hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2017. MÁJUS


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
MÁJUS HÓNAPBAN
:
május 1.

május 2.

május 3.

május 4.

május 5.
május 6.
május 7.

május 8.
május 9.
május 10.
május 13.
május 14.

május 20.
május 21.

május 22-24.
május 24.

május 25.

május 27.
május 28.

Szent Fülöp és Jakab apostolok
Léctio: Bölcs 5,1-5; Evangélium: Jn 14,1-13
Szent Atanáz püspök, hitvalló és egyháztanító
Léctio: 2 Kor 4,5-14; Evangélium: Mt 10,23-28
SZENT JÓZSEF OLTALMA
Léctio: Ter 49,22-26; Evangélium: Lk 3,21-23
A Szent Kereszt megtalálása
Léctio: Fil 2,5-11; Evangélium: Jn 3,1-15
Szent V. Pius pápa és hitvalló
Szent János apostol olajbafőzése
HÚSVÉT UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP
Léctio: 1 Pét 2,11-19; Evangélium: Jn 16,16-22
Szent Mihály arkangyal megjelenése
Nazianzi Szent Gergely püspök, hitvalló és egyháztanító
Szent József oltalmának nyolcada
Bellarmin Szent Róbert püspök, hitvalló és egyháztanító
HÚSVÉT UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP
Léctio: Jak 1,17-21; Evangélium: Jn 16,5-14
Sziénai Szent Bernardin hitvalló
HÚSVÉT UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP
Léctio: Jak 1,22-27; Evangélium: Jn 16,23-30
Keresztjáró napok
Áldozócsütörtök vigíliája
Léctio: Ef 4,7-13; Evangélium: Jn 17,1-11
ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK
Léctio: ApCsel 1,1-11; Evangélium: Mk 16,14-20
Szent Béda Venerabilis hitvalló és egyháztanító
HÚSVÉT UTÁNI HATODIK VASÁRNAP
Léctio: 1 Pét 4,7-11; Evangélium: Jn 14,23-31


KATOLIKUS SZENTMISÉK

A HÍVEK VISELKEDÉSE A KATOLIKUS SZENTMISÉKEN

A LAIKUSOK HELYES RÉSZVÉTELE A SZENTMISÉN


Szent Atanáz püspök és egyháztanító
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”


MINISTRÁNS OKTATÓFILM

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZENTMISÉRŐL

OKTATÓFILM A TRIDENTI RÍTUSÚ SZENTMISÉRŐL

KATOLIKUS TEMPLOMOK


HÍREK A NAGYVILÁGBÓL:


KORÁBBI HÍREK:

2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA