SZERKESZTŐI ÜZENETEK
2012. október 17-tól  2012. december 17-ig

VISSZA AZ AKTUÁLIS SZERKESZTŐI ÜZENETEKHEZ

2012. december 17. hétfő 21:40 óra:
A minap kaptam egy levelet, melyben egy olvasó az "Eretnekségek a neokatekumenátus tanításában", a katolikus-traditio.hu (azaz Gergely atya) honlapjáról átvett dokumentum ellen tiltakozott, és azt állította, hogy a cikk szerzője ismeretlen. Nos, az említett cikk összeállítója pontosan megnevezi a forrását: ezek: Enrico Zoffoli: Il neocatecumenato della Chiesa Cattolica – lettera aperta al clero italiano, Edizioni Segno; illetve
Luigi Villa olasz pap könyve alapján (Eresie nella dottrina neo-catecumenale, Editrice Civilta, Brescia, 2000)

A cikk itt található: www.katolikus-honlap.hu/1001/neokat.htm
Gergely atya honlapján pedig itt volt: www.katolikus-traditio.hu/dokumentum/dogmatikus_irasok/

Az olvasó azt állítja, hogy mindaz, ami ebben a dokumentumban áll, hazugság, de elsősorban nem engem, hanem a cikk szerzőit teszi ezért felelőssé. Nos, itt közlöm, hogy mindaz, ami a honlapon a neo-katekumenát mozgalomról megjelent, mégha nem is én vagyok a szerző, abszolút egyetértésemet élvezi. Nekem már a fényképek, amiket csak most tettem fel a kérdéses cikkbe (különösen az a kép, mely a két alapító és a pápa találkozójáról készült), aztán a hírek (melyekből csak keveset tettem eddig fel, de azt igen, amelyik arról számolt, hogy 2008-ban Kiko Arguello összekulcsolt kézzel ment a pápa elé szentáldozásra) elegendő ahhoz, hogy mélységesen elítéljem ezt a mozgalmat.

Az említett hír itt olvasható: Hírek az „új-katekumen út” mozgalomról:
www.katolikus-honlap.hu/0804/neok.htm


2012. december 13. csütörtök 21:40 óra:
Egy kedves olvasó, aki angol eredetiben olvassa Martin atya "A jezsuiták" című könyvét, recenziót készít a műből - ezt kezdtem ma el közölni. És még egy cikket tettem fel.


2012. december 11. kedd 22:30 óra:
Feltettem négy cikket, ebből három azt mutatja be, hogyan közeleg a "vég". A CÍMEK oldalra feltettem néhány érdekes angol és francia nyelvű tradicionalista honlap címét, és felhívom a figyelmet, hogy az fsspx.info cím már nem működik, csak a pius.info.


2012. december 5. szerda 22:30 óra:
Már napokkal ezelőtt feltettem a decemberi mise és ünneprendet, de csak most jelölöm frissítésként. És feltettem még két cikket.


2012. november 30. péntek 22:10 óra:
Négy érdekes cikket tettem fel.


2012. november 28. szerda 21:30 óra:
Az utóbbi időben szándékosan nem teszek fel cikkeket az újegyházban dúló borzalmakról, de most – emlékeztetőül – lefordítottam néhányat. Ezek közül magasan kiemelkedik VI. Pál boldoggá avatási ügye. Összesen hat új írást tettem fel.


2012. november 23. péntek 18:40 óra:
Fellay püspök legutolsó beszédét és - megint - a jövendölésekről szóló írást tettem fel.


2012. november 20. kedd 22:50 óra:
Folytattam a pár napja megkezdett témát: a korunkra szóló jövendöléseket, és feltettem Williamson püspök úr szombati kommentárját. – Az első írás arról szól, hogy Szűz Anyánk megígért diadala már nem soká várat magára, a második – többek között – arról, hogy amikor Isten elhalasztja a nagy, mindent felforgató büntetéseit, akkor mindig támaszt szenteket, akik fékezik az emberiség rohanását a lelki pusztulásba. Nos, korunk egyik furcsasága éppen az, hogy nincsenek szentjei. A hatvanas évekig sokan voltak, aztán a zsinat után már szinte alig maradtak, Lefebvre érsek és talán még egy-kettő. Mára viszont nem maradt senki. Ez egészen különös az egyháztörténelemben, hiszen ha nagy veszély fenyegeti a lelkeket, akkor szentek is mindig születtek. Ha ehhez még azt is hozzá tesszük, hogy soha ennyire nem degradálták a „szentek” fogalmát, mint napjainkban, akkor a dolog még érdekesebbé válik. Nemcsak, hogy nincsenek az Egyháznak igaz szentjei, de temérdek az álszentek száma, és szégyenteljes a „szentlét” rangjának lealacsonyítása. – Akármennyire is szomorú ez a tény, engem bizakodással tölt el, hogy most aztán valóban nemsokára beváltja ígéretét a Szűzanya: „A végén Szeplőtelem Szívem győzedelmeskedik.”


2012. november 15. csütörtök 22:00 óra:
Három cikket tettem fel. Williamson püspök úr írásából a legfontosabb az a megállapítás, hogy emberi megítélés szerint nem lehet tenni semmit, mert egyetlen előfeltétel sem adott. Következésképpen magunknak kell magunk körül a hit-oázisait kialakítani, mondhatnám, mindenfajta segítség nélkül.
     A második cikkben korunknak szóló próféciák vannak felsorolva. Ezek közül a leginkább megrendítő két közlés: nem 2000-re, hanem a XX. század közepére jövendölték a Sátán elengedését. - Ha igaz XIII. Leó pápa látomásának az a része, hogy a Sátán úgy kérte ki az Egyházat, ahogy az Ószövetségben Jóbot, akkor ez valójában jó hír, mert azt jelenti, hogy közel a vége a válságnak. Hiszen ennél mélyebbre már igazán nem lehet süllyedni. - A harmadik cikk egy könyvajánló.


2012. november 10. szombat 23:30 óra:
Nagyon fontos linkeket tettem fel.


2012. november 6. kedd 22:50 óra:
Imákat és Magyarország Királynőjével kapcsolatos cikkeket, meg egy szomorú hírt a Vatikánból tettem fel.


2012. november 2. péntek 21:50 óra:
A legfontosabb mai hír, hogy mostantól kezdve miseszándékot lehet kérni tridenti rítusban egy magyar paptól. - Feltettem a novemberi mise-, búcsú- és ünneprendet, és egy nagyon szomorú hírt egy volt tradicionalista püspökről.


2012. október 30. kedd 23:05 óra:
csak egyetlen cikket tettem fel, melyben körbejártam az elmúlt hónap eseményeit.


2012. október 28. vasárnap 23:05 óra:
Most látom az fsspx.info-n az Ecclesia Dei közleményének teljes szövegét, ami így kezdődik:

"Die Päpstliche Kommission Ecclesia Dei ergreift diese Gelegenheit, um mitzuteilen, dass die Priesterbruderschaft St. Pius X. in ihrer letzten offiziellen Stellungnahme vom 6. September 2012 zu erkennen gegeben hat, dass ihrerseits zusätzliche Zeit des Nachdenkens und der Studien benötigt wird, um ihre Antwort auf die letzten Initiativen des Heiligen Stuhls vorzubereiten."

Vagyis, ami a honlap cikkéből kimaradt (mert a kath.net-en nem szerepelt), hogy Menzingen egy szeptember 6-i nyilatkozatával "tudomásul hozta, hogy további időre van szüksége a gondolkodáshoz és a kérdés tanulmányozásához". - Ez elképesztő! Mi ez, ha nem a kiegyezés? Mi ez, ha nem az elfogadhatatlannak mondott feltételeK: új mise jogos, zsinat összeegyezethető a tradícióval, elfogadása? Williamson püspök úrnak igaza van, rohannak Róma karjaiba.


2012. október 28. vasárnap 22:35 óra:
Lefordítottam az ide feltett Williamson-kommentárt és az Ecclesia Dei közleményét is. És feltettem még két cikket.


2012. október 27. szombat 23:55 óra:
Ebben a pillanatban jött meg W. püspök úr mai kommentárja. MIvel már éjfél van, nem tudom lefordítani, de felteszem, mert nagyon érdekes. Egyébként ő is úgy látja, hogy a kizárása vagy a feltétel volt, vagy legalábbis meggyorsítja a kiegyezést. És azzal fejezi be, hogy "nincs szándékába nyugdíjba vonulni".

27. Oktober 2012
BEDEUTSAME ENTSCHEIDUNG

Der Ausschluß eines der vier Bruderschaftsbischöfe, welche Erzbischof Lefebvre im Jahre 1988 für den Dienst in der Priesterbruderschaft St. Pius X. weihte, ist nun offiziell. Das stellt eine bedeutsame Entscheidung aufseiten der Bruderschaftsoberen dar; allerdings nicht aus persönlichen Gründen, sondern weil damit nach Ansicht vieler Menschen das größte Einzelhindernis innerhalb der Bruderschaft wegfällt, das einer falschen Versöhnung zwischen der katholischen Tradition und dem konziliaren Rom im Wege stand. Durch die Entfernung dieses Bischofs kann die Bruderschaft nun ihr Abgleiten in den konziliaren Liberalismus umso leichter fortsetzen.

Würde das Problem des Ausschlusses nur an der Person dieses Bischofs liegen, so wären keine ernsthaften Folgen zu erwarten. Denn er ist bereits 72 Jahre alt (und „ mehr oder weniger vertrottelt“) und hat nicht mehr allzu viele Jahre aktiven Dienstes vor sich. Somit könnte er getrost ignoriert, bei Bedarf weiterhin diskreditiert, und sich und seinem Wüten in der Isolation überlassen werden. Wenn hinter seinem Ausschluß jedoch die bruderschaftliche Ablehnung des Widerstandes gegen Rom steht, für den der Bischof steht, dann ist die Priesterbruderschaft nun in ernsthaften Schwierigkeiten. Sie wird dann künftig von stiller Zwietracht bzw. offenem Widerspruch geplagt werden und somit weit davon entfernt sein, ihre inneren Spannungen gelöst zu haben durch Statuieren eines Exempels an diesem Bischof.

Der Hintergrund ist, daß Erzbischof Lefebvre die Priesterbruderschaft als Gegenwehr zum Konzil gegründet hat, welches ja den katholischen Glauben durch 16 Konzilsdokumente, und die Glaubensausübung besonders durch die Neue Messe zerstört. Der Erzbischof legte in die Natur seiner Bruderschaft den Widerstand gegen das Konzil hinein. Nun bedeutet die Auflösung der Natur einer Sache allerdings die Auflösung der Sache selber. Daraus folgt, daß die Bruderschaft Erzbischof Lefebvres durch den Ausschluß des Bischofs auf dem besten Weg zur Auflösung ist und durch etwas völlig anderes ersetzt werden wird. Tatsächlich konnten wir diese Verformung schon seit vielen Jahren beobachten. Somit ist der jetzt erfolgte Ausschluß nur ein letzter Schlag.

Der Erzbischof war nicht hauptsächlich oder ausschließlich gegen das Konzil. Vielmehr war er im wesentlichen katholisch, ein katholischer Bischof und ein wahrer Seelenhirte, wie seine Schriften vor dem Konzil klar zeigen. Als jedoch die unvorstellbare Katastrophe in der Kirche stattgefunden hatte, erkannte der Erzbischof bald, daß die dringlichste Aufgabe bei der Glaubensverteidigung im Widerstand gegen die Revolution des Zweiten Vatikanum bestand, welches im Begriff war, Millionen von katholischen Herzen und Köpfen zu erfassen. Deswegen gründete der Erzbischof im Jahre 1970 die Priesterbruderschaft, welche dann ausschließlich die Tridentinische Messe verwenden sollte. Deswegen verfaßte er auch im Jahre 1974 seine berühmte Grundsatzerklärung, welche einerseits eine Charta der katholischen Prinzipien darstellte, und andererseits den Widerstand der Bruderschaft inspirierte. Nur eine Bekehrung und Umkehr der konzilskirchlichen Autoritäten zum wahren Glauben rechtfertigt ein Aufgeben dieser Prinzipien. Hat so eine Bekehrung und Umkehr jedoch stattgefunden? Keineswegs – ganz im Gegenteil.

Was wird die Zukunft bringen? Die Amtspriesterbruderschaft wird nun wahrscheinlich zügig in die Arme Roms eilen, um das Vakuum zu füllen, welches entstand durch die Preisgabe der von Erzbischof Lefebvre festgelegten Zwecke. Dieser Vorgang dürfte beschleunigt werden, falls das Gewissen von Benedikt XVI. ihn dazu antreibt, dieses „Schisma“ noch vor seinem Tode zu beenden. Wir wissen nicht, ob der Ausschluß des Bischofs aus der Bruderschaft eine Vorbedingung Roms für eine Einigung mit der Priesterbruderschaft gewesen ist, doch begünstigt er gewiß eine solche Einigung. Die klarsichtigen Priester der Bruderschaft sollten vorerst sich unauffällig verhalten und abwarten, denn dem gesähten Wind folgt als Ernte der Sturm. Und die Laien der Bruderschaft können momentan noch die Hl. Messen der Priesterbruderschaft besuchen, müssen allerdings aufpassen, ab wann die oben erwähnte Verformung beginnt, ihren Glauben zu gefährden. Spenden an den ausgeschlossenen Bischof oder für seine Anliegen werden ein bischen warten müssen, bis alles fertig ist, um sie zu empfangen. Aber eines steht fest: er hat gar nicht vor, in den Ruhestand zurückzutreten.

Kopf hoch, liebe Leser. Wir haben eine „höllische“ Fahrt vor uns. Sorgen wir dafür, daß diese Fahrt im Himmel endet!

Kyrie eleison.


2012. október 27. szombat 22:45 óra:
És még valaki azt meri állítani, hogy fantáziálok, amikor az a véleményem, hogy a háttérben zajlanak a tárgyalások, és Williamson püspök kizárása ennek eredménye lehetett. Már ma megszólalt a Vatikán, az Ecclesia Dei nyilatkozatot tett közzé, melyben azt írja, hogy megérti, hogy 30 évnyi elszakadás után sok időbe telik, amíg a Piuszosok megadják a választ, úgy hogy még vár, bár a válasznak már július közepén meg kellett volna érkeznie. Ha ezek után még azt is tudjuk, hogy mind a német, mind az osztrák disztrikt vezetőjét csak 1 évre nevezték ki most szeptemberben, akkor nem hiszem, hogy túlzés a feltételezésem a kiegyezésről.

Itt a cikk:
27. Oktober 2012, 13:04
Vatikan räumt Piusbrüdern längere Bedenkzeit ein

Vatikanstadt (kath.net/KAP) Der Vatikan will der lefebvrianischen "Priesterbruderschaft St. Pius X." (FSSPX) im derzeitigen Einigungsprozess eine längere Frist für die Beantwortung der vorgelegten Dokumente einräumen. Mit Blick auf die bereits 30-jährige Trennung habe man Verständnis, wenn die Aufarbeitung des jüngsten Dialogs einige Zeit brauche, heißt es in einer Mitteilung der zuständigen Vatikan-Kommission "Ecclesia Dei" vom Samstag.

Der Vatikan hatten den Piusbrüdern am 13. Juni eine Erklärung über grundlegende Glaubensfragen sowie einen Vorschlag zur praktischen Eingliederung in die katholische Kirche unterbreitet. Dieses Schreiben sei bislang nicht beantwortet worden, heißt es in dem Kommunique.


2012. október 26. péntek 22:35 óra:
Mégis lefordítottam az egész levelet.


2012. október 26. péntek 12:15 óra:
Az interneten tegnaptól olvasható Williamson püspök Fellay püspöknek írt nyílt levele.
Angolul:
http://z10.invisionfree.com/Ignis_Ardens/index.php?s=ae123fe53b1ee409f547bfd68f4c9666&showtopic=11205&view=getnewpost
Franciául: http://lefebvristes.forum-box.com/t845-Let...ctobre-2012.htm
Spanyolul: http://nonpossumus-vcr.blogspot.mx/2012/10...ard-fellay.html
Németül:
http://gloria.tv/?media=351292
http://www.scribd.com/doc/111102467/Offener-Brief-Von-Msgr-Williamson-an-Msgr-Fellay-19-10-2012
www.katholisches.info

A levél olyan hosszú, hogy magyarul csak összefoglalót közlök belőle (valószínűleg még ma).


2012. október 24. szerda 23:20 óra:
Napok, hetek óta keringett a hír, mégis "telibe talál", ha hivatalossá válik: Menzingen kiadta a hivatalos jelentést Williamson püspök úr kizárásáról. Erről szól a ma feltett két cikk.


2012. október 17. szerda 21:20 óra:
Feltettem öt cikket, amelyek mind az október 11-i évfordulókat, eseményeket járják körül, ezért összefüggenek, egymást kiegészítik.


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. DECEMBER 21-től   2013. MÁRCIUS 14-ig
SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. JÚNIUS 28-tól   2012. OKTÓBER 11-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. NOVEMBER 29-tól   2012. JÚNIUS 26-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. ÁPRILIS 16-TÓL   2011. NOVEMBER 25-ig


2011. április 15.:

Aki el tudja olvasni ezt a hírt, azt nem érinti a probléma. Ugyanis, a honlap tegnap óta a domain-címén, amiért persze fizetni kell, nem érhető el, és se a szerver, se a domain-kezelő nem hajlandó megoldani a problémát, mert egymásra mutogatnak. Hogy mikor lesz újra rendben, így nem tudom megmondani. Ezért a honlap most csak a www.katolikus-honlap.fw.hu címen érhető el.


2011. április 15.:

Április 13-án adta hírül a kath.net, hogy a pápa nem csak komolyabb találkozót igényel a német protestánsokkal, de elutazik abba a kolostorba (ma konferenciaépület és Luther-kiállítás), ahol Luther 1505-1511-ig szerzetesként élt. Itt elbeszélget a helyi püspöknővel (!) és ökumenikus istentiszteletet tart az evangélikusokkal. A püspöknő (!) nagy örömmel fogadta a „világos ökumenikus jelet”, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy mindkét egyház képviselői olyan helyen találkozhatnak, „ahol közös történetük különösen nyomatékosan van jelen”.
1. Nem értem, hogy tud a pápa egy „püspöknővel” hivatalosan találkozni, hogy tudja ezt Krisztus földi helytartójaként magával elintézni.
2. Hogyan képes valaki örömmel odamenni, ahol „megölték”, illetve meg akarták ölni?

Más: Azt hiszem, a „lankadásnak” (aminek jelei nem csak e honlap fórumán mutatkoztak) az az oka, hogy már minden elhangzott, aminek el kellett hangoznia. Noénak mintegy 100 évig kellett építenie a bárkát. Vagyis a Jóisten 100 évvel a tényleges pusztítás előtt már eldöntötte, hogy mi fog történni. Ezen nem változtatott semmi, az élet folyt tovább, a történtekhez se hozzátenni, se elvenni nem lehetett már. Mi is előbb Gergely atya fórumán, aztán ezen elmondtunk mindent, amit el lehetett mondani. A rosszakon nem változtat, hogy jön még egy rossz vagy rosszabb, mint ahogy a jókon sem változtat, hogy valahol valamikor egy püspök vagy egy bíboros hajlandó a régi misét bemutatni. Itt már csak Isten tehet valamit. Mi meg várunk. A pápa és Róma – láthatólag nem tér meg, akármekkora katasztrófák is történnek. Az emberek sem lesznek katolikusabbak, ez is kiderült. Az Egyház él – ahogy Jézus megígérte –, a katolicizmus pedig napról napra pusztul. Ez történik emberi szemmel …


2011. április 8.:

A jó humoráról ismert www.summorum-pontificum.de honlap tegnap vatikáni szakértők beszámolói nyomán azt írta, hogy az immár negyedik éve készülő utasítás a Summorum Pontificum motu propriohoz a híresztelésekkel szemben mégsem Húsvét előtt jelenik meg, hanem Húsvét után, csak azt nem tudni, hogy melyik évben. Aztán azzal vigasztalta a várakozókat, hogy a Szent Péter bazilika építése 120 évig tartott, és ott is gyakran előfordult, hogy egy építő azzal kezdte a munkáját, hogy elbontatta, amit az előtte levő felhúzatott.


 
      2011. április 7.:

A honlap fórumát leállítottam, de nem töröltem, így el lehet olvasni a régi bejegyzéseket. A kezdőoldalon megtalálható a link a régi fórumra.

Mostantól fogva ezen az oldalon közlöm "az adást-megszakító" híreket.