Molnár Tamás-konferencia Budapesten

Mint a mellékelt fotóról, illetve a róla elérhető plakátról kitűnik, 2009. október 16-án a Sapientia Egyetemen egész napos konferenciát tartanak Molnár Tamás professzor tiszteletére. A konferencia kisebb szünetekkel egész nap tart, délelőtt félt 10-től kezdődik és 18 órakor végződik.

A részletes program itt található.

Molnár Tamás Széchenyi-díjas keresztény filozófus bemutatására álljon itt néhány részlet az általa írt könyvek magyarországi köteteiből.

1.

Molnár Tamás – nemzetközileg elismert filozófus és politológus, számos, magyar nyelven is megjelent mű szerzője – szokatlan őszinteséggel, ugyanakkor a keresztény értékek iránti szigorú elkötelezettséggel vázolja fel az ezredvég aggasztó tendenciáinak társadalmi és történelmi gyökereit.
     Vajon létezik megoldás egy olyan korban, amelyben az ember „kimerült és lélektelen, s mérhetetlen őrültségében elutasítja a Kezet, amelybe százmilliók helyezik aggodalmaikat, meggyötört lelküket, megsebzett életüket és reményeiket”? A szerző szerint létezik! „A pokolba vezető út még visszakanyarodhat.”
„Az Egyház, évszázadok zarándoka” című könyv hátsó borítója

2.

Molnár Tamás budapesti születésű, 1949 óta az Egyesült Államok több egyetemén (Yale, Rutgers stb,) tanított, és nyugdíjazása óta az ELTE-n vallásfilozófiát ad elő. Többször beutazta a világot, sok egyetemen adott elő, és több kormány hívta meg politikai megfigyelőként. Hazánkban több könyvét fordították le franciából és angolból: A hatalom két arca (Európa), Utópia, örök eretnekség (Szent István Társulat), Az ideális állam kritikája (Eötvös Kollégium Füzetek), A pogány kísértés stb.
„A liberális hegemónia” című könyv hátsó borítója

3.

Molnár Tamás filozófus és politológus. Iskoláit Magyarországon és Romániában végezte, egyetemi tanulmányait Belgiumban és a New York-i Columbia Egyetemen, ahol doktorátust szerzett. Évtizedeken át Amerikában és több európai egyetemen tanított. A kormány meghívására Afrikában és Dél-Amerikában is töltött rövidebb-hosszabb időt. 1991-től a budapesti ELTE-n és a pécsi Janus Pannonius Egyetemen vallásfilozófiát tanít.
     Molnár Tamás franciául és angolul írott könyvei az úgynevezett „kontroverziális” műfajba sorolhatók, hiszen, a korszellemtől eltérve, megkérdőjelezik a „tudományos modernség” több tételét, régi-új utakra vezetvén az olvasót.
„Utópia, örök eretnekség” című könyv hátsó borítója

Most, a Molnár Tamás életmű előtt tisztelgő konferencia alkalmából került fel – mintegy ízelítőül – AZ EGYHÁZ évszázadok zarándoka című 1990-ben íródott könyvének egyik fejezete, mely A II. Vatikáni Zsinat következményei címet viseli.


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA