SZERKESZTŐI ÜZENETEK
2013. március 15-től   2014. január 30-ig

VISSZA AZ AKTUÁLIS SZERKESZTŐI ÜZENETEKHEZ

2014. január 30. csütörtök 22:10
Befejeztem a The Recusant-honlapról való kérdés-felelet összeállítás fordítását, feltettem Williamson püspök úr múlt heti kommentárját, és egy kommentárt P. Pfluger beszédéhez.


2014. január 28. kedd 22:00
Aki nem hiszi el, hogy a ma feltett mondatok valóban elhangzottak P. Pfluger szájából, az megerősítésként olvassa el német vagy angol vagy francia vagy spanyol nyelven az erről szló, ezt alátámasztó Pfluger cikkeket az interneten.


2014. január 27. hétfő 22:35
Három cikket tettem fel, az egyik a honlapról szól.


2014. január 24. péntek 10:45
Feltettem a 15-i nyílt levél angol fordítását. Nagyon köszönöm annak a két hívőnek, akik elvégezték a fordítás, illetve lektorálás nem könnyű munkáját.


2014. január 19. vasárnap 19:40
Feltettem a 15-i nyílt levél német fordítását. (Ha minden jól megy, az angol fordítás is felkerül a napokban.) És két fontos lelkiségi írást, segítségül a megmaradásunkért.


2014. január 18. szombat 21:30
Négy cikket tettem fel: mind az egyház mai helyzetét tárgyalja.


2014. január 16. csütörtök 19:20
A kanadai FFSPX-„ellenállók” honlapján: http://www.ecclesiamilitans.com/ megjelent egy felhívás, mely Pfeiffer atya youtube-n közzétett beszéde alapján íródott.

Az eredeti angol szöveget közlöm

Call to Holy Hour for France to Help The Resistance
14 January 2014

I would like to endorse the attached call for a holy hour (or at least a Rosary) for the intention stated. Father Pfeiffer explains why in this conference: http://www.youtube.com/watch?v=WVhFyNZot1g

He also explains that many priests in France will be going public on Sunday with their displeasure with the leadership of the SSPX. Included with these priests is a canon lawyer who wrote a book containing many writings of Archbishop Lefebvre – a book which is now banned by Bishop Fellay. However, the French Superior refuses to ban the book and may be close to joining the Resistance. If so, many French priests would join him. This is still a maybe – hence the request for prayers on Thursday.


Január 13-án ugyanitt egy levelet is közzétettek, melyben többek között ugyanerről az eseményről van szó:

Dear friends,

A new direction now seems to be definitively imposed upon the members of the SSPX by Menzingen and all contestation is severely reprimanded. Yet this new direction is eminently contestable and it should be easy to understand the necessity to combat it. We therefore should like to relay the initiative (cf : http://cristiadatradicinalista.blogspot.fr/ ) which follows calling for prayers for the numerous courageous priests and the few superiors who have chosen to fight, each in his own way, that they may filled with the gift of Fortitude to resist the coercions and punishments they have been imposed or which may await them.

Continuous Holy Hour
Thursday, 16th January 2014, feast of Saint Marcel 1st, pope and patron saint of Archbishop Lefebvre, all day from 0:00am to 11:59 pm. For the intention of the Father de Cacqueray, District Superior of France, and of all the priests who want to remain faithful that they may fully accept the demands of the combat for the Truth.

“Father de Cacqueray needs our help” according to Father Rioult who states that “he is one of the few major superiors who measures the exceptional gravity of the situation of the Society”. The faithful priests too need our help to fully accept, whatever the cost, all that the combat for Truth requires of them. What better help could we offer than our fervent and generous prayer?

We therefore invite you to participate in a continuous holy hour this Thursday 16th January feast of Saint Marcel 1st , Pope and patron saint of Archbishop Lefebvre, all day from 0.00am to 23:59pm. Might Saint Marcel and the founder of the SSPX intercede to obtain from the Holy Ghost that Fr. de Cacqueray be filled with the gift of Fortitude and have, according to the expectations of the faithful and clairvoyant clergy, a strong and beneficial reaction in these troubled times . And might the Holy Ghost fill with the same Fortitude those priests who want to remain faithful.

Those who wish to participate in this holy hour organized by French faithful may do so by offering an hour, half an hour , even just a quarter of an hour. Remember that night prayer is especially pleasing to God! Wherever possible, likeminded faithful might try to organise the hours in such a way as to fill the night.
In prayerful union

PS Please circulate this message as widely as possible. Thanks


Hozzávetőlegesen a tartalom magyarul:

A francia Piuszos-papok körében nagy csoport kiválása van készülőben, ráadásul lehet, hogy a francia disztrikfőnök vezetésével. Vasárnap készülnek bejelenteni kiválásukat. Pfeiffer atya azt is elmondta, hogy a csoporthoz tartozik egy egyházjogász is, aki kiadott egy könyvet Lefebvre érsek idézeteivel, amit most Fellay püspök betiltatott. Az FSSPX francia disztriktjének főnöke, de Cacqueray atya nem hajtotta végre ezt a parancsot, és meglehet, hogy maga is csatlakozik az ellenállókhoz, ami további számos francia pap kilépését vonná maga után.

Hogy a hívek hozzájáruljanak ezen akció sikeréhez, január 16-ára, csütörtökre, azaz mára egész napos szentségimádást, vagyis „folyamatos szentórát” hirdet az ellenállás erre a szándékra. Január 16. Szent I. Marcell pápa és vértanú ünnepe. Szent I. Marcell pápa volt Lefebvre érsek névadó szentje. Arra kérik a híveket, hogy ezen a napon 0:00 órától 23:59-ig csatlakozzanak ehhez az imához, ki amikor és ahogy tud, ha csak egy órányi, fél órányi, vagy egy tized rózsafüzér imával. Ne felejtsék el, hogy Isten előtt mennyire kedves az éjjeli ima.

A felhívás végén a szervezők azt kérik, hogy ezt a felhívást minél nagyobb körben terjesszék.


2014. január 15. szerda 21:50
Három sokkoló cikket tettem fel.


2014. január 9. csütörtök 22:00
Három cikket tettem fel, mindegyiket a tegnapiak folytatásának, illetve kiegészítésének.


2014. január 8. szerda 22:00
Feltettem Fuchs atya nyilatkozatát, és azt az eseményt, amit nyilatkozatának első pontjában említ.


2014. január 5. vasárnap 23:05
P. Fuchs ma jelentette be, hogy kilépett az FSSPX-ből. A lehető legnagyobb megbecsülésem e lépéséért. Mivel az angol "ellenállók" jelentették be, nagyon remélem, hogy Williamson püspök úrnál van, aki annak idején pappá szentelte.


2014. január 3. péntek 21:20
Feltettem két írást, az egyik azt a hírt járja körül, ami október óta terjedt el a Miatyánk új fordításával kapcsolatban. A másik megint egy olyan borzalmas hírről számol be, hogy szinte elviselhetetlen.


2014. január 1. szerda 20:35
Feltettem január hó ünnepi rendjét.


2013. december 25. szerda 23:00
Feltettem egy interjút egy egyházmegyés olasz pappal, ragyogó! és még egy írást.


2013. december 23. hétfő 22:00
Öt cikket tettem fel, köztük négy foglalkozik Bergoglio kijelentéseivel – elég keserű téma. Ezek közül egyet nem fejeztem be, de igyekszem minél hamarabb megtenni.


2013. december 19. csütörtök 22:20
Feltettem egy gyönyörű himnuszt, és az Ó antifónákat. Ez a jó hír. A rossz a két másik cikk, ami annyira elképesztő, hogy nem lehet rá mit mondani. És még egy harmadik cikket is feltettem, ami arra is jó, hogy lássuk, mik az első lépések, amik a másik két cikk borzalmaira teszik képesek az embereket.


2013. december 15. vasárnap 22:35
Feltettem két hírösszefoglalót és Williamson püspök úr november végi kommentárját, melyben azokat az okokat sorolja fel, melyek a piuszos papokat visszatartja a helyes reagálástól. Jó lehetőség számunkra is eltűnődni azon, hogy ránk ezen okok közül mik illenek. Ami a Paraguay-i hívek levelét és állításait illeti, a napokban felteszem Fellay püspök úr legutóbbi körlevelét és interjúját, ami igazolja ezen állításokat, és egyszerűen elképesztőek.

Ma van az "öröm vasárnapja", és vidámabb dolgokkal kellene foglalkoznunk. De a legnagyobb öröm az, hogy Isten megadta kegyelmét, hogy mi kimaradhassunk a mai borzalmakból és ismerhessük Őt és imádkozhassunk, és őrizhessük a hitünket. Ma egészen biztosan ez a legnagyobb kiváltság, amiben embernek része lehet.


2013. december 9. hétfő 21:55
Csak két cikket tettem fel, de - különösen a Filótea-részlet - rendkívül fontosak és nagyon aktuálisok.


2013. december 4. szerda 22:55
Hat cikket tettem fel.


2013. november 29. péntek 12:25
Bergoglio színvallása, céljainak, terveinek hivatalos formában való kinyilvánítása az „apostoli buzdításában” megint felgyorsította az eseményeket, és elterelte a figyelmet a felhívástól, amely így szólt:
2013. november 30-án, szombaton (az egyházi év utolsó napján, Szent András apostol ünnepén) a Thököly úti kápolnában 15 órától 18 óráig, a szentmise kezdetéig szentségimádás lesz engesztelésül az elmúlt hetek – és egyházi év – történéseiért.
Ez a felhívás azon a napon jelent meg először, amelyik nap este az internetre feltették a „gyengéd szeretet forradalmát”. Ezért ez a holnapi engesztelő délután arra is kiváló alkalom, hogy ezért a szentséggyalázásért az Ég Urát és Urunk Jézus Krisztust engeszteljük és a Rómában ellenük folyó lázadásért a tőlünk telhető módon elégtételt nyújtsunk.

Amit Bergoglio és elvbarátai művelnek, az már túlmegy az emberi gonoszságon. Az ember akkor követ el bűnt, amikor az a saját érdekét szolgálja. De amit ők tesznek, az már nekik sem jó. Ha kevés a fóka, és az eszkimó megöli a szomszédját, hogy ő jóllakhasson, az bűn, de emberileg érthető. Ha kevés a fóka, és ezért az eszkimó megöli a szomszédját, de nem azért, hogy ő egye meg a fókát, hanem hogy eldobja, és csak azért ölte meg, hogy másnak se legyen mit enni, akkor az már sátáni bűn. A Sátán tudja, hogy elveszett, neki nem lesz sem jobb, sem rosszabb, ha sok embert tud a kárhozatba vezetni. Mégis egyre nagyobb erővel támad, mert a Sátánt a rombolás, a gyűlölet az ember és a teremtés iránt, az Istennel szembeni ellenkezés és lázadás vezeti.


2013. november 27. szerda 21:50
Háromnegyed évvel ezelőtt – Ratzinger lemondásával – volt a főpróbája annak, amit Bergoglio tegnap jelentett be: a pápaság tényleges felszámolásának. Ha azt akkor eltűrte a katolikus világ, akkor azt is el fogja tűrni, hogy a pápaság olyan hivatallá válik, mint amilyen például az angol királyság. Csak azt nem tudom, hogy a kezdeti nagy örömünneplés után mennyi idő lesz, amíg a katolicizmus oda zsugorodik össze, hogy csak abból a néhány hű papból fog állni, aki egy sötét kis kápolnában bemutatja a szentmiseáldozatot. És azt sem tudom, hogyha a pápaság eltűnik, a világ még meddig állhat fenn.

Három cikket tettem fel Bergoglio írásáról.


2013. november 26. kedd 22:35
Update
Mai hír (Magyar Kurir és a www.kath.net alapján):
November 26-án, kedden délelőtt fél 12-kor a Szentszék sajtótermében bemutatták Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítását. (Az interneten az itt látható képpel írank az eseményről)

Az Evangélium öröme 220 oldalon, 288 paragrafusban foglalja össze Ferenc pápa programját. Megfogalmazása szerint az apostoli buzdítás „az egyház következő évekre szóló útját” tartalmazza. Ebben az egyházfő nyitottabb, a mai világ kihívásaihoz alkalmazkodó, a társadalom peremén élőket segítő missziót szorgalmaz, s az egyház szerkezetének a reformját. Az apostoli buzdítás szerint „nem lehet úgy hagyni a dolgokat, ahogy most vannak”. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a működés eddigi túlzott centralizációja „komplikálttá tette az egyház életét és a missziós szolgálat lendületét”. Ferenc pápa az egyház testületi vezetését, az egyházmegyék autonómiájának erősítését említi. Hozzáteszi, „amit kérek, engem, a pápaság átalakítását is érinti”. – Idézet a Magyar Kuríron megjelent beszámolóból.

A www.kath.net cikkéből valók a következő idézetek (idézőjelben Ferenc kifejezései állnak):
11, paragrafus: „Új utaknak” és „kreatív módszereknek” kell azt szolgálják, hogy az „Örömhír eredeti frissességéhez” újra visszatalálni. Jézust ki kell az „unalmas sablonokból” szabadítani, ahova bepakoltuk őt.

32. paragrafus: Ferenc pápa a „pápaság reformjára” is gondol, mert ő arra van hívatva, hogy úgy éljen, ahogy azt másoktól megköveteli. Hivatalának is egyre inkább hűnek kell válnia ahhoz a jelentőséghez, melyet Krisztus neki adni akart, és „jobban megfelel az evangelizáció jelenlegi szükségleteinek”.

Ha valaki, hát én vártam, hogy ez fog történni, most mégis belém fagyott a szó….


2013. november 26. kedd 21:00
Figyelem: 2013. november 30-án, szombaton (az egyházi év utolsó napján, Szent András apostol ünnepén) a Thököly úti kápolnában 15 órától 18 óráig (vagyis a szentmise kezdetéig) szentségimádás lesz engesztelésül az elmúlt hetek – és egyházi év – történéseiért.


2013. november 24. vasárnap 22:10
Cikkben is feltettem a november 10-i és 12-i üzeneteket, hogy megmaradjanak. és feltettem a Thököly úti kápolna kifüggesztett rendjét, hátha itt elolvassák azok, akik a kápolnában ezt még a mai napig nem tették meg. És még egy harmadik cikket is feltettem.


2013. november 21. csütörtök 22:20
Aki lelkileg szenved az FSSPX-ben tapasztalható helyzettől, annak nagy megnyugvást szerezhet Zaby atya ma feltett írása, mert a megértés, fél segítség. Világosan kiderül belőle, hogy mi történt és történik, és hogy mindennek mi az oka. Ezen kívül befejeztem végre Zaby atya korábbi cikkét, és feltettem az arsi szent plébános szentté avatási peréből egy tanúvallomást.


2013. november 14. csütörtök 22:40
Négy írást tettem fel, közülük magasan kiemelkedik M. Mosebach interjúja. Egy másik értelmiségi az olasz történész, de Mattei írásába is belekezdtem, de nem jutottam a végére.


2013. november 12. kedd 22:00
Tegnap este kaptam egy levelet, ami így hangzik:
„Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy tudott az a bizonyos nem is mai hivő a családjával együtt kápolnai illem- és szabályokat sérteni? Mert ha nyár lenne és a nők fedetlen fővel vagy a férfi shortnadrágban ment volna be, akkor könnyen érteném. De most ősz van. Talán nem akkor ültek le és álltak fel, amikor kellett volna? Ne haragudjon a kíváncsiságomért, ha lehetséges, küldjön pár sort nekem vissza.”

Azért válaszolok itt és nem cikkben vagy levélben, mert bizonyos reakciókból egyfelől úgy tűnik, ezt a szerkesztői üzenetek oldalt többen olvassák, mint a cikkeket, másfelől, mert erről a problémáról rendszeresen kapok kérdéseket, annak ellenére, hogy a honlapon lassan már megszámlálhatatlanul sok írás foglalkozik ezzel a témával.

A KEZDŐLAP-ról el lehet jutni a KERESÉS A HONLAPON oldalra. Az ott leírt módszer szerint a google keresője: szoknya katolikus-honlap.hu kifejezésre a következő cikkeket hozza ki – a kérdés egyik részére, az öltözködésre vonatkozóan:
1. katolikus-honlap/Isten akarata az öltözködésünket illetően
katolikus-honlap.freeweb.hu/0707/ruha.htm
2. katolikus-honlap/Az emberektől való félelem nagyobb kényszert és ...
www.katolikus-honlap.hu/1201/suter.htm
3. katolikus-honlap/Változtassuk meg Rómával szembeni ...
www.katolikus-honlap.hu/1301/pfe.htm
4. katolikus-honlap/A kápolna rendje
www.katolikus-honlap.hu/mise618/rend.htm
5. katolikus-honlap/Miért nem akarunk „elitet” alkotni?
www.katolikus-honlap.hu/0904/elit.htm
6. katolikus-honlap/Olasz pap kidobott a templomból egy túl rövid ...
www.katolikus-honlap.hu/060709/szoknya.htm
7. katolikus-honlap/„Ha mindenki teljesíti a kötelességét, akkor minden ...
www.katolikus-honlap.hu/1102/wkot.htm
8. katolikus-honlap/Kultúra-riadó
www.katolikus-honlap.hu/1301/williamson.htm
9. katolikus-honlap/A parancsok betartása formálja át a lelket … www.katolikus-honlap.hu/1301/viselk.htm

Ezeken felül még sok cikk foglalkozik a viselkedéssel általában, a katolikus lelkülettel, magunk előrehaladásának módjaival, és mint a legfontosabbal, az elöljárókkal szembeni engedelmességgel.

Amikor ezt a listát nemrég elküldtem egy olvasónak (aki a mostanihoz hasonló kérdést tett fel nekem), ő azt válaszolta, hogy a régi enciklikákban egyetlen szó nincs arról, hogy a nőknek nem szabad nadrágban járniuk. Bevallom, erre a kifogásra – képletesen szólva – kissé felemeltem a hangomat: Ilyen csacskasággal csak a nem-katolikusok szoktak érvelni! Ők szokták azzal vádolni a katolikus Egyházat, hogy új dolgokat tanít, hiszen 1950-ben is fogalmazott még meg dogmát! – Nos, azt, hogyha valaki bemegy a templomba, akkor ott is kell levegőt vennie, hogy ne fulladjon meg, szintén nem parancsolta meg soha az egyház. De ettől ez még igaz! Mondhatnám az életben maradáshoz szükséges csalatkozhatatlan tanítás! Az Egyház és a kormányok nem parancsolnak meg olyasmit, ami természetes! Az Egyház akkor jelent ki dogmának valamely tanítást, amikor azt valaki megtámadja! Azt a tanítást, amit mindig, mindenhol, mindenki igaznak tartott, nem fogalmazza meg automatikusan dogmának! Hiszen nincs rá szükség! Erre csak akkor lesz szükség, ha valaki kétségbe vonja ezt az igazságot.
     Száz évvel ezelőtt ember nem volt, aki álmában arra gondolt volna, hogy nők nadrágot viselhetnek! Hát még arra, hogy mára a nők csaknem százszázaléka mégis nadrágot fog hordani! A katolikus nők is mind! Még 25 évvel ezelőtt ember nem volt, aki elhitte volna, hogy törvényt kell hozni arra, hogy a homokosok nem házasodhatnak! Ki gondolta valaha is, hogy olyat, hogy homo-házasság, törvény fog előírni! Ki gondolta valaha is, hogy olyat, hogy létezik egy harmadik nem, be lehet vezetni az anyakönyvbe, vagy hogy nem szabad hivatalosan azt mondani, hogy apa és anya, hanem csak azt, hogy szülő 1 és szülő 2, valaha törvénybe fogják egyszer iktatni! Ez csak azt bizonyítja, hogy a megbomlott, Istentől elszakadt emberi agy mindenre képes, de ezek ellen nem lehet egy még normális korban törvényeket hozni! Hiszen el sem tudják ezeket képzelni egy normális korban!
     A mai világ katasztrófájának egyik oka éppen az, hogy minden, évezredekig természetes cselekedet helyére törvényt kell hozni. Hamarosan eljön az idő – hacsak Isten nem szól közbe –, amikor nem lesz annyi papír a világon, amire a naponta sokasodó törvényeket fel lehet írni, mert megtaposva, elárulva a keresztény értékrendet, az emberek minden tettét irányítani és szabályozni kell. Képzeljük el, hogy mi lesz akkor, amikor az ember valóban leért már az állat színvonalára (ahova egyenesen tart), akkor hány törvényre lesz szükség, hogy valaki életben maradhasson?

Szóval, a régi enciklikákban, melyek az illemmel foglalkoztak, azért nincs benne a női nadrágviselet tiltása, mert az Egyház soha nem hitte, hogy ilyen tiltásra valaha is szükség lehet. Amikor én 1995. március 1-én életemben először léptem be egy piuszos kápolnába, egyetlen nadrágos nőt nem láttam ott. Ma már külföldön is hétről hétre több lesz az a nő, aki nadrágban jelenik meg a szentmisén.

Weigl atya, amikor kihirdette a kápolna rendjét, el is magyarázta, hogy mit miért követel meg. Ezeket mondta (idézve a honlapon is megtalálható kápolnarendből): „A férfiak figyelmét felhívta a szentmiséhez illő öltözködésre és viselkedésre (a rövid nadrág, a hanyag öltözet és ülés elkerülésére). Leghosszabban a nők öltözködésére tért ki. E problémával kapcsolatban két pontot emelt ki: a hajfedő viseletét és a nadrágviseletet. A Szentírásban Szent Pál világosan figyelmeztette az asszonyokat a hajfedő viselésére. Weigl atya néhány fátylat is hozott magával, amelyeket a jövőben ki lehet kölcsönözni. Minden asszonyt megkért, hogy ezentúl csak ezekkel, illetve valamilyen más, a fej befedésére alkalmas ruhadarabban (kalapban vagy kendőben) lépjenek be a szentmise termébe. A nadrágviselettel kapcsolatban megismételte a katolikus tanítás erre vonatkozó előírásait. Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, s mindkettőjüknek különleges és nemüket meghatározó feladatokat adott. A női nemet az utódok világra hozásának feladatával a teremtésben való részvétellel is kitüntette. Ezért – mondta Weigl atya – a nőnek takarni illik magát: és erre a feladatra még a szűk szoknya is alkalmasabb (bár ez sem helyes), mint a legbővebb nadrág.”

Ahogy ebből a rövid idézetből és a honlapon található írásokból kiderül, a nők szoknyaviselete elsősorban tanbeli kérdés, és csak ennek következményeként ízlésbeli. Vagyis, amit Weigl atya is hangoztatott, a katolikus nőknek sehol nem szabad nadrágban járniuk, nem csak a szentmisére. Ha a nők ezt megtennék, akkor ezzel bebizonyítanák, hogy komolyan veszik hitüket, hogy hajlandók kicsiben hűségesek lenni, és ezáltal kiérdemelni a nagyban való hűséget is. Nem hiába mondja Williamson püspök úr, hogyha a nők újra szoknyában járnának, újra katolikus lenne a világ.
     Ami a fejkendőt illeti. Ezt nem minden Piuszos pap követeli meg, ami azért érthető, mert manapság a nőknél is sok a rövidhajú viselet. Weigl atya viszont minden nőtől megkövetelte, így került be a kápolna hivatalos, kifüggesztett rendjébe. Az az ember, aki valaha ült már hosszú, kibontott hajú nő mögött a szentmisén, tökéletesen megérti, hogy Szent Pál és rá hallgatva Weigl atya, miért ragaszkodott a nők fejkendőjéhez. Egy ilyen hosszú, elterülő, kibontott hajfonat (ami az említett nő unokáinak van) valószínűleg még kihívóbb, mint egy nadrág, amit ülés közben nem is lehet látni.
     Maeßen atya mondta, hogy a gyóntatószékben milyen sok esetet hall, amelyekben a nők kihívó viselkedésükkel, öltözködésükkel idegen bűnben voltak részesek. [Amikor ezt felvetették az üzenetekben szereplő „hívő” előtt, ő azt válaszolta, hogy ez a férfi baja, bűne, amivel elárulta, hogy a katekizmus, a gyónási tükör is ismeretlen a számára.]

Tehát visszatérve az eredeti kérdéshez: Az említett „hívő” maga is sokszor nadrágban jön a misére, családtagjai pedig, mind a férfiak, mind a nők pontosan úgy járnak, ahogy azt Weigl atya megtiltotta. A nők úgy néznek ki, ahogy a Rákóczi téri örömlányok, tehát nem csak a kápolna rendjét nem tartják be, de a mindennapokban is súlyos bűnt követnek el szemérmetlen öltözetükkel (még akkor is, ha ma ez az általános viselet). Hiába van kifüggesztve a kápolna rendje, hiába vannak kitéve a kis kendők, se nem engedelmeskednek, se nem használják azokat.
     Ez most különösen azért káros, mert az utóbbi időben elég sok új hívő jött, és az ő figyelmüket néhány hívő felhívta a kápolna rendjére. Nevelési szempontból is igen rossz, hogy ők azt látják, hogy pont a régi és idősebb hívek ezt nem tartják be.
     Már csak azért is, mert ha ezek a szabályok önkényesek lennének, akkor is be kéne tartani őket annak, aki ide jár. Vagy ne járjon a kápolnába, de ha jár, akkor tartsa be a falon jól látható, mindenki számára érvényes és a kápolna tulajdonosától elrendelt szabályokat. Ezt nem csak egy katolikusnak, de egy ateistának is meg kell értenie. Hogy egy magát katolikusnak tartó – a közösség nevében felszólalni merészelő ember – nem tartja be, valóban elképesztő. És csak azt bizonyítja, hogy a legjobb, legkatolikusabb helyen is pogánnyá válhat valaki. Akkor viszont reménykedjünk, hogy a legpogányabb helyekről is jöhetnek megtérők.


2013. november 11. hétfő 22:40
Feltettem négy cikket


2013. november 10. vasárnap 21:00
Nemrégiben egyik cikkemben azt írtam, hogy annak ellenére, hogy oda járok misére, nem tekintem többé magamat a budapesti Piuszos-közösség tagjának. Hogy ez mennyire helyes döntés volt részemről, igen hamar komoly megerősítést nyert. A mostani hétvége kiváló példát mutatott a mai Evangéliumhoz: „Hasonlít a mennyek országa olyan emberhez, ki jó magot vetett földjébe. Mikor pedig aludtak az emberek, eljöve az ellensége, és konkolyt vete a búza közé.” (Mt 13,24)

A honlapon fent van (a KÖNYVTÁR/HELYZETKÉP oldalon) az a cikk, melyben Piero Marini, egykori szertartásmester azt nyilatkozta, hogy »Ferenc alatt „friss levegőt szívhatunk a mocsaras-büdös levegő után”«
     Ez jutott eszembe, amikor meghallottam, hogy az egyik ősrégi piuszus-hívő [?] (aki ráadásul családtagjaival együtt a katolikus illem és a kápolna szabályainak legdurvább megsértője) ma arra ragadtatta magát, hogy a „közösség nevében felszólaljon és köszöntse” az új főnököt, és annak az örömének adjon hangot, hogy ő végre „új szeleket hozott a kápolnába”.
     Nekem fenti kijelentésem óta már nincs jogom kikérni magamnak, hogy a nevemben valaki felszólaljon, hogy valaki úgy tegyen, mintha erre a szerepre őt bárki felkérte volna. És főleg, hogy mások nevében ne rúgjon bele abba a papba, aki ezt a közösséget ellátja. Ha nekem nincs is erre MÁR jogom, egyfelől még visszamenőleg is visszautasítom, hogy ezt az embert valaha is alkalmasnak vagy méltónak tartottam volna arra, hogy engem, illetve a közösséget bármiben képviselje, másfelől ismerek elég a közösséghez tartozó hívőt, aki joggal utasítja most is vissza ezt a szerepet. És aki nyomatékosan kikéri magának, hogy ez az ember bármikor, bármiben is képviselje őt, főleg ekkora szemétségben, mintegy egy már amúgy is a földön fekvő sebesült ember nyilvános belerúgásában.
     Arra kérem a kápolnában mostanában megforduló új híveket, hogy ezt a „nyilatkozatot”vegyék figyelembe a ma történtekkel kapcsolatban. És azt is, hogy én, ez a honlap, és mindazok a hívek, akik ebben az ügyben ugyanúgy gondolkoznak, mint én, ezennel is bocsánatot kérünk Fuchs atyától a ma, a kápolnában elhangzott sértésért.


2013. november 7. csütörtök 13:30
Csak egyetlen rövid hírt tettem fel, amit tegnap este kaptam e-mailben, elsősorban azért, hogy mindenki minél hamarabb utánanézhessen a megadott linkeknek.


2013. november 4. hétfő 19:20
A tegnapi prédikációban megint szó volt a szentmiseáldozatról, mint Krisztus Golgotai áldozatának „vértelen” megújításáról. G. atya hívta fel rá a figyelmemet, hogy ez a kifejezés helytelen. Hiszen nem beszélhetünk vértelen áldozatról, ami az oltáron végbemegy, amikor a bor vérré változik. A helyes kifejezés a „vérontás nélküli” áldozat.
Feltettem egy értekezést az FSSPX helyzetéről, igencsak elszomorító.


2013. november 2. szombat 21:00
Feltettem a novemberi ünnepeket. A tridenti misék időpontját a jövőben csak eredeti helyükön közlöm, ide továbbra is a HÍREK oldalról lehet eljutni.
Szeretném felhívni a figyelmet a tradicionalista "ellenzék" egyik újabb németnyelvű honlapjára: www.antimodernist.org/am

Három kisebb hírt tettem fel, közülük az egyik - Putyin beszéde - bejárta az egész internetet.


2013. október 31. csütörtök 21:25
2017 - rejtélyes évszám: ezzel kapcsolatos az egyik cikk, kis történelem-óra, a másik Szent Bonaventura ma nagyon aktuális tanításával.


2013. október 26. szombat 24:00
Két cikket tettem fel, az egyik már napok óta téma a világhálón.


2013. október 23. szerda 11:15
A Bíbor és fekete című film internetes elérhetősége:
http://www.magyarvagyok.com/videok/28-Film/217347-Bibor-es-fekete.html


2013. október 21. hétfő 24:00
Az egyik ma feltett cikk még mindig a Priebke-üggyel, illetve jelenséggel foglalkozik, a másik egy sokkoló vatikáni hírrel. A Priebke cikkekben emlegetett amerikai filmnek (The Scarlet and the Black = Bíbor és fekete) legmegrázóbb jeleneteit is feltettem. Nagyon ajánlom ezt a filmet, biztosan fent van az interneten is.


2013. október 16. szerda 22:35
Folytattam a tegnap elkezdett Priebke-ügyet.


2013. október 16. szerda 01:10
Mikor tegnap éjjel egykor felkeltem a komputertől, miután az interneten elolvastam az összes borzalmas jelentést az újegyház aznapi tevékenységéről, ezt villant belém: a katolikus egyháznak vége van. Ebből az érzésemből, ami azóta sem hagyott el, csináltam meg az új fiókot, ahova e szörnyű vég cikkeit teszem. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez nem Krisztus Egyháza, hanem az Ő egy igaz Egyházát megszállva tartó újegyház sorsa.
A most feltett HAT cikk mind e téma körül forog.


2013. október 6. vasárnap 22:45
Feltettem két cikk-összeállítást Bergoglio legújabb produkcióival kapcsolatban, és egy másik honlapon talált hozzászólást az FSSPX-ügyhöz.


2013. október 3. csütörtök 23:15
Úgy tűnik, Bergoglio mindig képes fokozni katolikus-ellenességét, újabb interjúja jelent meg két nappal ezelőtt. Ezt és még egy hírt tettem fel vele kapcsolatban.


2013. szeptember 29. vasárnap 21:50
Befejeztem a tegnap félbehagyott cikket, kiegészítettem a Fatimai titokról szóló cikket, és feltettem 2014. január 1-ig a Thököly úti kápolna miserendjét.


2013. szeptember 28. szombat 22:20
Holnap Szent Mihály arkangyal ünnepe van! Aki lehajította Lucifert a mennyből!

Ennek tudatában öt új cikket tettem fel, az egyiket nem fejeztem be, majd holnap folytatom.


2013. szeptember 22. vasárnap 23:10
Feltettem négy cikket Bergoglio újabb nyilatkozatáról, illetve azzal kapcsolatban. Csak erős idegzetűeknek ajánlott!


2013. szeptember 16. hétfő 22:20
Feltettem az október 12-i zarándoklat programját, a HÍREK oldalról elérhető. Feltettem három kommentárt, kettőt Bergoglio legutóbbi leveléről, egyet meg a tradícióról.


2013. szeptember 13. péntek 22:30
Szerencsésen befejeztem Obenauer professzor tanulmányát, és folytattam Zaby atya egy korábbi cikkét, ez még nincs teljesen kész.


2013. szeptember 12. csütörtök 22:30
Szűz Mária szentséges nevének mai ünnepén két különösen szörnyű cikket tettem fel. De ne feledjük, hogy nincs okunk szomorúnak lenni, a végén az ő Szeplőtelen Szíve fog győzedelmeskedni, ahogy megígérte.


2013. szeptember 7. szombat 21:00
Feltettem öt cikket, köztük Williamson püspök úr eheti kommentárját, ami nagyon jó.

Szeretném tovább felhívni a figyelmet egy most indult magyar nyelvű katolikus honlapra:
katolikus.eu
melyen sok liturgiával kapcsolatos anyag található már most is. És van fóruma.


2013. szeptember 2. hétfő 22:15
Feltettem a szeptemberi mise- és ünneprendet. (Jövő héten is lesz szentmise, eze eredetileg nem szerepelt a miserendben). Folytattam Obenauer professzor cikkét, és feltettem Zaby atyának egy cikkét, amihez kommentárt is fűztem.


2013. augusztus 24. szombat 23:35
Nagyon megörültem a mai Williamson kommentárnak, rögtön le is fordítottam és feltettem. és belekezdtem Dr. Obenauer hosszú teológiai értekezésének a közlésébe is, mely egy mondat tömörítve arról szól: hogy eretnek-e a pápa, vagy eretnek lesz-e hamarosan, és akkor ez mit jelent a hívek és az Egyház számára.


2013. augusztus 22. csütörtök 23:35
Kaptam egy levelet, ez állt benne:
     „Egy helyütt azt írja (csak tartalmilag idézem) "lényegében minden elmondatott, csak az újabb és újabb retteneteket ismételgetjük". Ha ez így van (és véleményem szerint is így van), akkor az Egyház mai állapotán semmi kivetnivalót sem találókat szerintem vizuálisan kell sokkolni. Ha ez sem hat, akkor tényleg semmi... Egyetlen kérdést kell csak feltenni a számukra: TÉNYLEG RENDBEN VAN EZ ÍGY?! VALÓBAN EZ VOLNA KRISZTUS EGYHÁZA?!
     A youtube videómegosztó portálon találtam ezt az alábbi fertelmet. Egykor a dominikánusok a hit első számú védelmezői voltak, mai utódaik pedig a keresztényellenes, polgárpukkasztó, szemérmetlenségben határt nem ismerő, harcos melegjogi aktivista stb... stb. Lady Gaga dalát (a hölgy "munkásságáról" bőségesen lehet olvasni a világhálón) állították színpadra. Nem, ez nem vicc – ez sajnos igaz...
     Erre már tényleg nincs szó. Az ember csak áll (ül) lefagyva, mint egy első generációs Windows... és egész egyszerűen nem hiszi el, amit lát:
     http://www.youtube.com/watch?v=aP74qJBWsKY
Az eredeti klippel még adós maradtam, íme:
     http://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I”
(Nekem nincs szélessávú internetem, úgy hogy én nem láttam a felvételeket.)

Sajnos, nem kaptam meg sehonnan a francia cikk fordítását, így a Google fordítóval kellett megoldanom a fordítást. Ma ezt tettem fel egyedül.


2013. augusztus 20. kedd 12:30
Néhány friss hír a nagyvilágból, melynek – ne feledjük, hiszen Urunk megmondta – a Sátán a fejedelme.

2013. július 17-én, az anglikán egyház feje, II. Erzsébet királynő aláírta a homo-„házasság” engedélyezését.
2013. november 1-ével törvényerőre lép Németországban az a rendelet, melyet a mostani kereszténydemokrata-keresztényszocialista kormány, élén az evangélikus pásztor lányával, Merkel asszonnyal, hozott, miszerint mostantól kezdve a német gyermekeket nemcsak fiúnak és lánynak, de harmadik neműnek is anyakönyvezni lehet.
Az egyik amerikai tagállamban törvényt hoztak, miszerint az iskolákban, beleértve az egyetemeket is, tehát 6 éves kortól akármeddig, nincs többé férfi és női WC, hogy a transzszexuálisok ne lehessenek diszkriminálva.
Obama, a világ leghatalmasabb országának első embere, közölte, hogy azért nem találkozik Putyinnal, mert Oroszországban betiltották a homo-propagandát. Utána még kijelentette, hogy a világon ő lenne a legboldogabb, ha a buzik és a leszbikusok az egész világon mindenütt minden általuk követelt jogot megkapnának. Miközben a segélyek adását ahhoz köti, hogy az érintett országban engedélyezik-e a homokosok „házasságkötését”, legfőbb szövetségese és partnere továbbra is Szaúd-Arábia, ahol a homoszexualitást halállal büntetik, és ahonnan az egész világon a keresztények lemészárlását, és az iszlám terjedését finanszírozzák.
Egy kuwaiti mohamedán nő azt követeli, hogy legalizálják a keresztény szex-rabszolganők intézményét a mohamedán férfiak számára, elkerülendő, hogy a mohamedán férfiak a házasságtörés megalázó bűnébe essenek, és mert a legális rabszolga-kereskedelem sokkal jobb, mint a Csecsen földről beszerzett keresztény rabszolgák illegális adásvétele.

És mit csinál mindeközben az újkatolikus újegyház feje? Lubickol a népszerűségben, amit többek között azzal ér el, hogy kínosan ügyel, hogy mindezeket a témákat ne érintse.


2013. augusztus 13. kedd 22:40
Trutt atya mondta augusztus első vasárnapján Salzburgban. A csoda célja elsősorban Isten dicsőítése. Ha ez a cél elérése veszélybe kerül, vagyis nem garantált, akkor Isten nem tesz csodát. Ezért nincsenek ma igazi csodák.

Nincs valaki, aki egy francia szöveget – Trauner atya interjúját – lefordítaná?
Feltettem három és fél cikket.


2013. augusztus 11. vasárnap 22:35
Pater Arnold Trauner 2013. június 25-én, pappá-szentelésének 19. évfordulóján a híveknek, paptársainak levélben jelentette be, hogy kilép az FSSPX-ből. Ezt a levelet a http://poschenker.wordpress.com/ honlap augusztus 7-én leközölte, tőle 8-án átvette a mitderimmaculata.blogspot.hu. Trauner atya a 11 gyermekes Johann Trauner volt jaidhofi hívő testvére. Trauner atya először Bécsben, majd 1996-tól Afrikában szolgált. Hogy kilépése után mit szándékozik tenni, a levélből nem derült ki.
     2013. augusztus 10-én ugyancsak a mitderimmaculata.blogspot.hu tette közzé azt a hírt, hogy Trauner atya videó-üzenete a youtube-n meghallgatható. Erről a honlapról a videofelvétel francia szövege is elérhető, ami a Google fordítóval magyarra (németre vagy angolra ajánlottabb) is lefordítható. A napokban mindkét írást leközlöm, de addig is nagyon tudom ajánlani őket.

Ezen kívül Bernhard Zaby atyának is van egy blogja, ennek címe: http://zelozelavi.wordpress.com/ Itt is nagyon érdekes és értékes írásokat lehet olvasni.


2013. augusztus 8. csütörtök 22:35
Feltettem az Immaculata ferencesei rendfőnökének vezércikkét, mely tartalmazza Pio atya korunkra vonatkozó jóslatát. És félig lefordítottam egy nagyon fontos cikket az "ellenállók" táborából, melynek az a lényege, hogy korunkban Krisztus igaz Egyháza megköveteli tagjaitól a Rómát megszállókkal szembeni engedetlenséget és szembenállást. És hogy a katolikus papok nem valamely közösségtől, hanem a kétezer éves igaz Egyháztól kapják az utasítást erre az ellenállásra, vagyis, ahogy Pio atya mondta, az atyák hitének megőrzésére. Ami azt is jelenti, hogy Jézus kijelentése, miszerint Egyházán a pokol kapui nem vesznek erőt, arra vonatkozik, hogy mindig marad olyan pap, aki az igaz, de ma megszállt és elnémított Egyháztól kapott feladatát ellátja.


2013. augusztus 3. szombat 23:35
Kilenc cikket tettem fel, melyek mind összefüggenek egymással, és a tegnapelőtt feltett cikkekkel.


2013. augusztus 1. csütörtök 23:10
Két téma foglalkoztatja most a katolikus sajtót: a régi liturgiát ápuló Immaculata ferenceseinek a megregulázása, és a repülőgépen tartott sajtókonferencia. Minden ma feltett cikk e két téma körül forog, anélkül, hogy kimerítette volna ezt a témát. Tehát: folytatása következik ….


2013. július 23. kedd 22:00
Undorító témával foglalkozik a ma feltett összes cikk (hat darab), dehát ez történik ma az egyházban.


2013. július 19. péntek 23:15
Feltettem az Unam sanctam bullát, és szerzőjéról, VIII. Bonifác pápáról egy cikket, mintegy illusztrációul annak, honnan hova jutott a katolikus Egyház.

Rómában a Szent Péter bazilikában minden hétköznap reggel tridenti misét mutat be egy pap (valószínűleg ugyanaz, aki korábban a Santa Maria Maggiore bazilikában misézett reggelenkint). Erről és ezzel kapcsolatban Boldog XI. Incéről tettem fel írást, és még két hírt.


2013. július 12. péntek 21:20
Egy kedves olvasó lefordította a Piuszos püspökök nyilatkozatát, úgy hogy ma feltettem, és egy kedves levelet Japánból.


2013. július 11. csütörtök 22:15
Megint csak egy - de összefoglaló - cikket tettem fel.


2013. július 10. szerda 12:20
Javítottam az Egyedül kell megoldanunk a problémáinkat című cikket.


2013. július 7. vasárnap 16:45
Javítottam a nyári időszak szentmise-rendjét: ezek szerint júliusban és augusztusban csak minden első és harmadik szombat-vasárnap, és Nagyboldogasszony ünnepén illetve vigíliáján lesz szentmise.


2013. július 6. szombat 13:35
Egy újabb sokkoló cikket tettem fel képekkel.


2013. július 5. péntek 23:20
A szokásos frissítéseket - miserend, a hónap ünnepei - már pár napja feltettem, most öt fontos és részben megdöbbnető cikket tettem fel.


2013. június 27. csütörtök 22:10
Én 1995 óta – ekkor találkoztam a tradícióval – várom, hogy történjen valami, hogy a „rendkívüli” állapot megszűnjön. Eddig nemcsak vártam ezt az eseményt, vagyis Isten közbeavatkozását, de a helyzet reménytelensége feszültté is tett. Az utóbbi időben ez a feszültség elmúlt, mert úgy vélem, hogy beléptünk ebbe a döntő korszakba. A halál kultúrájával, a zsinati egyház látszólag, azaz emberi mértékkel tökéletes győzelmével a Sátán uralma olyan fokra jutott, mely, még ha fokozódni is fog, valójában már most olyan méretet öltött, ami teljesnek tekinthető. Bármilyen hosszúra nyúljon is ez az időszak, ez már akkor is „természetfeletti”.
Kifejezhetem ezt úgy is, hogy a „kör bezárult”. A borzalmat ugyan napról napra fokozzák, de erről jelenteni – nos ennek már nemigen van értelme. Nagyon tudom ajánlani a honlap régi cikkeit, újra olvasva őket, sok mindent könnyebb megérteni, és sok olyasmit tartalmaznak, amire korábban elkerülhette a figyelmet.

E gondolatok alapján tettem fel ma egy cikket.


2013. június 19. szerda 23:20
Feltettem öt cikket, az egyikben megpróbáltam nagyjából összefoglalni az elmúlt napokban hallottakat.


2013. június 14. péntek 23:10
Csak egy cikket tettem fel, de az nagyon érdekes.


2013. június 9. vasárnap 23:25
Három új cikket tettem fel, köztük Williamson püspök úr tegnapi kommentárját, ami nagy örömömre az "egész" mai helyzettel foglalkozik, nem csak a Pius Közösséggel.


2013. június 7. péntek 22:40
Öt új cikket tettem fel.


2013. június 3. hétfő 22:40
Feltettem a hónap miserendjét és ünnepeit, és három cikket, köztük Williamson püspök eheti kommentárját. A katolikus vallás soha nem a "lázadók" vallása, a katolikussághoz hozzátartozik, hogy egyházi tekintélyre van szüksége. Ezért volt olyan nagy dolog Lefebvre érsek személye és az a tény, hogy az FSSPX egyházi alapítású közösség.


2013. május 29. szerda 22:55
Két cikket tettem fel.


2013. május 24. péntek 22:30
Három cikket tettem fel.


2013. május 18. szombat 15:40
Átrendeztem egy kicsit a könyvtár egyik fiókját, mert egy helyre akarom tenni, azokat a cikkeket, melyek kifejezetten a mai helyzettel foglalkoznak. Egyelőre három ilyen cikket tettem fel.


2013. május 15. szerda 22:35
Vannak, akik arra várnak, hogy az új pápa [?] valami nyílt eretnekséget hirdessen ki, hogy ezzel kétségen kívül eldönthessék, mihez kell tartsák magukat. Én úgy gondolom, hogy a Sátán sokkal ügyesebb annál, mint hogy egy nyílt eretnekséggel felébressze az alvókat. Szerintem minden még meglévő igazsággal, katolikus gyakorlattal az fog történni, mint ami a kézbeáldozás, a nők ministrálásának bevezetésével történt: szépen suba alatt beszivárog a mindennapokba. Bergoglio nem fogja azt mondani, hogy az újraházasodott elváltak áldozhatnak, azt sem fogja mondani, hogy a katolikus Egyház nem birtokolja az igazságot, csak azt fogja mondani – amit május 8-i ars poeticájának is tekinthető beszédében mondott –, hogy a krisztusi szeretet, „találkozás” azt követeli, hogy mindenkivel szeretettel bánjunk, így tehát senkit „nem lehet kizárni a Krisztussal való találkozásból”. Aztán ezalatt mindenki érthet, amit akar, és praktizálhat azt, amit akar. Az egyetlen feltétel, hogy felejtse el azt, amit a kétezer éves Egyház, Krisztus egyetlen igaz Egyháza eddig tanított. Mert ha nem, akkor ő farizeusi, ádáz gonosztevő, ahogy Bergoglio és követői, például a Magyar Kurír szerkesztői mondják.

Azt hiszem, Bergoglio május 8-i beszéde tökéletesen szakít a katolikus Egyház, a Tanítóhivatal, a szentek, egyszóval a valóban katolikus tanítással. Aki ezt nem látja ebből a beszédből, az nem ismeri a katolikus katekizmust, a katolikus vallást, és annak fölösleges volt eddig olvasni e honlap cikkeit. Temérdek ugyanis e honlap azon cikkeinek száma, melyek erről a fajta képmutató viselkedésről, gondolkodásról rántják le a leplet, sőt ítélik el ezeket.

„Amikor a keresztények az eretnekségeket szeretik”, akkor jön el az Antikrisztus (vagy a közvetken előfutára) – ez Franz Spirago professzor Az Antikrisztus című cikkéből való, ami a VÉG KEZDETE oldalon olvasható. Nagyon tudom ajánlani a honlap összes, a mai helyzetre vonatkozó cikkét az újraolvasásra.


2013. május 10. péntek 22:00
Megint csak egyetlen cikket tettem fel. Viszont a honlapon keresgélve, rájöttem, hogy minden fent van már, ami ma is fontos. Maeßen atya azt mondta, hogy nincs miről beszéljen az olyan pappal, aki nem olvasta a Pascendi enciklikát. Pont ma, amikor minden bekövetkezett abból, amit ott Szent X. Pius pápa elítélt, nagyon ajánlott ezt az prófétai művet újra és újra tanulmányozni.


2013. május 8. szerda 22:00
Mindössze egyetlen írást tettem fel: nem tudom, van-e értelme egyesével foglalkozni olyasmikkel, melyek a napnál világosabban egy terv egymással összefüggő részeit képezik. Ez olyan, mintha nem egy kész alkotást néznénk, és azt értékelnénk, hanem annak ellenére, hogy a mű már kész, a keletkezésének apró részleteivel törődnénk csak.


2013. május 3. péntek 12:30
A tegnapi eseményről szóló cikkhez képeket és a videólinket csatoltam. „Amikor majd látjátok a szent helyen az iszonyatos pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendölt – aki olvassa, értse meg! –, akkor, aki Judeában van, meneküljön a hegyekbe. Aki a háztetőn van, ne jöjjön le, hogy kivigye a házából holmiját, s aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elvigye a köntösét. Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban!” (Mt 24,15-19)


2013. május 2. csütörtök 22:00
Feltettem május hó mise- és ünneprendjét. És négy cikket. A ma történtek után megváltoztattam a Habemus Papam oldal nevét, és legszívesebben feketébe öltöztetném az egész lapot. Persze, úgy is felfoghatjuk, hogy adjunk hálát, hogy hihetünk, és Isten kegyelméből lehetőségünk van igazán katolikusnak maradni.


2013. április 28. vasárnap 21:30
Négy új cikket tettem fel. Az egyiknek ezt a cimet adtam: Hogyan árulja el Istent és hogyan csinál magából bolondot Európa, de valójában mind a négy erről szól.


2013. április 25. csütörtök 21:40
Öt új cikket tettem fel. Ha ezekhez még hozzá tesszük a franciaországi eseményeket, akkor az "iszonyatos pusztulás", amiről Urunk beszélt, szinte már teljes.


2013. április 18. csütörtök 22:40
Három érdekes és jellemző - és persze elszomorító - cikket tettem fel.


2013. április 15. hétfő 23:15
Ma is feltettem két cikket.


2013. április 14. vasárnap 23:20
Fuchs atya azt mondta, hogy csak augusztus 15-től érvényesek az áthelyezések. Hogy vele mi lesz, azt majd csak később tudja meg.

Feltettem két cikket, mindkettő csak azt húzza alá, amik eddig történtek.


2013. április 12. péntek 23:20
UPDATE A katholisches.info azt írja ma este, hogy P. Schmidberger lesz újra a régens Zaitzkofenben, és a mostani müncheni prior, P. Udressy, egy francia anyanyelvű svájci pap lesz a német disztrikt vezetője. Ezt már Maessen atya ősszel mondta, és ő azt is mondta, hogy P. Trutt is megy az osztrák disztrikt éléről, de azt nem tudta, hogy ki jön helyére. Nos, P.Frey, a mostani Zaitzkofen-i régens jön Jaidhofba, és P. Trutt lesz az új müncheni prior. Nem tudni a forrást, mert azt a katholisches.info nem árulja el, a piuszos honlapok pedig hallgatnak. Egy angol nyelvű honlapon is fent van a hír, de ott az áll, hogy ezekre a váltásokra majd csak augusztus 15-én kerül sor. Akkor viszont nagyon furcsa, hogy miért lehet már most tudni róla, mostanában a cseréket pár nappal az életbelépésük előtt tudták meg még az érintettek is.


2013. április 10. szerda 21:00
Egyszerre két kedves levelet is kaptam ma, úgy látszik az engem ért minősíthetetlen támadás másoknak is sok volt. Az egyik levél írója megírta, hogy ennek a bizonyos e-mailnek (amit a cikkemre kaptam) a küldője több fórumon is megjelenik, hasonló stílusban nyilatkozik, mint amilyenben nekem írt. Úgy tűnik tehát, hogy (valószínűleg) nem a szóban forgó blog szerzője. Úgy hogy törlöm a levelet a cikkem végéről, ami önmagában azért továbbra is érvényes.

Este feltettem két új cikket.


2013. április 8. hétfő, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 22:15
Feltettem egy nyilatkozat-félét "saját ügyben" (éppen ideje volt), se a KEZDŐLAP-on, se a FRISSÍTÉSEK-nél nem tüntettem fel, csak az EGYÉB vagy MAGYARORSZÁG oldalról érhető el.


2013. április 7. Fehérvasárnap 18:35
FIGYELEM! Holnap, azaz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Thököly úton 9 órakor van szentmise


2013. április 5. Húsvétpéntek 22:35
Marion T. Horvat és Martin-Adessa tanulmányai valóban nagy figyelmet igényelnek.


2013. április 4. Húsvétcsütörtök 23:20
Lehetetlen a fordítással elég gyorsan követni az újabb és újabb borzalmakat. A mai adagot holnap is folytatom.


2013. április 3. Húsvétszerda 22:40
Ma két hosszú írást tettem fel, holnap rövid hírekkel folytatom.


2013. április 2. Húsvétkedd 23:40
Egy ma kapott levélből idézek:

Én is vártam a nagy pápai meglepetést, és úgy tűnik, a "beavatottak" (milyen szép szabadkőműves fogalom) már tudják is, mi ez a meglepetés. Mi véletlenül tudtuk meg. A bécsi papság körében délután lábra kapott a hír: a Vatikán új bíboros államtitkárát Christoph von Schönborn grófnak hívják.
Ez egy folyosói pletyka, most mindenki valami biztosra vár, de van, aki azt mondta, hogy már a pápaválasztásról visszatérve is igen "gyanúsan" viselkedett... Mi még reménykedünk, hogy valaki április 1. örömére tréfált meg csupán minket. Bergoglio-Müller-von Schönborn, a katolikus egyház három legfelsőbb tisztségviselője. Nekem erről már csak ez jut eszembe:
http://www.youtube.com/watch?v=OX96KIdAVyw
Sajnálom, hogy ilyen hírrel kellett szolgálnom.


2013. április 1. Húsvéthétfő 21:30
Két rövid megjegyzés: Tudtommal semmi "meglepetés" nem volt ma a Vatikánban. Halkan jegyzem meg, hogy szerintem Lombardi csak szellemeskedett, és azt akarta elérni a megjegyzésével, hogy az érdekelődést ébren tartsa, mert Ferenc csak akkor érzi magát jól, ha minimum 100 ezer ember éljenez neki. Bár állítólag egyes tévéadók szerint ennek megint a duplája volt ott.

Van egy találós kérdésem azoknak, akik még mindig azért hevernek romokban, mert mást vártak XVI. Benedektől. Kérdés: Ki Ferenc két legközelebbi munkatársa? Válasz: Személyi titkára az a pap, aki 2007-től XVI. Benedek második titkára volt egészen mostanáig (látszik a róla készült felvtelen a GALÉRIA oldalon), és az "ügyintézője", Msgr. Gänswein, XVI. Benedek volt és jelenlegi első személyi titkára. A Vatikánban íratlan szabály, hogy az előző pápa személyi titkárai nem maradhatnak a kúriában.


2013. március 31. Húsvétvasárnap 22:10
1. Lombardi szóvivő bejelentette - ahogy erről a világ összes médiája beszámolt -, hogy a pápa (?) holnap újabb meglepetésre készül.

2. G. atya a Mattei-tanulmánnyal kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy a pápa ugyan teljhatalmat birtokol, de a pápaság nem abszolút monarchia, hanem úgymond alkotmányos monarchia (olyan, mint Magyarországon volt), mert az urakodó nem kénye-kedve szerint, hanem a rögzített alkotmány (Tanítóhivatal, az Egyház tanbeli és erkölcsi tanítása, egyházjoga) tételeit betartva uralkodhat csak. És ha nem ezt teszi, akkor szembe lehet vele szállni. Vagyis egy pápa nem teheti azt, amit akar, csak azt, amit Krisztus a számára előírt. Ez a rendszer működött is évszázadokig. Maeßen atya is mindig mondta, hogy régen a birodalmi püspökök nagyon keményen rászóltak a pápára, ha az vétett a tan ellen. Ez a helyzet a protestantizmussal kapta az első sebet, mert a pápaság védelme miatt nehezebb volt a pápát kritizálni.
G. atya azt is mondja, hogy Boldog IX. Pius pápát éppen a jezsuiták beszélték rá, hogy nagyon sok püspök ellenkezése ellenére kihirdesse a pápai tévedhetetlenség dogmáját. Ez volt aztán az a döntő lépés, ami mára azt eredményezi, hogy a pápát istennek - és sztárnak - tekintik, aki "szent és sértehetetlen" akár még akkor is, ha éppen maga pusztítja el az egyházat. És a jezsuiták most használhatják ki végre azt a helyzetet, amit valójában ők állítottak elő.
Persze most még az is probléma, hogy ki vagy kik lehetnének azok, akik hitelesen szembehelyezkedhetnének a pápával? Ki lehetne az, aki kimondja, hogy amit csinál, az eretnekség, de legalább is nem hithű (ahogy IV. Pál fogalmazott)? Hiszen minden bíboros, minden püspök a két utolsó zsinatutáni újpápa kreációja.

3. Ferenccel nem az a baj, hogy rossz pápa - ilyen az Egyház történelme folyamán már sokszor volt -, hanem az, hogy nem pápa, mégpedig azért, mert ő magát nem tartja annak. És ezt ráadásul azokkal a tettekkel, gesztusokkal húzza alá, hangsúlyozza ki, melyeket Krisztus ellenségei évtizedekkel ezelőtt írásban rögzítettek, mint követelményt és tervet Krisztus Egyházának elpusztítására.

4. Feltettem Williamson püspök úr utolsó kommentárját, és egy saját cikket.


2013. március 30. szombat 22:30
De Mattei professzor hétoldalas szakdolgozatát azért fordítottam le, hogy mindenki előtt világos legyen, hogy nem csak a folyton „kekeckedők”, „fröcskölődők”, mint például én, meg az utolsó napokban közzétett levelek írói látják a mai helyzetet olyan sötétnek, hanem komoly szaktekintélyek, professzorok is – mondhatnám úgy is, hogy mindazok, akik képesek még józan paraszti ésszel gondolkodni, és valamennyire ismerik az Egyház tanítását és küldetését.

Nem lehet mást mondani, minthogy bízva bízzunk abban, hogy az Egyház szenvedését hamarosan a győzelme követi Szűzanyánk ígérete alapján, miszerint a végén az ő Szeplőtelen Szíve fog győzedelmeskedni.


2013. március 29. péntek 22:20
KIEGÉSZÍTÉS
MOst olvasom a www.katholisches.info-n Mattei új kommentárját. Nagyon ajánlom mindenkinek. Igyekszem minél hamarabb lefordítani. Moste egy részlet németül:
Die Koexistenz eines Papstes, der sich als Bischof von Rom bezeichnet und eines Bischofs (denn das ist heute Joseph Kardinal Ratzinger), der sich selbst als Papst bezeichnet, bietet das Bild einer „doppelköpfigen“ Kirche und ruft unweigerlich die Zeiten der großen Schismen in Erinnerung. Man versteht in diesem Zusammenhang auch nicht die mediale Aufmerksamkeit, die der Vatikan der Begegnung der beiden Päpste am 23. März auf Castel Gandolfo verschaffte. Das Bild, das rund um die Welt ging und das auch der Osservatore Romano vom 24. März auf der Titelseite abdruckte, zeigt zwei Männer, die in der Symbolsprache absolut gleichrangig gezeigt werden, sodaß es dem Betrachter auf Anhieb schwerfällt zu erkennen, wer der wirkliche Papst ist. Das Ereignis widerspricht zudem der vom Presseamt des Heiligen Stuhls gegebenen Versicherung, daß Benedikt XVI. nach dem 28. Februar die Bühne der Öffentlichkeit meiden und sich in die Stille und das Gebet zurückziehen würde. Wäre es nicht klüger gewesen, wenn das Treffen abseits der Scheinwerfer stattgefunden hätte? Oder steckt hinter der Entscheidung für die mediale Öffentlichkeit eine präzise Strategie? Wenn ja, welche?

Számomra mindaz, ami február 11-én és azóta történik - például amiről a ma feltett egyik cikk is beszámol - Jézus nagycsütörtök éjjeli és nagypénteki arcul köpködésének felel meg, és most nem csak az Urat, de menyasszonyát, az Egyházat is köpködik. Dehát Péter is elárulta, meg Júdás is, a többiek meg elszaladtak. Ahogy most történik. Még a szerepeket is könnyű beazonosítani.

Ferenc a tegnap délelőtti szertartáson többször említette a vérfolyásos asszonyt. Még ha nem csókolgatna annyi nőt, meg fiatal lányt, meg a lábukat, meg nem ölelgetné őket minden lehető alkalommal, engem ez akkor is taszítana. Annyi csodát csinált Jézus, nem lehetne pont nagycsütörtökön valami mással példálozni?

Az új cikk mellett a tegnapelőttihez kiegészítést csatoltam.


2013. március 27. szerda 22:30
Egyetlen cikket tettem fel, de az nagyon hosszú és sokatmondó.


2013. március 25. hétfő 22:30
Feltettem öt új cikket, de (helyhiány miatt) ebből csak egyet jelöltem a KEZDŐLAP-on. Nagyon jellemző: nem egy főpap, nem is egy született katolikus, hanem egy volt mohamedán laikusnak van meg a bátorsága, hogy felhívja a világ figyelmét arra a zsákutcára, ahova az egyházat sztár-pápái vezetik.

Egy kedves olvasó három angol nyelvű cikket fordított a honlap számára, elsősorban azért fontosak, mert látható belőlük, hogy akik gondolkodnak, azok a világ másik oldalán is ugyanarra a következtetésre jutnak, mint az itt élők. Nekem a cikkekből ez a mondat tetszik a legjobban: „Ha Ferenc nem szereti magát pápának nevezni, akkor nekünk sem kéne.” Én például nem szeretem, ha valaki levélben „Hölgyem”-nek hív, és megkérem, hogy inkább Eszter asszonynak szólítson. Ezért viselkedéséből az következik, hogy Bergoglio se szereti a pápa nevet, mint ahogy semmit nem szeret, ami ezzel a hivatallal összefügg (még most is a nyilvános szállóban lakik bíborosai, egyszerű papjai és a személyzet között), úgy hogy csak a kérését tartjuk tiszteletben, ha mi is eltekintünk e cím használatától. Úgy hogy anélkül, hogy bárkit meg kéne vádolni azzal, hogy szedisvakantista, én sem használom rá a pápa elnevezést, már csak azért sem, mert azt a választ kaptam múltkori kérdésemre, hogy egy pápai bullát csak egy másik pápa vonhat vissza, következésképpen IV. Pál Cum ex apostolatus officio bullája még érvényben van. Lásd a HITVÉDELEM oldalon „Mennyire tévedhet a legfelsőbb tanítóhivatal?” című cikkét.

Viszont van egy jó hír, egy „jelzés”, ami szerintem nem véletlenül érkezett most, vagyis Haas érsek nem véletlenül éppen most fogja a nagycsütörtöki nagymisét a tridenti rítusban bemutatni. Azt írják, hogy a liturgia-reform óta ez lesz az első ilyen alkalom.


2013. március 23. szombat 22:00
Ami ma történt, az megint egy mérföldkő volt az Egyház lebontásában. Erről is vannak képek abban a cikkben, amit ma feltettem.


2013. március 22. péntek 22:55
A www.traditioninaction.org/ honlapon The miserablist revolution of Pope Bergoglio cím alatt a következő szöveg olvasható: „Március 13-i megválasztása óta eltelt kevesebb, mint egy hét alatt az új pápa már többet valósított meg a progresszivizmusból a pápaság megváltoztatásában, mint II. János Pál és XVI. Benedek együttvéve.”
     A katolikus és világi tömegek ujjongása főleg azért annyira elképesztő, mert fel lehet tételezni, hogy sokan közülük ismerik a szabadkőművesek több mint 100 éves tervét, vagyis láthatják/láthatnák, hogy Bergoglio nem tesz mást, mint azt valósítja meg, ami abban áll.
     És a katolikus Egyház válságos helyzetéhez, agóniájához még hozzá jön a Pius Közösség agóniája. Elképesztő cikkeket lehet a már többször említett oldalakon találni. Ezekből fordítottam ma is.

Mindeközben Bergoglio olyan rohamléptekben építi le az egyházat, hogy nem évek, még csak nem is hónapok, hanem heteken belül végez a rombolással. Engem tisztára Néróra emlékeztet, aki nem akart császár lenni, csak hagyta, hogy anyja, meg Seneca azzá tegyék. Aztán megtetszett neki a hatalom és a népujjongás, és nem tűrte tovább, hogy beleszóljanak uralkodásába, ami a játékot jelentette a számára. Nem csodálkoznék, ha Bergoglionak is annyira megtetszene, hogy nem csak korlátlan hatalmat kapott, de még világsztár is lett, hogy „önállósítja” magát, és gyorsabban halad előre, mint ahogy azt mozgatói eltervezték.


2013. március 19. kedd 13:40
Feltettem egy új levelet, és egy másik írást Róma megválasztott püspökének mai beszéde után. Van egy kérdésem: Jól láttam, hogy a kezében vitt kereszten nem volt ott Jézus Teste? Mivel az események túl gyorsan követik egymást, a kezdőlapon nem csak az utolsó frissítés cikkei vannak pirossal jelölve. - És még egy gyakorlati tanács: ha valaki gyakran nyitja meg a katolikus-honlap.hu oldalt (vagy bármilyen oldalt), akkor a gép a korábban tárolt változatot nyitja meg, vagyis lemaradnak a frissétések. Tehát, aki gyakran nézi meg, annak minden alkalommal frissítenie kell az oldalt (balra fent). (Ha nem jön ki másik tartalom, akkor nem volt frissítés.)


2013. március 18. hétfő 22:25
A tegnapi „profi” vélemények után ma három „amatőr” cikkét tettem fel.

A magyar zsidó hitközség is delegációt küld Bergoglio ünneplésére holnapra Rómába – ez azért elképesztő, nem? Ők vajon mit tudnak, mit ünnepelnek előre? Ennyire talán mégsem kellene feltűnően csinálni Kasperéknek tervük megvalósítását, de talán ez is része a Maeßen atya által oly gyakran megmondott demaszkirozásnak. A "lemondás, a nyugalmazott p... és a római püspök" fogalmak szalonképessé tétele után végülis már minden jöhet.


2013. március 17. vasárnap 23:10
Ahogy délután ígértem, feltettem hat cikket.


2013. március 17. vasárnap 17:50
Két vélemény az elmúlt napokból, illetve órákból:
Hans Küng az új pápát (?) a „lehető legjobb választásnak” nevezte.
Ferenc pápa (?) a mai Úrangyala imádságkor mondott beszédében dicsérte Walter Kasper bíborost és könyvét, és „nagy teológusnak” nevezte őt.

Azt hiszem, amit Ratzinger a pápaság megszüntetésével elkezdett akkor, amikor lemondott, Bergoglio bíboros fogja befejezni. Azt is hiszem, hogy XVI. Benedek lemondása egyfajta utolsó vizsga volt Isten részéről: ha ezt elfogadják a „katolikusok”, akkor jöhet a büntetés következő foka: egy olyan ember pápaként, akinek esze ágában sincs igazi pápa lenni.
     Laikusként nem tudom, hogy jó-e a hasonlatom, de ha egy mise érvényességét az határozza meg, hogy a papnak megfelelő-e az intenciója, azaz azt akarja tenni, amit az Egyház tesz, és ha nem azt akarja, akkor érvénytelen a miséje, akkor egy pápa is csak akkor lehet érvényes pápa, ha pápa akar lenni, pápaként akar cselekedni. Nos, Bergoglio bíboros a napnál világosabban kifejezi a nap minden pillanatában minden tettével – és szerda óta mennyi mindent tett ebben az irányban –, hogy nem tekinti magát pápának, csak Róma püspökének (aki majd egy idő után ugyanúgy lemond, ahogy tette Ratzinger). Ez egyébként a protestánsok és a szabadkőművesek terve és követelése már több mint száz éve, ez az, amit Malachi Martin könyvében leírt. És Sodano bíboros, aki Re és Kasper bíborosokkal Bergoglio-t pápává tette, a könyv szerint tagja volt annak a csoportnak, akinek ezt a tervet meg kellett valósítsa!!!!

Engem IV. Pál pápa bullája vigasztal csak (lásd a honlapon Gaudron atya utolsó cikkét): „IV: Pál pápa (1555-1559) abban az állandó félelemben élt, hogy egyszer egy kétséges hitű férfit választhatnak a pápai trónra, és ezért kibocsátotta a Cum ex apostolatus officio bullát, mely szerint egy ilyen választás eleve érvénytelen.” – Laikusként sajnos azt sem tudom, hogy egy bulla meddig érvényes? Mert ha ez a bulla most is érvényes, akkor bizton mondhatjuk, hogy Bergoglio nem pápa.

Este felteszek néhány cikket.


2013. március 15. péntek 12:00 óra:
A következő levelet kaptam:
»A rorate coeli fórumán nagy a jajgatás. Kettőt elküldök a hozzászólások közül, még szörnyűbb is van, van több is, aki azt írja, az Egyháznak vége, megkapjuk Istentől a büntetésünket.

Az egyik hozzászólás:
Buenos Aires-ben élek. Bergoglio romba döntötte az érsekséget, elüldözve minden egyes hithű papot. Megveti a szentet, és de facto megtiltotta a Summorum Pontificum érvényesítését és alkalmazását. Nyílt ellensége a tradíciónak... Ez komoly fenyítés Isten részéről mindannyiunk számára. Antonio

Egy másik hozzászólás március 13-ról:
A mai nap rettenetes nap a tradíció számára. Mindazt láttam, amit látnom kellett. A Szentatya határozottan visszautasította, hogy viselje a Papal Mozzetta-t, amit Gamarelli készített, és a valódi abito corale-t, inkább az abito piano mellett döntött. Visszautasította, hogy a stólával lépjen ki az erkélyre. A mi tradicionalista generációnk halálra van ítélve. [Itt jön egy kifejezés, amit nem vagyok hajlandó lefordítani] A korábbi XVI. Benedek még életében meg fogja látni munkájának pusztulását. Ez lemondásának káros eredménye. Prof. Basto«

A szerkesztő kommentárja: Természetesen lehet, hogy nagyon nagyot tévedek. De egyszerűen úgy érzem, hogy ami most történik, az még a szokásosnál is világosabban magán viseli Isten kezenyomát. Nem tudom átérezni a rorate coeli fórumozóinak a bánatát (különösen azokét nem, akik Ratzinger-t azon a bizonyos néven említik, és akik úgy gondolják, hogy ő valóban komolyan tett valamit a tradíció felé), ugyanannyira nem, ahogy a többi félig-tradicionalista, félig-újegyházi tagok és honlapok, mozgalmak síralmait sem. Isten megint egyszer megadja nekik a kegyelem pillanatát, a lehetőséget, hogy végre felfogják, hogy nincs is-is. Ahogy erre Williamson püspök úr utolsó kommentárjaiban egyfolytában figyelmeztet. Tessék végre megérteni, hogy Baal-t nem lehet Jézussal kibékíteni. Választani kell közöttük, végre egyértelműen ki kell mindenkinek állnia az egyik mellett. Az igazság nem osztható fel! Jézus érthetően megmondta, nincs is-is, csak igen vagy nem van.
     Egyébként a pius.info-n két videó is látható az új pápa liturgikus és hitbeli szokásairól. Úgy tűnik, tényleg a zsidók legnagyobb barátja.
     Ezek után az is érthető, hogy a bíborosok miért éppen őt választották. Az ő személyével ki tudott minden oldal egyezni: kicsit jobbra egy gesztus, kicsit balra egy gesztus, pont úgy, ahogy az előző pápa csinálta. Maeßen atya mondta mindig, hogy a leginkább modernistákat pont ez jellemzi: erkölcsileg konzervatívok, mint pl. II. János Pál volt (és a mostani pápa valószínűleg lesz), de hittanilag teljesen modernisták (olyanok, mint a munkás-papok). Jámborok, imádságosak, de a „szent”-ről fogalmuk sincs. Olyanok, mint azok a papok voltak, akiket Szent X. Pius pápa kiközösített, és akiket a Pascendi enciklikájában elítélt.
     Ugyanakkor azt is el lehet képzelni, hogy mivel a világ számára csak az erkölcsi kérdések léteznek, komolyan üldözni fogják az új pápát. És akkor hiába nem valódi katolikus, mégis beteljesedik vele a jóslat… (Fatima, Malakiás stb.)


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. DECEMBER 21-től   2013. MÁRCIUS 14-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. OKTÓBER 17-től   2012. DECEMBER 17-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. JÚNIUS 28-tól   2012. OKTÓBER 11-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. NOVEMBER 29-tól   2012. JÚNIUS 26-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. ÁPRILIS 16-TÓL   2011. NOVEMBER 25-ig


2011. április 15.:

Aki el tudja olvasni ezt a hírt, azt nem érinti a probléma. Ugyanis, a honlap tegnap óta a domain-címén, amiért persze fizetni kell, nem érhető el, és se a szerver, se a domain-kezelő nem hajlandó megoldani a problémát, mert egymásra mutogatnak. Hogy mikor lesz újra rendben, így nem tudom megmondani. Ezért a honlap most csak a www.katolikus-honlap.fw.hu címen érhető el.


2011. április 15.:

Április 13-án adta hírül a kath.net, hogy a pápa nem csak komolyabb találkozót igényel a német protestánsokkal, de elutazik abba a kolostorba (ma konferenciaépület és Luther-kiállítás), ahol Luther 1505-1511-ig szerzetesként élt. Itt elbeszélget a helyi püspöknővel (!) és ökumenikus istentiszteletet tart az evangélikusokkal. A püspöknő (!) nagy örömmel fogadta a „világos ökumenikus jelet”, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy mindkét egyház képviselői olyan helyen találkozhatnak, „ahol közös történetük különösen nyomatékosan van jelen”.
1. Nem értem, hogy tud a pápa egy „püspöknővel” hivatalosan találkozni, hogy tudja ezt Krisztus földi helytartójaként magával elintézni.
2. Hogyan képes valaki örömmel odamenni, ahol „megölték”, illetve meg akarták ölni?

Más: Azt hiszem, a „lankadásnak” (aminek jelei nem csak e honlap fórumán mutatkoztak) az az oka, hogy már minden elhangzott, aminek el kellett hangoznia. Noénak mintegy 100 évig kellett építenie a bárkát. Vagyis a Jóisten 100 évvel a tényleges pusztítás előtt már eldöntötte, hogy mi fog történni. Ezen nem változtatott semmi, az élet folyt tovább, a történtekhez se hozzátenni, se elvenni nem lehetett már. Mi is előbb Gergely atya fórumán, aztán ezen elmondtunk mindent, amit el lehetett mondani. A rosszakon nem változtat, hogy jön még egy rossz vagy rosszabb, mint ahogy a jókon sem változtat, hogy valahol valamikor egy püspök vagy egy bíboros hajlandó a régi misét bemutatni. Itt már csak Isten tehet valamit. Mi meg várunk. A pápa és Róma – láthatólag nem tér meg, akármekkora katasztrófák is történnek. Az emberek sem lesznek katolikusabbak, ez is kiderült. Az Egyház él – ahogy Jézus megígérte –, a katolicizmus pedig napról napra pusztul. Ez történik emberi szemmel …


2011. április 8.:

A jó humoráról ismert www.summorum-pontificum.de honlap tegnap vatikáni szakértők beszámolói nyomán azt írta, hogy az immár negyedik éve készülő utasítás a Summorum Pontificum motu propriohoz a híresztelésekkel szemben mégsem Húsvét előtt jelenik meg, hanem Húsvét után, csak azt nem tudni, hogy melyik évben. Aztán azzal vigasztalta a várakozókat, hogy a Szent Péter bazilika építése 120 évig tartott, és ott is gyakran előfordult, hogy egy építő azzal kezdte a munkáját, hogy elbontatta, amit az előtte levő felhúzatott.


 
      2011. április 7.:

A honlap fórumát leállítottam, de nem töröltem, így el lehet olvasni a régi bejegyzéseket. A kezdőoldalon megtalálható a link a régi fórumra.

Mostantól fogva ezen az oldalon közlöm "az adást-megszakító" híreket.