Ki ad tanácsot a pápának [?]? – Ferenc pápa [?] „titkos tanácsa”
Írta: Giuseppe Nardi
(forrás: www.katholisches.info – 2013. október 20.)

Ferenc azt követelte Müller érsektől, hogy azonnal szakítsa félbe a mise celebrálását, mert beszélni akar vele

Ki ad tanácsokat a pápának [?]? Ez a kérdés március óta a leggyakoribb kérdésekhez tartozik, amikor a pápára [?] terelődik a szó, hiszen Ferenc pontifikátusa sok kérdést vet fel. Ezért vélik úgy sokan, hogy a kérdésre adott válasz sok mindent megfejtene. Marco Tosatti, progresszista [azaz a modernisták progresszív szárnyához tartozó] vatikáni szakértő a Vatican Insider-en közzétette a maga listáját.

Tosatti volt az, aki nemrégen a La Stampa napilapban elmesélt egy történetet, mely nyilvánvalóan még egy olyan edzett progresszistát is, mint ő, elborzasztotta. „Feltéve, hogy igaz”, tette hozzá az elbeszéléshez, ami már nagy utat járt be, de még nem nyert megerősítést. [Persze, ki erősíthetne meg egy ilyen történetet. De már maga a tény, hogy ilyesmit lehetségesnek tartanak az elmesélők, hogy ilyen történet kering a Vatikánban, jellemző az új vezetésre, és az újegyház állapotára.]

Tosatti szeptember második felében egyszer a római német nemzeti templomba, a Santa Maria dell’Anima-ba ment vasárnapi misére. Ott mesélték neki, hogy Ferenc pápa [?] június végefelé egy nap felhívta a Hittani Kongregációt, és közölte, hogy azonnal beszélni akar a prefektussal, Müller érsekkel. Az érsek azonban éppen szentmisét celebrált a közelben fekvő kápolnában a német szeminaristáknak. A pápa [?] mégis ragaszkodott hozzá, hogy az érsek szakítsa meg a szentmisét és beszéljen vele. A kongregációnak egy hivatalnoka a kápolnába sietett, és közölte Müllerrel a pápa [?] parancsát. Ez félbeszakította a celebrálást, és a sekrestyébe ment, hogy a pápával [?] telefonáljon. És hogy mi volt a pápa [?] ennyire sürgős közlendője? Tosatti megtudta, hogy a Hittani Kongregáció egy idős, a pápával [?] barátságban levő bíboros ellen nyomozást folytatott. A pápa [?] megparancsolta Müllernek, hogy a nyomozást azonnal állítsa le, és az aktákat haladéktalanul zárja le. – Ha ez valóban megtörtént, akkor az tényleg sokkoló. Tosatti fenntartása mellett is leközölte. [És senki nem cáfolta.]
     [Ide tartozik az a hír is – ez bizonyított –, hogy a neokatekumen mozgalom ellen még XVI: Benedek alatt megkezdett nyomozást a szentmise „furcsa” celebrálásával kapcsolatban, Bergoglio azonnali hatállyal beszüntette.]

Tosatti szerint „egészen biztosan” a pápa [?] tanácsadóihoz tartozik Msgr. Fabian Fedacchio Leaniz, aki a püspöki kongregációban dolgozik, és aki időközben nem hivatalosan, de hatékonyan tölti be egy személyi titkár feladatkörét. A brazil Claudio Hummes bíboros is Bergoglio baráti és tanácsadói közé tartozik, ő a klérus kongregáció prefektusa volt, és jelentősen közreműködött Bergoglio megválasztásában. Ezért lépett ki vele együtt a konklávé után a loggiára.

Kevésbé nyilvánvaló Anglia volt prímásának a szerepe. Az ő fenntartásai XVI. Benedekkel szemben mindenki előtt ismert volt. Ezzel szemben Ferenc pápával [?] remekül megértik egymást, csakúgy, ahogy Nagy-Britannia apostoli nunciusa is.
     Tosatti még több nevet is felsorol, melyek a Vatikánt kevéssé ismerők számára nem mond túl sokat. Például a hondurasi bíborost, a szaléziánus Oscar Maradiaga bíborost. Ő az újonnan kinevezett bíborosi bizottságnak is tagja, és úgy tűnik, hogy azon belül is ő áll a legközelebb Bergoglio személyéhez és elképzeléseihez. Ebbe a körbe tartozik Santiago de Chile volt érseke, Ossa bíboros is.

Tosatti szerint a pápa [?] titkos tanácsához, vagyis azok körébe, akik közvetlen kapcsolatban vannak Bergoglio-val, tartozik az olasz Bertello bíboros is, akit XVI. Benedek egyetlen olyan posztra sem nevezett ki, ahova ő kerülni akart. Most, ő is Ferenc legközelebbi tanácsadói közé tartozik.
     További közismert XVI. Benedek-ellenes tagjai ennek a körnek Vigano kuriális érsek, az USA apostoli nunciusa, és mindenekelőtt Piero Marini, akinek nyilatkozata mindent elárul. Lásd: Ferenc alatt „friss levegőt szívhatunk a mocsaras-büdös levegő után”.

Az új pápa [?] számára a liturgia eddig nem volt téma. Mindazonáltal a pápai liturgikus ünnepségek hivatalának összes consultorát elbocsátotta, sokak szerint éppen Piero Marini, a régi ceremóniamester tanácsára. E consultorok között volt Uwe Miachael Lang atya is [Az Úr felé fordulva – A liturgikus ima-irány című magyarul is megjelent könyv szerzője.]
     Tosatti szerint Ferenc tanácsadói közé tartozik a spanyol Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru is, az Opus Dei-püspök, akit Ferenc a vatikáni bankot vizsgáló bizottság koordinátorává nevezett ki.

A kívülállók számára viszont a következő név már ismerős: Francesca Immacolata Chaoqui több ízben foglalt helyet már a Santa Marta vendégházban Ferenc asztalánál, és ilyenkor mindig hozott magával valakiket bemutatni. Ez olyan privilégium, amit Ferenc neki megad, miközben munkatársaitól megtagad. [Chaoqui-val kapcsolatban lásd a honlap cikkét: Francesca Chaouqui lett a pápai bizottság egyik tagja]

Tosatti listája végén a telefont is megemlíti, amit Ferenc „extrém elfogulatlansággal” használ. De hogy telefonon kiktől kér tanácsot, azt már nehezebb kideríteni. De úgy tűnik, újságírók is vannak telefonos tanácsadói között. Ezek közé tartozik valószínűleg az argentin író, Jorge Milias. [És egészen biztosan az argentin főrabbi is, aki 2014 márciusában, a nagyböjtben Izraelbe kíséri Ferencet.]


Feltéve: 2013. október 21.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA