Helyesbítés a honlap néhány régi cikkével kapcsolatban
A honlap saját ügyében

Ez a honlap – az aktuális hírek közlésén kívül – elsősorban az 1995. decemberében indult Szent Margit Lap anyagának interneten való közlésével indult, majd mikor ez nagyjából befejeződött, tért át újabb cikkek feltevésére. A cikkekből világosan nyomon követhető a honlap, azaz az én vallási „fejlődésem”. Vagyis az az út, melyen az FSSPX-től, azaz a lefebvrizmustól az ú n. FSSPX-ellenálláshoz jutottam, azaz a teológiailag továbbra is lefebvrista elveket valló, de a Rómával való kiegyezés elutasítását képviselők álláspontjához. Ez volt tömören kifejezve a honlap számára a „féltudás” időszaka – legalábbis korunk egyik legégetőbb, azaz a pápaság problémáját érintő kérdésekben.

A hivatalos FSSPX elhagyása természetéből adódóan magával hozta az önálló útkeresés és a nagyobb tudás megszerzésének szükségszerűségét is. Ennek következtében ezután Isten segítségével már viszonylag gyorsan eljutottam a valódi katolicizmushoz, amely folyamat legfőbb jellegzetessége az, hogy MEG KELL ISMERNI vallásunkat! Myra Davidoglou francia teológusnő is nyilván ezen a véleményen volt, amikor most feltett 24 évvel ezelőtti körlevelében ilyeneket írt:
     A katolikus „hit legfontosabb igazságai benne vannak a Niceai Hitvallásban, ezek azon igazságok tehát, melyeket minden tradicionalista katolikus egyhangúlag vall.” – „Azok a keresztények, akik nem elégszenek meg a szóbeli hitvallással, hanem belsőleg is elhiszik, amit nyilvánosan megvallanak, egyáltalán nem lehetnének ellentmondó véleményen az Apostoli Szék kérdésével kapcsolatban.”

Mivel a honlap csaknem 10 éves már, én pedig csak mintegy másfél éve találtam rá Weinzierl és Zaby atyák írásaira, és csak mintegy fél évvel ezelőtt vettem először a kezembe dogmatika tankönyvet, sok cikkre a teológiai „féltudás” a jellemző. Ezeket tehát most el kéne távolítanom a honlapról. De többségüknél nem ezt a megoldást fogom választani – úgy gondolom ugyanis, hogy tanulságként, kontrasztként, a „fejlődés” bemutatásaként ezek a cikkek nagyon hasznosak lehetnek. Hogy a félreértéseket mégis elkerüljem, ahányszor ilyen cikkre bukkanok, felhívom a figyelmet a hibára, a téves eszmefuttatásra, ahogy ezt most elsőként A sedisvacantia tévedése című cikknél teszem. (Próbálom idővel a többi ilyen, teológiailag hibás írásnál ugyanezt megtenni.)


Feltéve: 2014. december 20.


vissza

MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA