hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2020. AUGUSZTUS


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
AUGUSZTUS HÓNAPBAN
:FIGYELEM!
Szentmise a csehországi Strání-Květná-ban:

2020. augusztus 1. szombat 17 és 19 óra
2020. augusztus 2. vasárnap 9 és 11 óra
Helyszín: nám. Em. Zahna 346,
687 66 Strání-Květná
(az 54-es főút mentén, kb. 500 m-re
a cseh-szlovák határtól)

augusztus 1.
augusztus 2.


augusztus 3.
augusztus 4.
augusztus 5.
augusztus 6.

augusztus 9.augusztus 10.

augusztus 14.
augusztus 15.

augusztus 16.


augusztus 20.

augusztus 21.
augusztus 22.
augusztus 23.

augusztus 24.

augusztus 25.

augusztus 27.

augusztus 28.
augusztus 29.

augusztus 30.


Szent Péter bilincsei
PÜNKÖSD UTÁNI KILENCEDIK VASÁRNAP
(Liguori Szent Alfonz Mária püspök, hitvalló és egyháztanító)
Léctio: 1 Kor 10,6-13; Evangélium: Lk 19,41-47
Szent István első vértanú megtalálása
Szent Domonkos hitvalló
Havas Boldogasszony
JÉZUS KRISZTUS SZÍNEVÁLTOZÁSA
Léctio: 2 Pét 1,16-19; Evangélium: Mt 17,1-9
PÜNKÖSD UTÁNI TIZEDIK VASÁRNAP
(Szent Lőrinc vértanú vigiliája)
(Vianney Szent János Mária hitvalló)
Léctio: 1 Kor 12,2-11; Evangélium: Lk 18,9-14
SZENT LŐRINC VÉRTANÚ
Léctio: 2 Kor 9,6-10; Evangélium: Jn 12,24-26
Nagyboldogasszony vigíliája
NAGYBOLDOGASSZONY
Léctio: Jud 13,22-24;15,10; Evangélium: Lk 10,38-42
SZENT JOÁKIM, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ ATYJA
(PÜNKÖSD UTÁNI TIZENEGYEDIK VASÁRNAP)
Léctio: Sir 31,8-11; Evangélium: Mt 1,1-16
SZENT ISTVÁN KIRÁLY, HITVALLÓ
Léctio: Sir 31,8-11; Evangélium: Lk 19,12-26
Chantal Szent Johanna Franciska özvegy
Nagyboldogasszony nyolcada
PÜNKÖSD UTÁNI TIZENKETTEDIK VASÁRNAP
Léctio: 2 Kor 3,4-9; Evangélium: Lk 10,23-37
SZENT BERTALAN APOSTOL
Léctio: 1 Kor 12,27-31;6, Evangélium: Lk 6,12-19
Szent Lajos király, hitvalló
Léctio: Bölcs 10,10-14; Evangélium: Lk 19,12-26
Szent István király nyolcada
(Calazanci Szent József hitvalló)
Szent Ágoston püspök, hitvalló és egyháztanító
Keresztelő Szent János fejevétele
Léctio: Jer 1,17-19; Evangélium: Mk 6,17-29
PÜNKÖSD UTÁNI TIZENHARMADIK VASÁRNAP
Léctio: Gal 3,16-22; Evangélium: Lk 17,11-19Szent Atanáz püspök és egyháztanító (ünnepe: május 2.)
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA