Irgalmasság, realitásérzék és slampos körülmények
Professzor Dr. Robert Spaemann kommentárja a Pius Közösség papszenteléséhez
(forrás: www.kath.net – 2009. június 26.)

Ahol hiányzik a jó akarat, ott különös módon gyakran a logikus gondolkozás is hiányzik. Németországban nagy nyugtalanság uralkodik a Pius Közösség papszentelései miatt. Ezek nem megengedettek, erősítette meg a Vatikán sajtóirodája. Istennek hála csak a sajtószóvivő, hiszen a közlemény semmi újat nem tartalmaz. A közösség papjai már jóval a kiközösítés előtt fel voltak függesztve.

Ez azt jelenti, hogy nem szabad a szentségeket kiosztaniuk, nem szabad misét bemutatniuk, nem szabad gyóntatniuk. És természetesen a papszentelés is ezekhez a nem-megengedett tevékenységekhez tartozik. Ami azonban annak idején a kiközösítéshez vezetett, az nem a papszentelések voltak, hanem csak a püspök-szentelések.

Amennyiben Róma a közösséggel folytatandó tanbeli párbeszédet a szentségek kiosztásáról való ideiglenes tökéletes lemondás feltételéhez akarná kötni, akkor ez azt jelentené, hogy mielőtt a párbeszéd egyáltalán elkezdődne a Pius Közösségnek először fel kellene magát oszlatni. Egyetlen jószándékú és értelmes ember nem kívánhat ilyet. Aki ezt akarja, az olyan feltételt akar szabni, melyről eleve tudja, hogy megvalósíthatatlan.

Mivel a papjelöltek azzal a jógiszemmel léptek a szemináriumba, hogy a végén felszentelik őket, a Pius Közösség a hűség és a jóhiszeműség ellen vétkezne, ha most hirtelen megtagadná tőlük a felszentelést. Hogy a papneveldékben emiatt keletkezett torlódás megszűnjön, a most induló párbeszéd olyan nyomás alá kerülne, mely egy teherbíró eredmény elérését kedvezőtlenül befolyásolhatná.

Egyébiránt ebben az esetben az ortodox egyházakkal folytatott minden újraegyesülési-párbeszédet is fel kellene függeszteni, hiszen az ő szenteléseiket sem fogadta el a pápa, tehát azok „sem megengedettek”. Ugyanígy hibát követett el a pápa a kínai „patrióta” püspökök újrafelvételekor, amikor nem követelte tőlük előzőleg a patrióta mozgalomból való kilépést.
     Holott a kínai katolikusokhoz írt levelében a pápa ezt az egyesülést mint a katolikus tannal összeegyeztethetetlent ítélte el. Egyébként: Miért nem izgatta fel magát senki az Egyesült Államokban, amikor a Pius Közösség nemrég ott szentelt papokat?

A pápa irgalmasságát, realitásérzékét és célratörését, melyekkel a „slampos körülményeket” átmenetileg eltűri, az inkább elvek, mint az emberek iránt érdeklődő honfitársai láthatóan kevésbé értik meg, mint a világ katolikusságának többi része.

A papszenteléssel kapcsolatos képek itt találhatóak


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA