SZERKESZTŐI ÜZENETEK
2011. április 8-tól   2011. november 25-ig

VISSZA AZ AKTUÁLIS SZERKESZTŐI ÜZENETEKHEZ

2011. november 25. péntek 20:40 óra:
Befejeztem két korábbi írást: Mehrle atyáról és Erdélyről. Feltettem egy igen örömteli cikket, Aranyszájú Szent János kommentárját a Római levélről. Az ott leírtak adjanak számunkra erőt és kitartást, de legfőképpen örömet. És még pár hírt.


2011. november 21. hétfő 19:35 óra:
Befejeztem Bilkei atya írását, rendkívül tanulságos, különösen most, az összeomlás küszöbén és különösen nálunk Magyarországon. És feltettem még két cikket.


2011. november 18. péntek 20:50 óra:
Folytattam Bilkei atya írását, és feltettem még négy cikket. Más újság nincs.


2011. november 10. csütörtök 21:50 óra:
Feltettem három cikket.


2011. november 7. hétfő 22:50 óra:
Miután fent van az interneten Schmidberger atya előadása, nem mondok semmi olyat, amit nem szabadna. Miután beszéltem a Piuszosokhoz közel állókkal (illetve tagokkal), a következőket hallottam: Schmidberger atya, ahogy az FSSPX német honlapján áll, körbe látogatja a német priorátusokat, és előadást tart a Róma-FSSPX helyzetről. Az internetre már feltett beszédében azt mondja, hogy a preambulumban megint a hermeneutikat használják, vagy nem tudom hogy hívják a pápa kedvenc kifejezését arra, hogy a zsinaton nem történt semmi rossz, azaz nem volt semmilyen törés, mindent csak később értettek félre. Arról beszél, hogy ami ott áll, az elfogadhatatlan a közösség számára, vagyis nem áll más a dokumentumban csak ugyanaz, amit eddig is mindig követeltek, csak szebb köntösbe csomagolva.
     Tehát, a közösség nagy valószínűséggel nem írja alá az egyezséget, mert egyszerűen olyan tanbeli kérdésekre kellene áldásukat adni, melyet soha nem fogadtak, nem fogadhatnak el. Fellay püspök úr nyilván megpróbál valamilyen helyesbítést elérni, de hát ez a téma „nagysága” miatt nyilván nem fog menni. Mindez még sok időt vesz igénybe, és a közösség ezalatt nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy a dolog nem rajtuk múlik, azaz ők nagyon örülnének a kiegyezésnek, de hát az nem nézhet úgy ki, hogy ők mindent elárulnak abból, amiért eddig harcoltak. Nem maguk, hanem a hit, az Egyház tanítóhivatala miatt.
     Akármilyen szomorú is ez a világi papság azon részére nézve, amely vonzódik a tradícióhoz, mégis érthető.

Feltettem Williamson püspök úr legújabb kommentárját és még három cikket.


2011. november 4. péntek 21:15 óra:
Bevallom, én már belefásultam a találgatásokba. Ha tényleg úgy van, ahogy Morgan atya állítja a római ajánlatról, akkor valóban nincs itt az idő a megegyezésre, dehát számunkra akár így, akár úgy, nem fog sok változni. - Az egyetlen, ami valóban pozítiven változik, az az új megyéspüspökök kinevezése. Ebben valóban észrevehető valamilyen pozítiv fejlődés, például az új berlini, vagy kismartoni és most a genfi püspök személyében. - Összesen négy cikket tettem fel.


2011. október 30. vasárnap 20:05 óra:
A mai korban a Krisztus-Király ünnepe minden bizonnyal az év egyik, ha nem a legfontosabb ünnepe. Három írást tettem fel az ünneppel kapcsolatban.


2011. október 28. péntek 00:35 óra:
Folytattam erdélyi útibeszámolómat, illetve eltöprengtem Magyarország sorsáról, de még mindig nem vagyok kész.


2011. október 23. vasárnap 20:20 óra:
Feltettem egy 1956-ról szóló tanulmányt.


2011. október 20. csütörtök 21:20 óra:
Feltettem négy nagyon tanulságos cikket. - De (még) nem fordítottam le a hivatalos Assisi-III-programot, akit érdekel, állítólag a Magyar Kuríron megvan. A legérdekesebb, hogy az ortodoxok, a zsidók és a muzulmánok is részt vesznek rajta. Régen arról volt szó, hogy se az ortodoxok, se a muzulmánok nem helyeslik a Vatikán ilyenirányú megnyilvánulásait.


2011. október 14. péntek 20:15 óra:
Befejeztem a tegnapelőtt elkezdett Bonelli-interjút, és Gaudron atya tanulmányát is. És feltettem a Thököly úti kápolna miserendjét az elkövetkezendő fél évre. Mindenszentekkor és Halottak napján is lesz szentmise.


2011. október 12. szerda 20:15 óra:
Feltettem a lenti hír fordítását, és két véleményt a liturgia reformjáról. Müller püspök beszéde világossá teszi, hogy mi ennek a generációnak a véleménye a szentmiséről: Istennel való találkozás - ennyi. És elkezdtem egy érdekes cikk fordítását.


2011. október 9. vasárnap 23:00 óra:
30 pap jött össze Albanoban és tárgyalt a preambulumról (a közösség összes disztrikt-főnökei és a szemináriumok rektorai. Döntés nem született, a sajtónyilatkozatban azt közölték, hogy miután a közösség vezetőivel megvitatták a kárdést, Fellay püspök és két asszisztense ennek ismeretében tovább vizsgálja a szöveget, és "józan" időn belül ad választ. Íme az eredeti német szöveg (fordítás holnap).

Kommuniqué des Generalhauses der Priesterbruderschaft St. Pius X.

Am 7. Oktober 2011 fand eine Versammlung der Oberen der Priesterbruderschaft St. Pius X. in Albano (Italien) statt. Der Generalobere, S.E. Bischof Bernard Fellay, legte den Inhalt der „doktrinellen Präambel“ dar, welche ihm der Präfekt der Glaubenskongregation, William Kardinal Levada, anlässlich des Treffens am 14. September 2011 im Vatikan übergeben hat.

Im Laufe dieses Tages haben die 28 Oberen der Priesterbruderschaft St. Pius X. – bei dem Treffen waren die Seminaroberen und Distriktoberen der ganzen Welt anwesend – eine feste Einheit im Willen gezeigt, am Glauben in seiner Gesamtheit und Vollständigkeit festzuhalten, getreu der Lehre, welche Erzbischof Lefebvre in der Nachfolge des heiligen Paulus ihnen übergeben hat: „Tradidi quod et accepi.“ – „Ich habe überliefert, was ich empfangen habe.“ (1. Kor 15,3)

Nach dieser Arbeitssitzung wird das Studium der doktrinellen Präambel, deren Inhalt immer noch vertraulich bleibt, aufs Neue vom Generalrat fortgesetzt. Eine fundierte Überprüfung durch den Generaloberen und seine beiden Assistenten, Pater Niklaus Pfluger und Pater Alain-Marc Nély, wird es ermöglichen, dass in einem vernünftigen Zeitraum eine Antwort auf die römischen Vorschläge präsentiert werden kann.

Albano, 7. Oktober 2011


2011. október 5. szerda 21:00 óra:
Feltettem egy szép imát a magyarok Királynőjéhez (a 132. számú Szent Margit Lapban már korábban megjelent). A kezdőlapon található kép egy régi 10 ezer koronásról való, a háború előttig még Mária diszítette a pénzeinket.

A Róma-Pius tárgyalásokkal kapcsolatban az amerikai és a német elöljáró arra szólította fel a híveket, hogy imádkozzanak a tárgyalás jó kimeneteléért. Az első nap pénteken van, ami egyfelől a Rózsafüzér Királynéja ünnep, másfelől első péntek, így azt kérik, hogy az egész rózsafüzért imádkozzák el.


2011. október 4. kedd 20:20 óra:
Feltettem a megígért beszámolót a második freiburgi botrányról, és két interjút a Róma-Pius tárgyalásokról. Jelenleg sok az aktuális fontos hír, úgy hogy nem jutok hozzá a többi cikk folytatásához. Majd ha újra csend lesz...


2011. október 3. hétfő 21:15 óra:
Feltettem az októberi miserndet és ünnepeket és két cikket. A freiburgi nagyobbik botrányról szóló beszámolót majd csak holnap teszem fel.


2011. szeptember 27. kedd 18:00 óra:
Feltettem két cikket, köztük az Ottaviani intervenció szövegét a jegyzetekkel együtt. Bevallom, nehéz felfognom, mit gondol, illetve mit hisz az a katolikus pap, főpap, prefektus, bíboros stb. miután ezt elolvasta. Mert úgye, az nehezen képzelhető, hogy van valaki a Vatikánban, aki ezt nem olvasta volna.


2011. szeptember 24. szombat 20:15 óra:
Végre frissítettem. – A Mária Rádió ezen a héten Gábor atya miséjét (tridenti rítusban) közvetítette keddtől péntekig 18 órai kezdettel. A miséket az adást követő két hétben meg lehet hallgatni az interneten. Csak regisztrálni kell ehhez, ami egy-két percet vesz csak igénybe.


2011. szeptember 17. szombat 21:00 óra:
Feltettem cikkben, amit itt gyorsan közöltem, azonkívül még néhány írást, köztük, amit megígértem, megkezdtem TTJ ügynöki jelentésének közlését Mehrle Tamás OP zsinatutáni helyzetértékeléséről.


2011. szeptember 14. szerda 21:10 óra:
Fellay püspök nem sajtónyilatkozatot tett, hanem néhány kérdésre válaszolt. 1. a találkozást nagy nyitottság és udvariasság jellemezte; 2. az átadott dokumentum neve, preambulum mutatja, hogy bizalmas iratról van szó, amiről nem mondhat többet, mint ami a Vatikán nyilatkozatában is szerepelt; 3. majd akkor ad választ, ha a társaival és a döntéshozókkal megbeszélte, illetve mind áttanulmányozták; 4. ez nem tudja, hogy mikor lesz, de az biztos, hogy az Egyház és a lelkek javát tartják fontosnak, és aszerint döntenek. a kánoni státuszról csak akkor lehet beszélni, ha a feltételt teljesítik, azaz elfogadják a preambulumban a közösségtől követelt dolgokat. - Ennyi, nem több.

Valami olyat mondott, hogy az iratban nem tesznek világos különbséget a dogmatikailag érinthetetlen és a pasztorális terület között. - (keine deutliche Unterscheidung findet zwischen dem Bereich des dogmatisch Unantastbaren und dem Bereich des Pastoralen, das der Diskussion unterworfen ist.)


2011. szeptember 14. szerda 17:30 óra:
A Vatikán hivatalos közleménye a találkozóról, illetve annak lényegi része:

Grundlage für eine volle Aussöhnung der Priesterbruderschaft St. Pius X. mit dem Apostolischen Stuhl sei „die Annahme des Textes der Doktrinellen Präambel, die während der Begegnung am 14. September überreicht worden ist“.

Diese Präambel enthalte einige doktrinelle Prinzipien und Kriterien für die Interpretation der katholischen Lehre, die notwendig seien, „um die Treue zum Lehramt der Kirche und das ‚sentire cm Ecclesia’ zu gewährleisten, wobei gleichzeitig das Studium und die theologische Klärung einzelner Ausdrücke oder Formulierungen, die in den Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils und im nachfolgenden Lehramt gegenwärtig sind, einer berechtigten Diskussion überlassen werden“.

In derselben Versammlung, so die Mitteilung der Kongregation für die Glaubenslehre abschließend, wurden einige Elemente einer kanonischen Lösung für die Priesterbruderschaft St. Pius X. in Folge einer eventuellen und erhofften Aussöhnung vorgeschlagen.

Weihbischof Fellay wird zur Veröffentlichung des Pressekommuniqués des Heiligen Stuhles am heutigen Abend Stellung nehmen.


Magyarul (rövidítve): Az Apostoli Székkel történő teljes kibékülés alapja annak a dokrinális preambulum szövegének az elfogadása, melyet a mai találkozón nyújtottak át Fellay püspöknek.

Ez a preambulum néhány doktrinális elvet és kritériumot tartalmaz a katolikus tanítás interpretálása számára, melyek szükségesek ahhoz, hogy az Egyház tanítóhivatalához való hűséget és a sentire cum Ecclesia biztosítsák, miközben egyúttal a II. VZs. dokumentumaiban és az ezt követő tanítóhivatalban jelenlevő néhány kifejezés vagy megfogalmazás tanulmányozása és teológiai tisztázása jogos vita tárgyát képezheti.

A találkozón egy kánoni megoldás néhány elemét is bemutatták egy esetleges és remélt kibéküléshez.

Fellay püspök saját álláspontját a Szentszék közleményéhez estefelé fogja nyilvánosságra hozni.


2011. szeptember 13. kedd 22:30 óra:
Nincs sok értelme a találgatásoknak, de érdekességképpen közlöm, hogy a kath.net beszámolt a francia «Le Figaro» egyik cikkéről, melyben Jean-Marie Guenois arról ír, hogy szerdán Levada bíboros Fellay püspök elé terjeszti Róma ajánlatát. De ami érdekesebb, azt is írja, hogy bár Fellay püspök és a bíboros meg fogja állapítani, hogy a II. VZs-tal kapcsolatban nem azonos az álláspontjuk, de "a nagy újdonság az, hogy a Vatikán el fogja ismerni, hogy a vitatott kérdések nem a katolikus hit "lényegi" kérdéseit érintik. Ezért a Vatikán azt fogja követelni a Pius Közösségtől, hogy azokat a központi pontokat ismerjék el, melyeken a katolikus hit kétezer éve alapszik. Ha a javaslatot elfogadják, akkor több lehetőséget is felvázolnak Fellay püspöknek. Személyi prelatúra, mint az Opus Dei-nél, vagy mint az áttérő anglikánoknál, ordináriátus, mindkettő direkt Róma alá helyezve." A cikk szerzője tovább azt írja, hogy nem valószínű, hogy a döntést már szerdán nyilvánosságra hozzák, mert a rendfőnöknek előbb beszélnie kell a társaival. De úgy tűnik, hogy a közösség nagy többsége elfogadja a római elképzelést.


2011. szeptember 13. kedd 22:00 óra:
A holnapi tárgyalásra való tekintettel feltettem egy Tissier püspök úrral 3 évvel ezelőtt készült hosszú interjút.


2011. szeptember 7. szerda 22:00 óra:
Végre feltettem az Ottaviani Intervenció-t, illetve egyelőre a Gergely atya honlapján megvolt hosszú dokumentum első két részét. Ezen kívül egy cikket az FSSPX közlendőiről szeptember 14-t illetően, ami igen tanulságos, és folytattam, de még mindig nem értem a végére erdélyi utibeszámolómnak.


2011. szeptember 5. hétfő 22:35 óra:
Feltettem, illetve folytattam néhány cikket.


2011. szeptember 2. péntek 20:40 óra:
Feltettem még tegnap a szeptemberi miserendet és ünnepeket, ma pedig három szörnyű hírt, és az erdélyi utamról szóló beszámoló kezdetét.


2011. augusztus 28. vasárnap 20:15 óra:
Feltettem Williamson püspök úr eheti, nagyon fontos kommentárját, amivel csak az a baj, hogy aki eddig is tudta, mit jelent, ami benne van, az ezután is tudja, aki pedig nem, ez se ezután, se semmikor nem fogja megérteni, mert a modern agynak éppen az a problémája, hogy minden logikát és minden igazságot és minden természetest visszautasít.
     Ezen kívül – éppen jókor – feltettem egy 4. századi egyházatya elmélkedését.
     És egy „gyönyörű” hírt az ökumenizmusból, az újegyház legfőbb dogmájáról. Ezzel kapcsolatban Lefebvre érsek szavai jutnak az eszembe, amit Williamson püspök úr idézett múlt heti írásában: hogyan zárhatnak ki egy olyan egyházból, ahova soha nem tartoztam. Nos, egy olyan egyházba, akik az emberiség legnagyobb bűnösei, illetve legkárosabb, a legtöbb lelket kárhozatba vivő tévedésével szemben így viselkednek, annak én nem akarok a tagja lenni.
     A múlt héten négy napig Erdélyben, azon belül is a Székelyföldön jártam (merthogy mindkét szülői ágon oda tartozom). Tegnap mondta Kányádi Sándor a tévében, amire én is, amíg nem voltam katolikus nagyon büszke voltam, hogy Erdély annyira modern és nagyszerű, hogy ott már a 17. században (vagy 16.) kimondták a vallásszabadságot. Nos, ez tökéletesen meg is látszik rajta. Aki el akarja veszteni hitét, annak ajánlok pár napos erdélyi utat, ahonnan garantáltan hitetlenül jön vissza (hacsak Isten meg nem könyörül rajta). Kár, hogy senki nem gondolkozik el rajta, hogy Erdély éppen ennek a nagy vallásszabadságnak és hitbeli modernségnek köszönhette/köszönheti vesztét.


2011. augusztus 26. péntek 23:20 óra:
Folytattam a szeptemberi római találkozóval kapcsolatban álló cikkek közlését. És feltettem a modern Róma egyik jellegzetes aktusáról szóló hírt.

Más: 1. A ferencesek a tulajdonokban lévő üzlethelységek bérét ez évben akkora mértékben felemelték, hogy azt az ott évtizedek óta székelő katolikus könyvesboltok nem tudták kifizetni, így új helyre kellett költözniük. A Bencések a Károlyi utcába, az Új Ember a túlsó oldalra, és legrosszabbul az Ecclesia Szövetkezet járt, aki a Városház utca eldugott részébe került egy sokkal kisebb helyiségbe. 50 évig voltak a Ferenciek terén. Könyvkiadással már nem foglalkoznak, forgalmuk jelentősen megcsappant, így a boltban még megmaradt idegen könyveket visszáruzzák. Elég szomorú kép fogadja a látogatót, amikor betér hozzájuk. Eddig, ha valaki érdeklődött két katolikus könyvem iránt, az Ecclesia-hoz küldtem. Mostantól már csak nálam vagy antikváriumban és az interneten kaphatóak.
     2. Még régen Gergely atya fórumán volt szó a homeopátiáról. Közismert a katolikusok kifejezett elutasítása a homeopátiával szemben, és az is, hogy ennek az ellenszenvnek az Új Ember is többször hangot adott. Ezért volt nagy dolog, hogy most az Új Ember adott ki egy könyvet „Homeopátia és keresztény hit – Összeegyeztethető?” címmel, melyben a szerző egyértelműen „igen”-nel válaszol a címben feltett kérdésre. De a könyv ajánlása is igen figyelemreméltó: Zatykó László ferences testvér írta, nagyon szellemesen és egyértelműen a homeopátia keresztény elfogadása mellett. Engem különösen kellemesen érint ez a szemléletváltás, mert nemrég jelent meg a homeopátiáról, közelebbről a szénanátha gyógyításáról szóló könyvem. (lásd: www.szenanatha-hp.fw.hu)


2011. augusztus 25. csütörtök 23:50 óra:
Minden jel arra mutat, hogy a Pius Közösség készül a Rómával való kiegyezésre. A németországi kerület honlapján halmozódnak a cikkek, melyek az utat „egyengetik”. Ezekből ma kettőt tettem fel. Az viszont nem meglepetés, hogy Williamson püspök nem nagyon örül ennek, de úgy tűnik, nem fog semmit ellene tenni.


2011. augusztus 18. csütörtök 14:15 óra:
A mai frissítés: Újabb folytatás Gaudron atya tanulmányából és két másik cíkk, mindekettő Rómából.


2011. augusztus 14. vasárnap 21:45 óra:
Folytattam Gaudron atya tanulmányát és feltettem Williamson püspök úr eheti kommentárját, és egy megrázó felfedezést Magyarországról.


2011. augusztus 10. szerda 16:40 óra:
Feltettem egy Lourdes és a tradícióval kapcsolatos örömteljes hírt.

Sokkal kevésbé örömteljes, sőt hátborzongató, amit a következő honlapon lehet tömegével látni: hogyan zúzza szét saját magát a katolikus Egyház. Például olyan képeket lehet itt látni, mint ez, aztán hogyan mulattat egy 90 éves bíborost egy pornósztár a születésnapjára rendezett ünnepségen, és hogyan szórakoztatják félmeztelen fiúk a Vatikán egész házanépét, beleértve a pápát és az apácákat.

A képek ezen a honlapon találhatóak:
http://traditioninaction.org/

Innen szedtem le azt a bizonyos botrányos képet is VI. Pál pápáról és a protestáns liturgikus „szakértőkről”, amit Gaudron atya cikkébe tettem fel.

És nyitottam egy új oldalt, ahol a már lejárt szerkesztői üzeneteket lehet megtalálni, hogy ez az oldal rövidebb legyen, és ne kelljen a betöltésére sokat várni.


2011. augusztus 8. hétfő 22:10 óra:
Végre folytattam Molnár Tamás Ellenforradalom című könyvének bemutatását, ezen kívül Gaudron atya tanulmányát és Williamson püspök úr XVI. Benedek pápával kapcsolatos fejtegetéseit. És még egy negyedik cikket is feltettem.


2011. augusztus 5. péntek 22:40 óra:
Feltettem néhány cikket, köztük Williamson püspök úrnak a pápa gondolkodásmódjáról szóló befejező kommentárját. Az augusztusi miserend és ünnepek – mint máskor is – már a hónap eleje óta fent vannak.


2011. augusztus 2. kedd 22:40 óra:
Itt látható a Pater Jeindl újmiséjéről készült videó második része:
http://www.piusbruderschaft.de/images/stories/video/show.php?video=primizen%2Fmesse.jpg&id=5711


2011. július 28. csütörtök 22:40 óra:
Feltettem pár cikket, köztük Aßmayr plébános úr írásának befejező részét és Williamson püspök úr fejtegetéseinek harmadik részét, mely megint mindent érthetővé tesz. Pater Jeindl miséjéről fent van már a piuszos honlapon a videó is, a linket a miséről szóló cikk alján megtalálják.


2011. július 22. péntek 23:40 óra:
Feltettem három cikket, az egyikben több linket, ahol felemelő képeket láthatnak.


2011. július 18. hétfő 22:30 óra:
Feltettem Williamson püspök úr most szombati Eleison kommentárját, mely kiválóan passzol a „szentmise”- és a „visszaemlékezés”-cikkek most feltett harmadik részéhez. Ezek hárman így együtt tökéletesen megvilágítják a mostani történéseket. És ismételten csak azt bizonyítják, hogy a világban csak az történik, ami az Egyházban, azaz a világ azért olyan, amilyen, mert a katolikus Egyház olyan, amilyen.


2011. július 13. szerda 22 óra:
Folytattam a nemrég megkezdett szentmise és zsinati cikket.
     És Williamson püspök úr mégis elkezdte XVI. Benedek pápáról szóló kommentárjait, melyek Tissier püspök úr tanulmányának összefoglalói.
     A mostani írásokkal is kapcsolatos az az fsspx.info-n megjelent megjegyzés, miszerint érthető, hogy akkor, ha a szentmisét már nem az Atyának bemutatott áldozatként értelmezik, hanem közösségi összejövetelként, a „résztvevők” mindig újabb és újabb „élményt” akarnak. Akkor a „híveknek” elegük van abból, hogy mindig ugyanazt hallják, hogy mindig ugyanaz történik, akkor joggal követelik a változtatásokat, az új „műsort”, az új „élményeket”.
     És mivel tudjuk, hogy az ember élményvágya kielégíthetetlen, ahogy például a cirkuszokban megmutatkozott, amikor a nézőknek mindig véresebb és véresebb mutatvánnyal kellett szolgálni, hogy érdeklődésüket fenntartsák és kielégítsék, a modern „keresztényeknek” is újabb és újabb történésekre van szükségük.

Aki tudja, hogy mi mire való, azt kielégíti, ennek helyes kivitelezése, aki csak élményre vágyik, arra, hogy valamivel lefoglalják, annak mindig újat kell nyújtani. Olyan ez, mint a kábítószerezés.

Így történhetett, hogy a modernista Zöllitsch érsek úr egyházmegyéjében egy plébánia laikus-tanácsa nyilatkozatot adott ki, hogy ők az első „ökumenikus plébánia a római katolikus érsekség területén”, és bezárták a templomot, mert ezentúl egyesülnek a helyi protestánsokkal. Ez az egyenes következménye mindannak, ami a zsinaton és azóta történik a katolikus Egyházban.


2011. július 11. hétfő 12:42 óra:
A „szentmise” cikkben kijavítottam a „vértelen mód”-t „vérontás nélkül”-re. Ugyanis egy pap arra figyelmeztetett, hogy ezt a magyarban rosszul fordítják. A német elintézi az „unblutig” szóval, amit lehet így is, meg úgy is érteni. De magyarul a vértelen módot nem lehet használni, hiszen Krisztus vére jelen van, tehát az áldozat nem vér-telenül, azaz vér nélkül zajlik, hanem vérontás nélkül.


2011. július 10. vasárnap 23:00 óra:
Feltettem pár cikket, jó sok képpel.


2011. július 6. szerda 22:40 óra:
Befejeztem a múltkor elkezdett két témát.
Más: a honlap már 10 napja hol látható, hol nem. Többen úgy gondolják, hogy ebben valami szándékosság is rejlik. Nem, nincs benne semmi szándékosság, a szerveren levő összes honlappal ez történik. Valami nagyon súlyos hardware hiba merült fel. Pillanatnyilag nem tudok jobb megoldást, mint itt maradni, ezen a szerveren. Csak annyi tanácsot tudok adni, hogyha a domain cím nem működik (www.katolikus-honlap.hu), akkor próbálkozzanak a másikkal: www.katolikus-honlap.fw.hu – olyan hiba ritkábban fordul elő, hogy egyiken sem jön be.


2011. július 3. vasárnap 20:30 óra:
A PAS aláírású cikk (PAS nagy valószínűséggel Pater Andreas Steiner-t takarja), melyben az aláíró Fellay püspök úr szavait magyarázza (ez a mai feltett egyik cikk) – bár az adatok ismertek voltak – mégis meglepő, és valójában nagyon logikus. Az a tény, hogy a német disztrikt ilyen diplomatikusan készíti elő az őszi történéseket, újfent arra enged következtetni, hogy a Piuszosok ki fognak egyezni, ha megfelelő ajánlatot kapnak. – A másik cikk szörnyű, és a napokban majd folytatom.


2011. június 30. csütörtök 12:50 óra:
Mivel úgy tűnik, hogy a javításra még várni kell, erre a régi rendszerre is feltettem az egész április 11-től felkerült anyagot, úgy hogy most már csak a reklámcsík az, ami nem idevaló, de egyébként az egész honlap itt van (legalábbis remélem). A reklámcsík eltávolításáért még küzdök.


2011. június 29. szerda 22:15 óra:
Bár vasárnap délelőtt még fel tudtam tenni az új cikkeket, valószínűleg utána rögtön tönkrement a szerver, és már senki nem tudta elolvasni. Ilyen sokáig még soha nem tartott egy hibajavítás, és mert senki nem mondja meg, hogy meddig tart, az utolsó frissítés anyagát, tehát a most vasárnapit (de 25-i dátummal) ide is felteszem. Úgyhogy ezeket most el lehet itt is olvasni, de csak ezeket az április 11-e utáni anyagból, akkor változtatott ugyanis a szerver a régi rendszerről az újra, ami ugye most éppen nem működik. A régi meg úgy maradt, ahogy volt a változtatás napján, ide viszont be tudok lépni, tehát ide most felteszem a 2011. június 25-i friss cikkeket. Csak a reklámmal nem tudok mit kezdeni. Azért, remélem, hogy már nme tart sokáig.


2011. június 25. szombat 20:40 óra:
Feltettem pár cikket, köztük a tegnap megígért Williamson kommentárt.
Az Armin Schwibach cikket befejeztem. A szerző akár saját magáról is vehette a példát írásához. Ugyanis, ha valaki ennyire világosan látja a bajok okát, akkor az csak az értelem „távolléte” lehet, hogy ezt a jelenséget – a relativizmus gyakorlását, minden vallás egyenrangúként kezelését, például a koráncsókoló pápa boldoggá avatásával, vagy az új Assisi-vel – a saját orra előtt, azaz Rómában, nem veszi észre. Nyilván megvan rá az oka, hogy miért nem.


2011. június 24. péntek 22:50 óra:
Június 23-i hír az fsspx.info-ról

Bischof Fellay äußert sich zum Abschluss der Gespräche
Msgr. Bernard Fellay, Generaloberer der Priesterbruderschaft St. Pius X., hat während der Predigt zur Priesterweihe am 17. Juni 2011 in den USA bekannt gegeben, dass er für Mitte September von Kardinal Levada nach Rom gebeten worden sei.
Hintergrund seien die Unterredungen, die in den letzten Monaten zwischen der Glaubenskongregation und der Priesterbruderschaft St. Pius X. stattgefunden haben.
Bischof Fellay warnte davor zu sagen, der Kampf der Bruderschaft sei beendet. „Das ist eine große Illusion. Ich kann euch, meine lieben Brüder, garantieren, dass, wenn Rom eines Tages unsere kanonische Situation reguliert, der Kampf erst beginnt. Es ist nicht das Ende. ...“

Magyarul összefoglalva: Fellay püspök úr június 17-én Amerikában, a papszenteléskor tartott prédikációjában a Rómával folytatott megbeszélések befejeztével kapcsolatban azt mondta, hogy Levada bíboros szeptemberre Rómába hívatta – ennek oka a párbeszéd befejezése. Fellay püspök óvott attól, hogy valaki is azt higgye, hogy a Pius Közösség harca ezzel befejeződött. „Ez egy nagy illúzió. Garantálhatom nektek, kedves testvéreim, hogyha Róma egy napon szabályozza a kánoni helyzetünket, akkor kezdődik igazán a mi harcunk. Az nem a vége..”

Ehhez kapcsolódik, illetve ennek mond ellent az, amit holnap teszek fel Williamson püspöktől.


2011. június 20. hétfő 22:20 óra:
Feltettem néhány képet a párizsi diadalmas bevonulásról, négy cikket, köztük egyet, melynek csak az első felével lettem kész.


2011. június 16. csütörtök 21:40 óra:
Furcsa cikket olvastam tegnap az fsspx.info-n. Részletet közöltek Fellay püspök legújabb interjújából. Az állt benne, hogy a Vatikán-Pius párbeszéd még mindig tart. Nemsokára vége lesz, és azt a kérdést is feltették a püspök úrnak, hogy mi lesz azután, és ő Assisi és boldoggá-avatás ellenére nem mondta azt, hogy nem lesz megegyezés, sőt. Semmilyen konkrétumot nem mondott, de nem is zárta ki a megegyezés lehetőségét. – Ezt persze nem értem, hiszen januárban, amikor a pápa bejelentette Assisit, minden Piuszos püspök úgy nyilatkozott, hogy ezzel a megegyezés kérdése magától megoldódott (mármint negatív értelemben).

Egy nagyon szép hír: a következő linken nagyon megható képek láthatóak az idei Chartres-Párizs zarándoklat végéről, a párizsi bevonulásról: http://www.piusbruderschaft.de/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=1155&Itemid=72
A fsspx.info-n videó is látható.


2011. június 13. hétfő 21:40 óra:
Hírek a nagyvilágból:
1) A pápa múlt héten Horvátországban járt. Alig pár nappal később tartották meg az ország első homokos parádéját. Splitben 300 homokos vonult fel, 10 ezren pedig tüntettek ellenük, a rendőrök ez utóbbiakat tartóztatták le. Nem emlékszem, hogy a pápa bármit is mondott volna erről.
2) A pápa Pünkösdvasárnapján nagymisét celebrált. Ugyanekkor tartották Rómában Európa legnagyobb homokos parádéját 500 ezer felvonulóval. Nem hallottam, hogy a pápa mondott volna erre valamit, de azt igen, hogy beszélt a szír helyzetről, meg mit tudom én, még hány politikai ügyről.

És az előző üzenetemhez még annyit, hogy Szent Pio atya, amikor szemére vetették, hogyha olyan szigorú marad, amilyen (azaz pl. kiküldi a templomból a nem-.katolikus módon öltözött asszonyokat), akkor azt válaszolta: „Inkább misézek egy üres templomban, mint egy megszentségtelenítettben”, máskor meg: „Inkább misézek egy üres templomban, mint olyanban, ahol ördögök vannak.”


2011. június 13. hétfő 17:30 óra:
Tegnap hallottam a rádióban, hogy megszületett az egyházi törvény. Ezek szerint a magyar állam első körben 44 „egyházat” ismer el, melyek mind egyenrangúak, még a „történelmi egyházak” kategóriát is eltörölték. Úgy hogy a magyar állam szemében mostantól a Jehova tanúi, meg a buddhisták, meg stb. mind egy szinten állnak a katolikus Egyházzal. Ugyan hozzátették, hogy majd a társadalmi hasznosságuk szerint előfordulhat, hogy másképp bánnak velük.

Ez a hír két dolgot juttatott az eszembe: 1. Az első háromszáz év keresztényeit, akik éppen azért lettek vértanúk, mert nem fogadtak el egy ilyen állami ajánlatot. Pedig a vallásszabadságot illetően a római birodalom volt a világtörténelem legtoleránsabb uralma. Csak éppen az akkori keresztények nem kértek egy olyan vallásszabadságból, melyben Krisztus Egyházát, az egyetlen igaz vallást a többivel, azaz a tévtanokkal egy szinten kezelik.
2. Jeruzsálemben él egy ortodox zsidó közösség (Mea Shearim), ahol a legszigorúbban ragaszkodnak a zsidó hagyományokhoz. Nem ismerik el Izrael államot, mert azt nem a Messiás alapította, ezért katonai szolgálatot sem teljesítenek, inkább vállalják, hogy az államtól egyetlen fillér támogatást sem kapnak, holott nyilván szükségük lenne rá, hiszen a családok sokgyermekesek, nem ritka a 10 gyermek egy családban. Nem hozzájuk tartozó nőknek teljesen tilos a belépés a negyedbe, férfi ugyan bemehet, de csak kalapban. A piuszos Steiner atya, aki többször járt már a negyedben, azon a véleményen van, hogy a zsidók megtérése e szigorúan vallásos zsidóknál fog kezdődni, nem a felvilágosodott, moderneknél.

Az első háromszáz év keresztény Egyházát, azaz a kompromisszumokra nem hajlandó hithűséget a diadalmas évszázadok követték. A baksist elfogadó megalkuvó éveket az követi, ami ma van: hitehagyás, közömbösség, árulás.
Természetes, hogy a mai Egyháznak nehezebb lenne támogatás nélkül működnie. De Lefebvre érsek mégis vállalta, mert a függetlenség, a hithűség fontosabb volt a számára. Közössége a mai napig egyetlen fillér állami támogatás nélkül él és működik, követve ezzel a krisztusi tanítást. Rábízzák magukat a Gondviselésre, ahogy tették ezt a katolikusok csaknem kétezer éven keresztül mindenütt ott, ahol csak úgy számíthattak volna az állam segítségére, ha megtagadják az egyik legfontosabb krisztusi tanítást: hogy vagy Ő, vagy az ördög. Azaz vagy a katolikus Egyház vagy a tévtanok. Nincs és.
Azzal, hogy a magyar katolikus egyház és nyilván minden más nemzetiségű egyház elfogadja ezt az állapotot, azaz a mostani magyaréhoz hasonló törvényt, gyakorlatilag lemond kizárólagos voltáról, vagyis a Tízparancsolat első törvényéről. Ez nem csak hittagadás, de megalázó dolog is.


2011. június 10. péntek 20:30 óra:
Végre kész lettem Lewis könyvének harmadik részével és feltettem. Kisértetiesen aktuális, bár egyáltalán nem meglepő, amit ír. Pedig 1943-ban írta, amikor mindarról, ami ma van, se ő, se más még csak nem is álmodott. De a folyamat, amiről beszél ide vezetett, és még ez sem a vég. Még rosszabb is lesz, hiszen egyre gyorsul. Úgy van ez is, mint a többi ösztönnel: ahelyett hogy kielágülne az újabb és újabbal, egyre többet akar. Csak meg kell nézni a tévéműsorokat, és összehasonlítani az akár csak pár hónappal ezelőttiekkel: mennyivel több agresszió, mennyivel több idiótaság, mennyivel több fantázaiaszülemény, egyszóval mennyivel több rémség.


2011. június 9. csütörtök 20:30 óra:
Ma is feltettem két írást.


2011. június 6. hétfő 22 óra:
Feltettem Williamson püspök úr legújabb heti kommentárját és öt hírt.

Hírek, közlemények:
június 4-én szombaton és június 18-án szombaton 10 órától a 18 órkor kezdődő szentmiséig a Thököly úti kápolnában szentségimádás van.

Idén július 2-án lesz a papszentelés Zaitzkofenben. Mivel a négy új pap közül az egyik osztrák, Andreas Jeindl (annak a sokgyermekes családnak egyik fia, akik a Mariazelli zarándoklatokat szervezik 20 éve), a magyar híveket is meghívták a Krumbach-ban tartandó újmisére. Erre július 16-án szombaton 10:30-kor kerül sor a helyi közösségházban (Gemeindesaal). Krumbach Kőszegtől kb. 35 km-re északnyugatra fekszik a B55-ös út mentén.


2011. június 3. péntek 21 óra:

Csak egy írást tettem ma fel.


2011. június 1. szerda 22 óra:

Feltettem három cikket és a júniusi ünnepeket, miserendet.


2011. május 31. kedd 13:30 óra:

Ezt a levelet kaptam:

Kedves Mindnyájatok!
Szerettel hívunk minden Mária-tisztelőt Bacsfa-Szentantalra (Báč, Felvidék) A KEGYKÉP VÉRREL VALÓ KÖNNYEZÉSÉNEK 296. ÉVFORDULÓJÁRA.
Isten áldását kivánom.
Sranko László plébános

PROGRAM:
2011. június 19., vasárnap
14.00 Ünnepélyes rózsafüzér, gyónási lehetőség
15.30 keresztút
17.00 Ünnepi szentmise: Dr. Székely János, esztergom-budapesti segédpüspök

20.00 szentségimádási óra: Szűzanyával az Úr előtt
21.00 szentségimádási óra: A családokért
22.00 szentségi áldás

22.15 latin szentmise a rendkívüli formában: P. Kovács Ervin Gellért OPraem.

www.szentantal.sk


2011. május 29. vasárnap 22 óra:

Csütörtökön Áldozócsütörtök van, ezért holnaptól, azaz hétfőtől szerdáig KERESZTJÁRÓ NAPOK vannak. Kérdés, hogy hány helyen tartják még meg.
A régi emberek életében az Egyház, a templom, a vallás adta az „eseményeket”. Ő gondoskodott a mindennapok „szórakozásáról”. Akármilyen csúnyán is hangzik ez, valójában nagyon fontos emberi szükségletet takar: az emberek szeretik, ha történik valami, ha ünnepelhetnek, ha foglalkoztatják őket, ha mindig valami látnivaló, fontos esemény történik körülöttük. És az Egyház ismerte ezt az igényt, és ki is elégítette.
Úgy vesz ki az emberekből az Egyház-, a vallás-szeretet, az Egyház, a vallás iránti érdeklődés, ahogy a világ egyre több programot ad számukra.
Kapisztrán Szent János csak latinul prédikált, az emberek tízezrével jöttek őt hallgatni. Olyanok is, sőt többségében olyanok, azaz az egyszerű nép, akik nem értettek beszédéből egy kukkot sem. Minden beszéde végén, amikor ő már elment, kiállt a fordító, és elmondta a nép nyelvén a prédikációt. Csakhogy erre már kevesen voltak kíváncsiak, a többség elment.
Magyarul, a népet mindig is az attrakció érdekelte, nem a mondanivaló, nem a lényeg. Amíg a világ attrakciói a vallás körül forogtak, vallásos volt, amikor az attrakciók világiak lettek, akkor az emberek is világiasak lettek.


2011. május 26. csütörtök 22:30 óra:

Feltettem három írást. – Maga a hírt-közlő sem tudja, hogy miért oszlatta fel a Vatikán a S.Croce apátságot, de valami nagyon nagy bajnak kellett lennie, ha már ők is megelégelték és tettek valamit. Nem úgy, mint Hollandiában, a szaléziánus rend egyik otthonában, melyről akkora borzalmak kerültek napvilágra, ami egyszerűen hihetetlen. De nem fordítom le, mert olyan alpári: akit érdekel olaszul és németül megtalálja az interneten.


2011. május 12. csütörtök 21 óra:

Mai hír: XVI. Benedek pápa (egy nappal az utasítások a SP használatához megjelenése előtt) fogadta a „B'nai B'rith International” delegációját. És ilyeneket mondott: Sok terület van, amelyen mindkét vallás (zsidók és keresztények) hívei egy jobb világért közösen szállhatnak síkra. A közös meggyőződés, hogy az embert Isten a saját képmására teremtette, képezi az elidegeníthetetlen emberi jogok védelméhez a legszolidabb alapot. Méltatta a legnagyobb és legrégibb zsidó jótékonysági- és emberijogok-szervezetnek a vallások közötti párbeszéd terén kifejtett munkásságát. A zsidó-katolikus párbeszédnek az elmúlt 40 évben történt fejlődését a pápa „Isten nagy ajándékának” nevezte.

No comment

A Pius Közösség hivatalosan tiltakozott a korán-csókoló pápa boldoggá-avatása ellen. A világon semmilyen választ nem kaptak hivatalos beterjesztésükre. Nekik nincs bejárásuk a pápához, a zsidó szabadkőműveseknek van.


2011. május 11. 22 óra:

A kath.net ma arról számolt be, hogy holnapután, azaz 2011. május 13-án – a Fatima napon – végre nyilvánosságra hozzák, a csaknem 4 évvel ezelőtt megígért, utasításokat a Summorum Pontificum motu proprio használatához. A dokumentum neve „Universae Ecclesiae”, és egyidőben latinul, olaszul, franciául, spanyolul, portugálul és németül adják ki.


2011. május 9. 21 óra:

Feltettem négy írást.
     Köztük egy pápai beszédet, amiből számomra ez a mondat a legfeltűnőbb: „A zsinat előestéjén, folytatta XVI. Benedek pápa, egyre nyilvánvalóbbá vált a liturgia reformjának sürgőssége. A lelkipásztori szükségszerűség, mely a liturgikus mozgalmat átjárta, szükségessé tette, hogy a hívek aktívabb részvételét a liturgikus ünnepeken a nemzeti nyelvek használata elősegítse, és a rítusok különböző kultúrákhoz való alkalmazkodásának témáját elmélyítsék.

A liberális tradicionalisták állandóan arra hivatkoznak, hogy a zsinat sehol nem beszélt arról, hogy a szentmisét a nemzeti nyelveken mutassák be. Nos, XVI. Benedek pápa Ratzinger titkárként részt vett a zsinat vívmányainak kidolgozásában. Tehát ő jobban tudja, mi volt a céljuk a reformátoroknak. Ez a mostani pápai mondat nem arról szól, hogy csak a szentleckét és evangéliumot olvassák fel népnyelven, hanem arról, hogy minden liturgikus cselekedetet népnyelven folytassanak le. És a rítusok alkalmazkodása a különböző kultúrákhoz – ezzel vajon mit akar most mondani? Nem ezt tette II. J. P., amikor a pápua nők meztelen felsőtestét bámulta a szentmise alatt?


2011. május 5. 22 óra:

Feltettem öt cikket.

Miközben május 1-én a világegyház egyik leggyászosabb napját ülte, addig a Thököly úton a kápolna történetének legszebb napját éltük meg: a Lorettoi litániában a Szűzanyát végre azzal a címmel szólítottuk meg, ami Magyarországon joggal, törvény szerint kijár neki, Patrona Hungariae helyett Regina Hungariae! Ora pro nobis!

Az atya (talán Laun püspök úr nyomában) prédikációját a Mené, tekél történettel kezdte. Utána valakivel arról beszélgettem, hogyan lehet, hogy az Úr mostanában soha nem avatkozik ilyen világosan közbe, mire beszélgetőtársam megjegyezte: mert már annyiszor megtette…
     Valóban, mennyire igaz megállapítás!

Aztán rájöttem, hogy a kápolnai eset is az Úr egyértelmű beavatkozása volt, és hogy most is beavatkozik, kézzel foghatóan, csak mi azért nem vesszük észre, mert azt várjuk, hogy harsonaszóval jelenti be, és citeraszóval, trombitával fűszerezi. Hogy nagy felhajtást csapjanak körülötte. Pedig Isten nem így szól bele se a mi, se a világ életébe, hanem csendben, szelíden, magától értetődően. És ha figyelmesek vagyunk, akkor felfedezzük.


2011. május 2. 23 óra:

Ez a világ és a katolicizmus homlokegyenest ellenkező úton jár, kibékíthetetlen ellentétben van egymással, azaz úgy is fogalmazhatunk, hogy egymásnak ellenségei, hiszen másban hisznek, mást tartanak helyesnek stb. stb.,
Na már most, ha két csapat egymással háborút visel, akkor annak, amit az egyik hadvezér eltervez és végrehajt, a saját katonáinak és nem az ellenfele katonáinak kell örülnie. Vagyis, hogy mennyire használ egy intézkedés a saját híveknek, az abból derül ki, hogy az ellenség mit szól hozzá, örül-e neki, vagy el van tőle keseredve. Ha a vezér valamely tettének az ellenfél örül, akkor az biztos nem használ a saját embereinek.

Nos, hogy a korán-csókoló pápát ennyire üdvözli ez a világ, azaz a katolicizmus ellensége, az azt bizonyítja, hogy nekik hozott jót, és a katolikusoknak rosszat.


2011. április 30. 12 óra:

„Egy hete kapták meg a fehér ruhát, ma (fehérszombaton) le kell tenniök. Ez bizony fájdalmas cselekedet volt” – írja a Szunyogh Xavér misszálé a Fehérvasárnap előtti szombatról.
A kétezer éves római-katolikus Egyház 2011. május 1-én Fehérvasárnapot ünnepli, és azt hirdeti, hogy megmarad abban a fehérség, akinek lelkét egészen elöntötte „Lumen Christi – Krisztus a Világosság”.

De ebben az évben a Húsvét utáni Fehérvasárnapra különös gyásznap esik: az újkori, ha nem az egész egyháztörténelem egyik legborzalmasabb napja. Ezért öltözött a honlap gyászba.

Fellay püspök úrnak igaza volt: a zsinatutáni egyház eme szentségtörő aktusában az a legszörnyűbb, hogy a Korán-csókoló pápa boldoggá avatásával nem csak az ő személyét, de mindazt, amit csinált, fényárba öltöztetik. És ez a legnagyobb tragédia.

És az, hogy a maga kisebb-nagyobb területén (szinte) mindenki úgy viselkedik, ahogy a mostani egyházvezetők, akiket esetleg még bírál is: nevezetesen úgy, hogy tessék a maga kisebb-nagyobb környezetének. A nagy bűnt, botrányt elkövetők sem tettek/tesznek mást.


2011. április 27. 21:30 óra:

Örömmel jelentem, hogy ma délután megérkezett az első fecskepár, ahogy szoktak, először csak az öregek, remélem, majd jön a többi is. És szinte varázsütésre a fülemilék is megszólaltak innen is, onnan is.
Feltettem négy cikket, nagyjából ugyanabban a témában: ahol nincs pásztor, ott elszéled a nyáj.


2011. április 26. 12 óra:

A Pius Közösség internetes lapja azt a kérdést feszegeti, hogy miként lehetséges, hogy a pápa újabb Assisi-találkozót hívott egybe, amikor köztudott, hogy bíborosként ellene volt az elsőnek. Miként Fellay püspök úr körleveléből kiderül, egy protestáns tiltakozó levélére a pápa választ adott. Nos, az április 24-én az fsspx.info-ra feltett cikkből kicsit bővebb tájékoztatást kapunk az ügyről.
A tiltakozó levelet ezek szerint Dr. Peter Beyerhaus professzor küldte, és a pápa személyesen válaszolt rá, ráadásul azzal a kifejezett óhajával, hogy a professzor levelét hozza nyilvánosságra. A levélből az derül ki, hogy a pápa ugyan egyetért az Assisi-találkozóval, sőt – szó szerint – azt „szükségesnek” is tartja, de az ötlet nem tőle származik.

A cikk szerzője ezek után azt a kérdést teszi fel, hogy miért nincs meg a pápában az a nagyság, hogy lemondja a találkozót? „Nagy a nyomás”, „Nem is ő a valódi úr a Vatikánban uralkodó oly sok szabadkőműves ideológia mellett”, lehetnek – több más mellett – a lehetséges válaszok.
A vallásközi találkozók nagy hatalommal bíró lobbyja, az a St. Egidio Egyesület, melyről az a hír járja, hogy hatalmas vagyonnal, következésképpen befolyással rendelkezik. Ezek szerint a pápa „szükséges” jelzője a Vatikán politikai konstellációjára vonatkozhat, illetve abból eredhet.
Az fsspx.info-cikk szerzője, igen szomorúnak nevezte, hogy a pápa nem hajlandó felismerni, mekkora kár származik e találkozóból, illetve az ő viselkedéséből. És úgy véle, az a kifejezett engedély, mellyel levele nyilvánosságra hozatalához hozzájárult, a konzervatív katolikusoknak szánt „vigasztapasz”.

Az én megjegyzésem mindehhez, hogy 1) a pápa újkori megnyilvánulásai arról tanúskodnak, hogy már nincs ellene Assisinek; 2) interjúkötetében azt mondta, hogy lemond, ha úgy érzi, nem tudja vezetni az Egyházat; 3) ha valóban egy lobby nyomására cselekszik, akkor ez utóbbi eset már be is következett, és akkor miért nem mond le, miért nem következetes saját állításához.
4) és ez a legmegdöbbentőbb: megnéztem az interneten, mi ez a bizonyos St. Egidio Egyesület? És ott olyanokat találtam, melyek mögött a nyílt szabadkőműves szervezetek elbújhatnak. Hogyan lehetséges, hogy ilyen egyesületek alakulhatnak az egyházon belül? És nem is csak ez: az Opus Dei, a Krisztus Légionáriusai, az új-katekizmus út, ezek mind igencsak gyanús intézmények, melyek mégis óriási hatalommal és befolyással rendelkeznek. Én nem szeretem az összeesküvés-elméletet, de hát ezek mégiscsak elgondolkoztatják az embert.

És azt juttatják az eszébe, amit XIII. Leó pápa mondott: „Alattomos ellenfelek az Egyházat, a szeplőtelen Bárány menyasszonyát elárasztották keserűséggel, átitatva ürömmel. Kezüket elvetemülten ennek legszentebb javaiért nyújtották ki. Oda, ahol Szent Péter székhelye és az igazság tanítószéke mint a nemzetek világossága emelkedik, elvetemültségük borzalmas trónját állították fel, hogy miután a pásztort megverték, szétszórhassák a nyájat.”


2011. április 23. 17 óra:

Feltettem Fellay püspök úr körlevelének befejezését, és kiegészítettem a saját legutóbb feltett cikkemet. Ezen kívül még lefordítottam két cikket, melyekről már korábban is szó volt (az egyikről még Gergely atya fórumán). Mindkettőben a modern Róma más vallásokkal kapcsolatos viselkedéséről van szó.

Németh László mondta, hogy aki türelemmel viseltetik mások vallása iránt, az ezzel csak azt bizonyítja be, hogy saját vallását nem tiszteli. Hogyan lehet, hogy ezt egy velejéig eretnek tudja, és a katolikus Egyház mai vezetői, sőt legfőbb pásztora nem tudja? Aki más vallások képviselőivel eszmét cserél az élet legfontosabb, hogy ne mondjuk, egyedül fontos kérdéseiről, azaz az üdv, az örök élet kérdéséről, és még együtt is imádkozik velük, „istentiszteletet” tart, az ezzel csak azt mutatja meg magáról, hogy már nem hisz saját vallásában, annak igaz voltában!

Jézus mondta, hogy az idők végén „egyesekben kihűl a szeretet”. Pont azok, akik napestig csak a szeretetről szónokolnak, nem tudják, hogy a szeretet 1) a Jézus iránti szeretetet jelenti elsősorban; 2) az emberek felé pedig azt jelenti, hogy jót akarunk nekik, azaz azt, hogy ne kárhozzanak el. Hogyan akarhatjuk ezt, ha 1) állandóan meggyalázzuk Jézust azzal, hogy az Őt tagadókkal, Őt csúfolókkal közösködünk, 2) lehetetlenné tesszük emberbarátaink számára a megtérést?

A honlap minden kedves Olvasójának kegyelemteljes, nyugodt, elmélyült szent húsvéti ünnepeket és időt kíván a honlap szerkesztője. Üdvözöljük legalább mi úgy Urunkat, hogy viselkedésünkkel folyton megvalljuk, hogy Ő a világ egyetlen Ura, aki mellett nincs helye bálványoknak, és akinek egyetlen Egyháza mellett nincs helye más vallásnak, felekezetnek!


2011. április 20. 21 óra:

Kérdések:
24 éve lakom tanyán, és eddig a fecskék minden évben pontosan április 4. és 6. között megérkeztek. Most 20. van és sehol egy darab fecske. Aki ért ehhez, meg tudná nekem magánban írni, hogy 1) mi van a fecsklékkel; 2) nálunk legalább 8 pár fészkelt minden évben, és nyaranta kétszer költöttek. Azt a rengeteg rovart, amit ez alatt elfogyasztottak, most ki fogja irtani? 3) Ekkora szárazságot, mint most tavasszal még szintén nem éltem meg, hogy lesz ebből idei kenyér? 4) A fülemiléket nem tudom, hoyg megjöttek-e vagy sem, de nem énekelnek, holott ilyenkor már régen énekelni szoktak. Ha nem lesznek énekes madarak, akkor mi lesz a mezőgazdasággal?


2011. április 18. 10 óra:

A budapesti Bencés könyvesboltban – „Pannonhalma itt” Bencés Könyvesbolt, Bp. Károlyi Mihály u. 19. szám alatt – kapható mind az angol, mind a német nyelvű tridenti oktatófilm igen jó minőségben, melyből ezen a honlapon láthatóak részletek.


2011. április 17.:

Ma hallottam ezt a kiváló mondatot: Rendes emberből mindig nagyon sok van, de a világnak cselekvő emberekre van szüksége.


2011. április 16.:

Sokan, egyre többen vannak, akik azt vetik a szememre, hogy túl sötéten látom a világot. Nos, erre azt szoktam válaszolni, hogy nálam sokkal fontosabb és komolyabb emberek is ezt teszik, köztük klerikusok. Williamson püspök úr eheti kommentárjának a címe: „ÉBREN MARADNI!”
Igyekszem gyorsan feltenni, most csak egy részlet az elejéről: „A világon a helyzet annyira komoly, hogy még olyan híresztelések is vannak, hogy a legújabb japán katasztrófa nem is Isten műve, hanem az embereké (interneten e címszó alatt található: HAARP Tsunami). Mit tehet ilyen helyzetben egy katolikus, hogy megmentse a lelkét. Őszintén megmondva a világért nem sokat tehet, de a legkevesebb, amit meg kell tennie, az az, hogy virraszt, illetve ébren marad, ahogy Urunk a Getsemane kertben kérte tanítványaitól.”

Azután a püspök úr elmondja, hogy ezért az „ébernek lenni” kedvéért ír olyan sokat a gazdasági és politikai helyzetről. Fordítás jön.

A domain-név rendbehozatala még a hétvége miatt is jobban kitolódik, sehonnan nem kapok se választ, se tájékoztatást, se megoldást.


2011. április 15.:

Aki el tudja olvasni ezt a hírt, azt nem érinti a probléma. Ugyanis, a honlap tegnap óta a domain-címén, amiért persze fizetni kell, nem érhető el, és se a szerver, se a domain-kezelő nem hajlandó megoldani a problémát, mert egymásra mutogatnak. Hogy mikor lesz újra rendben, így nem tudom megmondani. Ezért a honlap most csak a www.katolikus-honlap.fw.hu címen érhető el.


2011. április 15.:

Április 13-án adta hírül a kath.net, hogy a pápa nem csak komolyabb találkozót igényel a német protestánsokkal, de elutazik abba a kolostorba (ma konferenciaépület és Luther-kiállítás), ahol Luther 1505-1511-ig szerzetesként élt. Itt elbeszélget a helyi püspöknővel (!) és ökumenikus istentiszteletet tart az evangélikusokkal. A püspöknő (!) nagy örömmel fogadta a „világos ökumenikus jelet”, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy mindkét egyház képviselői olyan helyen találkozhatnak, „ahol közös történetük különösen nyomatékosan van jelen”.
1. Nem értem, hogy tud a pápa egy „püspöknővel” hivatalosan találkozni, hogy tudja ezt Krisztus földi helytartójaként magával elintézni.
2. Hogyan képes valaki örömmel odamenni, ahol „megölték”, illetve meg akarták ölni?

Más: Azt hiszem, a „lankadásnak” (aminek jelei nem csak e honlap fórumán mutatkoztak) az az oka, hogy már minden elhangzott, aminek el kellett hangoznia. Noénak mintegy 100 évig kellett építenie a bárkát. Vagyis a Jóisten 100 évvel a tényleges pusztítás előtt már eldöntötte, hogy mi fog történni. Ezen nem változtatott semmi, az élet folyt tovább, a történtekhez se hozzátenni, se elvenni nem lehetett már. Mi is előbb Gergely atya fórumán, aztán ezen elmondtunk mindent, amit el lehetett mondani. A rosszakon nem változtat, hogy jön még egy rossz vagy rosszabb, mint ahogy a jókon sem változtat, hogy valahol valamikor egy püspök vagy egy bíboros hajlandó a régi misét bemutatni. Itt már csak Isten tehet valamit. Mi meg várunk. A pápa és Róma – láthatólag nem tér meg, akármekkora katasztrófák is történnek. Az emberek sem lesznek katolikusabbak, ez is kiderült. Az Egyház él – ahogy Jézus megígérte –, a katolicizmus pedig napról napra pusztul. Ez történik emberi szemmel …


2011. április 8.:

A jó humoráról ismert www.summorum-pontificum.de honlap tegnap vatikáni szakértők beszámolói nyomán azt írta, hogy az immár negyedik éve készülő utasítás a Summorum Pontificum motu propriohoz a híresztelésekkel szemben mégsem Húsvét előtt jelenik meg, hanem Húsvét után, csak azt nem tudni, hogy melyik évben. Aztán azzal vigasztalta a várakozókat, hogy a Szent Péter bazilika építése 120 évig tartott, és ott is gyakran előfordult, hogy egy építő azzal kezdte a munkáját, hogy elbontatta, amit az előtte levő felhúzatott.


 
      2011. április 7.:

A honlap fórumát leállítottam, de nem töröltem, így el lehet olvasni a régi bejegyzéseket. A kezdőoldalon megtalálható a link a régi fórumra.

Mostantól fogva megint ezen az oldalon közlöm "az adást-megszakító" híreket.


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. NOVEMBER 29-tól   2012. JÚNIUS 26-ig

AKTUÁLIS SZERKESZTŐI ÜZENETEK