hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2020. ÁPRILIS


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
ÁPRILIS HÓNAPBAN
:FIGYELEM!
Szentmise a csehországi Strání-Květná-ban:

2020. március 7. szombat 17 és 19 óra
2020. március 8. vasárnap 9 és 11 óra
Helyszín: nám. Em. Zahna 346,
687 66 Strání-Květná
(az 54-es főút mentén, kb. 500 m-re
a cseh-szlovák határtól)
április 3.

április 4.
április 5.

április 6.

április 7.

április 8.

április 9.

április 10.

április 11.

április 12.

április 13.

április 14.

április 15.

április 16.

április 17.

április 18.

április 19.

április 21.
április 23.
április 24.
április 25.

április 26.

április 27.
április 28.

április 29.

április 30.
Hétfájdalmas Szűz Mária
Léctio: Jud 13,22/23-25; Evangélium: Jn 19,25-27
Szent Izidor püspök, hitvalló és egyháztanító
VIRÁGVASÁRNAP
Léctio: Fil 2,5-11; Evangélium: Mt 26 és 27
NAGYHÉTFŐ
Léctio: Iz 50,5-10; Evangélium: Jn 12,1-9
NAGYKEDD
Léctio: Jer 11,18-20; Evangélium: Mk 14 és 15
NAGYSZERDA
Léctio: Iz 62,11; 63,1-7; 53,1-12; Evangélium: Lk 22 és 23,1-53
NAGYCSÜTÖRTÖK
Léctio: 1 Kor 11,20-32; Evangélium: Jn 13,1-15
NAGYPÉNTEK
Léctio: 2 Móz 12,1-11; Evangélium: Jn 18 és 19
NAGYSZOMBAT
Léctio: Kol 3,1-4; Evangélium: Mt 28,1-7
HÚSVÉTVASÁRNAP
Léctio: 1 Kor 5,7-8; Evangélium: Mk 16,1-7
HÚSVÉTHÉTFŐ
Léctio: ApCsel 10,37-43; Evangélium: Lk 24,13-35
HÚSVÉTKEDD
Léctio: ApCsel 13,16/26-33; Evangélium: Lk 24,36-47
HÚSVÉT UTÁNI SZERDA
Léctio: ApCsel 3,13-15/17-19; Evangélium: Jn 21,1-14
HÚSVÉT UTÁNI CSÜTÖRTÖK
Léctio: ApCsel 8,26-40; Evangélium: Jn 20,11-18
HÚSVÉT UTÁNI PÉNTEK
Léctio: 1 Pét 3,18-22; Evangélium: Mt 28,16-20
HÚSVÉT UTÁNI SZOMBAT
Léctio: 1 Pét 2,1-10; Evangélium: Jn 20,1-9
FEHÉRVASÁRNAP
Léctio: 1 Jn 5,4-10; Evangélium: Jn 20,19-31
Szent Anzelm püspök, hitvalló és egyháztanító
Szent Adalbert püspök és vértanú
Szent György vértanú
SZENT MÁRK EVANGÉLISTA
Léctio: Ez 1,10-14; Evangélium: Lk 10,1-9
JÓ PÁSZTOR (HÚSVÉT UTÁNI MÁSODIK) VASÁRNAP
Léctio: 1 Pét 2,21-25; Evangélium: Jn 10,11-16
Canisius Szent Péter hitvalló és egyháztanító
Keresztes Szent Pál hitvalló
Léctio: 1 Kor 1,17-25; Evangélium: Lk 10,1-9
SZENT JÓZSEF OLTALMA
Léctio: 1 Móz 49,22-26; Evangélium: Lk 3,21-23
Sziénai Szent Katalin szűz


Szent Atanáz püspök és egyháztanító (ünnepe: május 2.)
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA