hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2019. AUGUSZTUS


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
AUGUSZTUS HÓNAPBAN
:
augusztus 1.
augusztus 2.

augusztus 3.
augusztus 4.

augusztus 5.
augusztus 6.

augusztus 9.

augusztus 10.

augusztus 11.

augusztus 14.

augusztus 15.

augusztus 16.

augusztus 17.
augusztus 18.

augusztus 20.

augusztus 21.
augusztus 22.


augusztus 23.
augusztus 24.

augusztus 25.

augusztus 27.
augusztus 28.
augusztus 29.

Szent Péter bilincsei
Liguori Szent Alfonz Mária püspök, hitvalló és egyháztanító
Léctio: 2 Tim 2,1-7; Evangélium: Lk 10,1-9
Szent István első vértanú megtalálása
PÜNKÖSD UTÁNI NYOLCADIK VASÁRNAP
Léctio: Róm 8,12-17; Evangélium: Lk 16,1-9
Havas Boldogasszony
JÉZUS KRISZTUS SZÍNEVÁLTOZÁSA
Léctio: 2 Pét 1,16-19; Evangélium: Mt 17,1-9
Vianney Szent János Mária hitvalló
(Szent Lőrinc vértanú vigíliája)
SZENT LŐRINC VÉRTANÚ
Léctio: 2 Kor 9,6-10; Evangélium: Jn 12,24-26
PÜNKÖSD UTÁNI KILENCEDIK VASÁRNAP
Léctio: 1 Kor 10,6-13; Evangélium: Lk 19,41-47
Nagyboldogasszony vigíliája
Léctio: Sir 24,23-31; Evangélium: Lk 11,27-28
NAGYBOLDOGASSZONY
Léctio: Jud 13,22-24;15,10; Evangélium: Lk 1,41-50
SZENT JOÁKIM, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ ATYJA
Léctio: Sir 31,8-11; Evangélium: Mt 1,1-16
Szent Lőrinc vértanú nyolcada
PÜNKÖSD UTÁNI TIZEDIK VASÁRNAP
Léctio: 1 Kor 12,2-11; Evangélium: Lk 18,9-14
SZENT ISTVÁN KIRÁLY, HITVALLÓ
Léctio: Sir 31,8-11; Evangélium: Lk 19,12-26
Chantal Szent Johanna Franciska özvegy
SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK ÜNNEPE
(Nagyboldogasszony nyolcada)
Léctio: Sir 24,23-31; Evangélium: Jn 19,25-27
Szent Bertalan apostol vigíliája
SZENT BERTALAN APOSTOL
Léctio: 1 Kor 12,27-31;6, Evangélium: Lk 6,12-19
PÜNKÖSD UTÁNI TIZENEGYEDIK VASÁRNAP
Léctio: 1 Kor 15,1-10; Evangélium: Mk 7,31-37
Szent István király nyolcada
Szent Ágoston püspök, hitvalló és egyháztanító
Keresztelő Szent János fejevétele
Léctio: Jer 1,17-19; Evangélium: Mk 6,17-29


Szent Atanáz püspök és egyháztanító (ünnepe: május 2.)
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA