hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2019. DECEMBER


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
DECEMBER HÓNAPBAN
:
december 1.

december 3.

december 4.
december 6.

december 7.

december 8.


december 13.
december 15.


december 18.

december 20.


december 21.


december 22.

december 24.

december 25.december 26.

december 27.

december 28.

december 29.


december 31.
ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA
Léctio: Róm 13,11-14; Evangélium: Lk 21,25-33
Xavéri Szent Ferenc hitvalló
Léctio: Róm 10,10-18; Evangélium: Mk 16,15-18
Aranybeszédű (Krizológus) Szent Péter püspök, hitvalló és egyháztanító
Szent Miklós püspök és hitvalló
Léctio: Zsid 13,7-17; Evangélium: Mt 25,14-23
Szent Ambrus püspök,hitvalló és egyháztanító
(Szeplőtelen Fogantatás vigiliája)
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE
(ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA)
Léctio: Péld 8,22-35; Evangélium: Lk 1,26-28
Szent Luca szűz és vértanú
ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA
(Szeplőtelen Fogantatás nyolcada)
Léctio: Fil 4,4-7; Evang: Jn 1,19-28
Az ádventi kántorböjt szerdája
Léctio: Iz 2,2-5; 7,10-15; Evangélium: Lk 1,26-38
Az ádventi kántorböjt péntekje
(Szent Tamás apostol vigiliája)
Léctio: Iz 11,1-5; Evangélium: Lk 1,39-47
SZENT TAMÁS APOSTOL
(Az ádventi kántorböjt szombatja)
Léctio: Ef 2,19-22; Evang: Jn 20,24-29
ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
Léctio: 1 Kor 4,1-5; Evangélium: Lk 3,1-6
Karácsony vigíliája
Léctio: Róm 1,1-6; Evangélium: Mt 1,18-21
KARÁCSONY ÜNNEPE
Éjféli mise: Léctio: Tit 2,11-15; Evangélium: Lk 2,1-14
Hajnali mise: Léctio: Tit 3,4-7; Evangélium: Lk 2,15-20
Ünnepi mise: Léctio: Zsid 1,1-12; Evangélium: Jn 1,1-14
SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ
Léctio: ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Evangélium: Mt 23,34-39
SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA
Léctio: Sir 15,1-6; Evangélium: Jn 21,19-24
APRÓSZENTEK ÜNNEPE
Léctio: Jel 14,1-5; Evangélium: Mt 2,13-18
VASÁRNAP KARÁCSONY NYOLCADÁBAN
(Becket Szent Tamás püspök és vértanú)
Léctio: Gal 4,1-7; Evangélium: Lk 2,33-40
Szent Szilveszter pápa és hitvalló


Szent Atanáz püspök és egyháztanító (ünnepe: május 2.)
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA