hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban,
             s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére,
             hogy Jézus Krisztus az Úr” (Fil 2,10-11)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

      „JÉZUS KRISZTUS AZ ÚR”

    U      Krisztus, a nemzetek Királya - Írta: P. A. Philippe C.ss.R
    U      Quas Primas kezdetű enciklika - XI. Pius enciklikája
    U      Krisztus királyságának ünnepe
    U      Krisztus királyságának valódi karaktere - Írta: P. Matthias Gaudron
    U      A papság és a mi Urunk Jézus Krisztus királysága a társadalomban
    U      Krisztus-Király ünnepe
    U      Örüljünk, hogy Krisztus Király gyermekei lehetünk! – P. Weinzierl prédikációja
    U      Minden neki van alávetve! – Írta: Robert Mäder prelátus
    U      „Jöjjön el a te országod” – Írta: Aquinói Szent Tamás
    U      Pie bíboros – Krisztus királyságának apostola – Írta: P. Matthias Gaudron
    U      Valóban csak ilyen kevéssé szeretjük a mi Urunkat Jézust?
    U      Jézus Krisztussal vagy az Őt káromlókkal akarunk-e tovább élni?
    U      Krisztus, oltalmazó királyom, könyörülj rajtam!
    U      Krisztus a teremtés középpontja - Írta: Gabriele Amorth
    U      „Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra”
    U      Krisztus a király
    U      Jézus Krisztus vagy a Sátán – nincs más választási lehetőség
    U Ú  „Ego sum via et veritas et vita – Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” (Jn 14,6)
    U Ú  „Ego sum via et veritas et vita – Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” (Jn 14,6) – kiegészítés


vissza
a KÖNYVTÁR oldalra                    a KEZDŐLAPRA