Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    KÉPSOROZAT A SZENTMISÉRŐL


Thököly úti FSSPX Kápolna
Magyarok Nagyasszonya          

   KEZDŐDIK A SZENTMISE

SZENTELTVÍZZEL VALÓ MEGHINTÉS A NAGYMISE ELŐTT
„Aspérges me, Dómine, ...”

A SZENTMISE BEVEZETŐ RÉSZE
LÉPCSŐIMÁDSÁG
„Introibo ad altáre Dei ...”
       

NYILVÁNOS BŰNVALLOMÁS


         
„Confiteor Deo omnipoténti ...”  
  
„Misereátur tui omnipotens Deus ...”

HITTANULÓK MISÉJE
INTROITUS
DOMINUS VOBISCUM
COLLECTA

SZENT EVANGÉLIUM
a pap középen meghajolva
és összetett kezekkel mondja


„Munda cor meum ...”
a pap felolvassa az evangéliumot

a pap megcsókolja
az evangéliumot és mondja


„Per evangélica dicta ...”

„Sequéntia sancti Evangélii secúndum N. ...

In illo témpore: ...”CREDO

„Credo in unum Deum ...”
„Et homo factus est.”

HÍVŐK MISÉJE
FELAJÁNLÓ IMÁDSÁGOK
     
          „Súscipe, sancte Pater omnipotens ...”
  
„In spíritu humilitátis, ...”


TÖMJÉNEZÉS

(Átveszi a füstölőt a diakónustól és az általános szabályoknak megfelelően megtömjénezi a felajánlott adományokat)
(Ezután a diakónus, illetve itt a szolgálattevő, megtömjénezi a papot)

KÉZMOSÁS
Ezután a pap kezet mos

A KENYÉR ÁTVÁLTOZTATÁSA, ÚRFELMUTATÁS
„HOC EST ENIM CORPUS MEUM”

A BOR ÁTVÁLTOZTATÁSA
„HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI, NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI: MYSTÉRIUM FIDEI: QUI PRO VOBIS ET
PRO MULTIS EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM”
HÍVŐK MISÉJÉNEK ÁLDOZÁSI RÉSZE
KÖZGYÓNÁS„Confiteor Deo omnipoténti, ...”

FELOLDOZÁS

„Misereátur vestri omnipotens Deus, ...”
„Indulgéntiam, absolutiónem, et remissiónem peccatórum ...”(A pap felmutatja a híveknek az Úr testét)
„Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi”

ÁLDOZTATÁS  


POSTCOMMUNIO

„Oremus ...”
A SZENTMISE BEFEJEZŐ RÉSZE
ELBOCSÁTÁS

„Ite missa est”

A SZENTMISE VÉGE  

      Húsvéti gyertya
        
      Kivonulás előtt

a kápolna szerény orgonája

KÖNYÖRGÉS SZŰZ MÁRIÁHOZ, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉHEZ


A vasárnapi szentmisét követően
a pap és a hívek közösen megújítják azt a felajánlást,
amivel Szent István király
Magyarországot a Boldogságos Szűz
– Magyarok Nagyasszonya –
oltalmába helyezte


„Magyarország királynője – könyörögj érettünk”A LEGMÉLTÓSÁGOSABB OLTÁRISZENTSÉG

Az örökmécses jelzi, hogy
Húsvétszombat éjjel
a mi Urunk Jézus Krisztus bevonult a kápolna tabernákulumába

„Tantum ergo Sacraméntum
Venerémur cérnui ...”

A szentmise véget ért ...
Fatimai Szűz Mária,
könyörögj érettünk
  

Magyarok Királynéja! Boldogságos Szűz Anya, Mária!
Neked áldoz magyar szív, mely hozzád örökre hív, Mária!
Oh Mária! Krisztus Anyja! Könyörögj híveidért, a Te magyar népedért!
Tekints le országodra, Te árva fiaidra, Mária!
Neked élünk és halunk, Te híveid maradunk, Mária!
Magyarok szószólója! Ügyeink pártfogója! Mária!
Hallgasd könyörgésünket, bajban esdeklésünket! Állj mellénk végóránkban, mint megvédőnk a harcban, Mária!


ELEJÉRE


vissza
a KÖNYVTÁR oldalra                  a KEZDŐLAPRA                 a SZENTMISE oldalra                  a HÍREK oldalra