hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2018. MÁJUS


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
MÁJUS HÓNAPBAN
:
május 1.

május 2.

május 3.

május 5.
május 6.

május 7-9.

május 8.
május 9.


május 10.

május 13.


május 17.
május 19.

május 20.

május 21.

május 22.

május 23.

május 24.

május 25.


május 26.

május 27.


május 30.

május 31.

SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK
Léctio: Bölcs 5,1-5; Evangélium: Jn 14,1-13
Szent Atanáz püspök, hitvalló és egyháztanító
Léctio: 2 Kor 4,5-14; Evangélium: Mt 10,23-28
A SZENT KERESZT MEGTALÁLÁSA
Léctio: Fil 2,5-11; Evangélium: Jn 3,1-15
Szent V. Pius pápa és hitvalló
HÚSVÉT UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP
Léctio: Jak 1,22-27; Evangélium: Jn 16,23-30
Keresztjáró napok
Léctio: Jak 5,16-20; Evangélium: Lk 11,5-13
Szent Mihály arkangyal megjelenése
Áldozócsütörtök vigíliája
(Nazianzi Szent Gergely püspök, hitvalló és egyháztanító)
Léctio: Ef 4,7-13; Evangélium: Jn 17,1-11
ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK
Léctio: ApCsel 1,1-11; Evangélium: Mk 16,14-20
VASÁRNAP ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK NYOLCADÁBAN
(HÚSVÉT UTÁNI HATODIK VASÁRNAP)

Léctio: 1 Pét 4,7-11; Evangélium: Jn 15,26-27; 16,1-4
Áldozócsütörtök nyolcada
Pünkösd vigiliája
Léctio: ApCsel 19,1-8; Evangélium: Jn 14,15-21
PÜNKÖSDVASÁRNAP
Léctio: ApCsel 2,1-11; Evangélium: Jn 14,23-31
PÜNKÖSDHÉTFŐ
Léctio: ApCsel 10,34/42-48; Evangélium: Jn 3,16-21
Pünkösd utáni kedd
Léctio: ApCsel 8,14-17; Evangélium: Jn 10,1-10
Pünkösd utáni szerda: Nyári kántorböjt szerdája
Léctio: ApCsel 5,12-16; Evangélium: Jn 6,44-52
Pünkösd utáni csütörtök
Léctio: ApCsel 8,5-8; Evangélium: Lk 9,1-6
Pünkösd utáni péntek: Nyári kántorböjt péntekje
(Szent VII. Gergely pápa és hitvalló)
Léctio: Joel 2,23-24,26-27; Evangélium: Lk 5,17-26
Pünkösd utáni szombat: Nyári kántorböjt szombatja
Léctio: Róm 5,1-5; Evangélium: Lk 4,38-44
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
(PÜNKÖSD UTÁNI ELSŐ VASÁRNAP)

Léctio: Róm 11,33-36; Evangélium: Mt 28,18-20
Szent István jobbjának megtalálása
Léctio: Tób 4,6-12; Evangélium: Lk 12,32-34
ÚRNAPJA
Léctio: 1 Kor 11,23-29; Evangélium: Jn 6,56-59


Szent Atanáz püspök és egyháztanító
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA