A pápa ceremóniamestere és a párizsi érsek közötti vita
(forrás: www.kreuz.net – 2008. július 10.)

(A szerkesztő előszava a hírhez: a Medjugorje-ről napokban feltett cikk nem csak betekintést engedett korunk médiájának szavahihetőségére, hanem egyúttal tanulságul is szolgál a jövőre: számos hír, mely a katolikus internetes portálokon megjelenik, olykor nem sokban különbözik a bulvársajtó színvonalától. A következő cikkben foglaltakat mindössze egy weblap közölte, így annak, illetve a forrásul szolgáló napilap állításának igazságtartalma még nem bizonyított.)


A párizsi érseki hivatal állítólag meg akarja akadályozni, hogy a pápa szeptemberi franciaországi látogatásakor térdelő híveket nyelvre áldoztasson. Erről számolt be a ‘Lettre de Paix liturgique’ újság legújabb számában megbízható forrásokra hivatkozva. A pápa franciaországi útjának „relatív nehéz tárgyalásokhoz” vezetett.

Az újság szószerint: „Sőt úgy tűnik, hogy a római tárgyalófél látva a kifogásokat, melyeket Franciaország egyházi tekintélyei előhoztak, hangosabb hangot ütött meg.” A tárgyalások során a Szentszék képviselői álltak szembe a francia egyház-vezetőkkel. A legfontosabb francia André Vingt-Trois bíboros, Párizs érseke volt, aki egyúttal a pápa párizsi vendéglátója és a francia püspök-konferencia elnöke.

A pápa ceremóniamestere, Guido Marini prelátus június közepén utazott Lourdes-ba és Párizsba, hogy a szertartások lefolyásával kapcsolatban néhány „kívánságát” közölje a vendéglátókkal. Eközben szóba kerültek a liturgikus berendezések és tárgyak, melyeket a pápai miséken használni fognak. A szertartásmester kizárta az ostya-tálak használatát a szentáldozásnál és hagyományos formájú cibóriumokat követelt.

A párizsi szentmise koncelebrálóinak számára Vingt-Trois bíboros háromszáz miseruhával számol, és a koncelebrálók számának csökkentéséről hallani sem akar. Ezen kívül nem sieti el annak a kérésnek a megválaszolását sem, mely azt követeli, hogy a pápa Párizsban is csak térdelő híveket áldoztat nyelvre. Az újság szerint a párizsi hivatal azt is meg akarja akadályozni, hogy tradicionális papok – úgy az Ecclesia-Dei-közösségekből, mint a Pius Közösségből – jelen lehessenek a pápai szertartásokon.

Tervbe van véve, hogy a pápa szenteli fel a Bernardin kollégiumot – a kultúrának a kereszténységgel való dialógusát szolgáló konferencia-centrum teológiai fakultását. Az intézet azonban a Saint-Nicolas-du-Chardonnet templom közvetlen szomszédságában fekszik, mely tudvalevőleg a Szent X. Pius Papi Közösség kezében van. A pápa ezért az intézetből gyalog is könnyen átmehetne oda.

A pápa egy másik nemkívánatos látogatási célja az Institut de France. A bíboros nem akarja, hogy a pápa elfogadja az intézet meghívását, melynek 1992 novembere óta maga is tagja. A pápának ezt a látogatását ugyanis az egykori francia igazságügyi miniszter Jean Foyer (87) örömmel üdvözölte, viszont Foyer a francia püspökök besorolása szerint „tradicionalista”.

Az újság adatai szerint a francia püspökök a pápa beszéde miatt is aggódnak. Nem akarják, hogy szóba hozza bizonyos teológusok tevékenységét, a papi és rendi hivatások számának csökkenését, a francia egyházmegyék új felosztásának szükségességét, a püspökök és papok, különösen a fiatal papok közötti kapcsolat megszűnését, Ezek mind olyan problémák, melyeket olyanok hangoztattak eddig, akiket a bíboros előszeretettel „csoportocskáknak” szokott nevezni.

Áldoztatás a pápai miséken 2008 Úrnapja előtt és után:
vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA