Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    TRIDENTI RÍTUSÚ JUBILEUMI SZENTMISE
MAGYARORSZÁGON

16 évvel ezelőtt 1990. október 21-én, Pünkösd utáni huszadik vasárnapon mutattak be Magyarországon a Novus Ordo bevezetése és kötelezővé tétele óta először tridenti rítusú szentmisét nagy létszámú hívősereg előtt. A vasárnapi ünnepi misét a budapesti Benczúr utcában Pater Natterer celebrálta. Másnap, október 22-én hétfőn az esti misét Pater Stephan Maessen mutatta be a városligeti Jáki Kápolnában, ahol a templomigazgató, Varsányi Ferenc esperes úr akkor már évek óta havi egy alkalommal ebben a rítusban celebrálta a vasárnapi misét. De nem Varsányi atya volt az egyetlen magyar pap, aki hű maradt Szent V. Pius pápa misekönyvéhez: Szigeti Imre O.P. atya az Angolkisasszonyok Váci utcai templomában élete utolsó hónapjáig, 2001. júniusáig szintén e rítusban mutatta be a szentmisét, és vidéken is akadtak olyan idős papok, akik ezt tették (például Sopronban), ha nem is nyilvánosan, de legalább magánmiséjükben. Varsányi atya nyugdíjba vonulásáig (az 1990-es évek elejéig) ünnepelte a Jáki Kápolnában a tridenti szentmisét, a Szent X. Pius Papi Közösség papjai pedig a mai napig átlagosan havi két misét mutatnak be ebben a rítusban Magyarországon. A Benczúr utcai nevezetes mise tizenhat éves évfordulóját, Pünkösd utáni huszadik vasárnapot (1990-ben és idén, 2006-ban is a Pünkösd utáni huszadik vasárnap esik erre a dátumra) és a vasárnapot követő hétfőt mind a budapesti Thököly úti Magyarország Királynője Kápolnában, mind a lajosmizsei Szent Rita Kápolnában tridenti rítusú szentmisével ünnepelhették a magyar hívek.
        Lajosmizsén Pater Wildfeuer és Pater Maessen (aki az 1990-es első mise után hat évig járt Magyarországra) celebrálta a misét. Az alábbi képek e két misén készültek.


LAJOSMIZSE: SZENT RITA KÁPOLNA

AZ OKTÓBER 22-I, VASÁRNAP ESTI MISE
celebráns: P. Michael WildfeuerAZ OKTÓBER 23-I, HÉTFŐI CSENDES MISE
celebráns: P. Stephan Maeßen

      


ELEJÉRE


vissza
a GALÉRIA oldalra                  a KEZDŐLAPRA                 a SZENTMISE oldalra                  a HÍREK oldalra