Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    KATOLIKUS TEMPLOMOK

Ezen az oldalon olyan katolikus templomok képei láthatók, melyeket a honlap olvasói küldtek. Kérem a kedves olvasókat, hogy akik szívesen látják itt viszont képeiket, küldjenek felvételeket katolikus templomokról a honlap készítőjének erre a címre: kat.honlap@gmail.com    Nagyon kérem, hogy a képek nagysága ne haladja meg a 80 KB-t.

1. ÓKÉRI PLÉBÁNIATEMPLOM
2. LAJOSMIZSEI KÁPOLNA
3. BAD REICHENHALL-I SZENT EGYED TEMPLOM
4. RIMÓCI PLÉBÁNIATEMPLOM
5. DESZKI PLÉBÁNIATEMPLOM
6. VÁCI KAROLINA KÁPOLNA
7. VÁROSLŐDI SZENT MIHÁLY PLÉBÁNIATEMPLOM


AZ ÓKÉRI (ÚJVIDÉKI JÁRÁS) KATOLIKUS TEMPLOM

A templom belseje Krisztus-Király ünnepén

            

Az ókéri templom 2007 Karácsonyán


A LAJOSMIZSEI RÓMAI KATOLIKUS KÁPOLNA
2007 KARÁCSONYÁN

      


A SZENT EGYED TEMPLOM BAD REICHENHALLBAN

Az üvegablak felirata: »Carl der Grosse gründet das Kloster Sankt Zeno«
(Nagy Károly megalapítja a Szent Zénó kolostort)

A RIMÓCI (SZÉCSÉNYI JÁRÁS) SZENT MIKLÓS KATOLIKUS TEMPLOM

Rimóc Nógrád megyében, Szécsénytől 4 és fél km-re délre fekszik. Egykor az Esztergomi érsekséghez, ma a Váci püspökség Szécsényi esperesi kerületéhez tartozik. A képek a nemrég elhúnyt Sághi Ferenc esztergomi éneklőkanonok, plébános idejében készültek (ő látható a képeken is).

Az első kép a templombelső egykori képe (figyelem, a zsinat után, a legszélsőségesebb rombolások időszakában készült ez a kép! Rimócon a zsinati újításokat akkor még nem tudták végbevinni!) A temlom titulusa Szent Miklós.A második kép a bérmálásra érkező apostoli administrator fogadása. A menet elején népviseletes lányok haladnak szokás szerint tizenkét lobogóval, majd a plébános és az egyházközség két nagylobogója, a ministránsok, a kereszt (régi szokás, hogy a keresztet közvetlenül a főpap előtt viszik), majd a bérmáló főpap a szertartó és az esperes kíséretében.
A bérmáló ruházata is teljesen szabályos: főpapi kari öltözék mantellettával, birétummal, mellkereszttel.

Ez a kép is, csakúgy, mint a többi 1970 után készült!Ez a kép egy 1970 utáni esküvőről készült. Lehet látni, hogy nagyrészt még hordják a népviseletet - mint még ma is, nagyobb ünnepeken. Középen Sághi Ferenc plébános


Az utolsó kép a templom jelenlegi állapota - sajnos rögzített szembeoltárral, amely azonban legalább tartalmaz ereklyét, mégpedig Becket Szt. Tamásét!


A MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIATEMPLOM DESZKEN

Deszk, Szeged és Makó között fekvő település, melynek közepén egy neogót templom áll: a Gerliczy báró által 100 évvel ezelőtt építtetett, 1910-ben felszentelt egytornyú Magyarok Nagyasszonya templom, melynek tervezője a nagyváradi Starill Ferenc.

Néhány részlet Tóth Zsuzsanna művészettörténésznek a templomról írt könyvecskéjéből: „Meglepetésünk szinte határtalan, amikor belépünk a deszki templomba. Ennek meghitt szépsége még a sokat látó kutatót is meglepi. Ide betérve szinte úgy érezzük, az érintetlen múltba lépünk be. Teljesen leköti figyelmünket a főoltár, a mellékoltárok, mindezek összhatása. Erre a páratlan szépségre és harmóniára a látogató nem számít. Maga a templom 30 m hosszú, 9 m széles, a kereszthajóban 18 m. A torony 35 m magas.

A főoltár mennyezetig érő gyönyörű fafaragványokkal és aranyozással ékes. Legfelől a Mennyei Atya szobra, fönt két oldalt Szent Péter és Pál szobra. A szárnyas oltár két belső szobra Szent Félix remete és Szalézi Szent Ferenc. A kinyitott két oltárszárnyon Szent Joakim és Szent Anna domborműve, aranyozott háttérrel, a becsukott szárnyakon pedig Szent Mihály és Szent Ráfáel angyalok festett képe van. A főoltár középső domborműve: Szent István felajánlja a koronát a Boldogságos Szűznek. Az oltármenza fölött négy táblakép az angyali üdvözletet, Erzsébet látogatását, Jézus születését és megtalálását a templomban ábrázolja. A főoltáron kettős tabernákulum van: a felső a Szentségmutató számára hajlított faajtajú, félkörívben elmozdítható, kívülről aranyozott. Az alsó tabernákulum, az áldoztató kehely számára, egyenes ajtajú, szép pelikán-faragvánnyal. Az oltár alsó részén gyönyörű Agnus Dei faragvány van.
Igen nagy érték, a 14 stációkép, mely egy öreg tiroli fafaragó művész alkotása.”

A neogót szárnyas-főoltárA mellékoltárok


Jézus Szíve oltár
mellette Szent Margit szobra
fölötte tiroli üvegablak

Szent József oltár
mellette Szent Erzsébet szobra
fölötte tiroli üvegablakInnsbrucki stációk

Tiroli faragott szószék


Tóth Zsuzsanna a deszki templomról írott művét e szavakkal zárja: „Utószó helyett álljon itt végül egy kedves ima, amit a Magyarok Nagyasszonyához oly sokszor elmondtak a Duna völgyében”:

Örökös Királynőnk,
Nemzetünk reménye!

Szent fiadat kérve könyörögj érettünk.
Veszni indult István öröksége,
Nagyasszonyunk,
Mentsd meg nemzetünk!

Téged kérünk magyarok
Nagyasszonya, mint Anyánkat!
Ne hagyd elveszni
meggyötört hazánkat.

Fordítsd felénk
Könnyes tekinteted.
Mutasd meg számunkra
Szeplőtelen szíved.

Hevítse át szívünket
Szeretetlángod,
Hogy megtérjen nemzeted,
Kövessen országod!


A VÁCI KAROLINA KÁPOLNA

a kápolnáról a képek ITT találhatóak


A VÁROSLŐDI SZENT MIHÁLY PLÉBÁNIATEMPLOM

a templomról a képek ITT találhatóak... folytatása következik


vissza
a GALÉRIA oldalra                  a KEZDŐLAPRA