Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    A BÉRMÁLÁS KISZOLGÁLTATÁSA
S. E. Mgr. Alfonso de Galarreta püspök által
2006. május 28-án
A Thököly úti FSSPX Kápolnában

A bérmálás kezdetén a püspök fölmegy az oltár lépcsején és a bérmálandók felé fordul. A bérmálandók letérdelnek, a püspök föléjük terjeszti kezét és lehívja rájuk a Szentlelket hét ajándékával: a bölcsesség és értelem Lelkét, a tanács és erősség Lelkét, a tudomány és jámborság Lelkét és az istenfélelem Lelkét.
    A püspök beszédet intéz a bérmalandókhoz, majd külön-külön minden bérmálandó fejére teszi jobb kezét és homlokukra krizmával keresztet ír, miközben e szavakat mondja: „Megjelöllek téged a kereszt jelével és megerősítelek az üdvösség krizmájával az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.” Megkenés után a püspök arcullegyinti a bérmálandót és ezt mondja: „Béke legyen veled.”
    A püspök végezetül azért imádkozik, hogy a Szentlélek befejezze megkezdett művét a megbérmáltakban. Felszólítja a megbérmáltakat, hogy mondják el a Miatyánkot és a Hiszekegyet. Azután megáldja őket.

A kereszt, amellyel a püspök megjelöli a bérmálandó homlokát, azt jelenti, hogy ettől kezdve ő Krisztus bajnoka, és hitét nyíltan meg kell vallania az egész világ előtt. A megkenés a krizmával azt jelenti, hogy a bérmálandó megkapja Krisztus erejét, vagyis a Szentlelket. Az arcullegyintés arra figyelmezteti a megbérmáltat, hogy mint Krisztus bajnokának, minden megaláztatást el kell viselnie Krisztusért.

(Katekizmus, Herder kiadó, 1958.)


KÉPSOROZAT A BÉRMÁLÁS SZERTARTÁSÁRÓL


Mivel Galarreta püspök nem beszél magyarul, beszédét felolvasták    
a május 28-i szertartáson, ezalatt ő oldalt helyet foglalt.
          


(a képeken a három megbérmáltból kettő)

S. E. Mgr. Alfonso de Galarreta püspök a megbérmáltak és a bérmaapák, illetve a bérmaanya közöttELEJÉRE


vissza
a KÖNYVTÁR oldalra                  a KEZDŐLAPRA                 a SZENTMISE oldalra                  a HÍREK oldalra