SZERKESZTŐI ÜZENETEK
2011. november 29-től  2012. június 26-ig

VISSZA AZ AKTUÁLIS SZERKESZTŐI ÜZENETEKHEZ

2012. június 26. kedd 22:50 óra:
Az internetre tegnap felkerült egy „bizalmasnak” besorolt levél, melyet az FSSPX menzingeni főtitkára a disztriktek és a szemináriumok vezetőinek írt. A levél angolul itt olvasható:
http://z10.invisionfree.com/Ignis_Ardens/index.php?showtopic=10034&view=getnewpost

A kath.net és a kreuz.net hoz egy-egy német fordítást, a pius.info hallgat, ugyanúgy, ahogy a Tissier-interjúról is.

A levélben az áll (majd a napokban pontosan lefordítom), hogy Fellay püspök szerint a pápa elfogadta az ő utolsó (áprilisi) változatát a doktrinális preambulumról, de Levada bíboros mégis olyan javított szöveget adott át neki, mely ugyanaz, mint az első, a szeptemberi volt, ami elfogadhatatlan. A levélben az áll, hogy ezt ott rögtön meg is mondta Levada bíborosnak.

Aztán a levél további részében még arról van szó, hogy Fellay valami egyházjogi paragrafusra hivatkozva elvette Williamson püspök úr jogát a káptalanon való részvételre, mert lázít és engedetlen. És Econe-ba se mehet a papszentelésre.
Fellay püspök két baráti rendi közösség szentelés előtt álló kispapjainak június 29-re tervezett felszentelését is elhalasztotta, mert előbb meg akar győződni e közösségek hűségéről.


2012. június 24. vasárnap 22:00 óra:
Feltettem négy írást, köztük a városlődi mise pontos időpontját.


2012. június 19. kedd 20:00 óra:
Fellay püspök interjúja után most két másik Piuszos püspök megnyilatkozása következik. Ezeken kívül még két hírt tettem fel.

Akármi is történik, rejtély marad, hogy XVI. Benedek pápa mit gondol a tradícióról, az FSSPX-ről, Lefebvre érsekről, egyáltalán a katolikus hitről? Viselkedése arra enged következtetni, hogy Lefebvre érseket és az egész tradicionalista mozgalmat csupán homokozóban játszó csökönyös gyerekeknek látja, akiket csak arra kell rávenni, hogy kijöjjenek a homokból és felvegyék a cipőjüket, hogy szépen haza lehessen őket terelni. Felfoghatatlan, hogy 40 év intenzív kapcsolat után mi szükség volt a mostani tárgyalásokra, mikor a rendezés feltételeként az ellentét kiinduló és alapvető okának nyílt megtagadását követeli a közösségtől? Mire volt jó akkor ez az egész huza-vona? Ha nem azt feltételezzük, hogy ez az értelmetlen játék csupán önmagáért örömet jelentett neki, akkor nem marad más válasz, mint hogy az egészből semmit sem értett meg 44 év alatt, se mint teológus, püspök, bíboros, a Szent Inkvizíció prefektusa, se mint pápa. Ilyesmi nem hogy az Egyházban, de az élet bármely területén elképzelhetetlen és értelmetlen eljárás lenne!


2012. június 14. csütörtök 21:10 óra:
A mai hírekből kiderült, hogy nem érdemes árulónak lenni, mert egyfelől aki a kis ujját nyújtja, attól az egész kezét elveszik, másfelől aki ki akarja kerülni a bonyodalmakat, az hiába alkuszik meg, végül mégis bajba kerül. Akkor nem jobb rögtön "jónak" lenni?

A legújabb fejleményekből kiderült az is, hogy a pápa olyan nagyon nem akarhatja ezt a kiegyezést, különben nem kívánhatna olyat, hogy az FSSPX fogadja el a NOM-t és az egész II. Vatikáni Zsinatot. Mert hogy Róma ezt követeli, az a rendház sajtónyilatkozatából kiolvasható.
     Ezek után elképzelhetetlen, hogy Fellay püspök kiegyezzen, ha mégis, egészen egyedül marad. XVI. Benedek pápa válaszát úgy is felfoghatjuk, hogy az Úristen közbelépett és megmentette a tradíciót. Legalábbis a közösséget, mert hogy ezek után, Fellay püspök és az őt alázatosan követők hogyan nyerhetik vissza a hitelüket, nem tudni.

Ezen kívül befejeztem Fellay püspök interjújának fordítását, és feltettem egy igen érdekes interjút egy korabeli tanútól.


2012. június 12. kedd 20:50 óra:
A mai három írás mind egy téma körül forog, és világosan mutatja, hova halad a jó, és hova a rossz.


2012. június 8. péntek 23:10 óra:
Csak egy prédikációt és két rövid hírt tettem fel.


2012. június 4. hétfő 21:20 óra:
Vasárnap, június 10-én - kivételesen - lesz mise a Thököly úton, délután 18 órakor. - Feltettem négy cikket és a júniusi mise- és ünnepi rendet.


2012. május 28. pünkösdhétfő 22:40 óra:
Williamson püspök úr legújabb kommentárját azután írta, hogy meghallgatta az engem is sokkolt Fellay-interjút. Én sajnos nem tudom meghallgatni, mert nincs szélessávú internetem, meg nem is tudok annyit angolul, hogy megtehetném. Ha valaki vállakozna rá, hogy legalább a legfontosabb részeket lefordítsa, megköszönném.) Persze, már maguk az ismertté vált részletek olyan szörnyűek, hogy nem is biztos, hogy jó, ha az ember még többet tud róla. Amennyire én tudom, egyetlen tradicionalista közösség vezetői sem "bolondultak meg" ennyire, nem tettek ilyen talpnyaló nyilatkozatokat, mint most az FSSPX-é. Ez azért már tényleg kísérteties! Ennek kell, hogy legyen valami jelentése!

Feltettem még egy írásomat, amiben pont ezt próbálom kibogozni, meg egy hírt, ami kiválóan mutatja, hogy a helyzet nem hogy jobb lenne, de sokkal rosszabb, naponta rosszabb.


2012. május 24. csütörtök 22:10 óra:
Egy politológus a tévében azzal érvelt, hogy mivel semmilyen racionális okot nem lehet találni abban, hogy egy bizonyos párt ártatlanul megrágalmazott egy embert, ez azt bizonyítja, hogy ezen ember ellen felhozott vád igaz. Magyarul, hogy a politikusok tettei mögött mindig racionális érvek húzódnak meg. – Nos, ez természetesen ostobaság. Egyetlen – vagy mondjuk nagyon kevés – ember cselekedete sem alapszik pusztán racionális okokon, szubjektív véleményük, de még inkább saját gyengeségük óriási szerepet játszik a döntéseikben. Minél ingatagabb természetű valaki, annál nagyobbat. Amit az FSSPX vezetősége jelenleg csinál, azt semmilyen racionális okkal nem lehet megmagyarázni.

Két imát, és két írást tettem fel.


2012. május 21. hétfő 22:40 óra:
Feltettem négy írást. – Miközben fordítottam, rátaláltam a Maeßen atya lelkigyakorlatáról szóló cikkre, melyet, bár már régóta fent van, újra és újra csak ajánlani tudok. A KÖNYVTÁR, LELKISÉGI ÍRÁSOK oldalon található „Az izgatottság, a nyugtalanság mindig az Ördög miliője” címmel.


2012. május 20. vasárnap 22:30 óra:
Fuchs atyától a mai szentmisén az eddig leírtakhoz a következő információkat tudhattuk meg: 1. a Jó Pásztor Intézetnél idén márciusban volt a vizitáció, tehát alig pár hete, abban az időben, amikor Fellay püspök Levada bíborostól megkapta az utolsó felszólítást a preambulumra adott válasza korrigálására. 2. Fellay püspök úr járja a priorátusokat, hogy mind a híveket, mind a papjait „megdolgozza”, Jaidhofban hétfőn találkozik ez utóbbiakkal, a hívekkel már vasárnap. 3. Fuchs atya szerint nem lesz szakadás, akármennyire és akármennyien nem értenek egyet a kiegyezéssel, elszakadásban vagy kilépésben nem gondolkodnak. (Fuchs atya is az ellenzők közé tartozik, ezért érdekes a véleménye.) 4. Az atya elmesélte, hogy 1988-ban, a püspök-szentelés, és az azt követő igazságtalan és egyházjogilag érvénytelen kiközösítés után Lefebvre érsek előadást tartott a szemináriumban – ahol ő éppen másodéves szeminarista volt. Azt mondta, hogy a pusztán gyakorlati kiegyezés a közösség számára egyenlő lett volna az öngyilkossággal. Ha aláírja a kiegyezést, Rómának joga van felügyelnie, azaz vizitációt tartania náluk. Jön valaki és megkérdezi a kispapokat, mi a véleményük az új miséről, vagy a zsinatról? Ah, önök nem ismerik ezeket, akkor töltsenek el egy plusz évet a szemináriumban, és tanulmányozzák ezeket – ez lett volna Róma válasza. Lefebvre érsek tudta, hogy mit jelent a kiközösítés, mégis inkább vállalta, mintsem elárulja a hitet. (Fuchs atya ezt azzal kapcsolatban mesélte el, mert most azzal érvelnek Pfluger atya és a többiek a kiegyezés mellett, hogy különben kiközösítik őket.) Lefebvre érsek élete végéig kiközösített maradt, úgy is halt meg. Annak idején Schmidberger atya azt írta, hogy jobban örülne, ha őt, őket is kiközösítették volna az érsek és az öt püspök mellett (Castro Mayer és a négy újonnan szentelt püspök mellett).
     Fuchs atya arra szólított fel, hogy imádkozzunk, hogy a vezetőség a helyes döntést hozza meg.


2012. május 16. szerda 22:40 óra:
Mint arról a sajtó már napokkal előbb beszámolt, a Hittani Kongregáció a mai ülésén tárgyalta Fellay püspök úr április 17-i válaszát, vagyis a preambulumnak az FSSPX vezetősége által kiigazított változatát. Annak idején nagy port kavart fel ez a válasz, órákig az a hír járta, hogy Fellay püspök aláírta a dokumentumot. Aztán jött a kiigazítás, nem írt alá még semmit, de benyújtott egy újabb változatot, amit még a Vatikán szóvivője, Lombardi atya is pozitívnak értékelt. – Nos, a mai vatikáni sajtóközlemény szerint, Fellay püspök úr válasz-szövegét részletesen megvitatták, de – még mindig, és újra – megjegyzéseket fűztek hozzá. A sajtónyilatkozat szerint ezeket a megjegyzéseket „a Szentszék és az FSSPX között zajló tárgyalásokba felveszik”. A nyilatkozat kitér az FSSPX három másik püspökére, akikről ezt írja: „Tekintettel az FSSPX másik három püspökének álláspontjára, az ő helyzetüket külön és egyenként kell kezelni.”

Megjegyzés: 1. A fenti sajtónyilatkozatról az FSSPX németországi honlapja megint nem említ semmit. A kath.net és a rorate caeli viszont foglalkozik vele. Az embernek az az érzése, hogy az európai, de legalábbis a német nyelvű hívek emlékezőtehetségétől jobban tartanak az FSSPX kiegyezés-párti papjai és vezetői, ezért nem értesítik őket a fejleményekről.

2. A rorate caeli-n hírt adtak arról, hogy egyre több vezető szólal meg a kiegyezés érdekében, például az amerikai és a belga (?) disztrikt főnöke. A hozzászólók pedig a kiegyezést ellenzőknek ilyeneket írnak: engedelmesnek kell lennünk Fellay püspökkel, azaz az FSSPX főnökével szemben, meg a pápa ma egészen más, mint régen stb. – Vagyis azt kívánják azoktól az emberektől, akiknek 40 éve azt magyarázzák, hogy a vak engedelmesség nem katolikus erény, hanem bűn, és hogy a zsinati egyháznak nem kell engedelmeskedni, és hogy ma olyan korban élünk, amikor minden hívőnek magának kell mérlegelnie, mi az igazság –, hogy most mindezt felejtsék el, és jobb meggyőződésük ellenére vakon engedelmeskedjenek azoknak, akik még pár hónappal ezelőtt is pontosan az ellenkezőjét mondták annak, mint amit most mondanak.

3. Nem tudom, Williamson püspök úr hogyan érzi magát, amikor látja, hogy kommentárjainak – legalábbis az interneten aktív és angol nyelvű (de hiszen ő is angolul ír és angol nyelvterületen működött a legtöbbet) – olvasói milyen keveset fognak fel abból, amit magyaráz nekik.

4. Rómának ez a mostani politikája tökéletesen ismert, minden részletében megegyezik azzal, ahogyan Lefebvre érsekkel bántak. Semmi új, ismeretlen nincs benne, csak emlékezniük kellene, hogy Lefebvre érsek mit tett akkor. Ez az a politika, amely mindent megígér, nagyon kedves, nyájas, hangoztatja, hogy mennyire óhajtja a kiegyezést, aztán semmit nem enged, minden engedményt a másiktól, jelen esetben Fellay püspöktől, azaz az FSSPX-től vár. Ezek az újabb „megjegyzések” a Hittani Kongregáció részéről, aminek leendő főnöke talán a regensburgi püspök lesz, aki az FSSPX egyik legnagyobb ellensége, azt követelik az FSSPX-től, hogy még több elvét adja fel. És addig folytatják ezt a szeletelő-taktikát, amíg minden úgy lesz leírva, ahogy ők akarják.

5. Amikor 2007 után néhány tradicionalista közösség (a skót szigetiek, meg a Barcelona melletti apácák stb.) kiegyeztek Rómával, Fellay püspök úr és a többi FSSPX-es vezető nagyon elítélően nyilatkoztak róluk, és azzal érveltek, hogy Róma be fogja őket kebelezni. Hogyan lehetséges az, hogy most nem emlékeznek ezekre az általuk hangoztatott érvekre, pont akkor, amikor a Jó Pásztor Intézet kapcsán a napnál világosabban kiderült, hogy igazuk volt?

8. Ez lenne az a pillanat, amikor Fellay püspöknek fel kéne állania, és azt kellene mondania, hogy köszönjük szépen, ebben a játékban mi nem veszünk részt. Viszontlátásra.

9. Azt hiszem, az Úristen azért engedi meg, hogy Róma megint egyszer így működjön, hogy Fellay püspök úr és két társa az utolsó segítséget, érvet, lehetőséget is megkapja a visszakozáshoz, hiszen a napnál világosabb, hogy Rómában semmi sem változott 1988 óta. És, ha mégis elutasítják ezt a segítséget a visszalépésre, akkor később ne mondhassák azt, hogy semmi jel nem mutatott arra, hogy a dolog rosszul fog elsülni.


2012. május 13. vasárnap 19:50 óra:
Annyira megdöbbentett a tegnapi Eleison kommentár, hogy azonnal lefordítottam, és feltettem. Ha ezt Róma megtette a Jó Pásztor Intézettel, akkor valóban mindenben igazuk van a kiegyezést ellenző püspököknek. De hát ez szörnyű! - És feltettem a májusi ájtatosság imáit.


2012. május 12. szombat 21:30 óra:
Feltettem a summorum-pontificum legújabb, nagyon fontos összefoglalóját a kiegyezésről. És az én ehhez fűzött kommentáromat, és még két rövid hírt, amik tükrőzik az Egyház állapotát.


2012. május 7. hétfő 20:20 óra:
Feltettem Williamson püspök úr újabb felkiáltását a kiegyezés ellen, és a summorum-pontificum összefoglalását a kiegyezés mellett. És még egy írást arról, hogyan látja az iszlám a kereszténységet.


2012. május 5. szombat 15:30 óra:
Mivel még mindig kapok levelet a régi e-mail címre, megismétlem a közleményt: a honlapnak már csak a gmailes címe működik.

Feltettem Williamson püspök úr két kommentárját. Aki figyeli korunk kommunikációját, az hajszálpontosan felismerheti minden területen azt a kétértelműségből fakadó ködöt, "futóhomokot", amiről a püspök úr beszél, és ami romboló hatását mindenen érvényesítve a II. V. Zs-tal kezdődött. - Ezen kívül még két cikket tettem fel.


2012. május 1. kedd 22:25 óra:
Feltettem a májusi mise- és ünnep-rendet, és négy hírt.

Piuszos papok szerint csak a média csinálta a nagy felhajtás a kiegyezés körül. Fellay püspök semmit nem írt alá, csak újabb javaslatot tett. És állítólag nem is írhat alá egyedül semmit, minden döntéshez a közösség vezetőségének a beleegyezése kell, vagyis annak a mintegy 60 embernek az egyetértése, akiket már ősszel összehívtak a preambulumra adott első válasz megtárgyalására.


2012. április 22. vasárnap 21:20 óra:
Feltettem három írást, melyek tökéletesen tükrözikaz Egyház mai helyzetét


2012. április 18. szerda 16:55 óra:
Csak egy állomásról van szó, nem a lezárásról!
Délben a katolikus internetes sajtó arról számolt be, hogy Rómában hivatalosan is bejelentették, hogy megérkezett Fellay püspök válasza. Ehhez Lombardi atya vatikáni szóvivő hozzátette, hogy az eddigi válaszokkal ellentétben a mostani «Schritt vorwärts und einen ermutigenden Vorgang», magyarul: egy lépés előre, és reményekre jogosító válasz, melyet a Hittani KOngregáció május elején megvizsgál, aztán terjeszt a pápa elé.

Fél ötkor az FSSPX adott ki egy hivatalos nyilatkozatot. Ebben ugyanaz áll, ami a vatikániban, vagyis, hogy azok a sajtó hírek, miszerint kész a megegyezés, elsietettek, mert levele, amit kedden kapott meg a Vatikán, nem a tárgyalás lezárását jelenti, hanem csak egy újabb állomást. Közlöm a két hivatalos nyilatkozatot:

Rom bestätigt den Eingang der Antwort
Offizielle Stellungnahmen - Vatikan (Stellungnahmen)
Mittwoch, den 18. April 2012 um 12:09 Uhr

Pressekommuniquée der päpstlichen Komission "Ecclesia Dei":

Der Text der Antwort von S.E. Bischof Bernard Fellay, dem Generaloberen der Priesterbruderschaft St. Pius X., der anlässlich des Treffens vom 16. März 2012 am Sitz der Glaubenskongregation gefordert wurde, ist am gestrigen 17. April 2012 eingetroffen.

Diese Antwort wird durch das Dikasterium geprüft und anschließend dem Urteil des Heiligen Stuhls unterbreitet.

Rom, 18.4.2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16:33:51 | Mittwoch, 18. April 2012
Mitteilung des Generalrats der Piusbruderschaft

Die Presse hat angekündigt, daß Mons. Bernard Fellay der Glaubenskongregation eine „positive Antwort“ geschickt habe und das in der Folge die dogmatische Frage zwischen dem Heiligen Stuhl und der Bruderschaft Sankt Pius X. von nun an gelöst sei.

Die Wirklichkeit ist eine andere.

In einem Schreiben vom 17. April 2012 ist der Generalobere der Bruderschaft Sankt Pius X. der Bitte um Verdeutlichung nachgekommen, die Kardinal William Levada am 16. März bezüglich der dogmatischen Präambel vom 14. September 2011 an ihn gerichtet hat.

Wie die Presse-Erklärung der Glaubenskongregation von heute mitteilt, wird der Text dieser Antwort „durch die Kongregation geprüft und danach dem Urteil des Heiligen Vaters vorgelegt.“

Es handelt sich folglich um eine Etappe, nicht um einen Abschluß.

Menzingen, am 18. April 2012


2012. április 18. szerda 11:40 óra:
Fellay püspök úr aláírta a preambulumot!!!!!

Igyekszem a legfontosabb híreket vizsonylag gyorsan közölni. Ami eddig megjelent:

www.kath.net híre: Wie in Erfahrung zu bringen ist, soll der Generalobere der FSSPX, Bischof Bernard Fellay, die vom Heiligen Stuhl am 14. September 2011 vorgeschlagene Präambel mit geringen und nicht substantiellen Veränderungen unterzeichnet haben. Die offizielle Bestätigung wird im Lauf des Tages erwartet. Die Zustimmung zu dieser lehrmäßigen Präambel war die Vorbedingung für die Rückkehr der FSSPX in die volle Gemeinschaft der Kirche sowie für eine kanonische Lösung ihres Status.

Der Text der Präambel, der im einzelnen noch nicht bekannt ist, besteht im Wesentlichen aus der „Professio fidei“ (kath.net hat berichtet). Die Präambel enthält einige doktrinelle Prinzipien und Kriterien für die Interpretation der katholischen Lehre, die notwendig sind, um die Treue zum Lehramt der Kirche und das „sentire cum Ecclesia“ zu gewährleisten, wobei gleichzeitig das Studium und die theologische Klärung einzelner Ausdrücke oder Formulierungen, die in den Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils und im nachfolgenden Lehramt gegenwärtig sind, einer berechtigten Diskussion überlassen werden.

Der von Bischof Fellay übermittelte und unterzeichnete Text der Präamabel wird Papst Benedikt XVI. vorgelegt werden, dem das letzte Wort zukommt.

xxxx

Magyarul összefoglalva a kath.net hírét: Fellay püspök kis és jelentéktelen változtatásokkal aláírta a preambulumot. Ezt a megváltoztatott szöveget átadták a pápának, akinél a végső döntés van, mármint hogy elfogadja-e így vagy sem (nyilván elfogadja).

A www.fsspx.info ugyanerre a forrásra hivatkozik, de pontosabban, mert az egész szöveget idézi. Ez, melyet a nemzetközi katolikus sajtóiroda (KIPA) hozott nyilvánosságra Andrea Tornielli adataira támaszkodva, megfejti Fuchs atyának a vasárnapi prédikációját is. Ő ugyanis az imádságra való felszólítás mellett arról is beszélt, hogy az FSSPX soha nem adja fel elveit, azaz az igazságot, sem a tan, se az erkölcs, se a szentségek, se a fegyelem terén. Nos, ezt Fellay püspök úr szombaton a papjaival közölte.

A www.kreuz.net szerint Tornielli olyat is írt, hogy az FSSPX 25 százaléka el fog szakadni, ha Fellay püspök úr aláír. És ebben a 25 százalékban állítólag benne van a másik három püspök is (ez elég hihető, hacsak Fellay püspök úrnak és a két asszisztensének nem sikerül ezt megakadályozni).


2012. április 15. vasárnap 22:35 óra:
Fuchs atya ma azt mondta, hogy Fellay püspök Rómában van, oda kérették a végső tárgyalásra. Az fsspx.infon este a következő hírt jelent meg:

Das Internet-Portal SPIEGEL-online berichtet heute in einem Beitrag "Papst und Piusbrüder vertragen sich" über die Piusbruderschaft.

Dabei vermutet das Magazin, dass eine Einigung bevorsteht.

"Und nun scheint die Einigung zum Greifen nah. Unter liberalen und linken Katholiken würde es weltweit einen Aufschrei geben, wenn die Piusbrüder wieder offiziell zur römisch-katholischen Kirche gehörten, wenn ihre Bischöfe mit Roms Erlaubnis neue Priester weihten und sich die katholischen Messen im alten Ritus weiter verbreiteten. Aber das will der Papst durchstehen. Auch den Ärger mit der eher schwach dastehenden französischen Bischofskonferenz."

Auch der Vatikanist des Pariser "Le Figaro" erklärte in der Online-Ausgabe, es sei eine Frage von Tagen, bis ein Dokument zwischen dem Heilgen Stuhl und der Priesterbruderschaft St. Pius X. unterzeichnet werde.

Zur Zeit ist weder vom Generalhaus in Menzingen noch von Rom eine Stellungnahme veröffentlicht worden. Mit dem SPIEGEL und Le Figaro haben sich große Medienmagazine frühzeitig in die Vermutungen über den Ausgang der Gespräche eingeschaltet.

pius.info hält Sie über diese wichtigen Entwicklungen für die Bruderschaft und die ganze katholische Kirche auf dem Laufenden.

Wir möchten nochmals den letzten Aufruf des Generaloberen wiederholen:

Die Gläubigen sind gebeten, eine heilige Kommunion in dieser Meinung aufzuopfern und sich das Gebet in Gedanken und Werken ganz zu eigen zu machen, welches unser Herr uns gelehrt hat, an unseren himmlischen Vater zu richten: Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. - Geheiligt werde Dein Name, zu uns komme Dein Reich, Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden! (Zur Erklärung vom 29. März)

Magyarul röviden összefoglalva: a Spiegel internetes kiadása szerint, pár nap és megtörténik a kiegyezés Róma és az FSSPX között. Mert a Szentatya nem törődik a liberálisok tiltakozásával. Menzingenből és Rómából semmi hír, ha lesz, beszámolnak róla. Addig az érvényes, amit Fellay püspök úr, március 29-én kért, és amit most Fuchs atya megismételt, és ami már régen fent van a honlapon, nevezetesen, hogy imádkozzunk.


2012. április 11. szerda 23:10 óra:
Valaki megkért, hogy tegyem fel a felhívását a honlapra: a MAGYARORSZÁG fiókba tettem. Ezen kívül feltettem Williamson püspök úr április 7-i kommentárját.


2012. április 9. hétfő 19:50 óra:
Feltettem egy hírt és két írásomat.

Trutt atya az áprilisi „Ursprung und Ziel”-ben arra kéri az osztrák disztrikt híveit, hogy „viseljék szívükön” a misén való viselkedés előírásait, vagyis azt, amit a Pius Közösségben mindenütt a követendő magatartásformának fogadnak el. A honlapon több cikk is foglalkozik ezzel a témával. A Thököly-úti közösség kis eltérésekkel nagyjából tartja magát a Trutt atya által ismét közölt előírásokhoz, a legfeltűnőbb eltérés (amit nagy valószínűséggel a Belvárosi-ból vettek át), hogy már a Sanctus, illetve Agnus Dei előtt letérdelnek, holott csak ezek eléneklése után kell letérdelni.
     Ami engem illet, évekig szigorúan tartottam magam az FSSPX utasításaihoz, de amióta G. atya elmagyarázta nekem kifogásait a sok állás ellen, és amióta észrevettem, hogy Salzburgban a régi hívek szinte soha nem állnak, hanem amikor állás van előírva, térdelnek (az ünnepélyes misében is), azóta magam sem állok, hanem inkább térdelek. Úgy hogy, nincs állásfoglalásom az ügyben, csak felhívtam a Thököly útiak figyelmét Trutt atya kívánságára.


2012. április 5. csütörtök 20:10 óra:
Négy cikket tettem fel, valamilyen formában mindenegyiknek köze van a mai ünnephez, Nagycsütörtökhöz.


2012. április 2. hétfő 13:00 óra:
Én konokul hiszek abban, hogy a dolgok összefüggenek. Ezért hiszem, hogy a tegnapi „viccnek” is köze van a következő adatokhoz: a Föld északi féltekéjén az FSSPX idén Zaitzkofenben, ahova a közösség összes német nyelvű szeminaristája tartozik 1, azaz egy, Econe-ban, mely a francia nyelvűek központja, 8, azaz nyolc és az USA-ban, mely az angol nyelvűek központja 12, azaz tizenkét szubdiakónust szentelt.


2012. április 1. vasárnap 23:15 óra:
Csaknem két óráig fent volt a "megdöbbentő" cikk, aztán valaki figyelmeztetett, hogy április 1-e van, és Steiner atya már máskor is csinált "ilyen viccet". - Hát ezért nem értettem a cikk tartalmát, most pedig azt nem értem, hogyan lehet ilyen vicceket csinálni.


2012. április 1. vasárnap 21:15 óra:
Eredetileg nem volt szándékomban ma frissíteni, de jött egy megdöbbentő hír, ezért gyorsan feltettem. El nem tudom képzelni, hogy ez mit jelent, és se a napokban feltett Fellay püspök nyilatkozata, se Schmidberger atya körlevele nem teszi érthetőbbé.


2012. március 30. péntek 19:40 óra:
Feltettem négy cikket, melyek közül kettő már bejárta a sajtót, de természetesen nem ebben a megvilágításban.


2012. március 27. kedd 21:00 óra:
Feltettem három írást.

Schmidberger atya, az FSSPX németországi főnöke körlevelet adott ki, melyet a múlt vasárnapi misén az FSSPX összes németországi templomában és kápolnájában felolvastak, s amelynek legérdekesebb része így hangzik: „Akkor is, ha a levél [a Vatikán válasza Fellay püspöknek] kellemetlen hangot üt meg, megalapozott remény van egy kielégítő megoldásra. Ha ez létrejönne, minden az Egyházat védő erőt jelentősen erősítene; ellenkező esetben ezek inkább gyengülnének és elbátortalanodnának. Első sorban tehát nem a mi közösségünkről, hanem az Egyház javáról van szó.”
Williamson püspök úr kommentárja természetesen mást mond.


2012. március 21. szerda 21:45 óra:
Nagyon fontos közlemény: a honlap citromai-es e-mail címét töröltem, tehát mostantól csak a kat.honlap@gmail.com cím él.

A részletek, tehát a pontos misekezdés még nem ismert, de azért jó előre közlöm S. G. atya jubileumi ünnepi miséjének hírét: július 1-én lesz. Erről és egy szörnyűségről a HÍREK oldalon olvashatnak.
Végre felkerült Az ellenforradalom utolsó fejezete, nagyon-nagyon aktuális. És még egy írás.


2012. március 18. vasárnap 22:25 óra:
Feltettem három, igencsak figyelemreméltó hírt.


2012. március 15. csütörtök 21:30 óra:
Végre befejeztem Fellay püspök úr előadásának a fordítását, és feltettem egy újabb részletet Mäder atya könyvéből. Ezek az írások nem ma születtek, hanem nem sokkal az atya halála, tehát 1945 előtt. Kiváncsi vagyok nagyon, hogy ma mit írna.


2012. március 12. hétfő 12:35 óra:
A tegnapi cikkemhez (Ki ad ma a híveknek útmutatást?) írtam egy kiegészítést.


2012. március 11. vasárnap 21:25 óra:
Feltettem öt írást.


2012. március 6. kedd 19:40 óra:
Három írást tettem fel. Lloyd C. Douglas könyvét – különösen így nagyböjti időben – nagyon tudom ajánlani. Többet ér, mint sok tudományos fejtegetés.


2012. március 1. csütörtök 21:00 óra:
Feltettem a márciusi miserendet és ünnepeket és két hírt, és folytattam Fellay püspök úr előadását. Az ott ismertetett liberális katolikus gondolkodásmódot jól illusztrálja egy Paul Badde vatikáni újságírónak Schmidberger atyával folytatott beszélgetése. Paul Badde ilyen kérdést tett fel: „A pápa a Pius Közösséggel való kiegyezés érdekében három évvel ezelőtt a jó hírnevét kockáztatta. Mit hajlandó a közösség a vele és az egész egyházzal való kiegyezés érdekében kockáztatni?” – Miután az atya válaszát nem találta kielégítőnek, megismételte a kérdést: „Arra emlékeztettem, mit reszkírozott a pápa a kiegyezésért, és tehát még egyszer azt szeretném tudni, Önök mit hajlandók ezért reszkírozni?”
     A kérdés tökéletesen abszurd, és mutatja, hogy számukra az igazság szubjektív jószándék, kompromisszumkészség kérdése csupán, nem pedig valami oszthatatlan állandó. És azt is mutatja, hogy a leghalványabb fogalmuk nincs, hogy az FSSPX számára a kiegyezés nem személyes ügy, hanem a hit kérdése.


2012. február 21. kedd 21:40 óra:
A ma feltett három írásnak megint csak közük van egymáshoz: a Fellay püspök úr által jellemzett lelkület, viselkedés az, ami a holland és német (és az általános) romboláshoz, illetve a püspökök tétlenségéhez vezet.

Akit érdekel a Szent Péter Papi Közösség teológiai véleménye és hitvallása, az olvassa el a kath.net-en egyik papjuknak Schmidberger atya interjújára írt kommentárját
(http://www.kath.net/detail.php?id=35206), majd azt követően a www.fsspx.info-n a jogászhallgató (Anton Löhmer) válaszát, melynek címe: kath.net manövriert sich selbst ins Abseits. - Sajnos, mindkettő túl hosszú, nem fogom lefordítani, de aki tud németül, annak feltétlenül ajánlom, hogy világos áttekintése legyen a tradíció oldaláról.


2012. február 17. péntek 21:10 óra:
Folytattam Fellay püspök úr zseniális előadását, és még két cikket tettem fel. Mind a három írás ugyanazt a témát tárgyalja: nevezetesen, hogy Jézus megmondta, hogy követőinek nem lehet soha kiegyeznie a világgal. Tehát a zsinat "világra való nyitása" és az Assisi-féle béke akarása gyökeresen katolikus-ellenes.


2012. február 14. kedd 20:40 óra:
Csak egyetlen írást tettem fel, és az is csak az első része egy nagyon hosszú előadásnak. Ráadásul 1998-ból való. Mégis nagyon fontos és roppant aktuális.


2012. február 11. szombat 20:40 óra:
11-én este nem működött a feltöltés, úgy hogy csak 12-én 9:20-kor sikerült feltöltenem a tegnapi anyagot.

Jó lenne a szeretet szó helyett valami más kifejezést találni a katolikus szeretetre, hiszen a szeretet szó annyira le van járatva, hogy alig lehet elviselni. Típikus esete annak, amit Lewis és Molnár Tamás állandóan hangoztat, hogy a kifejezéseknek más jelentésük van, mint régen, és ez állandó szellemi zűrzavarhoz vezet.
     Ezt most azért mondom, mert Lagrange atya írásának 5. fejezetében sok szó esik a szeretetről, de hát nem arról, amit a modern keresztény átvéve a világ értelmezését, ma ez alatt ért. És feltettem a Pius közösséggel kapcsolatos írásokat. És még ezt, azt.


2012. február 3. péntek 13:15 óra:
Folytattam Lagrange atya írását egy nagyon fontos fejezettel (ÖNISMERET kell a haladáshoz!), és feltettem egy gyönyörű gondolatot tartalmazó írást egy nagyszerű, az Ecclesia könyvesboltban ma is kapható könyvből.


2012. február 1. szerda 19:00 óra:
Új hónap, új időszak - feltettem a februári miserendet és az ünnepeket, és néhány hírt.


2012. január 28. szombat 21:00 óra:
Feltettem May professzorral egy 33 évvel ezelőtt készült interjút, ami az égvilágon semmit sem vesztett aktualitásából. Feltettem két képet Mattei professzor úr interjújához, és kiegészítettem az új-katekumenekről szóló cikket néhány felháborító képpel, ami azért fontos, hogy azoknak is, akik eddig nem ismerték, képük legyen e mozgalomról. Ezen kívül folytattam Lagrange atya elmélkedését. És írtam egy cikket mindezekről.


2012. január 25. szerda 21:55 óra:
Feltettem öt hírt, egyik borzalmasabb, mint a másik. De csak ilyenek vannak, nem válogattam őket.


2012. január 20. péntek 19:30 óra:
Rendkívüli jelentőségű írást tettem fel: egy vatikáni újságírónak de Mattei professzorral folytatott beszélgetését. Azt hiszem, ennél többet nem érdemes elmondani a II. V. Zs-ról, és a mai helyzetről. Prof. de Mattei a szerzője annak a könyvnek, amit az FSSPX már két éve propagál. Nem egy a közösséghez közel álló emberről van szó, hanem egy abszolút „hivatalos” személyről, akinek annyi rangja van, és annyi intézménynek a tagja, hogy ezeket nem tudtam felsorolni. (akit érdekel, nézzen utána az interneten.) Egyébként az írásnak még az is érdekessége, hogy a kath.net-en jelent meg, mely tudvalevőleg nem olyan nagyon konzervatív.

Folytattam Garrigou-Lagrange atya lelki írását, és még feltettem egy rövid kommentárt.


2012. január 16. hétfő 21:30 óra:
E-mailben megkaptam P. Reginald Garrigou-Lagrange OP egyik írását, annak közlésébe fogtam most bele. 1938-ban jelent meg magyarul, de ha nem állna ott az évszám, akkor azt hihetnők, hogy ma írták. És még feltettem három cikket.


2012. január 11. szerda 20:45 óra:
Feltettem az Ellenforradalom hatodik, utolsó előtti fejezetéről szóló összefoglalást. Talán még az előzőkben leírtaknál is aktuálisabb.


2012. január 8. vasárnap 21:30 óra:
Három új cikket tettem fel.


2012. január 3. kedd 22:25 óra:
Befejeztem May professzor cikkét, és feltettem két hírt és két nagyon szép imát. Az egyik hír jó, a másik rettentes. Amilyen üdvözlendőek Ranjith bíboros szavai, annyira elkeserítőek a pápáéi.


2011. december 29. csütörtök 21:25 óra:
A hétfőn feltett karácsonyi gondolatokhoz még annyit, hogy érdekes módon Urunk megtestesülésének ünnepét az első vértanú szent, majd az akaratában vértanú szent, végül az Aprószentek ünnepe követi. Csupa véres, erőszakos esemény. Ez nem véletlen.

Folytattam a May-cikket, és feltettem három érdekes hírt.


2011. december 26. hétfő 21:25 óra:
Minden kedves olvasónak kegyelmekben gazdag ünnepeket, végsőkig való kitartást, elmélyült hitet, Isten segítségében, mindenhatóságában való mélységes bizalmat és türelmet kívánok minden előttünk álló megpróbáltatásban.

Ma mindössze egyetlen írást tettem fel.
     (És egy technikai hír: a szerver megint változtat. Remélem, ez zökkenők nélkül fog lezajlani, de ha nem, türelmet kérek. Változtatnak a neven is, a legbiztosabb a domain-név, az marad változatlan.
     És még egy közlemény: a másik honlapra feltettem egy nagyon érdekes cikket, amit ajánlani tudok mindenkinek, azoknak is, akiket nem érdekel a homeopátia: Phosphorus címen.


2011. december 20. kedd 21:45 óra:
Folytattam May professzor cikkének fordítását, és feltettem Williamson püspök úr legújabb kommentárját.


2011. december 17. szombat 15:10 óra:
Két nagyon szomorú hír:

1. Európa legnagyobb buddhista centrumát – na hol? – az osztrák Waldviertel-ben, Gföhl-ben fogják megépíteni. És hol van Gföhl, illetve mi köze a katolikusoknak Gföhl-höz? Itt található az FSSPX osztrák központja, Jaidhof. – Ami engem illet, én kizártnak tartom, hogy ez véletlen.
     Ráadásul a Gföhl-i polgármester támogatja a tervet: ha jól tudom, a jaidhofi ünnepségekre rendszeresen ez az úriember is meghívót kap, és úgy tudom, el is megy. Hát ennyi eredménye van ottani látogatásának.
     Nem is akármilyen központ lesz ez. Ugyan a médiában világ-béke-emlékműről van szó, Küng megyéspüspök úgy tudja, hogy koreai szerzetesek jönnek ide (a tibeti buddhizmus Gelup-iskolájából), azaz egy pogány "templom lesz itt relikviákkal és áldozati ajándékokkal", ezekkívül egy 600 négyzetméteres kolostor, amelyben kurzusokat és közösségi rendezvényeket tartanak, gondolom az európai "elitnek'.

2. A másik hír ugyanilyen rossz és elképesztő. A summorum-pontificum.de már napokkal ezelőtt beszámolt arról, hogy az Osservatore Romano-ban megjelent egy vatikáni teológus tanulmánya a II. Vatikáni Zsinatról. Csak azt nem tette hozzá, hogy ez a teológus egyike annak a négynek, aki két évig az FSSPX-szel folytatott tárgyalások résztvevője volt. Nos, rá is pontosan úgy hatottak ezek a tárgyalások, mint a gföhli polgármesterre a jaidhofi katolikus üzenet:
     Williamson püspök úr mai kommentárjában foglalkozik ezzel a dokumentummal, igyekszem minél hamarabb lefordítani.


2011. december 15. csütörtök 20:50 óra:
Folytattam May professzor cikkének fordítását, és feltettem még két tanulságos cikket.


2011. december 11. vasárnap 19:00 óra:
Bár a honlapon már így is rengeteg a befejezetlen cikkek száma, ma is hozzáfogtam egy 16 oldalas előadás fordításának. Igyekszem belátható időn belül elkészülni vele. Ezen kívül még két cikket tettem fel.


2011. december 7. szerda 20:40 óra:
Feltettem három cikket.


2011. december 6. kedd 14:10 óra:
Végre találtam valakit, aki egyrészt válaszolt, másrészt intézkedett, harmadszor felvilágosított (például arról, hogy a jövőben már a tárhelyért is fizetni kell). Úgy hogy törlöm az előző két üzenetet.


2011. december 4. vasárnap 18:40 óra:
Mivel Fuchs atya nem csak magánban, hanem a mise prédikációje előtt, tahát nyilvánosan is elmesélte a legújabb hírt, ezért én is feltehetem: Fellay püspök ezen a héten Jaidhofban járt, és a papok megkérdezték tőle, mi újság Rómával? A püspök úr azt mondta, hogy már meg is kapta a választ, amely úgy hangzik, hogy előbb el kell fogadják a zsinatot, és majd csak azután vitatkozhatnak róla. Ez természetesen elfogadhatatlan az FSSPX számára, nem most, hanem megalakakulásuk pillanatától fogva az.
Fellay püspök csalódott kissé, hiszen nem érti, mint ahogy gondolom más sem, hogy akkor mire volt jó ez az egész: a kétéves tárgyalás, a preambulum. Pláne úgy, hogy a mostani pápa volt annak idején Lefebvre érsek tárgyalópartnere, tehát, ha valaki, akkor ő igazán tudta, hogy egy ilyen feltétel az FSSPX számára nem jöhet szóba.

Hogy csak egyetlen példát említsünk Róma „katolikusságára”: A summorum-pontificum.de tegnap hozott egy hírt, hogy a franciaországi Evreux megyéspüspöke, Christian Nourrichard – aki tavaly teljes püspöki ornátusban részt vett az angliai Salisbury-ban az anglikán egyházmegye egyik szertartásán, melynek keretében nők egy csoportjának pappá szentelését szimulálták – kénytelen volt most az általa 2010 januárjában felfüggesztett egyik „tradíció felé orientált” plébánosának új plébániát adni, egyházmegyéjében a legkisebbet. A cikk annak idején a „Máshol az ilyen akciókon résztvevőket kiközösítik” címmel jelent meg.
Nos, ez a püspök Rómával teljes közösségben maradt tettei ellenére is, Rómától az ég világon semmilyen megróvást nem kapott, Róma szerint katolikus, és minden további nélkül hivatalában maradhat, azaz egy egész egyházmegyét vezethet. A Szent X. Pius Papi Közösség viszont Róma szerint nem annyira katolikus, hogy Rómával teljes egységben lehessen, mert nem hajlandó azt elfogadni, amit az Egyház ma is érvényben levő tanítóhivatala szintén nem fogad el. Hiszen, ne felejtsük, a II. Vatikáni Zsinat nem volt dogmatikus, tehát a hivatalos Egyház hivatalos tanában a három sarkalatos pontról vallott nézetek pontosan megegyeznek azzal, amit az FSSPX vall. Erre Fellay püspök úr legutóbbi nyilatkozatában ezredszer is felhívta a figyelmet.
Az olyan Rómával, ahol az eretnekeket boldogan befogadják, a valódi katolikusokkal pedig a bolodnját járatják, nem is kell kiegyezni.


2011. december 2. péntek 21:40 óra:
Befejeztem Fellay püspök úr interjújának fordítását, és a cikket áttettem a HÍREK oldalról a HELYZETKÉP oldalra. Feltettem a hit évével kapcsolatos információkat és írtam hozzá egy kommentárt, és közöltem egy hírt.


2011. december 1. csütörtök 20:10 óra:
Hozzám intézett kérdésekből az derült ki, hogy nem világos, melyek az új cikkek. Nos, a kezdőlapra csak azon írások címét teszem fel, melyeket a legérdekesebbeknek tartok. Az aktuálisan feltett cikkek számát itt közlöm, a helyüket pedig a "legújabb frissítések" oldalon.

Ahogy ígértem, elkezdtem Fellay püspök úr interjújának fordítását, majd folytatom, és feltettem a decemberi miserendet és ünnepeket.


2011. november 29. kedd 19:40 óra:
Feltettem Maeßen atya 2012-es lelkigyakorlatainak a programját. Milyen hatalmas kár, hogy nem tudjuk megkülönböztetni a nemeset a hitványtól, a jót a rossztól, az igazat a hamistól! Miközben a silányért lelkesedünk, a jót hagyjuk kicsúzni a kezünk közül. Miközben a vacakot dédelgetjük, elriasztjuk magunktól a valóban jóakarót, segíteni tudót. A Bölcsesség könyvében mondja az Úr, hogy mindenki úgy bűnhődik, ahogy vétkezik. A természetben csak a rák viselkedik így, mint a mai ember: rák akkor fejlődik ki, ha a szervezet nem képes már a jó sejtet a rákos sejttől megkülönböztetni, sőt jó sejtként befogadja és táplálja. Hát, ez történik a mai emberrel szellemi szinten is. És a büntetése a fizikai rákos megbetegedés.

Ezen kívül feltettem még három cikket. Legújabb:

Ma jelent meg az interneten egy Fellay püspökkel folytatott interjú, melynek az a lényege, hogy Rómától javításokat fog kérni a preambulummal kapcsolatban, mert azt mostani formájában nem tudja a közösség elfogadni. Kérését "ezekben a napokban" fogja benyújtani a Vatikánban.

Itt a kath.net rövid beszámolója:

Paris/Menzingen Der Generalobere der traditionalistischen Piusbruderschaft, Bernard Fellay, verlangt Nachbesserungen bei den römischen Vorschlägen für eine Einigung mit dem Vatikan. Die «lehrmäßige Präambel», die Rom vorgelegt habe, könne nicht die Zustimmung der Piusbruderschaft erhalten, sagte Fellay in einer am Montagabend vom Traditionalisten-Informationsdienst DICI im Internet veröffentlichten Erklärung. Die Präambel sehe vor, dass über bestimmte Fragen des Zweiten Vatikanischen Konzils eine legitime Diskussion stattfinden könne. Jetzt gelte es auszuloten, wie groß der Spielraum dafür sei.

Fellays Äußerungen sind die erste offizielle Reaktion auf die «lehrmäßige Erklärung», die der Vatikan nach dem Abschluss offizieller Gespräche mit den Traditionalisten Mitte September der Piusbruderschaft zur Unterzeichnung vorgelegt hatte. ...

Der Generalobere kündigte jetzt an, «in diesen Tagen» dazu die Position der Piusbruderschaft an den Vatikan zu übermitteln und Klarstellungen in einigen Fragen zu verlangen. Die Vatikan-Antwort darauf werde es ermöglichen abzuwägen, welche Möglichkeiten der Bruderschaft blieben. Der Generalobere unterstrich, ohne eine Einigung über Lehrfragen könne es keine Diskussion über den künftigen kirchenrechtlichen Status der Piusbruderschaft geben. Er hob hervor, seine Bruderschaft sei nicht die einzige Stimme, die lehramtliche Probleme mit dem Konzil habe.

Fellay erklärte, angesichts des Priestermangels in der katholischen Kirche sei die Hinwendung zur katholischen Tradition nicht nur eine Option, sondern die notwendige Lösung. Sollte es zu einer kirchenrechtlichen Einigung mit dem Vatikan kommen, sei Widerstand von Bischöfen zu erwarten. Es sei dann Sache des Papstes, dafür zu sorgen, dass die Einigung auch tatsächlich wirksam werde.

xxxx

A napokban közlöm a fordítást.


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. ÁPRILIS 8-tól   2011. NOVEMBER 25-ig

AKTUÁLIS SZERKESZTŐI ÜZENETEK