Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    ÜNNEPÉLYES NAGYMISE
A JÁKI KÁPOLNÁBAN
2006. NOVEMBER 12-ÉN
A latin liturgikus hagyománynak elkötelezett magyar világiakat tömörítő Szent Mihály Laikus Káptalan (CLSMA) fölkérésére a Szent Péter Papi Testvérület (FSSP) megjelent Budapesten. A testvérület egyik papja, aki Krakkóból érkezett, az ünnepélyes liturgiát megillető segédlettel és gregorián énekkel november 12-én, vasárnap, 14 órai kezdettel celebrálta a tridenti rítusú szentmisét Budapesten, a városligeti Jáki Kápolnában (Vajdahunyad vára, a Hősök teréhez közel) a középkori esztergomi főszékesegyház fölszentelésének ünnepén. További várható mise-időpontok: 2007. január 6. délelőtt 11 óra

FELHÍVÁS
A MISE TOVÁBBI SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

KÉPEK AZ ÜNNEPI MISÉRŐL

                       

     

            

                            

         

A szentmisét celebráló atya újmisés pap volt: a mise végén újmisés áldást osztott

Az ünnepélyes mise után, a testvérület egy másik papja tridenti rítusú csendes misét celebrált a mellékoltáron

      

      

FELHÍVÁS
A MISE TOVÁBBI SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

az OLDAL ELEJÉRE


vissza
a GALÉRIA oldalra                  a KEZDŐLAPRA                 a SZENTMISE oldalra                  a HÍREK oldalra