SZERKESZTŐI ÜZENETEK
2012. június 28-tól  2012. október 11-ig

VISSZA AZ AKTUÁLIS SZERKESZTŐI ÜZENETEKHEZ

2012. október 11. csütörtök 11:50 óra:
Regensburg volt püspökének, Dr. Rudolf Grabernek, a II. Vatikáni Zsinat egyik résztvevőjének, először 1973-ban megjelent (és 1990-ig összesen még 12 kiadást megért) könyvecskéjéből közlök részleteket.


2012. október 9. kedd 19:20 óra:
Folytattam Mäder atya könyvének fordítását, és feltettem egy megdöbbentő cikket, ami kísértetiesen komolyan alátámasztja mindazt, amit ő mond, mármint a nyugati keresztény civilizáció elsátániasodásáról.


2012. október 4. csütörtök 22:00 óra:
Martin atya mondta, hogyha sokan sokfelé ugyanazt teszik, akkor az valamilyen felsőbb erő hatására történik. Nos, 2012. június 29-én valaki feltette az internetre Martin atya 1990-es interjúját. Maeßen atya 2012 augusztusában beszélt nekem először Martin atyáról, holott már 1997-ben olvasta a könyvét, velem pedig rendszeres kapcsolata volt. Egy nappal hamarabb tettem fel utolsó írásomat, melynek fő témája a sátánizmus terjedése, mint hogy Williamson püspök „Sarto vagy Siri” című kommentárját olvastam volna, melyben pontosan az áll, amit Martin atya mondott, hogy t. i. a kegyelem hiányzik azokból, akik nem szegülnek ellen a modernista világnak. És tegnap vettem elő Mäder atya kis könyvecskéjét az Ördögről, holott már évek óta a könyvespolcomon van. Arról már nem is beszélve, amiről mostanában G. atya elmélkedik.
     Úgy hogy itt is valami magasabb működik, nagyon remélem, hogy a Szentlélek, Aki mindig arra hívja fel a hívő ember figyelmét, ami akkor éppen a legfontosabb, hogy megvédjen tőle. Ezért mindazok, akiket Ő vezet, egy időben nagyjából ugyanazokról elmélkednek, és ez jó jelül és vigasztalásul szolgálhat.
     Összesen öt új cikket tettem fel.


2012. október 1. hétfő 22:55 óra:
Feltettem az októberi miserendet és ünnepeket. Október a Rózsafüzér hónapja. És feltettem két új cikket.


2012. szeptember 27. csütörtök 22:15 óra:
Az interneten olvasható egy hosszú interjú Malachi Martin atyával, ennek legérdekesebb részeit tettem ma fel.


2012. szeptember 24. hétfő 23:40 óra:
Csak két cikket tettem fel, egyik szomorúbb, mint a másik.


2012. szeptember 21. péntek 22:50 óra:
Szeptember 15-én olvasták fel a Mária-zarándoklaton Mindszenty bíboros úr 1947. szeptember 14-i beszédét a Sátán természetéről és arról, hogy Krisztus Keresztje mindig megosztja az embereket. És pont aznap heti kommentárjában Williamson püspök úr is erről írt. E két cikken kívül még feltettem egy rövid hírt, és a Thököly úti kápolna új miserendjét: októbertől havi három hétvégén lesz szentmise! És az első osztályú ünnepeken is.


2012. szeptember 15. szombat 15:10 óra:
Csak egyetlen cikket tettem fel, azt is tegnap kellett volna. Arról, hogy Jézus mindenkit megváltott, de ez nem mindenkinél éri el célját, már annyiszor volt szó ezen a honlapon, hogy most a téma ezen részét nem érintettem külön.


2012. szeptember 12. szerda 22:10 óra:
Van végre egy örvendetes hírem: akik hisznek abban, hogy Magyarországnak még lehet egy katolikus királya, azok figyeljenek: egy Habsburg főherceg valóban katolikus, most volt az esküvője tridenti rítusban. (A menyasszony arra a kérdésre, hogy szerzett magának egy herceget, azt mondta, azzal, hogy misére járt.)

A másik hírt a kath.net közölte Steiner atyára hivatkozva: Williamson püspök úr esetleges kizárásáról szól. A bulvár-minőségű kreuz.net is írt egy cikket, amiben azt állítja, hogy azért nem sikerült a kiegyezés Rómával, mert egy nyugati állam azzal fenyegette meg a Vatikánt, hogy megszakítja a diplomáciai kapcsolatot vele. Nos, ha a fenyegetés igaz, akkor ennek csak Williamson lehet az oka, hiszen ez az egyetlen világi-ügy a konfliktusban. Akkor talán jól jött ez a brazíliai bérmálás Fellay püspöknek, hogy végre megszabaduljon Williamson püspök úrtól. Megjegyzem a Pius Közösség nem szerzetesrend, tagjai nem tesznek le engedelmességi fogadalmat, következésképpen nem egészen érthető, hogy miért főbenjáró bűn az, ha Williamson elmegy valahova bérmálni.


2012. szeptember 10. hétfő 23:10 óra:
Három új írást tettem fel, köztük egy nekem írt levélre a választ a szabadkőműves jelszavakat és célokat magáénak valló közösség és a katolikus szentmise kapcsolatáról. E válasszal kapcsolatban a fokoláre mozaglomról szóló cikket is kiegészítettem.


2012. szeptember 6. csütörtök 23:25 óra:
Martini bíboros végrendeletét járják körül a mai cikkek. Amit ő képviselt, az pontosan az, amitől Lefebvre érsek és Williamson püspök óv, és amit M. Martin szerint jópár bíboros az Egyházban évtizedek óta szorgalmaz.


2012. szeptember 3. hétfő 23:15 óra:
Feltettem a szeptemberi mise- és ünneprendet. Most vasárnap volt a „két úr” vasárnapja. Nagyon aktuális probléma: Kinek szolgálunk: Urunknak Jézus Krisztusnak vagy az ördögnek, merthogy egyszerre mind a kettőnek nem lehet. Ami vasárnap a Szent István bazilika előtt lezajlott, az egészen biztosan nem Istennek szolgált.
     Akik eddig azzal érveltek, hogy Magyarországon nincsenek olyan abuzusok, mint Nyugaton, azok ma már nem mondhatnak ilyet. Nem csak a vasárnap történetek miatt, hanem például olyasmik miatt, hogy nálunk már olyan pap is van, aki a padban ülve mondja a szentmisét, és a liturgiát más imákkal és pogány szokásokkal keveri. Vagy: Számos magyar plébános véleménye szerint olyan, hogy magánmise, nem létezik, mert „a misét mindig a népnek mutatják be, éppen ezért kötelező mindig a szembemiséző oltáron és hívek előtt misézni”.
     Az egyre sűrűsödő szörnyűségeket hallva, és látva Erdő Péter „miséjét” egyre világosabban rajzolódik ki az új vallás, az embervallás térhódítása, amiről Lefebvre érsek, Williamson püspök és sok más igaz katolikus beszél évtizedek óta. A már többször említett Malachi Martin könyv azért nagyszerű, mert abból kiderül, hogy ez nem valami véletlen műve, hanem nagyon is átgondolt, évtizedek óta előkészített program. Miután azok az egyházi vezetők, akik Krisztus ellenségei (akik őt „gyengének”, szerencsétlen flótásnak tartják), rájöttek arra, hogy az Egyházat nem lehet „lebontani”, vagy hogy a szétverése hosszú időt venne igénybe, úgy döntöttek, hogy Krisztus igaz egyházát átalakítják tiszta emberi intézménnyé – nos ennek a munkának a végeredményét látjuk most a szemünk előtt megvalósulni. Mindenesetre bármilyen borzasztó is a helyzet, az vigaszt jelent, ha az ember ismeri az okokat, a hátteret, sőt még a tetteseket is.

A másik szörnyűség az FSSPX körül zajlik. Valaki azt tanácsolta nekem, hogy erről ne írjak. Csakhogy nincs igaza: az FSSPX-ben most az zajlik, ami a zsinat után zajlott az Egyházban. Azok a hívek, akik tudták akkor, hogy ami történik, az ellenkezik a katolikus hittel, és mégse csatlakoztak egy tradicionalista közösséghez (például az FSSPX-hez), hogy tudatosan tovább élhessék az igaz katolikusságot, azok egyszerűen „kimaradtak” az egyházból. Most ugyanez a helyzet: Három lehetőség vár az FSSPX-es hívekre. 1) Egyetértenek Fellay püspök új irányvonalával, mely ellene mond a Lefebvre érsek-féle és eddig általuk is elfogadott iránnyal, és ezért nem csinálnak semmit. 2) Nem értenek egyet vele, és megpróbálnak valamit tenni, de legalábbis keresni az igazságot, például olyan papokat, akik hűek maradnak a tradícióhoz. 3) Nem értenek egyet Fellay püspökkel, de nem is akarnak tenni semmit: Nos, ezek lesznek azok, akik most fognak majd kimaradozni az egyházból, ahogy sokan tették a zsinat után. Aki nem akar se az első, se a harmadik csoportba tartozni, annak informálódni kell.
     Ezért ajánlok néhány prédikációt a youtubéról, melyeket piuszos papok tartottak. Az egyikben, melynek címe: SSPX Crisis Padre Pfieffer Sermon August 12th.wmv, és linkje:
http://www.youtube.com/watch?v=lHiNcI2Ce2Y&feature=relmfu
egy amerikai pap, P. Pfieffer beszél arról, hogy augusztus 5-én papi találkozó volt a virginiai Viennában, ahol ugyan kezdéskor még sokan voltak, de a végére csak 5-en maradtak. Ez az 5 pap azonban elhatározta, hogy megalakítják az ellenállást az új iránnyal szemben, az új SSPX-szel (neo-SSPX) szemben, mert a káptalan után kiadott nyilatkozat arra utal, hogy a közösség hivatalosan aláveti magát a modernista Rómának, és ezzel szembemegy alapítójával, az érsekkel, és mindazzal, amit 40 éven át tettek. Ők ezzel nem értenek egyet, hanem azt akarják folytatni, amit eddig tettek pappá szentelésük óta, és amit a közösség tett 40 éven keresztül.
     Teszik ezt annak ellenére, hogy elöljáróik megparancsolták nekik, hogy ne beszéljenek a kiegyezés ellen, illetve olyasmit ne mondjanak, ami az általános rendfőnök irányvonala ellen szól. Szerintük azonban erről beszélni kell, mert elérkezett a színvallás ideje, mindenkinek állást kell foglalni, papnak és laikusnak egyaránt, ha nyilvánossá válik a kiegyezés.
     P. Pfieffer beszéde további részében idézeteket olvas fel Lefebvre érsektől: mikor, hol, mit mondott, illetve mit tett ő és a közösség. Beszédét azzal zárja, hogy ember ezt a krízist természetesen nem tudja megoldani, de Szűz Mária igen, így szüntelen imádkozni-kérni-könyörögni kell hozzá, és szilárdan hinni az ő hatalmában, erejében és segítségében. (Ugyanúgy, ahogy Maeßen atya mindig mondja, hogy Fatimában megígérte Szűz Mária, hogy a végén az ő Szeplőtelen Szíve fog győzedelmeskedni.)

Aki már végig hallgatta a 41 perces beszédet, azt írja, hogy feltétlenül ajánlja mindenkinek, aki tud angolul, mert erőt ad, erőt sugároz, végre nem anyámasszony katonái beszélnek, hanem Krisztus katonái, igen-igen, nem-nem stílusban.


2012. augusztus 28. kedd 23:50 óra:
Feltettem Williamson püspök úr eheti kommentárját, és egy cikket arról, hogy Urunk megmondta, hogy ennek a világnak a Sátán a fejedelme.


2012. augusztus 27. hétfő 22:00 óra:
"Ilyen még soha nem volt" - ez a címe egy tegnap világot látott, és ma feltett hírnek. Akárhova is néz az ember, akárhonnan is hall híreket, azt látja, hogy a Sátán uralmának teljes kiteljesedéséről, Urunk által megjósolt végső dühöngéséről van szó, amit az is bizonyít, hogy az emberek elvesztik józan eszüket.


2012. augusztus 23. csütörtök 23:00 óra:
Szerintem az is a Sátán működésének egyik jele, hogy az események egymásra tolulnak, állandóan történik valami, senkinek sincs ideje semmire, és emiatt sok minden elintézetlenül marad. Így is lehet zűrzavart előidézni. - Én igyekszem behozni magamat, de nem nagyon megy, ma is csak három cikket tudtam feltenni. Viszont kettőben linkeket adtam meg, melyeket nagyon ajánlok, hihetetlen dolgokat lehet belőlük megtudni.


2012. augusztus 16. csütörtök 23:20 óra:
Folytattam a bonni professzor cikkének fordítását, és elkezdtem a beszámolót Maeßen atyánál tett látogatásomról. Megmutattam neki a pápának írt levelet is – ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy mivel laikusok vagyunk, kötelező válaszolniuk. Úgy hogy valószínűleg, mielőtt a levél a papírkosárba kerül, írnak olyasmit, hogy köszönik az Egyházért érzett aggodalmunkat, vagy valami hasonlót. Mivel még mindig nem vagyok otthon, a levelet csak az ünnepek után tudom postára vinni, ezért aki akar még – mint legeslegutolsó dátum – 19-ig csatlakozhat az aláírókhoz.


2012. augusztus 6. hétfő 22:50 óra:
Folytattam azon tanbeli tételek tárgyalását, melyet a Hittani Kongregáció új prefektusa, a hit legfőbb őre nem hisz. Kiderült, hogy ha Mons. Müller nem is mondja azt, amit Hans Urs von Balthasar, nevezetesen, hogy a pokol üres, de azért nagyon bízik abban, hogy ez így van. Így már érthető, hogy miért gondolják ő meg a pápa úgy, hogy a hitet nem kell többé őrizni: hiszen, ha mindenki a mennybe jut, akkor katolikus hitre, következésképpen katolikus hitigazságokra sincs semmi szükség.

Két embertől is hallottam, hogy hiába küldöm el a kérvényt, a pápa nem fogja visszavonni Müller püspök kinevezését. Bevallom, meglepett, hogy egyesek ennyire ostobának néznek bennünket. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy nemhogy nem vonja vissza, de el se jut levelünk a pápa kezébe. Gondolom, az első titkárságon a papírkosárban landol. Csakhogy Urunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt. Nos, most az a pillanat van, amikor minden katolikusnak nyíltan meg kellene Őt vallania. Szégyen az egykori katolikus Európára nézve, és benne Magyarországra, hogy innen – jóformán senki – sem vallja meg őt. Pirulnunk kell a modern mártírok előtt, az iraki, a nigériai, a szíriai, az ázsiai keresztények előtt, akik életük árán is megvallják Krisztust, például azzal, hogy akkor is elmennek a szentmisére, ha tudják, hogy korábban már több templomot is felrobbantottak a keresztény-üldözők. Vajon közülünk, akik még ilyen kis dologban sem állnak ki hitük mellett, hányan tennék meg ugyanez. – Levelünket tehát hitvallásnak szánjuk, és ha a címzett, a pápa nem is fog róla tudni, de Isten igen, és a Sátán is. És ahogy a nagyban is csak azok lesznek hűek, akik a kicsiben hűek voltak, úgy remélem, hogy ezek a kis hitvallások segíteni fognak, hogy amikor már itt is veszélyes lesz katolikusnak lenni, az Úrtól megkapjuk a segítséget a nagyobb hitvallásra.


2012. augusztus 1. szerda 22:00 óra:
Sajnos nem érnek véget a Mons. Müller tanításával kapcsolatos problémák. Erről tettem fel egy írást, amit még folytatnom kell, meg két kisebb hírt, és az augusztusi miserendet, ünnepeket.


2012. július 31. kedd 22:15 óra:
Folytattam a bonni professzor cikkét, és feltettem Spirago professzor könyvéből egy részletet az Antikrisztusról. Mert hogy most már "érett a világ" az Antikrisztusra, aki talán még sem olyan lesz, mint amilyennek mondják: 33 éves, zsidó anyától, Jeruzsélemből, világi stb. hanem például 64 éves, nagyon magas, mindenki közül kitűnő, a szovjet ideológia terjesztője a felszabadítási teológia segítségével, a Szűzanya ellensége, és ami a legfőbb, nem világi, hanem egyházi ember.


2012. július 27. péntek 23:15 óra:
Idén nincs uborkaszezon a Vatikánban (és Magyarországon sem). Müller prefektus minden napra tartogat valami egészen elképesztő dolgot. Most a felszabadítási teológiát akarja szalonképessé tenni. 15 évig évente két-három hónapot töltött Latin-Amerikában, ahol jó barátai vannak e teológiát képviselők között. Ha azt, amiket mond, és a képeket, melyeket saját volt egyházmegyéje hoz nyilvánosságra, megnézzük, el tudjuk képzelni, hogyan néz ki az ördög, ahogy a Vatikánban kísért. Feltettem a pápának küldendő levél szövegét is. És a hírt, hogy Lang atya ott hagyta Rómát.


2012. július 22. vasárnap 23:15 óra:
Összeszedtem Müller püspöknek az interneten található megnyilvánulásait kinevezése őta. Ezzel kapcsolatban H. B. arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy olyan dogmáról van szó, mely Szűz Máriával kapcsolatos, hiszen Isten megmondta, hogy ő lesz a kígyó legnagyobb ellenfele. G. atya meg azt mondta el, hogy ha következetesen végigmegyünk Müller püspök gondolatmenetén - mely úgye, ahogy a mai cikkből is kiderül, megegyezik a pápáéval - akkor annak Jézus feltámadásának a tagadása, majd egyáltalán az egész katolicizmus tagadása lesz.
Elkezdtem a bonni egyetemi magántanár értekezésének a fordítását, 14 oldal tudományos szövegről van szó, de fontossága miatt végig megyek rajta, bár sokáig fog tartani.


2012. július 20. péntek 00:15 óra:
Legújabb: A rendház közzétette a beígért nyilatkozatot, ami körülbelül úgy hangzik, mint Fellay püspök utolsó interjúja, nincs benne semmi állítás, se pro se kontra. A legfontosabb és egyetlen konkrétnak nevezhető mondata így hangzik: "Ami a II. Vatikáni Zsinat tévedéseket tartalmazó újításait illeti, illetve azokat a reformokat, melyek ezekből következtek, a közösség nem tehát mást, mint azt folytatni, hogy ragaszkodik az Egyház állandó tanítóhivatalának kijelentéseihez és tanaihoz; a közösség saját vezetőjét a megszakítatlan tanítóhivatalban találja meg, mely a tanítói hatalom gyakorlása által a megadott kinyilatkoztatást mindazzal tökéletes összhangban, amit az egész Egyház mindig és minden időben hitt, továbbad."
A Vatikán azonnal reagált. Kiadott egy nyilatkozatot, mely azt mondja, hogy a közösség közzétett és elküldött nyilatkozatát a közösségen belüli tanító célzatú levélnek tartja, és továbbra is várja Fellay püspök határozott válaszát.

A pius.info kommentátora nem érti a Vatikán reakcióját és azt állítja, hogy a közösség nyilatkozata "világos és tartalmilag gazdag", amit nem lehet nem érteni.
Szerintem a Vatikánnak most igaza van, hiszen ő nem kioktatást vagy a közösség fennkölt céljait várja, hanem határozott nemet vagy igent az általa feltett konkrét kérdésre. Ezt nem kapta meg, hanem helyette egy lelki szöveget, hogy mennyire hálásak a káptalanon mutatott egységért, meg ilyesmi.


2012. július 19. csütörtök 23:30 óra:
Folytattam a megkezdett témákat négy új cikkel. Megkaptam egy kedves olvasótól Schütz Antal Dogmatikájából a kérdéses fejezetet, amit nagy örömmel teszek közzé.


2012. július 17. kedd 22:30 óra:
Feltettem megint egy-két szörnyű hírt, és a legújabb Fellay-interjút, amiből semmi nem derül ki, mert pont olyan kétértelmű és ködös, mint a zsinati szövegek.


2012. július 16. hétfő 22:30 óra:
Szombat délután nyilatkozatot tettek közzé Econe-ban, amiben az áll, hogy a káptalan egységes volt, és közös nyilatkozatot küldenek majd Rómába, amit aztán nyilvánosságra is hoznak. A rorate caeli-n az áll, hogy Williamson püspök úr a káptalan tagjaihoz fordult tagsága ügyében, de azok 29:9 arányban elfogadták Fellay p. döntését, miszerint ő ki van zárva a káptalanból.

Legújabb: Fellay püspök adott ma egy interjút, de abból sem lehet semmit kihámozni magáról a döntésről. Úgy hogy várni kell. Csak annyit mondott, hogy létezik egy belső levél aközösségen belül, de hogy mi van ebben és miért van egyáltalán, azt sem lehet tudni.


2012. július 14. szombat 15:50 óra:
Csak egy cikk lefordítására futotta időmből, ennek végén megtalálhatók a linkek a legújabb és legfontosabb írásokra, melyekben például egy hivatalban levő teológus professzor írja le véleményét Müller püspök kijelentéseiről.


2012. július 10. kedd 22:40 óra:
7-én elfelejtettem írni, hogy Maeßen atya még azt is mondta, hogy állítólag az eredeti Leó-imában szó volt arról, hogy a pápai trónusról fogják az eretnekségeket tanítani. Mindenesetre több olyan jövendölés-féle ismert, melyek ehhez hasonlót tartalmaznak. – feltettem négy cikket, de még korántsem az összes szörnyűséget (nem volt időm például a másik pápa-kegyelt, a berlini bíboros-érsek homo-házasságáról és az elváltak áldoztatásáról szóló nagyszerű kijelentéseinek a lefordítására stb.).


2012. július 7. szombat 23:40 óra:
Beszéltem Maeßen atyával, és kikértem a véleményét az 5-én ide feltett 6 pontról. Mindegyikkel egyetértett. Természetes, hogy egy teológus-püspök, aki eretnekségeket állít, sőt írásban jelentett meg, az eretnek. Hogy ezt a magát katolikusnak nevező sajtó miért tagadja, annak három okát nevezte meg. Azok tagadják, 1. akik szándékosan teszik ezt; 2. akik semmiről nem mernek állást foglalni; 3. akik nem hajlandók tudomásul venni a tényeket, mert ez így kényelmesebb.

Azt mondta, hogy Müller kinevezését egy folyamat részeként kell értékelni: a pápa mostanra érzi elérkezettnek az időt, hogy megmutassa igazi arcát. Maeßen atya idézte Lefebvre érseket, aki már 26 évvel ezelőtt megmondta, hogy Ratzinger olyan a zsinati forradalom számára, mint Napóleon volt a francia forradalom számára: látszólag lenyesegeti a túlzásait (Ratzinger még ezt sem tette meg egészen), valójában azonban bebetonozza, és eszmét elterjeszti az egész világra. Szerinte a pápa kiválóan tudja titkolni, hogy miben nem hisz már régóta, mostanra viszont már minden pozícióra megvannak az emberei, akik az ő zsinati szellemiségét biztosan tovább viszik. Az egész tárgyalás-viccel is az volt a szándéka, hogy erkölcsileg szétverje a tradíciót.

Ami az FSSPX-t illeti: erről az a véleménye, hogy csak a püspökök tehetnének valamit, azok viszont nem fognak tenni semmit, annak ellenére sem, hogy elítélik, amit Fellay és csapata csinál. Viszont Fellay is ugyanazt a taktikát követte, mint a pápa (és amit minden buta önkényes hatalom), vagyis mára minden pozícióra a saját embereit ültette. Szerinte a Fellay-Pfluger-Schmidberger csapat már 20 éve szakított Lefebvre érsek elképzeléseivel. Azt is elmesélte, hogy két verzió kering: az egyik szerint Fellay püspök már aláírta a preambulumot, csak a megfelelő alkalomra vár, hogy ezt bevallja. Ezt támasztja alá, hogy gyors egymásutánban mind a két tárgyalópartnerét leváltották (Levada bíborost és Msgr. Pozzo-t). A másik szerint nem lesz kiegyezés, de nem azért, mert Fellay nem akarja, hanem, mert a Vatikán nem akarja.
Azt mondta, hogy az FSSPX erkölcsileg csak akkor jöhet rendbe, ha Fellay-éket eltávolítják. Ha ez nem történik meg, akkor ugyan nem fognak szakadni (a fenti ok miatt), de szétesnek, felmorzsolódnak. Ha létrejön a kiegyezés, akkor pedig az történik velük, mint a zsinati egyházzal. Emberi számítások, a dolgok belső logikája semmi nem jöhet magától rendbe, csakis Isten közvetlen beavatkozásával. Maeáen atya rendületlenül biztos abban, hogy Isten azért adta Fatimát, hogy a legnagyobb összeomlás idején is tudjuk, a végül, az ellenség minden ügyeskedése ellenére – még itt a földön is – Mária Szeplőtelen Szíve fog diadalmaskodni.

A legfontosabb, amit mondott, hogy amit ma át kell élnünk, az valóban rendkívüli, Isten nem erre teremtett bennünket. Viszont Isten a rendkívüli kihívásokban, veszélyekben, kísértésekben rendkívüli kegyelmeket ad, pontosan akkorát, amennyi a rendkívüli helyzet elviselésére szükségeltetik.


2012. július 5. csütörtök 23:40 óra:
1. Müller püspök dogmatika könyve magyarul is megjelent (2004 körül), úgy hogy mindenki számára ellenőrizhető az állítása, mely szerint Szűz Mária szüzessége a szülés után már csak erkölcsi értelemben állt fenn. – 2. Ha egy katolikus szabolcsi parasztasszony mondja ezt, mert nem tudja, hogy ezzel egy katolikus dogmát tagad (és ugye aki egy dogmát tagad, az az egész katolikus hittant tagadja), akkor ő nem eretnek, hanem csak eretnekséget mond. Ha figyelmeztetik, de ennek ellenére nem vonja vissza állítását, akkor viszont már eretnek. – 3. A dogmatika professzoráról nem feltételezhető, hogy nem ismeri a katolikus dogmákat, következésképpen, ha eretnekségeket állít, akkor ő igenis ERETNEK (szemben azzal, amit P. Steiner ír). – 4. G. atya azon csodálkozott, hogy ennek ellenére semmilyen aláírás-akció, tiltakozó akció nem indult. – 5. Ezennel elhatároztam, hogy én indítok egyet. Amíg egy ember akad, aki kitart az igazság mellett, az ördög nem lesz győztes. Tehát aláírás-akciót szervezek, amelyben az aláírók megkérik a Szentatyát, hogy azt az embert, aki ezt és ezt a katolikus tanítást tagadja a könyvében, azaz a nyilvánosság előtt, távolítsa el a Hittani Kongregáció éléről. A szöveg csak ennyi. Ahogy megvannak a pontos adatok, elkészítem a szöveget. Aki hajlandó csatlakozni, az névvel és lakcímmel, és ha akarja foglalkozással csatlakozzon. – 6. Segítségre van szükségem az adatok összeszedésében: arra kérem azokat, akik értenek ehhez, vagy akiknek megvan a Müller-dogmatika, hogy írják meg nekem a pontos idézetet, egyáltalán mindent, ami egy ilyen megokoláshoz szükségeltetik, minél pontosabb, annál jobb.


2012. július 4. szerda 22:40 óra:
Aki tud németül vagy angolul, annak ajánlom, hogy olvassa el az Ecclesia Dei új alelnökének, Di Noia érseknek az interjúját, amit a National Catholic Reporter-nek adott. Németül a www.summorum-pontificum.de oldalon van fent "Wieviel Pluralismus verträgt die Wahrheit?" címmel, angolul a Rorate caeli-n kell keresni.
Utána olvassa el a kath.net (http://www.kath.net/detail.php?id=37224) Müller érsekről, az új prefektusról szóló cikket, amiből meg lehet tudni, hogy azért választotta őt a pápa, mert nem őrizni kell a hitigazságokat, hanem az új időkhöz igazítani, és a hitigazságokat nem megfogalmazni, definiálni kell, hanem megtapasztalni. És mindezek után olvassa el az fsspx.info cikkét Müller prefektusról "Bischof Müller und die Piusbruderschaft: Ein Kommentar" címmel, amiből pedig azt tudja meg, hogy P. Steiner és felettesei még mindezek után is ragaszkodnak dajkameséjükhöz, hogy a pápa akaratát meghamisította Levada bíboros, és hogy továbbra is kiegyezésben gondolkodnak. És utána aludjon jól és békésen.


2012. július 4. szerda 00:40 óra:
Az igazság szerint gyászszalaggal kellene a honlapot elllátni. Mert, ami tegnap óta már hivatalos (bár már egy éve sejteni lehetett), az valóban a vég, illetve éppen a még rosszabbnak a kezdete.


2012. június 28. csütörtök 22:10 óra:
Azt hittem, hogy egy ideig szünetelnek a szörnyűséges hírek, de nem: A pápa egy eretnek közösség püspökét nevezte ki a kúria tagjává, miután 2011-ben már ugyanennek a közösségnek másik tagját szintén meghívta az egyik pápai tanácsba. Aztán az egész ú. n. katolikus internetes világ a feje tetejére állt: még a kreuz.net is, ami közölte Tissier püspök interjúját, és ami mindig Williamson püspök úr pártján állt, most a kiegyzés mellett ágál, és azokat szidja, akik kiszivárogtattak egy olyan dokumentumot, melyről a híveknek joguk van tudni. Hiszen nem valamilyen törvény, az egyház szabályai szerint járnak az FSSPX miséire, hanem meggyőződésből. Szabad akaratukból tartanak ki egy olyan közösség mellett, melynek alapelvei alapján döntöttek így. Akkor tehát minden joguk megvan ahhoz, hogy értesüljenek arról, ha ez a közösség megváltoztatja az alapelveit. - Más: kaptam egy levelet egy egyházjogásztól, aki leírta, miért jogtalan Fellay püspök döntése Williamson püspökkel szemben.

Egyik hihetetlenül érdekes és fontos mondata így hangzik: "A joggal mindig ez van, mert az mindig a cselekedeteket követi, míg a tan, a cselekedeteket megelőző dolog. A helyes tan alapján tudok helyesen cselekedni. Ha helyes tan nélkül csak a cselekedetekre vonatkozó szabályokat akarom betartani, akkor bárhogy is cselekedjek, mindig ki fogom tudni magyarázni, hogy mért jártam el mégis jogszerűen."


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. DECEMBER 21-től   2013. MÁRCIUS 14-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. OKTÓBER 17-től   2012. DECEMBER 17-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. NOVEMBER 29-tól   2012. JÚNIUS 26-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. ÁPRILIS 16-TÓL   2011. NOVEMBER 25-ig