Interdiktum a Medjugorje-guru számára
(forrás: www.kreuz.net – 2008. szeptember 4.)

Medjugorje/Bosznia
A Hittani Kongregáció a Medjugorje-látnokok első lelki vezetőjét, a 66 éves ferences Tomislav Vlašić atyát interdiktummal sújtotta. Ok: kétes tanok hirdetése, engedetlenség az egyházi tekintéllyel szemben és a hatodik parancs elleni bűntettek – adta hírül Mostar püspöke, Mons. Ratko Perić egyházmegyéjének internetes honlapján augusztus végén. Medjugorje Mostar egyházmegyéhez tartozik.

Egy interdiktummal sújtott papnak nem szabad szentmisét vagy más istentiszteletet celebrálni, nem szabad szentségeket és szentelményeket kiszolgáltatni és maga sem fogadhat szentségeket.

Vlašić páter az állítólagos Medjugorje-i jelenések harcos védelmezője, aki a „látomások” kezdetekor a 80-as évek elején az úgynevezett látnokok lelki vezetője volt. 1987-ben ő alapította a „Béke Királynője, egészen tied – Márián keresztül Jézushoz” közösséget.

A Hittani Kongregáció már ez év január 25-én elítélte a ferences atyát „kétes tanok hirdetése, a lelkiismeret manipulálása, feltételezett miszticizmus, a legitim egyházi utasításokkal szembeni engedetlenség és a hatodik parancs megsértése miatt”. Az erről szóló dekrétumot a kongregáció prefektusa, William Levada bíboros és titkára, Angelo Amato érsek írta alá.

A kongregáció egyúttal a páter kötelező tartózkodási helyét is előírta: egy a felettesei által kijelölt házat az észak-olasz Lombardiában. Ezen kívül mindennemű kapcsolatot megtiltott neki a „Béke Királynő” közösséggel, valamint mindenfajta lelkipásztorkodást, prédikálást, nyilvános fellépést és gyóntatást. A kongregáció arra kötelezte Vlašić pátert, hogy teológiai-spirituális kurzuson vegyen részt és tegyen le egy nyilvános ünnepélyes hitvallást.

Augusztus 31-án Mostar püspöke közölte, hogy Vlašić páter nem tartja magát a dekrétumban előírtakhoz, nem vonult vissza a tartózkodási helyéül kijelölt házba és a lelkipásztorkodást sem hagyta abba. A Szentszék ezért sújtotta most büntetésül az interdiktummal. Amennyiben a páter ennek sem engedelmeskedik, még ennél is szigorúbb szankciók következnek.

Május 30-án a Hittani Kongregáció titkára arra kérte Mostar püspökét, hogy a híveket informálja az egyházi büntetésről. A mostari egyházmegye kancellárja, Ante Luburi fogalmazta meg Vlašić atya ügyében a hivatalos nyilatkozatot az egyházmegye klérusa, szerzetesei és hívei számára. Ebben a kancellár a ferences szerzetes életében meglévő számos összeférhetetlenséget sorolt fel.

Példának okáért 1983 decemberében Vlašić atya Mons. Pavao Zanic († 2000) Mostar akkori püspökét arról biztosította, hogy Vicka Ivankovic Medjugorje-i látnoknak nincs naplója, melyet a püspök látni akart, hogy a Medjugorje-i fenomént jobban megítélhesse. Vlašić atya a püspök előtt a keresztre esküdött, hogy semmit nem tud egy ilyen naplóról, ő soha nem tartott a kezében ilyesmit. A plébánia krónikája viszont ennek ellenkezőjét bizonyította.

1983-ban Vlašić atya arról tájékoztatta Hans Urs von Balthasar svájci teológust, hogy a Medjugorje-i látnokok készek arra, hogy kolostorba vonuljanak, már csak a megfelelő pillanatra várnak. A valóságban a hat gyerek közül csak egy vonult kolostorba, de az is hamarosan kilépett. Ennek előtte a „látnokok” még azt mondták, hogy Isten Anyja mindegyiküknek azt ajánlotta, hogy a cölibátust válasszák.

1987-ben Vlašić atya a német Agnes Heupel-lel – „mint Klára és Ferenc” – Olaszországba ment, ahol megalapították a „Béke Királynője” közösséget. 1987. március 8-án Isten Anyja Marija Pavlovic, az egyik Medjugorje-látnok által ezt a tervet „Isten tervének” nevezte. Pavlovic kijelentette, hogy Isten Anyja adta a szabályzatot a közösségnek és ő vezeti azt Vlašić atya és Agnes Heupel által. És a jövőben Isten Anyja a látnokokon keresztül fog üzeneteket küldeni a közösségnek. Viszont 1988 júliusában visszavonta e kijelentéseket „Isten, Isten Anyja és Jézus Krisztus Egyháza előtt”. „Mindaz, amit a Vlašić atya és Agnes Heupel által vezetett mű számára az Isten Anyjától érkező megerősítésként lehet értelmezni, nem felel meg az igazságnak” – mondta Pavlovic.

Lásd a következő cikket:
       Medjugorje sorsa a Vatikán kezében van
       Mostar püspöke nem tud semmiről
       A Medjugorje-i „jelenés”


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA