hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2020. JÚLIUS


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
JÚLIUS HÓNAPBAN
:FIGYELEM!
Szentmise a csehországi Strání-Květná-ban:

2020. július 11. szombat 17 és 19 óra
2020. július 12. vasárnap 9 és 11 óra
Helyszín: nám. Em. Zahna 346,
687 66 Strání-Květná
(az 54-es főút mentén, kb. 500 m-re
a cseh-szlovák határtól)

július 1.


július 2.

július 3.
július 5.


július 6.

július 7.
július 12.

július 14.
július 16.

július 17.
július 19.

július 22.

július 24.

július 25.

július 26.


július 29.
július 31.
JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉNEK ÜNNEPE
(Keresztelő Szent János ünnepének nyolcada)
Léctio: Zsid 9,11-15; Evangélium: Jn 19,30-35
SARLÓS BOLDOGASSZONY
Léctio: Én 2,8-14; Evangélium: Lk 1,39-47
Jézus Szentséges Szíve ünnepének nyolcada
VASÁRNAP SZENT PÉTER ÉS PÁL NYOLCADÁBAN
(PÜNKÖSD UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP)

Léctio: 1 Pét 3,8-15; Evangélium: Mt 5,20-24
Szent Péter és Pál apostolok ünnepének nyolcada
Léctio: Sir 44,10-15; Evangélium: Mt 14,22-33
Szent Cirill és Metód püspökök és hitvallók
PÜNKÖSD UTÁNI HATODIK VASÁRNAP
Léctio: Róm 6,3-11; Evangélium: Mk 8,1-9
Szent Bonaventura püspök, hitvalló és egyháztanító
Kármelhegyi Boldogasszony
Léctio: Sir 24,23-31; Evangélium: Lk 11,27-28
Szent András és Benedek remeték és vértanúk
PÜNKÖSD UTÁNI HETEDIK VASÁRNAP
Léctio: Róm 6,19-23; Evangélium: Mt 7,15-21
Bűnbánó Szent Mária Magdolna
Léctio: Én 3,2-5;8,6-7; Evangélium: Lk 7,36-50
Szent Kunigunda szűz
(Szent Jakab apostol vigiliája)
SZENT JAKAB APOSTOL
Léctio: 1 Kor 4,9-15; Evangélium: Mt 20,20-23
SZENT ANNA, SZŰZ MÁRIA ANYJA
(PÜNKÖSD UTÁNI NYOLCADIK VASÁRNAP)

Léctio: Péld 31,10-31; Evangélium: Mt 13,44-52
Szent Márta szűz
Szent Ignác hitvalló


Szent Atanáz püspök és egyháztanító (ünnepe: május 2.)
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA