hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK
          Időpontok, helyszínek és egyéb információk a szentmisével és más katolikus
          rendezvényekkel kapcsolatban, valamint egyházi hírek a nagyvilágból.

          „Természetfölötti életünkben a legbiztosabb út a célhoz, ha az Egyházzal együtt érzünk, imádkozunk
              és élünk” (Misszálé)


Állíts minket helyre, szabadító Istenünk, és fordítsd el haragodat rólunk. Avagy mindörökra haragszol-e ránk, és nemzedékről-nemzedékre terjeszted-e ki haragodat? Isten, kelts új életre minket, hogy örvendezzék benned néped.
Benedixisti (84.) zsoltár


2019. NOVEMBER


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI
NOVEMBER HÓNAPBAN
:
november 1.

november 2.november 3.

november 4.
november 8.
november 9.
november 10.

november 11.

november 15.
november 16.
november 17.

november 18.

november 19.
november 21.
november 24.

november 25.
november 29.

november 30.


MINDENSZENTEK
Léctio: Jel 7,2-12; Evangélium: Mt 5,1-12
HALOTTAK NAPJA
Első mise: Léctio: 1 Kor 15,51-57; Evangélium: Jn 5,25-29
Második mise: Léctio: 2 Mak 12,43-46; Evangélium: Jn 6,37-40
Harmadik mise: Léctio: Jel 14,13; Evangélium: Jn 6,51-55
PÜNKÖSD UTÁNI HUSZONEGYEDIK VASÁRNAP
Léctio: Ef 6,10-17; Evangélium: Mt 18,23-35
Borromei Szent Károly püspök és hitvalló
Mindenszentek nyolcada
A MEGVÁLTÓ LATERÁNI BAZILIKÁJÁNAK FELSZENTELÉSE
PÜNKÖSD UTÁNI HUSZONKETTEDIK VASÁRNAP
Léctio: Fil 1,6-11; Evangélium: Mt 22,15-21
Toursi Szent Márton püspök és hitvalló
Léctio: Sir 44,16-27; 45,3-20; Evangélium: Lk 11,33-36
Nagy Szent Albert püspök, hitvalló és egyháztanító
Nagy Szent Gertrúd szűz
PÜNKÖSD UTÁNI HUSZONHARMADIK VASÁRNAP
Léctio: Fil 3,17-21, 4,1-3; Evangélium: Mt 9,18-26
Szent Péter és Pál apostolok bazilikáinak felszentelése
Léctio: Jel 21,2-5; Evangélium: Lk 19,1-10
Árpádházi Szent Erzsébet özvegy
Boldogassszony bemutatása
PÜNKÖSD UTÁNI UTOLSÓ VASÁRNAP
Léctio: Kol 1,9-14; Evangélium: Mt 24,15-35
Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú
Szent András apostol vigiliája
Léctio: Sir 44,25-27; 45,2-4; 6-9; Evangélium: Jn 1,35-51
SZENT ANDRÁS APOSTOL
Léctio: Róm 10,10-18; Evangélium: Mt 4,18-22Szent Atanáz püspök és egyháztanító (ünnepe: május 2.)
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit. Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?
     Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.
     Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”HÍREK A NAGYVILÁGBÓL


KORÁBBI HÍREK:


2005. JÚLIUS 10-TŐL –– 2006. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2006. JÚLIUS 10-TŐL –– 2007. JÚLIUS 10-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2007. JÚLIUS 10-TŐL –– 2008. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2008. JÚLIUS 1-TŐL –– 2009. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2009. JÚLIUS 1-TŐL –– 2010. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2010. JÚLIUS 1-TŐL –– 2011. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2011. JÚLIUS 1-TŐL –– 2012. JÚLIUS 1-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2012. JÚLIUS 1-TŐL –– 2013. OKTÓBER 2-IG KÖZZÉTETT HÍREK


2013. OKTÓBER 3-TÓL:


vissza
a KEZDŐLAPRA