hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2018. MÁRCIUS


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
MÁRCIUS HÓNAPBAN
:
március 4.

március 7.
március 8.
március 9.
március 11.

március 12
március 18.

március 19.

március 21.
március 23.

március 24.

március 25.

március 26.

március 27.

március 28.

március 29.

március 30.

március 31.


NAGYBÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA
Léctio: Ef 5,1-9; Evangélium: Lk 11,14-28
Aquinói Szent Tamás hitvalló és egyháztanító
Istenes Szent János hitvalló
Római Szent Franciska özvegy
NAGYBÖJT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
Léctio: Gal 4,22-31; Evangélium: Jn 6,1-15
Nagy Szent Gergely pápa, hitvalló és egyháztanító
A SZENVEDÉS (FEKETE) VASÁRNAPJA
Léctio: Zsid 9,11-15; Evangélium: Jn 8,46-50
SZENT JÓZSEF ÜNNEPE
Léctio: Sir 45,1-6; Evangélium: Mt 1,18-21
Szent Benedek apát
Hétfájdalmas Szűz Mária
Léctio: Judit 13,22/23-25; Evangélium: Jn 19,25-27
Szent Gábor arkangyal
Léctio: Dán 9,21-26; Evangélium: Lk 1,26-38
VIRÁGVASÁRNAP
Léctio: Fil 2,5-11; Evangélium: Mt 26 és 27 fej.
Nagyhétfő
Léctio: Iz 50,5-10; Evangélium: Jn 12,1-9
Nagykedd
Léctio: Jer 11,18-20; Evangélium: Mk 14 és 15 fej.
Nagyszerda
Léctio: 2 Móz 12,1-11; Evangélium: Jn 18 és 19
NAGYCSÜTÖRTÖK
Léctio: Iz 62,11; 63,1-7; Iz 53,1-12; Evangélium: Lk 22 és 23,1-53
NAGYPÉNTEK
Léctio: 2 Móz 12,1-11; Evangélium: Jn 18 és 19
NAGYSZOMBAT
Léctio: Kol 3,1-4; Evangélium: Mt 28,1-7


Szent Atanáz püspök és egyháztanító
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA