Bergoglio: „Jézus vétett az erkölcsi törvény ellen”

1.
A. Spadaro SJ: „Kettő meg kettő a teológiában ötöt eredményezhet”
(forrás: www.katholisches.info – 2017. február 8.)

Antonio Spadaro jezsuita „szerzetes”, a római jezsuita újság, a „La Civilta Cattolica” szerkesztője, Bergoglio egyik legfőbb bizalmasa, a házasságról és a családról rendezett hírhedt „püspökszinódus” záró dokumentumának és Bergoglio kedvencének, az Amoris laetitia körlevélnek egyik szerzője, 2017. január 6-án az újraházasodott elváltak szentségekhez való engedését a következő tétellel támasztotta alá a világhálón:

Spadaro: „Theology ist not Mathematics. 2 + 2 in Theology can make 5. Because it has to do with God and real life of people…“
     „A teológia nem matematika. Kettő meg kettő a teológiában ötöt eredményezhet. Mert Istenhez és az emberek valódi életéhez van köze …”

Spadaro ezzel se a matematikának, se a teológiának, és legkevésbé a logikának és a józan észnek nem tett jó szolgálatot, és ezáltal „emberek valódi életének” sem.


2.
Bergoglio összetéveszthetetlen tanítóhivatala – A vatikáni újság szatíra-kiadása
(forrás: www.katholisches.info – 2017. február 13.)

Alig egy héttel a plakát-akció után a Bergoglioval elégedetlen „új-tradicionalisták” az Osservatore Romano-nak készítették el hamis példányát, amit eredeti gyanánt e-mailben pdf formátumban számtalan egyházi méltóságnak elküldtek.
     A hamisítvány minőségét a mindig a széllel együtt forgó kath.net által közölt cikk szerzője silánynak, míg az „új-tradicionalisták” német nyelvű főújságján, a katholisches.info-n megszólalók kiválónak mondják. Ez utóbbi ezt írja:
     Az Osservatore Romano tökéletesen hamisított kiadása szarkasztikus kritika Bergoglio konok hallgatásáról a négy „bíboros” (Burke, Caffara, Meisner és Brandmüller) Dubia (kétely) néven ismertté vált levelére. Mint ismeretes e négy – nyugdíjas – „bíboros” 2016. szeptember 9-én az Amoris laetitia körlevélben olvasható kétértelmű kijelentések tisztázására öt kérdést tett fel Bergoglionak, aki azonban nem hajlandó ezekre válaszolni. A kérdéseket a „bíborosok” úgy fogalmazták meg, hogy azokra csak igennel vagy nemmel lehet válaszolni.

A szatíra-újság vezércikkének főcíme és alcíme így szól: „Ha risposto!” – „Válaszoltam! Ferenc megtörte hallgatását a négy bíboros Dubia-jához. Igenetek legyen igen, nemetek legyen nem. Egy szó, mint száz: Itt van az öt sic et non, melyekkel a pápa minden kétséget eloszlatott. Minden választ eddigi összetéveszthetetlen tanítóhivatalával magyaráz meg.”

És a cikk ugyanilyen hangnemben megy tovább. Bergoglio „összetéveszthetetlen tanítóhivatala” nem igenekből és nemekből áll, hanem tökéletes kétértelműségekből, melyeket Bergoglio a szatírában egy igennel vagy nemmel zár be.
     Például: A négy „bíboros” harmadik kételye így szól: „Az Amoris laetitia után lehetséges-e még azt mondani, hogy az a személy, aki házasságtörésben él, habituális súlyos bűn objektív helyzetében van?” – A szatíra-lap válasza Bergoglio saját szavaival kezdődik, amit 2016. június 16-án a Lateráni bazilikában a római egyházmegye által az Amoris laetitia-ban mondottak megvalósításáról tartott gyűlésen tartott beszédében mondott: „A házasságtörő asszonnyal Jézus egy kicsit butának tetteti magát, hagyja, hogy teljen az idő, a földre firkál … és utána ezt mondja: »Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!« (Jn 8,7) És mi ennek az erkölcsi tanulsága? Meg kellett volna kövezni az asszonyt, de Jézus kijátszotta az erkölcsi törvényt. Ez megengedi nekünk, hogy arra következtessünk, hogy nem lehet »szigorúságról« beszélni.”

A lap a továbbiakban is szatirikus cikkeket közöl, ezek egyikében Kasper „bíboros” és Antonio Spadaro SJ reakcióiról számol be, melyekkel ezek Bergoglio fenti válaszait fogadták. Kasper, mikor meghallotta Bergoglio válaszát, „azonnal térdre hullott”, „bevallom, hogy nem nagyon kényelmes térdelni, de ez az egyetlen helyes pozíció, amit fel kell venni a bíborosok kétségeire adott megnyugtató pápai válaszok olvastán.”
     A lap Spadaro reakcióját annak egyik idézetével kezdi: „Ezen válaszok után kettő meg kettő pontosan ötöt tesz ki, miként ezt én már Vízkereszt reggelén az internetre feltett twitteremben megjövendöltem.”

Egy másik cikkben Msgr. Pio Vito Pinto, a Rota Romana dékánja, mint bíboros lép fel, holott [még] nem az. Msgr. Pinto az, aki a négy „bíborost” azzal fenyegette meg, hogy elvesztik bíborosi rangjukat, mert nyilvánosságra hozták a Bergoglionak feltett kérdéseiket. A szatíra-lap szerint Bergoglio Pintot bizonyított pápa-hűsége miatt a bíborosi kalappal tüntette ki.
     Bergoglio a házasság megreformálásában Pintora támaszkodik, különösen a házasságok annullálásának radikális megkönnyítésében, amit „hátsó ajtón keresztüli katolikus válásnak” lehet nevezni. A lap ezt írja vele kapcsolatban: „A ma reggeli órák óta Pinto bíboros nyomtalanul eltűnt. Korán reggel kapta kézhez a Dubiára érkezett válaszokat, melyeket Ferenc pápa a nap folyamán nyilvánosan is ki fog hirdetni. A bíboros kinyitotta a levelet, elolvasta a pápa válaszát és látható egyetértéssel így szólt: »Ennél már csak a halál egyértelműbb!« Majd eltűnt. Az eltűnéséről szóló hírt a purpurt viselő guvernántja megerősítette, akit a pápai csendőrség egyik tisztje kérdezett ki.”

A vatikáni csendőrség elkezdte a nyomozást – ez már nem vicc –, hogy a szatíra-lap szerzőit megtalálja. Csakhogy ezek valószínűleg nem a sajtó által gyakran idézgetett és Bergogliotól állandóan szidalmazott kúriai körökben keresendők, hanem sokkal inkább az aggódó laikusok körében.


A katholisches.info cikkére érkezett hozzászólások egyike Bergoglio június 16-i beszédének kérdéses részét, amit utólag tettek fel az internetre, a szentszék hivatalos oldaláról szó szerint idézi:
     „Jézus ilyen volt, és gyűlöletből ítélték el, csapdákat állítottak neki: »Szabad-e ezt tenni vagy nem?« Gondoljunk a házasságtörő asszonnyal való jelenetre (lásd Jn 8,1-11). Írva van: Meg kell őt kövezni. Ez az erkölcs. Világos. És nem rigorózus. Ez nem egy rigorózus, hanem egy egyértelmű erkölcsiség. Meg kell kövezni. Miért? A házasság szent léte, a hűség miatt. Jézus itt egészen világos. Ezt házasságtörésnek nevezik. Ez nyilvánvaló. És a házasságtörő asszonnyal Jézus egy kicsit butának tetteti magát, hagyja, hogy teljen az idő, a földre firkál … és utána ezt mondja: »Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!« Ebben az esetben Jézus vétett a törvény ellen. A vádlók elmentek, a legidősebbek elsőnek. »Asszony, senki sem ítélt el? Én sem ítéllek el.« [A legfontosabb részt hagyta ki Bergoglio Jézus szavaiból, nevezetesen ezt: »Menj, de többé ne vétkezzél!«] Mi ennek az erkölcsi tanulsága? Ez: meg kellett volna kövezni az asszonyt. De Jézus nem tartja be az erkölcsi törvényt, vét az erkölcsi törvény ellen. Ez megengedi nekünk, hogy arra következtessünk, hogy nem lehet »szigorúságról«, »bizonyosságról«, matematikai bizonyosságról beszélni az erkölcsben, mint az Evangélium erkölcsiségéről.” [Hát innen ered Spadaro 2+2=5 kijelentése! Nem tett mást, csak jó katolikusként Bergogliot, azaz az egyház rendes, közvetlen tanítóhivatalát, vagyis a pápát (illetve akit a világ annak tart) idézte!]

A katholisches.info másnap – február 14-én – arról is beszámolt, hogy megjelent a szatíra-lap angol nyelvű kiadása is. Ez itt olvasható:
     https://drive.google.com/file/d/0B92_djwQlPfOb3dDaUhmU2lqRUE/view


Feltéve: 2017. február 18.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA