Az anglikánok engedélyezik a nők püspökké szentelését
(forrás: www.kath.net és www.summorum-pontificum.de – 2008. július 8.)

London/Anglia
A világon mintegy 70 millió tagot számláló anglikán egyházba nem tér vissza a nyugalom. Miután a harmadik világ 300 püspöke úgy döntött, hogy valószínűleg bojkottálni fogja a július 16-án kezdődő világ-püspöktalálkozót, az ú. n. Lambeth-konferenciát a homoszexuálisokkal való gyakorlatban meglevő áthidalhatatlan ellentét miatt, most az angol anglikánok fenyegetőznek kilépéssel.

Az angol anglikán államegyház, melynek 25 millió híve van, július 4-én kezdődő szinódusán nagy többséggel úgy határozott, hogy a jövőben nőket is püspökké szentelnek. E határozat után az anglikánoknál újabb szakadás várható. 1300 anglikán klerikus, köztük 11 püspök jelezte már előre a Times-ban, Canterbury érsekének címzett, nyilvánosságra hozott levelükben, hogy amennyiben ezt a döntést meghozzák, vissza fognak térni a római-katolikus Egyházba.

Az általános szinódus hatórás vita után leszavazta a „püspöknők”-ellenzők javaslatait.

A Church of England ezzel a döntésével minden ökumenikus perspektívát feladott. A jövőben nem lesz többé kétséges, vajon az anglikán klerikusok az apostoli utódlásban vannak-e vagy sem, hanem sokuknál egyértelművé válik, hogy nem.

Azok az elvárások, mi szerint a CoE nagyobb része emiatt visszatér Rómába, nem biztos, hogy teljesülnek. A teológiailag egyértelműen tradícióhoz húzók már a nők pappá szentelésének engedélyezésekor, 1992-ben visszatért a katolikus Egyházba. Akkor 470 plébános lépett ki. 1992 óta 3.100 nőt szenteltek pappá az anglikán egyházban. Az anglikánoknál, akik nagyra értékelik a hagyományos formákat, az esztétikai konzervativizmus gyakran teológiai liberalizmussal van összekötve.

Lásd még:
       Az anglikán „püspöknők” az apostoli tradíciótól való elszakadást jelentik
       Visszatérés Rómába


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA