Ünnepélyes főpapi mise a régi rítusban XII. Pius pápa tiszteletére
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2008. szeptember 26.)

A „Peregrinatio Romana Internationalis pro Pio PP XII” a következő hírt hozta nyilvánosságra:

„Die viii octobris adveniente, quod est feria quarta, hora octava (undecima ante meriediem), Emmus. ac Revmus. Cardinalis Castrillón, Pontificiae Commisionis Ecclesia Dei Praeses, missam pontificalem iuxta ritus romani formam extraordinariam in memoriam Pii PP XII celebravit Roma, sacello Paulino seu Burghesio Basilicae Liberiana.” – „Október 8-án 11 órakor S. E. Castrillón bíboros, az Ecclesia Dei Pápai Bizottság elnöke, XII. Pius pápa emlékezetére a római rítus rendkívüli formájában fog ünnepélyes főpapi misét celebrálni, melyre a Santa Maria Maggiore bazilika páli kápolnájában (Kapelle Borghese) kerül sor.”

Ez a közlemény alkalmat adhat arra is, hogy a bíborosnak néhány tradicionalista követelő magatartásával kapcsolatban tett kissé éles kijelentései miatt netán még meglevő nyugtalanságot valamelyest relativizálja.

Kapcsolódó cikk:
      „Az Eucharisztia nem adhat okot a szakadásra”


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA