A katolikus Egyház újabb veresége?
(forrás: www.summorum-pontificum.de és www.kath.net – 2009. február 15. és 16.)

Figyelmeztetés: Ugyan igaz az a mondás, hogy egy csecsemőnek minden vicc új, és ezért talán helyesebb lenne minden olyan hír előtt, mely egy régebbinek a folytatása, bizonyos mértékig ismertetni az előzményeket is, a mostani hír-áradat miatt ez szinte lehetetlen. Ezért arra kérem az olvasókat, hogy a „frissítés” oldalon nézzenek utána az elmúlt hetek cikkeinek, azokban megtalálják mindennek az előzményét.


1. fejezet vasárnap délután 13:23 órakor

Linz/Ausztria
Linzben a pápa döntése – Gerhard Maria Wagner plébános segédpüspökké való kinevezése – elleni felkelés az egyházmegyén belül a következő fordulóhoz ért. Az egyházmegye papjai egyfajta „népszavazással” akarják meghiúsítani a kinevezett linzi segédpüspök felszentelését, jelentette a helyi újság, az Oberösterreichische Rundschau vasárnapi kiadása. Az egyházmegye 39 esperese közül 31 már kedden egy találkozó alkalmával írásban tett nyilatkozatot Wagner felszentelése ellen.

Az aláírási akció szerint Wagnernek le kell mondania a hivatalról vagy a hivatalban levő Ludwig Schwarz püspöknek kell megtagadnia a felszentelését. Az akciót egy csapat liberális plébános indította, akik a következő héten a többi plébániára is elküldenek egy körlevelet, mellyel a plébánosok aláírását akarják e célra összegyűjteni.

Ha mégse sikerülni meghiúsítaniuk a felszentelést, akkor az esperesek magát a püspökszentelést fogják felhasználni, hogy elégedetlenségüket kifejezésre juttassák. Ezen kívül azt tervezik, hogy a szertartás alatt a legfontosabb ministráns funkciókat lányokkal végeztetik. Ez célzott sértés lenne Wagner ellen, akinek egyházközségében csak férfi ministránsok léteznek.

Az újság a katolikusoknak az evangélikus egyházba való állítólagos „átlépési hullámáról” is beszámol. Az osztrák evangélikus egyház (?) főtanácsosnője, Hannelore Reiner szerint ezidőben sok katolikus fordul az evangélikus internetes lelkisegély-szolgálathoz azzal a kérdéssel, mit kell tenniük, hogy evangélikusok lehessenek.


2. fejezet vasárnap délután 16:26 órakor

Andreas Laun salzburgi segédpüspök a kath.net internetes hírportálnak adott kommentárjában az osztrák katolikus egyházban jelenleg tomboló tűzvésznek három tűzfészkét sorolta fel: a Pius Közösséget, Williamson püspököt, végül a liberális katolikusokat. Ez utóbbiakat a linzi segédpüspök kinevezése elleni lázadásuk miatt. E problémával kapcsolatban Laun püspök nem először szólalt meg, mint ahogy a grazi Kapellari megyéspüspök, és még néhány osztrák püspök, akik mind kiálltak a pápai döntés mellett.

Laun püspök ezúttal ezeket mondta a kath.net-nek:
     Az új linzi segédpüspök kinevezése miatti ricsaj egyértelműen csak azok zaja, akik fontos kérdésekben tagadják az Egyház hitét. Ezért természetes, hogy nem tudnak egy olyan püspököt elfogadni, aki éppen ezt a hitet képviseli, a pápához nem csak üres szólamokban, de tetteiben is hűséges.
     Valójában itt is csak egy szakadás leküzdéséről van szó, nevezetesen azon liberálisok már régen meglevő, de most láthatóvá váló elszakadásának leküzdéséről, akik egy sor kérdésben már nem az Egyház tanítását vallják, sőt azokat már nem is „tolerálják”, holott különben állandóan azt állítják, hogy a tolerancia egyike a számukra legfontosabb erényeknek!
     Ezzel szemben az új püspök az Egyház hitbeli egységéért száll síkra, és ezzel a konfliktus előre látható és kivédhetetlen! .. Ami a Gerhard Wagner segédpüspök kinevezése körüli botrányt illeti: talán ez a vita oda vezet, „hogy sokaknak kiderüljenek a titkos gondolatai”. Ami biztos: minden Isten akaratától függ. Ő az ura e történéseknek is, akkor is, ha az Egyház lelkét „is tőr járja át” (Lk 2,35).
     A problémák megoldásának ősrégi kettős neve van: bűnbánat és visszafordulás. a liberális katolikusok esetében is – akik az „Ő Egyházából” „saját egyházat” akarnak csinálni. A keresztény megoldásnál nincsenek győztesek és vesztesek: csak egyetlen győztes van, mert csak egy mindannyiunk Ura, Jézus Krisztus.


3. fejezet, vasárnap este 19:31 órakor
A katolikus Egyház újabb behódolása a liberálisok előtt

Dr. Gerhard Maria Wagner vasárnap segédpüspöki kinevezésének visszavonását kérvényezte. A Vatikán a linzi egyházmegye szerint a kérést teljesítette! Az osztrák nunciatúra illetve a Vatikán a döntést eddig még nem erősítette meg.

Az egyházmegye internetes honlapján vasárnap délután megjelenő rövid hír szerint Ludwig Schwarz linzi megyéspüspök azt kérte a médiától, hogy közöljék Dr. Gerhard Maria Wagner kinevezett segédpüspök következő nyilatkozatát:

„A heves kritika láttán imában és a megyéspüspökkel való megbeszélés után arra a döntésre jutottam, hogy a Szentatyát linzi segédpüspökké való kinevezésem visszavonására kérem.”


4. fejezet, vasárnap este 23:16 órakor
A liberálisok remélik, hogy az osztrák püspökök végre egy Rómával szembeni önálló kurzusra térnek át

Az osztrák állami televízió vasárnap esti „beszélgető műsorának” – mint már előtte is többször – a linzi egyházi események volt a témája. A beszélgetésen a katolikus Egyház leghírhedtebb és legélesebb ellenfelei vettek részt, köztük olyanok, akik az elmúlt hetekben a pápa elleni kirohanás élharcosai voltak.
     A beszélgetésről a „derStandard” számolt be még az este, az az újság, illetve annak internetes portálja, mely a summorum-pontificum.de szerint „már évek óta azon Egyházon belüli és kívüli erők szócsöveként tevékenykedik, melyek a »Los-Von-Rom = El Rómától« kurzust vezetik.

A beszélgetés során ilyen vélemények hangzottak el: Hans Peter Hurka, a „Wir sind Kirche” = „Mi vagyunk az egyház” (ez az a csoportosulás, mely a cölibátus eltörlését, a nők pappá szentelését és ehhez hasonló dolgokat követel Rómától) antikatolikus platform képviselője szerint Wagner visszalépése ellenére, még továbbra is „egészen masszív demokratikus problémák” vannak a katolikus Egyházon belül. E téren „egészen masszívan kell dolgozni, hogy ehelyütt végre határozott lépés történjen az emberek felé”.
     Probstdorf plébánosa, Helmut Schüller szerint „megtették az első lépést, hogy az egyház-bázis elvárásainak végre eleget tegyenek”. A linzi egyházmegye helynöke, Wilhelm Viehböck szerint, bár sokat értek el a segédpüspök visszalépésével, de „még sok a tennivaló”.
     A résztvevők egyetértettek abban, hogy reményük szerint az osztrák püspökök végre egy Rómával szembeni önálló kurzusra térnek rá.


5. fejezet, hétfő dél
Hogyan fog a pápa dönteni?

A summorum-pontificum.de írja: „Bár extrém valószínűtlen, hogy a Vatikánban vasárnap este még valaki reagált volna a hírre, az osztrák püspökök közvetlenül a linzi egyházmegye interneten való bejelentése után azt közölték a sajtóval, hogy a Vatikán eleget tett a kinevezett segédpüspök visszavonási kérelmének.”

A kath.net hétfőn déli 14:37 órakor azt közölte, hogy „eddig a pillanatig a Vatikán nem kapta meg Gerhard Wagner visszalépési kérelmét. A pápa semmilyen döntést nem hozott ez ügyben, állították vatikáni körök az olasz hírügynökség, az ANSA hétfő délutáni jelentése szerint.

Ezek szerint a pápa eddig a pillanatig nem fogadta el Gerhard Wagner visszalépését. A Vatikán hivatalos sajtójelentésében sincs nyoma ennek.

Ezzel szemben a linzi egyházmegye és a „kathpress” vasárnap este azt a hírt kürtölte világgá, hogy a Vatikán már elfogadta a segédpüspök visszalépését.

Folytatás

Az előzményeket lásd a következő cikkben:
       Ami a New Orleans-i hurrikán történetéből kimaradt
A történet folytatása
       Egyházjogilag egyedülálló eset
Kommentárok a hírhez e cikkekben találhatóak:
       A vég
       Amiről Linzben és máshol is valójában szó van


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA