Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
Csodásérem  
Hiszem mindazokat, miket Isten kinyilatkoztatott, miket Krisztus Jézus és az ő szent apostolai tanítottak, s a római katolikus Anyaszentegyház, hogy higgyük, elénkbe ad.
Officium Divinum: A keresztségben tett fogadalmak megújítása
Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse. Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és azért, hogy segítse őt a cél elérésében, amire teremtve van.
Loyolai Szent Ignác
„Credo ut intelligam”: (előzetesen) hiszem Isten létét, hogy ennek következtében egyáltalán intelligálni tudjak (Őt és minden mást).
Szent Anzelm (ford: Dér Katalin)
„Lássátok, hogy nemcsak magamnak fáradtam, hanem mindazok javára, kik igazságot keresnek.”
Sirák 24,47
„Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”
Szent Atanáz
„Vagy talán azt hiszitek, hogy többet szenvedtek annál, amivel Istennek tartoztok?”
Avilai Nagy Szent Teréz
Ha Isten útján és nem a magunk feje szerint akarunk tökéletesebbek lenni, akkor az alázatosság által nyissunk ajtót a kegyelemnek, és az majd előbbre visz minket.
Pünkösd után 16. vasárnap
Nekünk, megkeresztelkedetteknek adatott meg, hogy Istennek tökéletes áldozatot mutathassunk be: Krisztust és Vele saját magunkat.
Schott-misszálé, 1950
„Ezeket mondja az Úr Isten: Íme én magam keresem föl juhaimat és meglátogatom őket. Amint a pásztor meglátogatja nyáját az napon, mikor elszéledett juhai között vagyon, úgy látogatom én meg juhaimat és megszabadítom őket mindazon helyekről, melyekre elszéledtek volt a fölleg és sötétség napján.”
Ez 34,11-12: Nagyböjt 1. vasárnapja utáni hétfő szentleckéje
„Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek tinektek, hanem örüljetek, hogy neveitek be vannak írva mennyekben.”
Lukács 10,20
Feledd el, Uram, bűneinket és atyáink bűnét, és ne büntess minket bűneinkért.
Az igazság a lélek eledele.
„Alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt, minden aggodalmatok őreá bízván, mert neki gondja van reátok!”
1 Pét 5,6-7
Uram, adj nekünk erőt a mindennapi élet kicsiny keresztjeihez!
Wilhelm Hünermann
Húsvét bizonyosságával viseljük el mi is keresztünket!
Szunyogh-Xavér misszálé

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    


  KEDVES LÁTOGATÓ!
  E helyen magyar és külföldi - elsősorban német - forrásból származó katolikus irodalmat,
  hírt, sajtócikket olvashat, melyek a hagyományos - csaknem kétezer éves - katolikus tanítást tükrözik.
  A honlap

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁNAK             
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK             
lett felajánlva       

VENI SANCTE SPÍRITUS, ET ÉMÍTTE CæLITUS
     LUCIS TUæ RÁDIUM
Jöjj Szentlélek Istenünk,
add a mennyből éreznünk fényességed sugarát.

2023. május 28. - június 4.
PÜNKÖSD NYOLCADA
2023. május 31./június 2-3.
NYÁRI KÁNTORBÖJT

SPÍRITUS DOMINI REPLÉVIT ORBEM TERRÁRUM, ALLELUJA!

Az Úr Lelke betölti a föld kerekségét, alleluja!

A Boldogságos Szűz Mária időszerinti antifonája Húsvéttól Szentháromság vasárnapjáig:
  Regina coeli laetare: Alleluja! Quia quem meruisti portare: Alleluja!
  Resurrexit, sicut dixit: Alleluja! Ora pro nobis Deum: Alleluja.
  Gaude et laetare Virgo Maria: Alleluja! Quia surrexit Dominus vere: Alleluja!


ÚJ!A LEGÚJABB FRISSÍTÉSEKÚJ!

ÚJ!KATOLIKUS SZENTMISEÚJ!

NAGYASSZONYUNK TRÓNJA ÁLL MINDÖRÖKKÉ!

ÚJ! DIE FRAU, GEGENSPIELERIN SATANSÚJ!

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG KAPUJÁBAN....

KIK ALKOTJÁK MA AZ IGAZI BÁRKA UTASAIT?

ISTEN NEM TŰRHET SEMMI SZENNYET SZEMEI ELŐTT – BEFEJEZÉS

ÚJ!AZ ELMÚLT 30 NAP CIKKEIÚJ!KERESÉS A HONLAPON              RÉGI FÓRUM              KATOLIKUS NAPTÁR

Kedves Látogatónk! A honlap anyaga folyamatosan kerül feltöltésre!
Az aktuális hónapban feltett – 2023. június 1. – cikkek „Ú”-val vannak jelölve MAGYARORSZÁG
 KIRÁLYNŐJE

 Boldogasszony Anyánkkal,
 Nagyasszonyunkkal
 Magyarország Királynőjével
 kapcsolatos írások, dokumentumok
 AZ IDŐK VÉGE

 Hírek a zsinatutáni újegyház
 saját magát felszámoló
 tevékenységéről HÍREK

  Információk a szentmisével
  kapcsolatban,
  havi szentmiserend,
  és egyházi hírek a nagyvilágból

 VATIKÁN

  Ehelyütt a Vatikánból érkező
  tudósításokat, prédikációkat
  és más vatikáni dokumentumokat
  (pl. régi enciklikákat) olvashat KÖNYVTÁR
  Ebben a mappában négy fiók van
  Az ELSŐ-ben rövidebb cikkeket,
  a MÁSODIK-ban hosszabb
  írásokat, a HARMADIK-ban
  leginkább az FSSPX-t érintő
  anyagot, míg a NEGYEDIK-ben
  ajánlott irodalmat talál
 MAGYARORSZÁG

  Ebben a fiókban a katolikus tradíció
  mai magyarországi helyzetével
  kapcsolatos képes és
  szöveges információk találhatóak SZENTMISE

  Ezen az oldalon a szentmisével
  – mind az ún. „tridenti”,
  mind az újjal – kapcsolatos hír,
  dokumentum található

  PROTESTANTIZMUS

  A téma fontossága miatt erre a
  külön oldalra kerül minden,
  a protestantizmussal kapcsolatos
  cikk, dokumentum
  GALÉRIA

  Ehelyütt különböző fontos
  katolikus eseményről
  készült hang-,video- és
  képanyag tekinthető meg

  SZENT MARGIT LAP

  A fenti címmel megjelenő havilap
  1995 decembere és 2009 áprilisa
  között megjelent összesen
  155 számának anyaga


 DEUTSCHE ARTIKEL

  „Die Furcht des Herrn
  ist der Anfang der Erkenntnis;
  nur Toren verachten
  Weisheit und Zucht!”
  (Sprüche 1,7) CÍMEK

  A honlappal és más
  katolikus szervezetekkel
  kapcsolatos címek,
  elérhetőségek


„A liberális inkoherens ember, igent mond, nemet mond; soha nem tudja biztosan; soha nem kötelezi el magát egyértel-
műen egy irányban, állandóan kétértelműen beszél, és mindezt abból az aggodalomból, hogy amit mond, netán nem tetszik a világnak.” Az igazi pásztor nem ilyen; ellenkezőleg, az igazi pásztor exorcista, aki az ördögöt nevén képes nevezni.
(Billot bíboros, Pater Rioult)

MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, NAGYASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA
URALKODJ  FÖLÖTTÜNK  ÉS  HARCOLJ  ÉRETTÜNK!


Impresszum
...