hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2020. OKTÓBER


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
OKTÓBER HÓNAPBAN
:FIGYELEM!
Szentmise a csehországi Strání-Květná-ban:

2020. szeptember 5. szombat 17 és 19 óra
2020. szeptember 6. vasárnap 9:30 és 11 óra
2020. szeptember 12. szombat 17 és 19 óra
2020. szeptember 13. vasárnap 9:30 és 11 óra
Helyszín: nám. Em. Zahna 346,
687 66 Strání-Květná
(az 54-es főút mentén, kb. 500 m-re
a cseh-szlovák határtól)

október 2.

október 4.


október 7.

október 8.

október 11.


október 15.
október 16.
október 17.

október 18.


október 19.
október 24.

október 25.


október 27.
október 28.

>október 31.

Szent Őrzőangyalok
Léctio: 2 Móz 23,20-23; Evangélium: Mt 18,1-10
PÜNKÖSD UTÁNI TIZENNYOLCADIK VASÁRNAP
(Assisi Szent Ferenc hitvalló)
Léctio: 1 Kor 1,4-8; Evangélium: Mt 9,1-8
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
Léctio: Péld 8,22-24,32-35; Evangélium: Lk 1,26-38
MAGYAROK NAGYASSZONYA
Léctio: Sir 24,23-31; Evangélium: Lk 1,26-28
BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA ANYASÁGA
(PÜNKÖSD UTÁNI TIZENKILENCEDIK VASÁRNAP)
Léctio: Sir 24,23-31; Evangélium: Lk 2,43-51
Avilai Nagy Szent Teréz szűz
Szent Hedvig özvegy
Alacoque Szent Mária Margit szűz
Léctio: Ef 3,8,9,14-19; Evangélium: Mt 11,25-30
SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA
(PÜNKÖSD UTÁNI HUSZADIK VASÁRNAP)
Léctio: 2 Kor 8,16-24; Evangélium: Lk 10,1-9
Alkantarai Szent Péter hitvalló
Szent Ráfael arkangyal
Léctio: Tób 12,7-15; Evangélium: Jn 5,1-4
KRISZTUS KIRÁLYSÁGÁNAK ÜNNEPE
(PÜNKÖSD UTÁNI HUSZONEGYEDIK VASÁRNAP)
Léctio: Kol 1,12-20; Evangélium: Jn 18,33-37
Szent Simon és Júdás apostolok vigiliája
SZENT SIMON ÉS JÚDÁS APOSTOLOK
Léctio: Ef 4,7-13; Evangélium: Jn 15,17-25
Mindenszentek vigiliája
Léctio: Jel 5,6-12; Evangélium: Lk 6,17-23


Szent Atanáz püspök és egyháztanító (ünnepe: május 2.)
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA