hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2020. JANUÁR


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
JANUÁR HÓNAPBAN
:
január 1.


január 2.
január 3.
január 4.
január 5.


január 6.

január 12.


január 13.
január 14.
január 15.
január 17.
január 18.

január 19.


január 20.

január 21.
január 24.
január 25.

január 26.


január 27.
január 29.
KISKARÁCSONY
(Karácsony nyolcada)

Léctio: Tit 2,11-15; Evangélium: Lk 2,21
Szent István vértanú nyolcada
Szent János apostol nyolcada
Aprószentek nyolcada
JÉZUS SZENTSÉGES NEVÉNEK ÜNNEPE
(Vízkereszt vigiliája)

Léctio: ApCsel 4,8-12; Evangélium: Lk 2,21
VÍZKERESZT
Léctio: Iz 60,1-6; Evangélium: Mt 2,1-12
A SZENTCSALÁD ÜNNEPE
(Vízkereszt utáni első vasárnap)

Léctio: Kol 3,12-17; Evang: Lk 2,42-52
Vizkereszt nyolcada
Szent Hilarius püspök, hitvalló és egyháztanító
Remete Szent Pál hitvalló
Remete Szent Antal apát
Szent Péter apostol római székfoglalása
Léctio: 1 Pét 1,1-7; Evangélium: Mt 16,13-19
VÍZKERESZT UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP
(Szent Margit szűz)
Léctio: Róm 12,6-16; Evangélium: Jn 2,1-11
Szent Fábián pápa és Szent Sebestyén vértanúk
Léctio: Zsid 11,33-39; Evangélium: Lk 6,17-23
Szent Ágnes szűz és vértanú
Szent Timóteus püspök és vértanú
Szent Pál apostol megtérése
Léctio: ApCsel 9,1-22; Evangélium: Mt 19,27-29
VÍZKERESZT UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP
(Szent Polikárp püspök és vértanú)
Léctio: Róm 12,16-21; Evangélium: Mt 8,1-13
Aranyszájú Szent János püspök, hitvalló, egyháztanító
Szalézi Szent Ferenc püspök, hitvalló és egyháztanító


Szent Atanáz püspök és egyháztanító (ünnepe: május 2.)
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA