Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
Csodásérem  
Hiszem mindazokat, miket Isten kinyilatkoztatott, miket Krisztus Jézus és az ő szent apostolai tanítottak, s a római katolikus Anyaszentegyház, hogy higgyük, elénkbe ad.
Officium Divinum: A keresztségben tett fogadalmak megújítása
Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse. Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és azért, hogy segítse őt a cél elérésében, amire teremtve van.
Loyolai Szent Ignác
„Credo ut intelligam”: (előzetesen) hiszem Isten létét, hogy ennek következtében egyáltalán intelligálni tudjak (Őt és minden mást).
Szent Anzelm (ford: Dér Katalin)
„Lássátok, hogy nemcsak magamnak fáradtam, hanem mindazok javára, kik igazságot keresnek.”
Sirák 24,47
„Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”
Szent Atanáz
„Vagy talán azt hiszitek, hogy többet szenvedtek annál, amivel Istennek tartoztok?”
Avilai Nagy Szent Teréz
Ha Isten útján és nem a magunk feje szerint akarunk tökéletesebbek lenni, akkor az alázatosság által nyissunk ajtót a kegyelemnek, és az majd előbbre visz minket.
Pünkösd után 16. vasárnap
Nekünk, megkeresztelkedetteknek adatott meg, hogy Istennek tökéletes áldozatot mutathassunk be: Krisztust és Vele saját magunkat.
Schott-misszálé, 1950
„Ezeket mondja az Úr Isten: Íme én magam keresem föl juhaimat és meglátogatom őket. Amint a pásztor meglátogatja nyáját az napon, mikor elszéledett juhai között vagyon, úgy látogatom én meg juhaimat és megszabadítom őket mindazon helyekről, melyekre elszéledtek volt a fölleg és sötétség napján.”
Ez 34,11-12: Nagyböjt 1. vasárnapja utáni hétfő szentleckéje
„Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek tinektek, hanem örüljetek, hogy neveitek be vannak írva mennyekben.”
Lukács 10,20
Feledd el, Uram, bűneinket és atyáink bűnét, és ne büntess minket bűneinkért.
Az igazság a lélek eledele.
„Nem azon múlik, aki akar, vagy aki törtet, hanem egyedül a könyörülő Istenen”
Róm 9,16
„Alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt, minden aggodalmatok őreá bízván, mert neki gondja van reátok!”
1 Pét 5,6-7
Uram, adj nekünk erőt a mindennapi élet kicsiny keresztjeihez!
Wilhelm Hünermann
Húsvét bizonyosságával viseljük el mi is keresztünket!
Szunyogh-Xavér misszálé
Az Úrban való örömünk a mi erősségünk
2 Ezd (Neh) 8,10
„A legnagyobb jótétemény, amit valaki mással megtehet, az, ha a tévedésből az igazsághoz vezeti.”
Aquinói Szent Tamás


    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    


  KEDVES LÁTOGATÓ!
  E helyen magyar és külföldi - elsősorban német - forrásból származó katolikus irodalmat,
  hírt, sajtócikket olvashat, melyek a hagyományos - csaknem kétezer éves - katolikus tanítást tükrözik.
  A honlap

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁNAK             
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK             
lett felajánlva       

VENI DOMINE, ET NOLI TARDARE!
KELJ FÖL, URAM, NYÚJTS SEGÍTSÉGET
ÉS TENNEVEDÉRT MENTS MEG MINKET!

július
JÉZUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉNEK HÓNAPJA

2024. július 14.
PÜNKÖSD UTÁNI NYOLCADIK VASÁRNAP

Boldogságos Szűz Mária időszerinti antifonája Szentháromság vasárnapjától Adventig:
  Salve Regina, Mater misericordiae; vita dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae.
  Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
  misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exsilium,
  ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!


ÚJ!A LEGÚJABB FRISSÍTÉSEKÚJ!

ÚJ!KATOLIKUS SZENTMISEÚJ!

NAGYASSZONYUNK TRÓNJA ÁLL MINDÖRÖKKÉ!

ÚJ! VIGANO ÉRSEK NYILATKOZATA – BEFEJEZÉSÚJ!

„A NAGY KÉJNŐ ELESTE”

A VATIKÁN A PÁPASÁG ÚJ FORMÁJÁT KÉSZÜL BEVEZETNI

A NAGY TRAGÉDIA

ÚJ!AZ ELMÚLT 30 NAP CIKKEIÚJ!KERESÉS A HONLAPON              RÉGI FÓRUM              KATOLIKUS NAPTÁR

Kedves Látogatónk! A honlap anyaga folyamatosan kerül feltöltésre!
Az aktuális hónapban feltett – 2024. július 1., 3. és 7. – cikkek „Ú”-val vannak jelölve MAGYARORSZÁG
 KIRÁLYNŐJE

 Boldogasszony Anyánkkal,
 Nagyasszonyunkkal
 Magyarország Királynőjével
 kapcsolatos írások, dokumentumok
 AZ IDŐK VÉGE

 Hírek a zsinatutáni újegyház
 saját magát felszámoló
 tevékenységéről MISE- ÉS
 ÜNNEPI REND

  Misszálé,
  az aktuális hónap
  mise- és ünnepi rendje

 VATIKÁN

  Ehelyütt a Vatikánból érkező
  tudósításokat, prédikációkat
  és más vatikáni dokumentumokat
  (pl. régi enciklikákat) olvashat KÖNYVTÁR
  Ebben a mappában négy fiók van
  Az ELSŐ-ben rövidebb cikkeket,
  a MÁSODIK-ban hosszabb
  írásokat, a HARMADIK-ban
  leginkább a "tradíciót" érintő
  anyagot, míg a NEGYEDIK-ben
  ajánlott irodalmat talál
 MAGYARORSZÁG

  Ebben a fiókban a katolikus tradíció
  mai magyarországi helyzetével
  kapcsolatos képes és
  szöveges információk találhatóak SZENTMISE

  Ezen az oldalon a szentmisével
  – mind az ún. „tridenti”,
  mind az újjal – kapcsolatos hír,
  dokumentum található

  PROTESTANTIZMUS

  A téma fontossága miatt erre a
  külön oldalra kerül minden,
  a protestantizmussal kapcsolatos
  cikk, dokumentum
  GALÉRIA

  Ehelyütt különböző fontos
  katolikus eseményről
  készült hang-,video- és
  képanyag tekinthető meg

  SZENT MARGIT LAP

  A fenti címmel megjelenő havilap
  1995 decembere és 2009 áprilisa
  között megjelent összesen
  155 számának anyaga


 DEUTSCHE ARTIKEL

  „Die Furcht des Herrn
  ist der Anfang der Erkenntnis;
  nur Toren verachten
  Weisheit und Zucht!”
  (Sprüche 1,7) CÍMEK

  A honlappal és más
  katolikus szervezetekkel
  kapcsolatos címek,
  elérhetőségek


„A liberális inkoherens ember, igent mond, nemet mond; soha nem tudja biztosan; soha nem kötelezi el magát egyértel-
műen egy irányban, állandóan kétértelműen beszél, és mindezt abból az aggodalomból, hogy amit mond, netán nem tetszik a világnak.” Az igazi pásztor nem ilyen; ellenkezőleg, az igazi pásztor exorcista, aki az ördögöt nevén képes nevezni.
(Billot bíboros, Pater Rioult)

MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, NAGYASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA
URALKODJ  FÖLÖTTÜNK  ÉS  HARCOLJ  ÉRETTÜNK!


Impresszum
...