hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja
A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGÉNEK KISZOLGÁLTATÁSA

S. E. MGR. BERNARD FELLAY PÜSPÖK
LÁTOGATÁSA BUDAPESTEN
2009. március 21-én

A Szent X. Pius Papi Közösség rendfőnöke, S. E. Mgr. Bernard Fellay püspök 2009. március 21-én délben érkezett a Ferihegyre. A repülőtéren kisebb „küldöttség” fogadta, mely H.H.P. Helmut Trutt, a közösség osztrák kerületének vezetőjéből, a Thököly úti FSSPX kápolna híveiből és négy magyar klerikusból tevődött össze. Mivel se Fellay püspök, se Trutt atya nem számított ilyen fogadtatásra, a meglepetés óriási és nagyon örömteli volt. Nem hiszem, hogy túlzok, ha azt mondom, hogy – az elmúlt hetek borzalmai után – ez a püspök felé megnyilvánuló tiszteletadás megadta és meghatározta az egész délután kitűnő hangulatát, amelyet minden hívő a kápolnában szinte kézzel foghatóan érzékelt.

A szertartás megkezdéséig még volt elég idő, hogy Fellay püspök úr elbeszélgessen a köszöntésére megjelent klerikusokkal, majd az érkező hívekkel.

A bérmálás a Veni Creator Spiritus eléneklésével kezdődött. Majd a püspök beszédet mondott. Hosszú prédikációja láthatóan nemcsak az újonnan bérmáltaknak és a híveknek, de a kispapoknak is szólt. Prédikációja után fölment az oltár lépcsőjén és a bérmálandók felé fordult, föléjük terjesztette kezét, és lehívta rájuk a Szentlelket hét ajándékával: a bölcsesség és értelem Lelkét, a tanács és erősség Lelkét, a tudomány és jámborság Lelkét és az istenfélelem Lelkét.
     Ezután következett a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A püspök külön-külön minden bérmálandó fejére rátette jobb kezét és homlokára krizmával keresztet írt, miközben e szavakat mondta: „Megjelöllek téged a kereszt jelével és megerősítelek az üdvösség krizmájával az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.” Megkenés után a püspök arcul legyintette a bérmálkozót, és ezt mondta: „Béke legyen veled.”
     (A kereszt, amellyel a püspök megjelöli a bérmálandó homlokát, azt jelenti, hogy ettől kezdve ő Krisztus bajnoka, és hitét nyíltan meg kell vallania az egész világ előtt. A megkenés a krizmával azt jelenti, hogy a bérmálandó megkapja Krisztus erejét, vagyis a Szentlelket. Az arcullegyintés arra figyelmezteti a megbérmáltat, hogy mint Krisztus bajnokának, minden megaláztatást el kell viselnie Krisztusért.)
     A püspök ezután azért imádkozott, hogy a Szentlélek befejezze megkezdett művét a megbérmáltakban. Utána leült és felszólította az újonnan megbérmáltakat, hogy a püspök előtt, aki az Egyház hivatalos képviselője, tegyenek bizonyságot arról, hogy valóban megbérmálkoztak, vagyis vallják meg hangosan hitüket. A megbérmáltak erre elmondták a Hiszekegyet, majd – mivel a hit mellett a hívők legfontosabb fegyvere és feladata az imádság – a két legfontosabb imádságot, a Miatyánkot és az Üdvözlégyet. A püspök ezután megáldotta a gyülekezetet és a Te Deum éneklése alatt kivonult a kápolnából.

A bérmálást követő misét is a püspök celebrálta – egyszerű énekes mise formában. Lehet, hogy ez nem volt egészen szabályos, de nagyon szép, különleges és áhítatos volt.

A mise után kis fogadás volt az előtérben, mely nagyon jó hangulatban zajlott le, különösen azért, mert a püspök mindenkivel hajlandó volt beszélgetni. A legtöbb hívőre ez a közvetlenség és atyai kedvesség tette a legnagyobb hatást. Azt nem értették, 20 évnyi tömérdek megpróbáltatás után, hogyan képes ennyire segítőkész, megértő, kedves, türelmes lenni mindenkihez. Sokan azt találták meghatónak és szokatlannak, hogy a híveket is „emberszámba” vette. A legszebb pillanatok közé tartoztak azok, amikor az elköszönő híveket, egy-egy családot, akik letérdelték eléje, a búcsúzáskor megáldott.

Fellay püspök úrnak még az este Bécsbe kellett utaznia. A pályaudvarra még kikísérte néhány hívő, akiket megáldott, így véve végső búcsút a magyarországi tradicionalista közösségtől. Talán nem túlzás azt állítani, és akik megélhették, biztosan nem tartják annak, hogy a tradíciónak és a Szent X. Pius Papi Közösség csaknem 20 éves magyarországi jelenlétének egyik, ha nem „a” legnagyobb eseménye volt S. E. Mgr. Fellay püspök mostani látogatása.

A püspök úr látogatásáról VIDEOFELVÉTEL és képek is készültek. Aki az eredeti – vagyis a nem itt bemutatandó tömörített változatot – szeretné megrendelni, ezt az igényét jelezze a honlap szerkesztőjével.

Fellay püspök úr beszédének összefoglalója itt található: A bérmálás a tökéletesség szentsége


KÉPSOROZAT FELLAY PÜSPÖK ÚR LÁTOGATÁSÁRÓL


A MEGÉRKEZÉS


BESZÉLGETÉS A KÉPOLNA ELŐTERÉBEN


A BÉRMÁLÁS

A szentség kiszolgáltatása

A szertartás befejezése


A SZENTMISE ELEJE ÉS VÉGE

A VIDEOFELVÉTELEK

A megérkezés
wmv fajltípus: 1:21 p; MB

A bérmálás
wmv fajltípus: 6:28 p; MB


AZ ELEJÉRE


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra               a KÉPGALÉRIA oldalra               a KEZDŐLAPRA