hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2019. OKTÓBER


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
OKTÓBER HÓNAPBAN
:
október 2.

október 4.

október 6.

október 7.

október 8.

október 11.

október 13.

október 15.
október 16.
október 17.

október 18.

október 19.
október 20.

október 24.

október 27.október 28.

október 31.
Szent Őrzőangyalok
Léctio: 2 Móz 23,20-23; Evangélium: Mt 18,1-10
Assisi Szent Ferenc hitvalló
Léctio: Gal 6,14-18; Evangélium: Mt 11,25-30
PÜNKÖSD UTÁNI TIZENHETEDIK VASÁRNAP
Léctio: Ef 4,1-6; Evangélium: Mt 22,34-46
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
Léctio: Péld 8,22-24,32-35; Evangélium: Lk 1,26-38
MAGYAROK NAGYASSZONYA
Léctio: Sir 24,23-31; Evangélium: Lk 1,26-28
BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA ANYASÁGA
Léctio: Sir 24,23-31; Evangélium: Lk 2,43-51
PÜNKÖSD UTÁNI TIZENNYOLCADIK VASÁRNAP
Léctio: 1 Kor 1,4-8; Evangélium: Mt 9,1-8
Avilai Nagy Szent Teréz szűz
Szent Hedvig özvegy
Alacoque Szent Mária Margit szűz
Léctio: Ef 3,8,9,14-19; Evangélium: Mt 11,25-30
SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA
Léctio: 2 Kor 8,16-24; Evangélium: Lk 10,1-9
Alkantarai Szent Péter hitvalló
PÜNKÖSD UTÁNI TIZENKILENCEDIK VASÁRNAP
Léctio: Ef 4,23-28; Evangélium: Mt 22,1-14
Szent Ráfael arkangyal
Léctio: Tób 12,7-15; Evangélium: Jn 5,1-4
KRISZTUS KIRÁLYSÁGÁNAK ÜNNEPE
(PÜNKÖSD UTÁNI HUSZADIK VASÁRNAP)
(Szent Simon és Júdás apostolok vigiliája)
Léctio: Kol 1,12-20; Evangélium: Jn 18,33-37
SZENT SIMON ÉS JÚDÁS APOSTOLOK
Léctio: Ef 4,7-13; Evangélium: Jn 15,17-25
Mindenszentek vigiliája
Léctio: Jel 5,6-12; Evangélium: Lk 6,17-23


Szent Atanáz püspök és egyháztanító (ünnepe: május 2.)
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA