hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2019. FEBRUÁR


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
FEBRUÁR HÓNAPBAN
:
február 1.

február 2.

február 3.

február 5.

február 6.
február 9.
február 10.

február 11.

február 17.

február 18.
február 22.

február 23.

február 24.


Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú
Léctio: Róm 8,35-39; Evangélium: Jn 12,24-26
GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY
Léctio: Mal 3,1-4; Evangélium: Lk 2,22-32
VÍZKERESZT UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP
Léctio: Róm 13,8-10; Evang: Mt 8,23-27
Szent Ágota szűz és vértanú
Léctio: 1 Kor 1,26-31; Evangélium: Mt 19,3-12
Szent Titus püspök és hitvalló
Alexandriai Szent Cirill püspök, hitvalló és egyháztanító
VÍZKERESZT UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP
Léctio: Kol 3,12-17; Evang: Mt 13,24-30
A Szeplőtelen Szűz lourdesi megjelenése
Lectio: Jel 11,19;12,1/10; Evangélium: Lk 1,26-31
HETVENEDVASÁRNAP
Léctio: 1 Kor 9,24-27;10,1-5; Evangélium: Mt 20,1-16
Szent Simeon püspök és vértanú
Szent Péter antiochiai székfoglalása
Léctio: 1 Pét 1,1-7; Evangélium: Mt 16,13-19
Damiáni Szent Péter püspök, hitvalló és egyháztanító
(Szent Mátyás apostol vigiliája)
SZENT MÁTYÁS APOSTOL
(HATVANADVASÁRNAP)
Léctio: ApCsel 1,15-26; Evangélium: Mt 11,25-30Szent Atanáz püspök és egyháztanító
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA