Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    ÜNNEPÉLYES NAGYMISE
MINDENSZENTEK ÜNNEPÉN
SALZBURGBAN 2006-BAN
Az Egyház nem akar az Isten látására jutott lelkek közül egyet sem figyelmen kívül hagyni. Ezért szentel egy ünnepet Mindenszentek tiszteletének, tehát azoknak is, akiknek nevét egyedül csak Isten ismeri. Ez a legfelsőbb foka az Egyház életének. Mindenszentek ünnepe a küzdő és győzedelmes egyházat egy nagy családi ünnep keretében akarja egyesíteni, amikor minden állam, kor, nemzet és idők megkoronázottai győzelmi pálmákkal integetnek felénk és bíztatnak, hogy törekedjünk e dicsőséges diadaljel után, Istennek örök, boldog meglátására.
    Ehhez az ünnephez a Pantheon ajándékozása nyújtotta az alkalmat, amelyet Phokas császár adott IV. Bonifác pápának (608-625). Ezt Kr.e. 27-ben Augusztus tiszteletére építették. A pápa ezután templommá alakította át, és Isten Anyjának és a szent vértanúknak tiszteletére szentelte, 609 vagy 610 május 13-án. IV. Gergely pápa (827-844) ezt az avatási ünnepet november 1-re helyezte át, majd IV. Sixtus pápa (1471-1484) oktávával az egész Egyházra kiterjesztette.
     Ma Mindenszentek az egyházi év nagyünnepei közé tartozik, első osztályú ünnep, vigíliával kezdődik, mely böjti nap. Egyúttal az egyházi év utolsó szakába esik az Egyháznak ez a diadalünnepe, melyen seregszemlét tart mennyben diadalmaskodó tagjai felett. Nagy és ránk nézve igen fontos tanítása az Egyháznak a szentek közösségéről szóló tanítás, mely sehol sem lesz oly élettől átjárt valósággá, mint a megértett és átélt liturgiában. Pedig csak ezzel lesz meg bennünk a katolikusságnak, más szóval az egyetemességnek igazi tudata. Az egész liturgia ezt hirdeti, de a mai ünnepen még jobban kell erre gondolnunk, hogy katolikus életünkirányítója legyen a szentek egyességének hittétele.


KÉPEK AZ ÜNNEPI MISÉRŐL

SZENTSÉGES LITÁNIA A MISE UTÁN

            


ELEJÉRE


vissza
a GALÉRIA oldalra                  a KEZDŐLAPRA                 a SZENTMISE oldalra                  a HÍREK oldalra