Az Ecclesia Dei bizottság átszervezése
(forrás: www.kath.net; www.exsultet.net; www.summorum-pontificum.de – 2009. július 8-10.)

kath.net jelenti – július 8.:

XVI. Benedek pápa új keretet ad a Pius Közösséggel tervezett párbeszédnek. Szerdán a 73 éves William Joseph Levada bíborost kinevezte az „Ecclesia Dei” dialógus-bizottság új elnökének, amivel a bizottságot a Hittani Kongregációba olvasztja be, melyet Levada bíboros vezet. Ez személyi és bizonyos értelemben tartalmi változásokat is hoz a Piuszosokkal folytatandó tárgyalásokba.

Hoyos bíborosnak a pápa köszönetét fejezte ki eddigi munkájáért. Sokan azt vetették a bíboros szemére, hogy túl engedékeny a Piuszosokkal szemben. Most a tárgyalások Levada amerikai bíboros, a kongregáció prefektusának kezében vannak. Az újjáalakított bizottság titkára az olasz pap, a nemzetközi teológiai bizottság titkára, Guido Pozzi lett.


exsultet.net jelenti – július 8.:
Levada bíboros állásfoglalása
(részletek)

Levada bíboros köszönetét fejezte ki a Szentatyának az elhatározásából kifejezésre jutó bizalmáért, ugyanakkor munkatársai nevében biztosította a Szentatyát, hogy a Szent X. Pius Papi Közösséggel folytatott doktrinális dialógusnak elkötelezetten tesznek majd eleget.

A Szentatya Dario Castrillón Hoyos bíborosnak egy személyesen aláírt köszönő levelet küldött, míg Msgr. Camille Perl, az eddigi alelnöknek Bertone bíboros-államtitkár köszönte meg 21 éves fáradozását. Csatlakozott ehhez Levada bíboros is, aki e köszönetnyilvánítást a bizottság többi volt munkatársára is kiterjesztette, akiknek munkáját mostantól a kongregáció tagjai, valamint szakértők, akiket ha a szükség úgy kívánja, kiválasztanak bizonyos kérdések tanulmányozására.

Msgr. Guido Pozzo kinevezésével kapcsolatban Levada bíboros örömmel jelentette ki, hogy Msgr, Pozzo alapos felkészülése és a bizottság ügyei iránt mutatott nagy érdeklődése állapítható meg. Mostanáig Msgr. Pozzo a kongregáció hittani doktrínák szekciójában dolgozott, és a Nemzetközi Teológiai Intézet titkára volt.

Az új motu proprioból az derül ki, hogy az Ecclesia Dei eddigi munkatársaira semmilyen további feladat nem jut. A bizottságban a személyi változások teljes körűek lesznek.


summorum-pontificum.de kommentárja – július 9.:
Az „Ecclesiae Unitatem” motu proprio messze elmarad azoktól a reményektől, melyeket az állandóan nagy fordulatszámmal futó római híresztelések szemmelláthatóan indokolatlanul keltettek. A motu proprio csupán arra szorítkozik, hogy kifejezze a pápa szilárd elhatározását, mely szerint minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Szent X. Pius Papi Közösség visszatérését az Egyház teljes egységébe előmozdítsa. Persze ez is üzenet értékű – éppen Németország és az ott hangadó püspökök számára.

Az Ecclesia Dei átszervezése által a Pius Közösséggel folytatandó tárgyalások világos célt és szervezeti keretet kapnak. Ugyanakkor tisztázatlan marad az a kérdés, ki lesz a jövőben az illetékes a pápával teljes egységben álló régi rítusú különböző közösségekkel folytatott tárgyalásokban. A „Summorum Pontificum” motu proprio ezt a feladatot határozottan az Ecclesia Dei hatáskörébe utalta. Ez a kifejezett feladat-megjelölés bár jogilag nem, de gyakorlatilag megkérdőjeleződik az Ecclesia Dei átszervezésével.


A cikkel kapcsolatban lásd a következő írásokat:
        Ecclesiae Unitatem motu proprio
        Msgr. Camille Perl nincs többé hivatalban


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA