hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2019. JÚNIUS


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
JÚNIUS HÓNAPBAN
:
június 2.


június 5.
június 6.

június 8.

június 9.

június 10.

június 11.


június 12.

június 13.


június 14.


június 15.


június 16.


június 18.
június 20.

június 21.

június 23.június 24.

június 27.

június 28.június 29.

június 30.


VASÁRNAP ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK NYOLCADÁBAN
(HÚSVÉT UTÁNI HATODIK VASÁRNAP)

Léctio: 1 Pét 4,7-11; Evangélium: Jn 15,26-27; 16,1-4
Szent Bonifác püspök és vértanú
Áldozócsütörtök nyolcada
(Szent Norbert püspök és vértanú)
Pünkösd vigiliája
Léctio: ApCsel 19,1-8; Evangélium: Jn 14,15-21
PÜNKÖSDVASÁRNAP
Léctio: ApCsel 2,1-11; Evangélium: Jn 14,23-31
PÜNKÖSDHÉTFŐ
Léctio: ApCsel 10,34;42-48; Evangélium: Jn 3,16-21
Pünkösd utáni kedd
(Szent Barnabás apostol)
Léctio: ApCsel 8,14-17; Evangélium: Jn 10,1-10
Pünkösd utáni szerda - Nyári kántorböjt szerdája
Léctio: ApCsel 2,14-21; 5,12-16; Evangélium: Jn 6,44-52
Pünkösd utáni csütörtök
(Páduai Szent Antal hitvalló)
Léctio: ApCsel 8,5-8; Evangélium: Lk 9,1-6
Pünkösd utáni péntek - Nyári kántorböjt péntekje
(Nagy Szent Vazul püspö, hitvallók és egyháztanító)
Léctio: Joel 2,23-24;26-27; Evangélium: Lk 5,17-26
Pünkösd utáni szombat - Nyári kántorböjt szombatja
(Boldog Jolán özvegy)
Léctio: Róm 5,1-5; Evangélium: Lk 4,38-44
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
(PÜNKÖSD UTÁNI ELSŐ VASÁRNAP)
Léctio: Róm 11,33-36; Evangélium: Mt 28,18-20
Szíriai Szent Efrém diákonus, hitvalló és egyháztanító
ÚRNAPJA
Léctio: 1 Kor 11,23-29; Evangélium: Jn 6,56-59
Gonzaga Szent Alajos hitvalló
Léctio: Sir 31,8-11; Evangélium: Mt 22,29-40
VASÁRNAP ÚRNAP NYOLCADÁBAN
(PÜNKÖSD UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP)
(Keresztelő Szent János vigiliája)
Léctio: 1 Jn 3,13-18; Evangélium: Lk 14,16-24
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA
Léctio: Iz 49,1-3;5-7; Evangélium: Lk 1,57-68
Úrnap nyolcada
(Szent László király és hitvalló)
JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK ÜNNEPE
(Szent Péter és Pál apostolok ünnepének vigiliája)
(Szent Ireneus püspök és vértanú)
Léctio: Ef 3,8-19; Evangélium: Jn 19,31-37
SZENT PÉTER ÉS PÁL ÜNNEPE
Léctio: ApCsel 12,1-11; Evangélium: Mt 16,13-19
PÜNKÖSD UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP
(Szent Pál apostol emlékezete)
Léctio: 1 Pét 5,6-11; Evangélium: Lk 15,1-10Szent Atanáz püspök és egyháztanító (ünnepe: május 2.)
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA