattal és szeretettel mondja - Én Uram, én Istenem!

Leteszi a Szent Testet a korporáléra és imádással ismét térdet hajt.


 

Ezután leveszi a fedőt a kehelyről és mondja

Simili modo postquam coenatum est, accipiens et hunc praeclarum Calicem in sanctas ac venerabiles manus suas: item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis, dicens: Accepite, et bibite ex eo omnes,

  Hasonló módon, miután megvacsoráltak, ezt a drága kelyhet is szent és tiszteletreméltó kezébe vette: ugyancsak hálát adva neked, megáldotta és odaadta tanítványainak e szavakkal: Vegyétek, és igyatok belőle mindnyájan:
 
A bor átváltoztatása
 

HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI, NOVI ET AETERNI TESTAMENTI: MYSTERIUM FIDEI: QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM.

  MERT EZ AZ ÉN VÉREMNEK KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ, A HITNEK MISZTÉRIUMA, MELY ÉRETTETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK A BŰNÖK BOCSÁNATÁRA.

Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis.

  Valahányszor ezt cselekszitek az én emlékezetemre cselekedjétek.
 

A pap térdet hajt a Szent Vér imádására.

Felkel és felmutatja a híveknek imádásra.

Leteszi a kelyhet a korporáléra és imádással ismét térdet hajt.


 

AZ ÁTVÁLTOZTATÁS UTÁNI IMÁDSÁGOK
 
Imádság az elfogadásért
 

Unde et memores, Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, ejusdem Christi Filii tui Domini nostri tam beatae passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in coelos gloriosae ascensionis: offerimus praeclarae majestati tuae de tuis donis ac datis hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, Panem sanctum vitae aeternae, et Calicem salutis perpetuae. Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris; et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui justi Abel, et sacrificium Patriarchae nostri Abrahae: et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech, sanctum sacrificium, immaculatam hostiam.

  Ime ezért megemlékezünk, Urunk, mi, a te szolgáid és egyszersmind a te szent néped is, ugyanazon Krisztusnak, a te Fiadnak, a mi Urunknak boldog szenvedéséről, ugyanígy halottaiból való feltámadásáról, valamint dicsőséges mennybemeneteléről is: és bemutatjuk magasztos Fölségednek saját ajándékaidból és adományaidból ezt a tiszta áldozatot, ezt a szent áldozatot, ezt a szeplőtlen áldozatot, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Tekints ezekre kegyes irgalmas és derűs tekintettel: és fogadd el, mint ahogy kegyesen elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékait, és ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát: és azt a szent és szeplőtlen áldozatot, melyet Melkizedek, a te főpapod mutatott be neked.
 
Imádság a mennybevitelért
 

Supplices te rogamus, omnipotens Deus, jube haec perferri per manus sancti Angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divinae majestatis tuae: ut quoquot ex hac altaris participatione, sacrosanctum Filii tui Corpus , et Sanguinem sumpserimus, omni benedictione coelesti et gratia repleamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

  Esdve kérünk, mindenható Isten: parancsold meg, hogy (az adományt) szent angyalod vigye, isteni Fölséged színe elé: hogy ahányan csak részt veszünk ez oltár áldozatában és Fiadnak szentséges testét és vérét magunkhoz vesszük, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Ugyanazon Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
 
Megemlékezés a holtakról
 

Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et N. qui nos praecesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis.
Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas, deprecamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

  Emlékezzél meg, Urunk, N. N. szolgáidról és szolgálóidról, kik előttünk mentek hozzád a hit jelével és a béke álmát alusszák.
Ezeknek, Urunk, és minden, Krisztusban elhúnyt hivőnek add meg, kérünk, az enyhülés, világosság és béke helyét. Ugyanazon Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

 

Megemlékezés magunkról  

A pap jobbkezével megüti mellét, az első három szót emeltebb hagon mondja, majd csendben folytatja:

Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam, et societatem donare digneris, cum tuis sanctis Apostolis et Martyribus: cum Joanne, Stephano, Matthia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnete, Caecilia, Anastasia, et omnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consortium, non aestimator meriti, sed veniae, quaesumus, largitor admitte. Per Christum Dominum nostrum.

  Nekünk is, bűnös szolgáidnak, kik irgalmad bőségében bizakodunk, juttass kegyesen némi részt és közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal: János, István, Mátyás, Barnabás, Ignác, Sándor, Marcellin, Péter, Felicitász, Perpetua, Ágota, Luca, Ágnes, Cecilia, Anasztázia (vértanukkal) és minden szenteddel és kérünk, hogy ha nem is mint érdemeink jutalmazója, hanem mint a bűnbocsánat adója, bocsáss be az ő társaságukba. Krisztus Urunk által.

 

Per quem haec omnia, Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et praestas nobis.

  Ki által mind e jókat, Urunk, mindig alkotod, megszenteled, élteted, megáldod, és nekünk adod.
 

A pap lefedi a kelyhet, térdet hajt, és a jobbkezében levő Ostyával háromszor keresztet vet a kehely felett e szavakkal:

Per ipsum (amikor a pap felemeli a kelyhet, a ministráns egyszer csönget ), et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria.

  Általa (amikor a pap felemeli a kelyhet, a ministráns egyszer csönget ),, és Vele, és Benne van neked mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egyetemben minden tiszteleted és dicsőséged.
 

A pap leteszi az Ostyát, a kelyhet befödi, térdet hajt, felkel és érthető hangon mondja (énekli):

(P): Per omnia saecula saeculorum.

  P: Mindörökkön örökké.

(M): Amen.

  M: Amen.

 

ÁLDOZÁS
 

(P): Oremus. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere:

  P: Könyörögjünk. Üdvös parancsolatok késztetésére és isteni tanítással kioktatva merjük imádkozni:
 

Miatyánk  

Kezét kitárva hangosan mondja (énekli):

Pater noster, qui es in coelis: sanctificetur nomen tuum: adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in coelo, et in terra. Panem nostrum quotibianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem:

  Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben; Szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; Legyen meg a te akaratod, miképpen menyben, azonképpen itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe.

(M): Sed libera nos a malo.

  M: De szabadíts meg a gonosztól.

(P): Amen.

  P: Amen.

 

Libera Nos, kenyértörés és elegyítés
 

(P): Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, praesentibus, et futuris: et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus Sanctis, da propitius pacem in diebus nostris: ut ope misericordiae tuae adjuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

  P: Szabadíts meg minket, kérünk Urunk minden mult, jelen és jövő bajtól: a boldogságos és dicsőséges, mindenkor Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál, meg András apostolaidnak és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban: hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek és minden háborítástól biztosak legyünk.
 

A pap leveszi a fedőt a kehelyről, térdet hajt, majd kettétöri az Ostyát a kehely fölött, majd letör egy részt e szavakkal:

Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum.

  Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által. Ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, Isten. Mindörökkön örökké.

(M): Amen.

  M: Amen.

 

Magával a partikulával háromszor keresztet vet a kehely felett e szavakkal:

(P): Pax Domini sit semper vobiscum.

  P: Az Úr békéje legyen mindenkor veletek.

(M): Et cum spiritu tuo.

  M: És a te lelkeddel.
 

A partikulát beleejti a kehelybe, csendben mondva:

(P): Haec commixtio et consecratio Corporis et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen.

  P: A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének ez az egyesítése és megszentelése váljék nekünk, kik azt magunkhoz vesszük, az örök életre. Amen.

 

Agnus Dei  

A pap befedi a kelyhet, térdet hajt, felkel, a Szentség fölé hajol összetett kezekkel, és mellét háromszor megütve, érthető hangon mondja:

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis.

  Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis.

  Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

  Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.

 

(A gyászmisében nem mondja miserere nobis, hanem helyette dona eis requiem /adj nekik nyugodalmat/, és harmadszor hozzáteszi sempiternam /adj nekik örök nyugodalmat/.)


ÁLDOZÁS ELŐTTI IMÁDSÁGOK
A pap ezután összetett kezeit az oltárra teszi és meghajolva, csendben mondja a következő imádságokat:
 
A békéért
 

Domine Jesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis: ne respicias peccata mea, sed fidem Ecclesiae tuae; eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris: qui vivis et regnas Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

  Uram, Jézus Krisztus, ki azt mondottad apostolaidnak: Békét adok nektek, az én békémet adom nektek: ne tekintsd az én vétkeimet, hanem Anyaszentegyházad hitét: és tartsd meg békében és egységben: Ki élsz és uralkodol, mint Isten, mindörökön örökké. Amen.

 

Bűnök bocsánatáért
 

Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris, cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti: libera me per hoc sacrosanctum Corpus et Sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis, et universis malis: et fac me tuis semper inhaerere mandatis, et a te numquam separari permittas: Qui cum eodem Deo Parte et Spiritu Sancto vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen.

  Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, ki az Atya akaratából a Szentlélek közreműködésével halálod által a világnak életet adtál: szabadíts meg engem ezen szentséges tested és véred által minden gonoszságomtól és minden rossztól: add, hogy parancsaidhoz mindig ragaszkodjam és ne engedd, hogy valaha elszakadjam tőled: Ki ugyanazon Atyaistennel és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, Isten, örökön örökké. Amen.

 

A jó áldozás kegyelméért
 

Perceptio Corporis tui, Domine Jesu Christe, quod ego indignus sumere praesumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationen; sed pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis, et ad medelam percipiendam. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

  Testednek vétele, Uram, Jézus Krisztus, melyet én, méltatlan, magamhoz venni bátorkodom, ne váljék ítéletemre és kárhozatomra, hanem kegyességed szerint szolgáljon lelkem és testem oltalmára és gyógyulására: Ki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egyetemben, Isten, mindörökön örökké. Amen.

 

A pap áldozása
 

Panem coelestem accipiam, et nomen Domini invocabo.

  A mennyei kenyeret veszem magamhoz és az Úr nevét hívom segítségül.
 
Kissé meghajolva, az Ostya mindkét részét balkezének hüvelyk- és mutatóujjával megfogja, jobbjával háromszor megüti mellét és kissé emeltebb hangon háromszor mondja:

Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

  Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd és meggyógyul az én lelkem.
 
Ezután az Ostyával a paténa fölött keresztet vet maga előtt és mondja:

Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen.

  A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizze meg lelkemet az örök életre. Amen.
 
A pap meghajolva tisztelettel magához veszi az Ostya mindkét részét. Azután leveszi a fedőt a kehelyről, térdet hajt, összegyűjti a töredékeket, letörli a paténát a kehely felett, közben mondja:

Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invoacbo. Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero.

  Mit adjak az Úrnak viszonzásul mindazért, amit nekem adott? Az üdvösség kelyhét veszem és az Úr nevét hívom segítségül: dícsérve hívom az Urat és megszabadulok ellenségeimtől.
 
A pap megfogja a kelyhet a jobbkezével, azzal keresztet vet maga előtt és mondja:

Sanguis Domini nostri Jesu Christi custiodiat animam meam in vitam aeternam. Amen.

  A mi Urunk jézus Krisztus vére őrizze meg lelkemet az örök életre. Amen.
 
Tisztelettel magához veszi a szent Vért a beleejtett Ostyarészecskével együtt.

 

A hívek áldozása  

A ministráns elmondja a Confiteort, ha van áldozó.

(M): Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi Pater: quia peccavi nimis cogitatione verbo, et opere:

  M: GYÓNOM a mindenható Istennek, a Boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Mihály főangyalnak, Keresztelő Szent Jánosnak, Szent Péter és Pál apostoloknak, minden szenteknek és neked, atyám, hogy nagyot vétkeztem gondolattal, szóval és cselekedettel.
Megüti mellét háromszor.

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

  Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem!

Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum.

  Kérem azért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, Szent Mihály főangyalt, Keresztelő Szent Jánost, Szent Péter és Pál apostolokat, az összes szenteket, és téged, atyám, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz Istenünkhöz.

(P): Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.

  P: Irgalmazzon nektek a mindenható Isten és bocsássa meg vétkeiteket és vezéreljen az örök életre.

(M): Amen.

  M: Amen.

(P): Indulgentiam absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.

  P: Bűneinknek elengedését, föloldozását és bocsánatát adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Úr.

(M): Amen.

  M: Amen.
 
A pap térdet hajt, kivesz egy kisebb Ostyát a cibóriumból és a hívek felé fordulva mondja:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.

  Íme az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit.
 
A pap (a hívekkel együtt) háromszor mondja:

Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

  Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd és meggyógyul az én lelkem.

 

A szentáldozás 

(Az áldozó nem válaszol 'Amen'-t.)
Az áldozót az áldoztatórácsnál térdelve megáldoztatja a pap e szavakkal :

Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.

  A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizze meg lelkedet az örök életre. Amen.
 
Miután mindenki megáldozott, a pap visszahelyezi a cibóriumot a Szentségházba.

 

Befejező szertartások  

A pap a ministráns felé nyújtja a kelyhet, az föláll, és bort önt abba, miközben a pap mondja:

Quod ore sumpisimus, Domine, pura mente capiamus, et de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum.

  Amit szánkkal magunkhoz vettünk, Urunk, fogadjuk azt tiszta szívbe: és a földi adomány váljék számunkra az örökkévalóság eszközlőjévé.
 
A ministráns bort, azután vizet önt a pap ujjaira, aki megtörli az ujjait mondván:

Corpus tuum, Domine, quod sumpsi, et Sanguis, quem potavi, adhaereat visceribus meis: et praesta; ut in me non remaneat scelerum macula, quem pura et sancta refecerunt Sacramenta. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum, Amen.

  Tested, Urunk, mit magamhoz vettem, és vérem, mit ittam, hassa át bensőmet: és add, hogy ne maradjon bennem a bűnnek semmi foltja, miután a tiszta és szent misztériumok megújítottak: Ki élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen.
 
A pap magához veszi a kehely tartalmát, megtörli a kelyhet, azután letakarja és középre teszi.
 

Communio 

A Szentleckeoldalról a pap elolvassa az áldozásra való éneket (Communio) a misekönyvből, aztán az oltár közepéhez megy, és mondja:

(P): Dominus vobiscum.

  P: Az Úr legyen veletek.

(M): Et cum spiritu tuo.

  M: És a te lelkeddel.

(P): Oremus.

  P: Könyörögjünk.
 

Post Communio 

Újra a Szentleckeoldalról a pap elolvassa az áldozás utáni imádságokat (postcommunio).

(M): Amen.

  M: Amen.

 

A SZENTMISE BEFEJEZÉSE
 
Az elbocsátás  
A pap az oltár közepéhez megy, megcsókolja az oltárt, a hívek felé fordul és hangosan mondja:

(P): Dominus vobiscum.

  P: Az Úr legyen veletek.

(M): Et cum spiritu tuo.

  M: És a te lelkeddel.

(P): Ite, Missa est.

  P: Menjetek, itt az elbocsátás.

(M): Deo gratias.

  M: Istennek legyen hála.

 

Az áldás  

Ezután a pap az oltár közepén meghajolva és összetett kezét az oltárra téve csendben mondja:

Placeat tibi, sancta Trinitas, obsequium servitutis meae: et praesta, ut sacrificium quod oculis tuae majestatis indignus obtuli, tibi sit acceptabile, mihique, et omnibus proquibus illud obtuli, sit te miserante propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

  Legyen tetszésedre, Szentháromság, hódoló szolgálatom és add, hogy az áldozat, melyet Fölséged színe előtt én, méltatlan, bemutattam, neked kedves legyen: nekem pedig és mindazoknak, kikért azt bemutattam, irgalmadból engesztelést szerezzen. A mi Urunk Krisztus által. Amen.
 
Aztán megcsókolja az oltárt és szemét az égre emeli, kezét kitárja, felemeli és összeteszi, fejét a kereszt felé meghajtja, majd a nép felé fordulva azt egy keresztvetéssel megáldja mondván:

(P): Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

  P: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, és a Fiú és a Szentlélek.

(M): Amen.

  M: Amen.

 

Az utolsó evangélium  

[János 1, 1-14]
A hívek felállnak az evangélium alatt.

(P): Dominus vobiscum.

  P: Az Úr legyen veletek.

(M): Et cum spiritu tuo.

  M: És a te lelkeddel.

(P): Initium sancti Evangelii secundum Joannem.

  P: A szent evangélium kezdete Szent János szerint.

(M): Gloria tibi, Domine.

  M: Dicsőség neked, Urunk.

(P): In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est; in ipso vita erat, et vita erat lux hominum; et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt.

  P: Kezdetben vala az Ige, és az Ige Istennél vala, és Isten vala az Ige. Ez vala kezdetben az Istennél. Mindenek őáltala lettek, és nála nélkül semmi nem lett, a mit lett. Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben világoskodik, de a sötétség azt föl nem fogta.

Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine eius: qui non ex sanguínibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt.

  Vala egy ember Istentől küldetve, kinek János vala neve. Ez bizonyságúl jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindnyájan higyenek őáltala. Nem vala ő a világosság, hanem hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Igaz világosság vala ez, mely megvilágosít minden e világra jövő embert. E világon vala, és a világ őáltala lett, és a világ őt meg nem ismeré. Tulajdonába jöve, de övéi be nem fogadák őt. Valamennyien pedig befogadák őt, hatalmat ada nekik, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, kik az ő nevében hisznek, kik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfiú akaratából, hanem az Istentől születtek.
Mindenki térdet hajt:

ET VERBUM CARO FACTUM EST

  ÉS AZ IGE TESTTÉ LŐN,

et habitavit in nobis; et vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigenti a Patre, plenum gratiae et veritatis.

  és miköztünk lakozék; és láttuk az ő dicsőségét, telve malaszttal és igazsággal.

(M): Deo gratias.

  M: Istennek legyen hála.

 

  XIII. Leó pápa imádsága a szentmise után.   >>>