Bizonyos hasonlatokat jobb lenne egyáltalán nem felállítani
A pápa kijelentése a kondom-használatról
(forrás: www.kreuz.net, www.kath.net – 2010. november 21.

„A hideg elleni kesztyű-viselést sem hasonlítja össze az ember a betörés során használt kesztyűviseléssel, melyet a rabló előrelátóan azért hord, hogy az ablak betörésekor ne sértse meg a kezét” – nyilatkozta Andreas Laun salzburgi segédpüspök a pápa most nyilvánosságra került szavait kommentálva.

Alig pár nappal a „Verbum Dei” dokumentumban megjelent, a katolikusok körében jogos felháborodást, a nem-katolikusok körében üdvrivalgást kiváltott szavak után – lásd: a honlap „Verbum Dei” és egy 40 éves tradíció cikkét – XVI. Benedek pápa újabb érthetetlen, felfoghatatlan kijelentése látott napvilágot.


Részletek a kreuz.net cikkéből:

A pápa ezt nyilatkozta a kondom-viselésről: A kondom nem igazi és erkölcsös megoldás, de „egyik vagy másik esetben azzal a szándékkal, hogy a fertőzésveszélyt csökkentse, egy másképp megélt, emberibb szexualitás felé vezető út első lépcsőfoka lehet. Lehetnek olyan indokolt esetek, például, amikor egy prostituált (hímnemben) kondomot használ, ahol ez az első lépés az erkölcsösség felé.”

A katolikusok világszerte óriási megrökönyödéssel fogadták a pápa kijelentését, melyet a kedden megjelenő interjú-kötetében, melynek címe, „A világ világossága”, tett.

Mivel a könyv csak keddtől kerül a boltokba, a katolikus világ nem máshonnan, hanem magából a L'Osservatore Romano, azaz a Vatikán hivatalos lapjából értesült a pápa szavairól! Ezzel a pápát a végsőkig mentegetni próbáló, de egyébként még józan ítélőképességgel rendelkező egyének azon kifogása, hogy a kötetben ez a kijelentés huszadrangú szerepet játszik, és nem ezzel, hanem a pápa sokkal fontosabb egyéb mondataival kellene foglalkozni, érvényét veszti.

Ahogy az várható volt – és aminek felismerése a pápának elemi kötelessége lenne – a nem-hagyományhű katolikus világ ujjongva fogadta a hírt, és természetesen úgy értelmezte, mint az Egyház erkölcsi tanítása felhígításának első jelét.
     Az abszolút keresztényellenes Spiegel összefoglalót közölt e fogadtatásokból, melyekben ilyen megjegyzések olvashatóak: A XVI. Benedek által a kondom használatára fabrikált kivételes esetek engedélyezése „egy kisebb forradalmat” jelent.
     Az ultra-liberális laikus „Wir sind Kirche” mozgalom szóvivője szerint meglepte őket a pápa kijelentése, de szerencsének tartják, hogy a pápa „képes a tanulásra”. Az evangélikusok egyik képviselője azt nyilatkozta, hogy „amennyiben ez nyitást jelent a kondom-használatához, ezt csak üdvözölni tudja”. Egy másik protestáns vezető boldog lenne, ha ez a pápai kijelentés azt jelentené, hogy az „Egyházban végre elfogadják, hogy a kondom használata életet menthet”.

Clifford Longley brit publicista egy újságnak azt nyilatkozta, hogy többről van szó, mint egy kis nüánszról. E „kis engedmény” az Egyház egész erkölcsi tanítását összedöntheti. „A pápa nyilvánvalóan alábecsülte kijelentésének a horderejét”.

A pápa az új-konzervatív kommentátorokat és bloggereket sűrű magyarázkodásra kényszerítette: Ezek kezüket tördelve próbálják egymás után magyarázni, hogy a pápa nem úgy gondolta, amit mondott.
     Közülük az egyik, Andreas Laun salzburgi segédpüspök, a kath.net internetes honlapon hosszú cikkben mentegeti a pápát, miközben azt állítja, hogy a pápa továbbra is a katolikus tant képviseli. Ha a pápa a kondomról egy szajhával kapcsolatban ír, annak a házassághoz semmi köze, írja Mons. Laun. „A hideg elleni kesztyű-viselést sem hasonlítja össze az ember a betörés során használt kesztyűviseléssel, melyet a rabló előrelátóan azért hord, hogy az ablak betörésekor ne sértse meg a kezét.” A segédpüspök azt erősítgeti, hogy a pápa ezzel nem engedi meg azt a szajháknak, amit a házastársaknak megtilt. Az Egyház nem engedhet meg olyat, ami Isten rendje ellen van – kritizálja a segédpüspök indirekt a pápa szavait. Azon kívül az Egyház nem szokott „a biztos vétkezéshez tanácsokat adni”, mondja nagyon helyesen Laun püspök.

Mégis: XVI. Benedek pápa kondom-kijelentéseinek következménye egészen más történet lesz – zárja cikkét a kreuz.net kommentátora.


A hozzászólók között egy „Josefus” nevű ezt a kérdést vetette fel: „Akkor az a tolvaj, aki kesztyűvel a kezén tör be, szintén az erkölcsösség útján jár?”


A kath.net – mint fentebb a kreuz.net cikkében láttuk – az ügyhöz Andreas Laun segédpüspök kommentárját közli. Ebből kiderül, hogy Laun püspök – akinek nyilván álmában sem fordult meg a fejében, hogy a pápa hímnemű prostituáltról beszélhet, aki nem csak közönséges bűnt követ el, hanem egyenesen égbekiáltó bűnt, azaz nem csak a Tízparancsolat, de maga az isteni rend ellen is vétkezik, vagyis akinek vétke katolikus szemmel nézve minőségileg nagyobb egy nőnemű szajha vétkénél – egész cikkét abban a hiszemben írja, hogy a pápa szajháról, azaz egy nőről beszél. Ezért is adja írásának a „Különbség a Humanae vitae és egy bordélyházban tett látogatás között” címet. És ezért mentegeti a pápa szavait az Egyház fogamzásgátlásról szóló tanításának szemszögéből.

Időközben azonban a bloggerek felfedezték a hibát, és ezzel a dolog szörnyűsége még nagyobb súlyt kapott. Miután az interjú-kötet szerzője, azaz a kérdező riporter is német, a beszélgetés feltehetően német nyelven folyt. Mivel a német nyelv különbséget tesz a férfi és a nőnemű prostituált között – nőnemben: Prostituierte, férfi nemben: Prostituierter és a pápa ezt az utóbbi szót használta –, Benedek pápának nem kellett külön jelzőt használnia, így könnyű volt az összekeverés. Persze csak azért, mert – mint már fentebb szó volt róla – egy „közönséges” katolikusnak eszébe sem jut, hogy egy pápa egy férfi-ringyóval kapcsolatban példálódzhat.
     És azt se felejtsük el, hogy a pápa szavai nem egy futó beszélgetés során hangzottak el, hanem egy KÖNYVBEN JELENNEK MEG, azaz NYOMTATÁSBAN, úgy hogy előtte nyilván nem csak a pápa, de számtalan más lektor is átolvasta és engedélyezte. Ezek után mivel menthető az a tény, hogy a katolikus Egyház feje, Krisztus földi helytartója, tudomást vesz róla, szájára vesz olyat, hogy hímnemű prostituáltak egyáltalán léteznek!


Laun püspök úr ilyeneket ír:

„Ugyanúgy igaz, amit most mondott (m. m. a pápa a kondom fertőzéscsökkentő hatásáról), és aki ezt tudni akarta, már rég tudta és olykor mondta is, mint például én az előadásaimon. De a fogamzásgátlásról szóló Humanae vitae tanirathoz a pápa eme kijelentésének abszolút semmi köze nincs! Mert a házastársi szeretet, melyről a Humanae vitae beszél, különbözik a bordély-látogatás világától! A hideg elleni kesztyű-viselést sem hasonlítja össze az ember a betörés során használt kesztyűviseléssel, melyet a rabló előrelátóan azért hord, hogy az ablak betörésekor ne sértse meg a kezét. Az sem igaz, hogy az Egyház a szajháknak többet enged meg, mint a házastársaknak, mégpedig több okból nem: először is az Egyház nem engedhet meg olyat, ami Isten rendje ellen van.
     Másodszor a szajhák általában nem ismerik az Egyház tanítását, és nem is tartják magukat hozzá, különben nem lennének szajhák. Harmadszor az Egyház nem szokott tanácsokat adni a biztos vétkezéshez!
     Ami igaz, és ami marad abból, amit a pápa mondott: a fertőzésveszélyt a vétkezéskor kisebbíteni – a kondom egyébként sem más, mint a rizikó csökkentése – nem egy további bűn, hanem értelmes dolog, és talán az első lépés vissza a felelősséghez és a szeretet új értelmezéséhez!
     És még egy: Ha egy katolikus úgy véli, hogy a pápa kijelentése alkalmas arra, hogy félreértéseket okozzon, és ezért jobb lett volna nem mondani, ezt nem csak gondolhatja, de ki is mondhatja! De ebből nem következtethet úgy, hogy a pápa megtagadta az Egyház tanítását! Nyugodjon meg, ez nincs így, a pápa katolikus maradt!
     Végezetül, mivel az Egyháznak minden ember fontos, prostituáltakhoz is szól, és olyan emberekhez is, akik még náluk is nagyobb bűnöket követnek el, egyszerűen minden bűnöshöz szól – ezért Önökhöz és hozzám is!


Eddig Laun püspök úr első kommentárja, melyet még abban a hiszemben írt, hogy a pápa női szajhákról beszélt.
     Ezzel kapcsolatban nem árt emlékezni arra, hogy mit tanított Jézus számos alkalommal: Ne közösködjetek a gonosszal, ne legyen dolgotok az istenkáromlókkal. Természetes, hogy az Egyház visszafogadja a bűnösöket és megbocsát nekik – ha azok bocsánatát kérik. Mint ahogy a tékozló fiú apja sem ment fia után, holott majd megszakadt a szíve, hanem kivárta, amíg a fia indul feléje, az Egyháznak sem kell leszállni a szodomisták nívójára és velük példálódzni, rajtuk keresztül tanítani, vagy nekik tanácsokat osztogatni!


A kath.net hozzászólói Laun püspök úr cikkéhez ilyeneket írtak:

1. Én katasztrófának tartom ezt a passzázst! Nem tartalmilag nézve, ebben igen tisztelt Laun segédpüspök, természetesen teljesen egyetértek Önnel és a pápával (bár fel kell tenni a kérdést, hogy a cél sohasem szentesíti az eszközt, nemde?), de a külső hatásra gondolni kellett volna. Azok diadalordítása, akik úgy vélik, hogy végre kényszerítették az Egyházat, hogy feladja szigorú erkölcsi tanítását, gigantikus. Ahelyett, hogy az Egyház magabiztosan, zavartalanul ragaszkodna helyes alapelveihez, és ezzel – ha már kultúra-meghatározó erejét el is vesztette – legalább egy kis tüske marad e dekadens, régen a pusztulásra ítélt, önző hedonista társadalom húsában, azt a benyomást kelti (megint egyszer), hogy elegendő nyomásnál elvei felhígíthatók és megvitathatók. Ezzel sajnos az igazság viszonylagossá tételét segíti elő. Nem a felívelés kezdete, hanem nagyon rossz szolgálat ez a könyv!

2. Kellett ez? E pontifikátus kezdetén tényleg abban reménykedtünk, hogy ez a pápa végre ismét a katolikus hit fő témáin gondolkodik és Istenről beszél. És akkor most ez! Annak, hogy a hedonista világ epekedve vetődik erre a témára, kezdettől fogva világosnak kellett lennie, és újra itt vagyunk az első számú témánál. Alsótest-teológia a legfinomabb fajtából. Mintha a tömeges hitehagyás e korában nem volna más téma. Az utolsó hűeket, akik még Isten parancsai szerint akarnak élni, az ilyen kijelentések sokkal inkább elriasztják, mint bátorítják abban, hogy Krisztus követésében kitartsanak!


2010. november 22.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA