hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2020. SZEPTEMBER


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
SZEPTEMBER HÓNAPBAN
:FIGYELEM!
Szentmise a csehországi Strání-Květná-ban:

2020. szeptember 5. szombat 17 és 19 óra
2020. szeptember 6. vasárnap 9:30 és 11 óra
2020. szeptember 12. szombat 17 és 19 óra
2020. szeptember 13. vasárnap 9:30 és 11 óra
Helyszín: nám. Em. Zahna 346,
687 66 Strání-Květná
(az 54-es főút mentén, kb. 500 m-re
a cseh-szlovák határtól)

szeptember 6.

szeptember 7.
szeptember 8.

szeptember 12.

szeptember 13.

szeptember 14.

szeptember 15.


szeptember 16.
szeptember 19.
szeptember 20.


szeptember 21.

szeptember 23.

szeptember 24.
szeptember 25.


szeptember 26.
szeptember 27.


szeptember 29.

szeptember 30.
PÜNKÖSD UTÁNI TIZENNEGYEDIK VASÁRNAP
Léctio: Gal 5,16-24; Evangélium: Mt 6,24-33
Kassai három szent vértanú
KISASSZONY NAPJA
Léctio: Péld 28,22-35; Evangélium: Mt 1,1-16
Szűz Mária szentséges neve
Léctio: Sir 24,23-31; Evangélium: Lk 11,27-28
PÜNKÖSD UTÁNI TIZENÖTÖDIK VASÁRNAP
Léctio: Gal 5,25-26, 6,1-10; Evangélium: Lk 7,11-16
A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA
Léctio: Fil 2,5-11; Evangélium: Jn 12,31-36
HÉTFÁJDALMÚ SZŰZ
(Kisasszony nyolcada)
Léctio: Judit 13,22/23-25; Evangélium: Jn 19,25-27
Szent Ciprián püspök és vértanú
Szent Januárius püspök és társai vértanúk
PÜNKÖSD UTÁNI TIZENHATODIK VASÁRNAP
(Szent Máté apostol vigiliája)
Léctio: Ef 3,13-21; Evangélium: Lk 14,1-11
SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA
Léctio: Ez 1,10-14; Evangélium: Mt 9,9-13
Az őszi kántorböjt szerdája
Léctio: Ámosz 9,13-15; 2 Ezd (Neh) 8,1-10; Evangélium: Mk 9,16-28
Fogolykiváltó Boldogasszony (Maria de Mercede)
Az őszi kántorböjt péntekje
(Szent Gellért püspök és vértanú)
Léctio: Oz 14,2-10; Evangélium: Lk 7,36-50
Az őszi kántorböjt szombatja
PÜNKÖSD UTÁNI TIZENHETEDIK VASÁRNAP
(Szent Kozma és Damján vértanúk)
Léctio: Ef 4,1-6; Evangélium: Mt 22,34-46
SZENT MIHÁLY ARKANGYAL
Léctio: Jel 1,1-5; Evangélium: Mt 18,1-10
Szent Jeromos hitvalló és egyháztanító


Szent Atanáz püspök és egyháztanító (ünnepe: május 2.)
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA