SZERKESZTŐI ÜZENETEK
2012. december 21-től  2013. március 14-ig

VISSZA AZ AKTUÁLIS SZERKESZTŐI ÜZENETEKHEZ

2013. március 14. csütörtök 22:30 óra:
Mivel kint vagyok Németországban, csak annyit tudok I. Ferenc pápáról, amennyit a különböző tévéadásokban hallottam. Ezek szerint az argentin prímás képes rendet teremteni a kúriában, erkölcsi kérdésekben abszolút konzervatív, vagyis az argentin kormánnyal szembeszállva szilárdan kiáll az abortusz és fogamzásgátlás, a homo-„házasság” ellen, amit kemény szavakkal ítélt el.
     Láttam, ahogy a Santa Maria Maggiore bazilikában Szent V. Pius pápa koporsója előtt imádkozott. Éppen ebben a pillanatban azt hallottam a rádióban, hogy a ma délutáni misét a bíborosok előtt latinul celebrálta, és prédikációjában az elvilágosodás ellen és a kereszt, Jézus követése mellett beszélt. Az is szimpatikus, hogy amikor a jezsuiták provinciálisa volt, megtiltotta nekik, hogy a politikában részt vegyenek. Ezért most támadják az emberi jogok védelmezői, ami jó jel.
     Ugyanakkor úgy tűnik, hogy jóban van a zsidókkal, mert Perez elsőnek gratulált neki, és rögtön meghívta, és ő is levelet írt már a római zsidó közösségnek. Viszont az orthodoxok is szeretik, mert állítólag többször nyilatkozott elismerően az orthodoxiáról.
     És tegnap a megválasztása után – különösen Ratzinger-rel összehasonlítva – tényleg nagyon szerényen viselkedett. Kár, hogy nem katolikusan köszönt.

Feltettem Williamson püspök úr két kommentárját és egy másik írást a modern katolikus újvallásáról.


2013. március 12. kedd 20:30 óra:
Kaptam egy levelet, küldője megengedte, hogy feltegyem a honlapra. Íme:
„A hatvani Belvárosi Plébániatemplomban, a vasárnap 9 órakor tartott szentmisén, Koza József prépost-plébános olyan nyilvánvaló hazugságot vágott a hívek arcába, hogy az példátlan. A mise végén a kihirdetésnél mondta a következőket (nem tudom szó szerint idézni): Vannak az Egyházban olyan emberek, akiket megszállt az ördög. A ma reggeli szentmisén (ez valószínűleg a 7 órai) valakik szórólapokat osztogattak, amelyeken arra szólították fel a híveket, hogy "ostromolják" a plébánost, hogy tartson tridenti latin rítusú szentmisét. Jegyezzük meg, hogy a tridenti mise nincs engedélyezve, hogy a II. Vatikáni Zsinat óta a mostani mise a hivatalos, hogy a latin misét nem is értenénk, és azt sem tudnánk mit kell felelni a szertartás alatt, hogy ez a tradicionalista törekvés az ördög műve, hogy szétzilálja az keresztény hitet. Majd ha az új pápa elrendeli, akkor ő is betartja, mert öt évig tanult latint, stb. stb. Szinte tajtékzott a dühtől.”

Tegnap a katholisches.info a messainlatino közösség megfigyeléseire hivatkozva arról számolt be, hogy Scherer bíboros a vasárnapi misén az áldoztatáskor leejtett egy szentostyát. A bíboros paténa nélkül áldoztatott, holott a paténa még a NOM-ban is elő van írva. Utána egyszerűen felvette a szentostyát és ment tovább, holott az ilyen esetekre rendkívül szigorú szabályok vannak előírva, hogy hogyan kell Urunk testét megvédeni minden lehetséges sérelemtől. A közösség – aki a legfontosabb pápa-jelöltek miséjére elküldte megfigyelőként egy-egy tagját – ugyanakkor azt mondta, hogy Scola és Dolan bíborosok szépen miséztek betartva az előírásokat.
     Scola bíboros azt is mondta, hogy a következő pápának erős pápának kell lennie, méltónak az elmúlt 150 év (!) pápáihoz.

Látva a gyülekező bíborosokat és a mai szentmisét, több dolgot nem értek: 1) Miért kell a Szentlélek segítségét kérő szentmisét ekkora média-jelenléttel és világi felhajtással megtartani? Isten és a világ, ez két egymással homlokegyenest és – ma legalábbis – egymást kizáró valóság. Ahol az egyik van, ott a másiknak nem jut hely. 2) Miért kellett még ezen a misén is egy nőnek felolvasnia a szentleckét? 3) A Szent Péter bazilikában a baldachin alatt nem csak a pápa misézhet?


2013. március 9. szombat 15:40 óra:
Két cikket tettem fel a közelgő konklávával kapcsolatban


2013. március 6. szerda 21:30 óra:
Örömmel jelentem, hogy a http://aveclimmaculee.blogspot.fr cikkeinek nagy részét németül is lehet olvasni a következő oldalon: http://mitderimmaculata.blogspot.fr. Nem lehet elég hálásnak lenni a fordítóknak, hogy nekiláttak azon írások elérhetőségéhez, melyek az FSSPX belső helyzetét világítják meg. Nagy megkönnyebbülés számomra, hogy Európában sincsenek egyedül azok, akik a vezetőség és számos papjuk megváltozott viselkedését megdöbbenéssel észlelik. A cikkek pontosan azt írják le, amit innen is tapasztalni lehet: nevezetesen, hogy akkor is, ha nyár óta látszólag nem történik semmi a kiegyezés terén, valójában a vezetők, a felelősök viselkedése világosan árulkodik róla, hogy nem adták fel tervüket a Rómával való megegyezéssel kapcsolatban. Minél több jele van a római hitehagyásnak, annál csökönyösebben ragaszkodnak a beolvadáshoz. Tényleg ördögi titok!
     Ma csak az utolsó menzingeni sajtóközleményhez egy piuszos pap által írt megjegyzést fordítottam le, de hamarosan felteszem azt a nyílt levelet, melyet a francia disztrikt 37 (!) papja február 28-án írt Fellay püspöknek. Aki tud valamilyen idegen nyelven (francia, angol, spanyol, német, lengyel, cseh), annak nagyon ajánlom ennek a weboldalnak a tanulmányozását. És azoknak is, akik „fröcsögésnek” nevezik az írásaimat, hogy lássák, nem én vagyok az egyetlen, aki így látja a helyzetet.

Aki tud angolul, annak ajánlom, hogy hallgassa meg a youtube-n Williamson püspök úr február 25-i prédikációját. A püspök megint Amerikában járt, ezúttal a nyugati parton, és 10 embert bérmált (5 fiút, 2 lányt és 3 felnőttet). Az igaz hitről, napjainkról és a várható üldözésekről beszélt.
     És ha már az üldözés szó elhangzott, annak a családnak (Pfeiffer) a háza, ahol Williamson püspök úr az év végén volt bérmálni, lelkigyakorlatot tartani, porig égett (bár nem tudni, mi vagy ki okozta a tüzet, de hogy az ördög keze benne volt, az biztos). A római Pius-kápolna feletti lakásból pedig egy eszelős nő fenyegeti a misére menőket. És a katholisches.infot továbbra is teljes erővel támadják, ami miatt nem is lehet rendesen elérni.

Összesen négy új írást tettem fel.


2013. március 2. szombat 20:30 óra:
Folytattam a lemondással kapcsolatos cikkek fordítását. És közlök egy írást arról, hogy az interneten elkezdődött a katolikus honlapok elleni támadás.


2013. március 1. péntek 22:50 óra:
A lemondással kapcsolatban egy cikkben összefoglaltam a legújabb híreket. Ezen kívül még két, az újegyház állapotát híven tükröző tudósítást tettem fel. Valójában nekem is meg kéne változtatnom a honlap Habemus papam fiókjának a nevét a sedisvacantia idejére, de Szent Péter képével meghagyom a régi nevet.

Az elmúlt napokban Rómában voltam (már két hónappal ezelőtt megrendeltem az utamat, amikor természetesen még senki nem gyanította, hogy római látogatásom éppen milyen időszakra esik). Megint eljártam a Hétbazilika zarándoklatot, és hétfőn és kedden részt vettem a Szent Péter bazilikában a reggeli tridenti szentmisén. A napokban írok egy beszámolót.


2013. február 21. csütörtök 22:15 óra:
A www.katholisches.info február 21-én jelentette, hogy a pápa feloldotta a Müller prefektusnak Fellay püspök válaszára kijelölt február 22-i határidőt, azzal a megjegyzéssel, hogy a kérdés eldöntését az utódára bízza. A cikk azt is közli, hogy a prefektus az ultimátumot január 8-i dátummal küldte el a Pius Közösségnek.

A www.pius.info, ahol hónapok óta semmi fontosat nem közölnek (mintha nem tudnák, hogy a piuszos hívek már weboldalokról úgyis mindenről értesülnek), ugyanerről a bejelentésről azt írja, hogy nem is volt ilyen ultimátum.


2013. február 18. hétfő 22:00 óra:
Folytattam a lemondással kapcsolatos események bemutatását, négy új cikk került ma fel.


2013. február 16. szombat 22:50 óra:
Nyitottam egy új fiókot a Habemus papam oldalon, és ide helyeztem minden Benedek lemondásával kapcsolatos írást. Ezek száma ma hárommal bővült, köztük egy igazi gyöngyszemmel: XVI. Benedek zsinat-magyarázatával.


2013. február 13. szerda 20:30 óra:
Összeszedtem a pápa lemondásával kapcsolatos reakciókat, meg még néhány hírt (összesen négy új cikket tettem fel, és a tegnapi hivatalos bejelentést kiegészítettem a latin eredeti szöveggel).


2013. február 11. hétfő 22:40 óra:
A ma feltett cikkek mind a pápa lemondásával foglalkoznak.


2013. február 11. hétfő 12:25 óra:
LEMONDOTT A PÁPA A pápa ma a bíborosok gyülekezet előtt bejelentette - latinul -, hogy február 28-i hatállyal lemond.

A pápa beszéde németül:

Liebe Mitbrüder!

Ich habe euch zu diesem Konsistorium nicht nur wegen drei Heiligsprechungen zusammengerufen, sondern auch um euch eine Entscheidung von großer Wichtigkeit für das Leben der Kirche mitzuteilen. Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben.

Ich bin mir sehr bewusst, dass dieser Dienst wegen seines geistlichen Wesens nicht nur durch Taten und Worte ausgeübt werden darf, sondern nicht weniger durch Leiden und durch Gebet. Aber die Welt, die sich so schnell verändert, wird heute durch Fragen, die für das Leben des Glaubens von großer Bedeutung sind, hin- und hergeworfen. Um trotzdem das Schifflein Petri zu steuern und das Evangelium zu verkünden, ist sowohl die Kraft des Köpers als auch die Kraft des Geistes notwendig, eine Kraft, die in den vergangenen Monaten in mir derart abgenommen hat, dass ich mein Unvermögen erkennen muss, den mir anvertrauten Dienst weiter gut auszuführen.

Im Bewusstsein des Ernstes dieses Aktes erkläre ich daher mit voller Freiheit, auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, das mir durch die Hand der Kardinäle am 19. April 2005 anvertraut wurde, zu verzichten, so dass ab dem 28. Februar 2013, um 20.00 Uhr, der Bischofssitz von Rom, der Stuhl des heiligen Petrus, vakant sein wird und von denen, in deren Zuständigkeit es fällt, das Konklave zur Wahl des neuen Papstes zusammengerufen werden muss.

Liebe Mitbrüder, ich danke euch von ganzem Herzen für alle Liebe und Arbeit, womit ihr mit mir die Last meines Amtes getragen habt, und ich bitte euch um Verzeihung für alle meine Fehler. Nun wollen wir die Heilige Kirche der Sorge des höchsten Hirten, unseres Herrn Jesus Christus, anempfehlen. Und bitten wir seine heilige Mutter Maria, damit sie den Kardinälen bei der Wahl des neuen Papstes mit ihrer mütterlichen Güte beistehe. Was mich selbst betrifft, so möchte ich auch in Zukunft der Heiligen Kirche Gottes mit ganzem Herzen durch ein Leben im Gebet dienen.

Ezt a szöveget a vatikáni rádió tette közzé, amiből az következik, hogy tudtak róla, készültek rá, a latin eredetit előre lefordíttatták


2013. február 4. hétfő 23:00 óra:
Csináltam egy új Könyvtár-fiókot „Róma és a tradíció” címmel, ide raktam az összes eddigi kiegyezéssel kapcsolatos cikket. Feltettem Williamson püspök úr szombati kommentárját, ami híven tükrözi egy mai gondolkodni képes katolikus hangulatát. Aztán egy cikket, ahol látható, hogy a mai templomok az újkatekumen és a taizéi, meg ezekhez hasonló csoportosulások divatját követi, elvárasait teljesíti. És egy tanmesét arról, hogy talán jobb lenne egy igaz ügy érdekében Isten segítségén kívül is csak megbízhatóan tiszta támogatást elfogadni.


2013. február 1. péntek 16:20 óra:
Hónap elseje lévén, feltettem a februári ünnep- és miserendet. Holnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepével ér véget a Karácsonyi ünnepkör, bár már hat napja, Hetvenedvasárnappal egyúttal a böjtbevezető idő is elkezdődött.


2013. január 30. szerda 22:30 óra:
Feltettem Williamson püspök úr 26-i kommentárját és még egy cikket. A napokban felteszem egy angol nyelvű cikk fordítását, mely dokumentumokkal igazolva írja le, hogyan került Krah úr a Pius Közösséghez, ki ajánlotta, és akik ajánlották, azok mit képviselnek.


2013. január 27. vasárnap 22:50 óra:
Kiegészítettem a Mennyi pluralizmust bír el az igazság? című tegnapelőtt feltett cikket, azt a részt, mely Di Noia júliusi interjújából hoz részleteket. És feltettem Williamson püspök úr múlt heti kommentárját és még két cikket.


2013. január 25. péntek 21:35 óra:
Felgyorsultak az események, a bomlási folyamat feltartóztathatatlanul folyik ... Feltettem a Di Noia levelet egy korábbi nyilatkozatával, és a múlt héten említett Krah vallomást.


2013. január 17. csütörtök 22:10 óra:
Aki tud németül (vagy angolul), az olvassa el a kath.net (vagy valamelyik angol blog) hírét Williamson püspök úr bírósági tárgyalásáról. Amit ott M. Krah produkál, az a hang, ahogy egy püspökről és az "ő közösségéről", mármint az FSSPX-ről előad, egyszerűen hihetetlen... és utána mindenki véleményt alkothat a közösség állapotáról és az elöljáróiról...


2013. január 17. csütörtök 21:35 óra:
Feltettem Williamson püspök úr legutóbbi kommentárját, ami olyan fontos írás (különösen, ha megfontoljuk, hogy amerikai és franciaországi tartózkodása után írta), hogy az egészet vastagon kiemelve kellett volna jelölnöm. És feltettem még egy írást, és egy újabb olvasói levelet a „hiszek” témához.


2013. január 16. szerda 22:15 óra:
Hét cikket tettem fel a HÍREK oldalra, mindet ugyanabban a témában: mit mondanak azok, akik hazudnak, legjobb esetben áltatják magukat, és mit mondanak azok, akik nem állítanak valótlant a zsinatról.


2013. január 14. hétfő 20:30 óra:
Megint kaptam egy levelet a "hiszem, hogy Jézus létezik" témához, nagyon érdekes és nagyon tanulságos. És folytattam Mäder atya könyvecskéjét az ördögről olyan fejezettel, mely annyira korunkra illik, hogy szinte az egészet vastagon kiemelten kellene közölni. Gyönyörűen leleplezi az újegyház világgal való "házasságának" szentségtörő voltát.

És feltettem Maeßen atya 2013-as lelkigyakorlatainak listáját. Elérhető a HÍREK oldalról.


2013. január 8. kedd 18:00 óra:
Kaptam ma délben egy levelet, nagyon érdekes tartalommal, feltettem kiegészítésként a kick-box-os cikk végére.


2013. január 7. hétfő 22:10 óra:
Két cikket tettem fel, amik kiegészítik egymást. A második cikkhez egy rádióriport részlete is tartozik - engem nagy örömmel töltött el e riport meghallgatása.


2013. január 2. szerda 23:10 óra:
Feltettem az új miserendet és a hónap ünneprendjét, az első három hónap miséinek dátumát, és három hírt.


2012. december 28. péntek 20:10 óra:
Lefordítottam Martin atya utolsó könyvének legizgalmasabb két fejezetét. és fűztem hozzá egy kommentárt. És Maeßen atya NOM-ról szóló könyvéből (ami a SZENTMISE oldalon van fent) kimásoltam a Rahner féle "mindenki meg van váltva" teóriát, hogy a mostani helyzetet könnyebben meg lehessen érteni.


2012. december 26. szerda 23:40 óra:
Figyelem! A Thököly úton az előrejelzéssel szemben holnap, 27-én és 31-én is van szentmise. Holnap reggel 9 órakor (borszenteléssel), 31-én 18 órakor.

A pápa természetesen nem a tridenti misét mondta, csak az újmise első kánonját, viszont valóban latinul az egészet, én még nem hallottam, hogy az egész misét latinul mondta volna. Miután megnéztem a felvételt, még jobban kiviláglott a katolikus szentmise és az újmise közötti ordító különbség. Azt sem értem, hogyha a pápa így mondja a misét, akkor miért háborodik fel, ha máshol a pap még kevésbé követi a rubrikákat? Igen nehéz, ha nem lehetetlen elhinni, hogy aki így végzi a kánont, az ténylegesen hisz abban, hogy ő most átváltoztatást végez, aminek eredményeképpen Jézus testét és vérét tartja a kezében.


2012. december 25. kedd 00:20 óra:
A DUNA tévé most kezdi a pápai misét közvetíteni, aminek már csaknem félórája vége van, hiszen a pápa koára való tekintettel idén is este 10-re tette az éjféli misét. Én még nem láttam olyan pápai misét, melyben a pápa az egész misét latinul mondta.


2012. december 24. hétfő 19:10 óra:
Kaptam egy nagyon tisztességes levelet egy NOM-os olvasótól. Nem szidalmazott, csak simán elmondta véleményét. „Nagyon kevés dologban értünk egyet”, írta, aztán még azt is, hogy neki sem tetszik sok minden az új misében (gitár stb.), de ezek „szubjektív” dolgok, melyek nem befolyásolják a NOM-t. Leveléből az tűnt ki, hogy kiváltképp azzal nem ért egyet, hogy mi (én) nem tartjuk a NOM-t érvényesnek.

Nos, sokadszor kell megismételni: Lefebvre érsek (és őt követve minden tradicionalista) soha nem állította, hogy a – liturgikus előírásokat és az intenciót betartó – NOM érvénytelen lenne. Tehát régen többször, ma ritkábban nem érvénytelen, de veszélyes a hitre, mondta Lefebvre érsek. És mivel minden olyannak az „élvezete”, ami a hitet veszélyezteti, például rossz társaság, rossz film, eretnek rítusokon való részvétel stb., ha sokszor és önként teszik, halálos bűn, így a NOM-ra való járás is az. [És ha egy rítus előírásait nem tartják be, akkor ez nem „szubjektív” ügy, hanem nagyonis objektív.]
Erről egyébként mi a Summorum Pontificum óta már több bizonyítékot is tudunk felmutatni, mint Lefebvre érsek tudhatott. Hiszen kiderült, hogy a legnagyobb ellenállás a régi misével szemben éppen azok részéről jön, akik a régi misében nőttek fel, de 1970 óta rendszeresen az új misére járnak. Szinte megdöbbentő, ahogy gyerekkoruk miséjétől iszonyodnak. Már pedig, aki az Egyház múltjától ennyire iszonyodik, sőt, nem csak az Egyházzal kapcsolatban, hanem általában: aki a múltját ilyen mértékben képes megtagadni, az nem folytatója, hanem megtagadója a múltnak, az ősei hitének.

S. G. atya 5 évvel ezelőtti szülőfalujában tartott elsőmiséjén nem csak gyakorló katolikusok, hanem protestánsok, sőt hitetlenek is részt vettek. Mégis mindenkit megérintett a mise, a levegőben érezni lehetett a meghatottságot. Nem sokkal később egy olyan faluban mutatott be (Nachprimiz, mondja a német, magyarul nem tudom, hogy mondják) után-elsőmisét, ahova csak gyakorló katolikusok mentek el. Én elől ültem a padban, és hiába volt iszonyatos meleg, a hátam megfagyott a mögöttem ülők visszautasításától.
Ez kiváló példa arra, hogyan teszi tönkre a NOM a hitet. Az elmúlt 40 év minden statisztikája világosan bizonyítja, hogy a NOM-ra járók lassan, de biztosan elvesztették a hitüket, elfelejtették vallásuk legalapvetőbb igazságait. (Ha vannak egyáltalán kivételek, azok csak a szabályt erősítik.) Ennek felfedezéséhez nem kell az én honlapomat olvasni, ezt a legmodernebb, de őszinte elemzők is látják, leírják.
Ezért állt elő az a furcsa helyzet, hogy a tradicionalistákat nagy számban a konvertiták, aztán azok, akik évtizedekig nem gyakorolták a katolikus vallásukat, és most tértek vissza, és viszonylag kis arányban azok teszik ki, akiknek a családja nem vett tudomást a zsinatról és annak újításairól, hanem töretlenül őrizte a hagyományos rítust, hitet, lelkületet.


2012. december 21. péntek 22:55 óra:
1. Williamson püspök úr amerikai és kanadai körúton van, Vízkeresztet pedig Franciaországban tölti. Torontoban előadást tartott és bérmált. Négy itt mondott beszéde fent van az interneten (csak be kell ütni a keresőbe, hogy "Willimason Toronto").
Ezek a hangfelvételek vannak fenn: 14-én pénteken egy rövidebb, 15-én egy hosszabb, több mint egy órás, kérdések is elhangzanak. Aztán a bérmálási beszéd 15-én, majd pedig még egy, a 16-i, a vasárnapi mise prédikációja.
Aki már meghallgatta a beszédeket, ezt írta: "Ha a youtube-on beírjuk, hogy Williamson in Toronto, mind a négy beszédet feladja, Video nincs, csak a beszédek. Ha katolikusat akar valaki hallgatni, érdemes rászánni az időt."

2. Karácsonyi ajándékul feltettem P. Garrigou-Lagrange "A megkezdett örökélet" című 1938-ban megjelent írását.


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. OKTÓBER 17-től   2012. DECEMBER 17-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. JÚNIUS 28-tól   2012. OKTÓBER 11-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. NOVEMBER 29-tól   2012. JÚNIUS 26-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. ÁPRILIS 16-TÓL   2011. NOVEMBER 25-ig


2011. április 15.:

Aki el tudja olvasni ezt a hírt, azt nem érinti a probléma. Ugyanis, a honlap tegnap óta a domain-címén, amiért persze fizetni kell, nem érhető el, és se a szerver, se a domain-kezelő nem hajlandó megoldani a problémát, mert egymásra mutogatnak. Hogy mikor lesz újra rendben, így nem tudom megmondani. Ezért a honlap most csak a www.katolikus-honlap.fw.hu címen érhető el.


2011. április 15.:

Április 13-án adta hírül a kath.net, hogy a pápa nem csak komolyabb találkozót igényel a német protestánsokkal, de elutazik abba a kolostorba (ma konferenciaépület és Luther-kiállítás), ahol Luther 1505-1511-ig szerzetesként élt. Itt elbeszélget a helyi püspöknővel (!) és ökumenikus istentiszteletet tart az evangélikusokkal. A püspöknő (!) nagy örömmel fogadta a „világos ökumenikus jelet”, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy mindkét egyház képviselői olyan helyen találkozhatnak, „ahol közös történetük különösen nyomatékosan van jelen”.
1. Nem értem, hogy tud a pápa egy „püspöknővel” hivatalosan találkozni, hogy tudja ezt Krisztus földi helytartójaként magával elintézni.
2. Hogyan képes valaki örömmel odamenni, ahol „megölték”, illetve meg akarták ölni?

Más: Azt hiszem, a „lankadásnak” (aminek jelei nem csak e honlap fórumán mutatkoztak) az az oka, hogy már minden elhangzott, aminek el kellett hangoznia. Noénak mintegy 100 évig kellett építenie a bárkát. Vagyis a Jóisten 100 évvel a tényleges pusztítás előtt már eldöntötte, hogy mi fog történni. Ezen nem változtatott semmi, az élet folyt tovább, a történtekhez se hozzátenni, se elvenni nem lehetett már. Mi is előbb Gergely atya fórumán, aztán ezen elmondtunk mindent, amit el lehetett mondani. A rosszakon nem változtat, hogy jön még egy rossz vagy rosszabb, mint ahogy a jókon sem változtat, hogy valahol valamikor egy püspök vagy egy bíboros hajlandó a régi misét bemutatni. Itt már csak Isten tehet valamit. Mi meg várunk. A pápa és Róma – láthatólag nem tér meg, akármekkora katasztrófák is történnek. Az emberek sem lesznek katolikusabbak, ez is kiderült. Az Egyház él – ahogy Jézus megígérte –, a katolicizmus pedig napról napra pusztul. Ez történik emberi szemmel …


2011. április 8.:

A jó humoráról ismert www.summorum-pontificum.de honlap tegnap vatikáni szakértők beszámolói nyomán azt írta, hogy az immár negyedik éve készülő utasítás a Summorum Pontificum motu propriohoz a híresztelésekkel szemben mégsem Húsvét előtt jelenik meg, hanem Húsvét után, csak azt nem tudni, hogy melyik évben. Aztán azzal vigasztalta a várakozókat, hogy a Szent Péter bazilika építése 120 évig tartott, és ott is gyakran előfordult, hogy egy építő azzal kezdte a munkáját, hogy elbontatta, amit az előtte levő felhúzatott.


 
      2011. április 7.:

A honlap fórumát leállítottam, de nem töröltem, így el lehet olvasni a régi bejegyzéseket. A kezdőoldalon megtalálható a link a régi fórumra.

Mostantól fogva ezen az oldalon közlöm "az adást-megszakító" híreket.