SZERKESZTŐI ÜZENETEK
2014. február 3-tól   2014. november 1-ig

VISSZA AZ AKTUÁLIS SZERKESZTŐI ÜZENETEKHEZ

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2014. NOVEMBER 4-től   2015. DECEMBER 17-ig


2014. november 1. szombat 22:15
Feltettem a novemberi mise- és ünneprendet, és elkezdtem Szent X. Pius pápa Kompendiumának közlését.


2014. október 29. szerda 21:25
Feltettem Krisztus Király ünnepével kapcsolatban Aqunói Szent Tamás Miatyánkról szóló értekezését, aztán egy csaknem 100 éves írást Isten 5. parancsáról, és egy 1981-es cikket. Ez utóbbit annak a cikk-sorozatnak egyik első tagjaként fordítottam le, melyeket azért igyekszem közölni, hogy mindenki láthassa: nem Bergoglioval kezdődött az Egyház pusztulása, a katolikus hitigazságok elárulása. Nem, ez már nagyon régen elkezdődött, és a zsinat utáni pápákkal egyeduralkodóvá vált. Bergoglio csak a végtermék, nem pedig a kezdet, nem a kitalálója azoknak az eretnekségeknek, melyeket mond, hanem csak elődeitől és a zsinattól átvett idézője. Ezt azért - is - olyan fontos tudni, mert a megoldás, egy katolikus döntése számára ez meghatározó jelentőségű.


2014. október 20. hétfő 21:25
A tegnapi borzalommal kapcsolatban tettem fel két cikket.


2014. október 15. szerda 22:10
Két történelmi fontosságú levelet tettem fel, és egy ezekhez fűzött kommentárt.


2014. október 14. kedd 21:40
Az elkövetkezendő vasárnapi újabb botrány előtt feltettem Montini életéből néhány részletet, és Myra Davidoglou egyik mára is pontosan illő levelét.


2014. október 6. hétfő 22:10
Feltettem a püspöki látogatásról megígért saját beszámolómat.


2014. október 4. szombat 21:30
Feltettem október hónap mise- és ünnep-rendjét. És a Schütz Dogmatikából két nagyon aktuális fejezetet, valamint Zaby atya tegnapi cikkének egyes részleteit. Ezek mind előkészítői a püspöki látogatásról megígért saját beszámolómnak.


2014. szeptember 30. kedd 22:00
Feltettem két cikk-összeállítást, egyiket az Einsicht újság régi számaiból, a másikat a közelmúlt egyik eseményéről (ennek még jön folytatása). Az Einsicht anyaga nem csak roppant érdekes és tanulságos, de azt is megmutatja, hogy milyen jövő vár ránk, ha nem tanulunk a múlt hibáiból – de vajon hajlandók vagyunk tanulni belőle?


2014. szeptember 22. hétfő 21:45
Feltettem egy régi Weinzierl cikket, amit kiegészítettem egy egészen frissel. És örök témámmal - Magyarország Királynőjével kapcsolatban egy rövidke írást.


2014. szeptember 18. csütörtök 21:30
Feltettem két első látásra kissé rendhagyó cikket, de éppen illenek a holnapi évfordulóhoz. 1846. szeptember 19-én jelent meg a Boldogságos Szűz La Salette-ben, és mondott a látnokoknak nagyon fontos dolgokat korunkkal kapcsolatban. [Ez még akkor is így van, ha akkor is, és most is, sokan vannak, akik ezeket az üzeneteket nem fogadják el, a tartalmát elítélik, az egész jelenést a többi Egyház által elismert Mária-jelenéssel, tehát Fatimával, Lourdes együtt, szinte becsmérlik.] Az antimodernista honlap az évforduló alkalmából leközli az üzenet szövegét.
     Magyarul (többek között) a következő könyvben lehet a La Salette-i jelenés szövegét megtalálni: „Jelenések, üzenetek és a jövő – A Mária-jelenések és üzenetek szintézise 1830-tól napjainkig”.

Levelekből és a Szunyogh-Xavér misszáléból megkaptam a választ a korábban feltett kérdéseimre.
     1. Mária szentséges nevének ünnepét a magyar és az osztrák püspöki konferenciák kérvényezték Rómától, hogy országaikban megünnepelhessék (azt hiszem, 1972-ben), miután az 1970-es naptárreform során törölték ezt az ünnepet.
     2. Nem a szeptember 14-i Szent Kereszt felmagasztalása, hanem a május 3-i Szent Kereszt megtalálása ünnepet törölték a NOM-os naptárból, mint fölöslegeset.
     3. 2014. szeptember 14-én, vasárnap azért ünnepelték a katolikusok a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét, mert nem csak a duplex I. és II. osztályú ünnepek, hanem az Úr ünnepei is kiütik az egyszerű vasárnapokat, és a kereszt ünnepei az Úr ünnepei közé tartoznak. Úgy hogy ennek megfelelően utólag korrigáltam a mise- és ünneprendet.

Figyelem! A szeptember 28-i mise kivételesen nem 17 órakor, hanem 16:30-kor kezdődik. Már megvan az októberi miserend, azt is feltettem a HÍREK oldalra.


2014. szeptember 14. vasárnap 17:45
Az utolsó bejegyzésemre két reklamációt is kaptam. Az első nagyon udvarias volt, és csak közölte velem, hogy a MKPK előírása szerint mind a szeptember 12-i, mind a szeptember 14-i ünnepet megtartják Magyarországon, valamint azt is, hogy az utóbbi igenis kiüti a mai vasárnapot.
     A második olvasó kimerítően kioktatott. Ezzel kezdte: „…azt írja, "mert ezt a zsinati egyház nem tartotta méltónak az ünneplésre". Szerintem meg kellene néznie, hogy mit ünnepelnek az ún. NOM-osok szeptember 12-én. Ha utánanéz, láthatja, hogy Szűz Mária szent nevének ünnepét ünneplik, valamint szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe van. Azt gondolom, hogy nem kellene tévedésből, vagy elfogultságból téves információt adni, és ezzel másokat megtéveszteni.” (Ezután folytatta a kioktatásomat az egész honlappal kapcsolatban.)

1) Nos, mint már annyiszor megírtam, el nem tudom képzelni, hogy megrögzött NOM-osok (pláne protestánsok) miért töltik a drága idejüket ennek a honlapnak az olvasásával, másfelől azt sem értem, hogy miből gondolják, hogy mindazok után, amik ezen a honlapon találhatók, e honlap készítője kíváncsi lehetne a véleményükre?

2) A szeptember 12-i ünneppel kapcsolatban ez áll a misszáléban, következésképpen a honlapon is: „Az ünnep eredetét Spanyolországból nyerte, és kezdetben Mária születése utáni 14. napon ünnepelték, tehát szeptember 22-én. XI. Ince pápa az egész Egyházban elrendelte…”
     Ezt az ünnepet a NOM az egész Egyház számára igenis kivette a naptárból. Magyarországon azért ünneplik, mert a magyarok számára ez életfontosságú esemény volt, és feltételezem, hogy a lengyelek, meg egészen biztosan a bécsiek is megünneplik. Mint ahogy minden népnek, sőt minden egyházmegyének és városnak is van saját ünnepe, amit csak ők ünnepelnek. Így ünneplik a magyarok október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepét, bár sehol máshol nem ünnepelnek ilyet. A lényeg, hogy a hitújítók az egész Egyház számára eltörölték ezt az ünnepet, mert „sok”-nak tartották, mint ahogy egy csomó minden mást (például a rendes böjtölést stb.) is soknak tartanak.

Ami a szeptember 14-i ünnepet illeti: mivel nem vagyok otthon, nem tudok utánanézni, hogy a két Szent Kereszt ünnepből melyiket törölték el. Mivel a május 3-i duplex II. osztályú ünnep (ezen a napon azt ünnepli az Egyház, hogy Szent Ilona megtalálta a keresztet), úgy emlékeztem, hogy ezt tartották meg, és a szeptember 14-i ünnepet törölték, ami csak duplex majus (és azt ünnepli, hogy a perzsáktól elrabolt keresztet Heraklius császár visszahozta Jeruzsálembe). Ahogy lehet, utánanézek, hogy melyik ünnepet törölték az egész Egyház számára (ha valaki biztosan tudja, és megírja nekem, megköszönöm).
     Hogy a mai vasárnap miért ünneplik sok helyen a csupán duplex majus rangú Szent Kereszt felmagasztalása ünnepet, ezt valóban nem tudom, mert mind a magyar Szumyogh-Xavér, mind a német Schott azt írja, hogy a vasárnapokat csak a duplex I. és II. osztályú ünnepek ütik ki. Ha valaki tudja, hogy miért nem így van most, és nekem megírja, azt is megköszönöm.


2014. szeptember 13. szombat 17:15
Sajnos megkésve, de azért még Kisasszony napjának oktáváján belül feltettem Zaby atya két írását e hét ünnepeivel kapcsolatban. Már csak azért is ünnepeljük nagy szeretettel Mária szentséges nevének ünnepét, mert ezt a zsinati egyház nem tartotta méltónak az ünneplésre, ezért eltörölte (csakúgy, mint a kereszt felmagasztalásának ünnepét, ami most vasárnapra esik, és ezért mi is csak megemlékezünk róla).


2014. szeptember 9. kedd 22:10
Feltettem Sanborn püspök úr szombati és vasárnapi prédikációját, valamint képeket a szentmisékről és a bérmálásról.


2014. szeptember 4. csütörtök 21:40
LEGÚJABB: Most olvastam az interneten, hogy a Vatikán szóvivője megerősítette azt a felröppent hírt, hogy Müller bíboros hamarosan (talán szeptember 21-én) találkozik Fellay püspökkel. (lásd katholisches.info: [Update] Das Treffen zwischen Kardinal Müller und Bischof Fellay wurde inzwischen von Vatikansprecher Pater Federico Lombardi bestätigt. Darüber berichtete auch bereits Radio Vatikan. Kurioserweise wurde auf der Internetseite des vatikanischen Radiosenders die Nachricht der Kategorie „Ökumene“ zugewiesen.

Feltettem a szentmise előtti és utáni miséket (gyönyörű zsoltárokat) a misszáléból, és egy cikket.


2014. szeptember 2. kedd 22:15
Feltettem a szeptemberi mise- és ünnep-rendet. Sajnos, egyelőre csak a 6. és 7. mise időpontja ismert, ahogy megtudom a többit, azonnal jelzem. Befejeztem a minap elkezdett roppant fontos tanulmány fordítását.


2014. augusztus 30. szombat 22:50
Elkezdtem egy újabb antimodernist.org cikk fordítását és feltettem a körülöttünk levő borzalmak ellensúlyozására Kempis Tamás művének újabb fejezetét.


2014. augusztus 28. csütörtök 21:35
Egy kedves olvasó olaszból lefordított egy Szent X. Pius pápára emlékező cikket.


2014. augusztus 27. szerda 22:00
FIGYELEM: Mégsem lesz mise most vasárnap, azaz augusztus 31-én, úgy hogy a következő mise szeptember 6-án szombaton 10 órakor lesz.


2014. augusztus 25. hétfő 21:45
Feltettem két írást Bergoglio legújabb produkcióiról. Ezeken kívül közzétett még egy 10 parancsolatot arról, hogy milyennek kell lennie egy teljes életnek. Ez szerinte így néz ki.
1. parancs: Éljen és hagyjon másokat élni. Mindig fejlődni kell.
2. parancs: Legyen nagyvonalú saját magával és másokkal szemben is.
3. parancs: Legyen higgadt.
4. parancs: Kapcsolja ki a televíziót és töltse idejét másokkal.
5. parancs: Lehetőleg ne dolgozzon vasárnap. A vasárnap a családé.
6. parancs: Támogassa a fiatalságot, gondoskodjon arról, hogy a fiatalok méltó munkához jussanak.
7. parancs: Tisztelje a természetet.
8. parancs: Gondolkodjon pozitívan. Másokról rosszat mondani azt mutatja, hogy kisebbrendűségi érzése van.
9. parancs: Tiszlelje a többi vallást. Minden más előtt a legrosszabb dolog, ha valaki másokat akar megtéríteni, ami annyit jelent, hogy én azért beszélek veled, hogy meggyőzzelek.
10. parancs: Maradjon békés.

Aki mindezek után még mindig egy olyan szervezethez akar tartozni, amelyiknek ez az úr a feje, és elfogadja, hogy ez a szervezet tényleg Isten Fiának, Urunk Jézus Krisztusnak, Megváltónknak szeplőtelen menyasszonya, azaz az egy, szent, katolikus és apostoli Egyház... nos, az nem tudom, hogy ezzel hogyan fog elszámolni az Úristen előtt. Különösen akkor, amikor látva a világot, mely a legkisebb lyukba is benyomult már, nem hivatkozhat arra, hogy ő minderről nem tudott semmit.
És feltettem egy 1978-as írást Isten kegyelmének és a bűnnek erejéről.


2014. augusztus 25. hétfő 11:40
A Sanborn püspökúr látogatását szervezők külön honlapot készítettek a látogatáshoz angol és magyar nyelven:
Magyarul itt: http://puspoki.latogatas.info/
Angolul itt: http://truerestoration.blogspot.hu/2014/08/episcopal-visit-europe-edition.html


2014. augusztus 20. szerda 20:25
Feltettem egy újabb cikket az antimodernist honlapról, és ahogy tudok, belekezdek a tegnap este feltett legújabb tanulmány fordításába, melynek címe: „Seliger Irrtum”, és amiben a szerző (azt hiszem, Weinzierl atya) reakcióként az Avrille-i domonkosok (lásd a július 17-i szerkesztői üzenetet) által most kiadott és Bergoglio legitimitását magyarázó és védelmező „katekizmusára”, mintegy összefoglalja az eddig elmondottakat és levonja végre belőlük a teljesen nyilvánvaló következtetéseket.

Amióta a honlap eljutott az igaz katolikus szemléletmódhoz, keveset foglalkozik a hátrahagyott ügyekkel, például Bergoglio viselt dolgaival. De most nem állom meg, hogy fel ne soroljam azokat az emberi tragédiákat, amik ennek az embernek az útját kísérik. Lassan olyan magasra nő a számuk, hogy biztosra vehetjük, hogy a 16-17. századi Németországban ezért már boszorkányként elégették volna:
     Woytila és Roncalli „szentté avatása” előtti napon egy Woytila tiszteletére felállított kereszt agyonüt egy fiatalt; Meglátogatja Betlehemben a születés kápolnáját, ahol félórával távozása után tűz üt ki; Elmegy az Utolsó Vacsora házába, ahol távozása után valaki keresztekből máglyát rak és meggyújtja; Találkozni akar a pünkösdi mozgalmak egyik élharcosával, aki jóbarátja még a régi szép időkből, aki egy héttel a találkozó előtt motorbaleset áldozata lesz; Most pedig két unokatestvére és ezek anyja halt meg autóbalesetben.
     A szenthagyomány szerint az Antikrisztus három és fél évig fog a szent helyen trónolni, Nos, Bergoglio most bejelentette, hogy már legfeljebb csak két-három éve van hátra, és utána „megtér az Atya házába” (irigylésre méltó ez a szerénység, és üdv-biztonság). Mivel másfél éve bitorolja már Szent Péter trónját, még két évvel pont letelne a három és fél év.


2014. augusztus 15. péntek 20:20
Nagyboldogasszony, azaz a Boldogságos Szűz mennybemenetelének nagy ünnepén felttem Zaby atyának azt az írását, amire a tegnapelőtti egyik cikkben hivatkoztam. Magyarország Királynője könyörögj érettünk!


2014. augusztus 13. szerda 21:50
Feltettem egy 40 éves cikket, egy mexikói pap tollából, Zaby atya egyik írását és Aquinói Szent Tamás egyik értekezését, és még egy képet az augusztus 10-i szentmiséről.


2014. augusztus 11. hétfő 22:45
Megkaptam egy olvasótól az egyik Sanborn-féle cikk fordítását, amit sikerült ma feltennem. Barbara atya (és még több más hűséges pap, mint pl. Fr. Joaquin Saenz y Arriaga) után, de Weinzierl atya és társai előtt jutott velük azonos álláspontra.


2014. augusztus 11. hétfő 13:40
Javítottam a miserendet és az ünnepeket, hiszen Szent Lőrinc és Szent Bertalan ünnepe II. osztályú ünnepek, és ezért "kiütik" a vasárnapot, melyről csak megemlékezik a pap a könyörgésekkel és az utolsó evangélium a vasárnapi evangélium.


2014. augusztus 10. vasárnap 11:40
P. Barbara egyik tanulmánya alapján kiegészítettem a tegnap feltett cikkemet


2014. augusztus 9. szombat 22:15
Feltettem a Schütz A.-féle Dogmatikából a Tanítóhivatalról szóló fejezetet. És még egy cikket egy aktuális témáról.


2014. augusztus 4. hétfő 22:15
Már elsején feltettem az augusztusi miserendet és ünnepeket, ma pedig végre befejeztem az Igazság vagy ideológia című cikket, amihez még több más cikk-részletet is csatoltam. Feltettem a tegnapi szentmiséről egy beszámolót képekkel.


2014. július 25. péntek 00:30
Feltettem egy nagyon fontos történelmi tanú, P. Noel Barbara tanulmánykötetét, melyekből igyekszem majd minél többet fordítani.


2014. július 17. csütörtök 20:35
A non possumus weboldalon jelent meg a hír, amit a poschenker honlap lefordított és átvett, egy új közösség, a „Marcel Lefebvre Papi Egyesülés” megalakulásáról.

Az FSSPX-ből kilépett vagy kirúgott papok egy része Avrillé-ben, az eddig az FSSPX-szel együttműködő, de nemrégen hivatalosan is az „ellenálláshoz” csatlakozott domonkosoknál tartott papi találkozót, ahol úgy döntöttek, hogy „Marcel Lefebvre Papi Egyesülés” néven folytatják az FSSPX-t, ami mostantól kezdve – szerintük – Msgr. Lefebvre művének valódi folytatója lesz.
     Az Avrillé-i domonkosok weboldala, a „France Fidele” nemsokára egy levelet tesz közzé a régi közösség papjainak, amit azok a papok fogalmaztak, akik részt vettek ezen a mostani találkozón.
     20l4. július 16-án, a találkozó záróakkordjaként Msgr. Williamson a szentmisében az új közösséget Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta fel.

A hírrel kapcsolatban két megjegyzés:
     1. Mgrs. Williamson mostanáig kommentárjaiban mindig egy új közösség megalapítása ellen nyilatkozott. Legutóbbi kommentárjában – 2014. július 12-én – számolt be Fellay püspök és Bergoglio tavaly decemberi „véletlen” találkozásáról a Santa Marta vendégházban – amivel a katolikus sajtó április-májusban foglalkozott kimerítően – „A megegyezés itt van” címmel. Talán ez az igen megkésett beszámoló jele volt ennek a mostani döntésének, hogy mégis élere áll egy új papi szövetségnek. Ami a magyar hívek számára fontos, az az, hogy P. Fuchs szintén az alapító tagok közé tartozik, az említett szentmisén ministrált, a non possumus honlapon két fotón is látszik. Ebből minden eddigi jelnél világosabbá vált, hogy nem fogadja el német paptársai álláspontját.
     2. Az új közösség pontosan azt tette, amitől P. Weinzierl és P. Zaby atya hónapok óta óvott: Alapításukat ugyanarra a teológiai ingoványra építették, mint a régi FSSPX. Vagyis semmit nem tanultak a múltból, valójában pusztán abban különböznek Fellay-ék közösségétől, hogy nem tárgyalnak Rómával, de másban semmiben sem. Mindketten una cum p. n. F... szentmisét mutatnak be, és míg az eredeti FSSPX Lefebvre érseknek 1978-tól 1988-ig tett kijelentéseit tartja az egyedül igaznak, addig az új FSSPX ezeket a kijelentéseket tökéletesen ignorálja, úgy tesz, mintha ezek el sem hangzottak volna, és az érseknek csak az 1978 előtti és 1988 utáni megnyilatkozásait tekinti megtörténtnek. Hogy a sorsuk mennyivel lesz más, mint az FSSPX-é lett, nos, ezt majd a jövő megmutatja.


2014. július 14. hétfő 22:15
Egy újabb hosszú P. Weinzierl-tanulmány fordításába kezdtem bele.


2014. július 10. csütörtök 22:15
Befejeztem a tegnap elkezdett tanulmány fordítását, és feltettem egy újabb "Hitvallást" a részemről, azaz a honlap új irányvonaláról.


2014. július 9. szerda 22:45
Elkezdtem egy hosszabb Zaby (vagy Weinzierl) atya tanulmány fordítását, ami alapvető fontosságú, és lefordítottam a most, 7-én tartott találkozójuk során meghozzott döntésüket, azaz hivatalos nyilatkozatukat. (Nagy, sőt végzetes, jóvátehetetlen kár, ha bármely okból elmarad a magyar csoport csatlakozása felhívásukhoz. Az Úristen ilyen kegyelmi ajándék figyelmen kívül hagyását, visszautasítását vagy csak egyszerűen eltékozolását nyilván nem hagyja következmények nélkül. Ha meggondolom, hogy szinte csoda, hogy az egész világon pont itt, hazánkhoz elérhető közelségben maradt meg egy olyan hely, ahol valóban egészen biztosan katolikus liturgia, katolikus hit, katolikus értelmezés zajlik, akkor egy ilyen hezitálás többszörösen megbocsáthatatlan.)


2014. július 6. vasárnap 22:25
Feltettem Williamson püspök úr tegnapi kommentárját, és egy nagyon szép litániát - ami mintegy a kommentár „tanulságaként” is szolgálhat.


2014. július 3. csütörtök 22:25
Feltettem Trauner atya vasárnapi prédikációját. És egy nagyon érdekes cikket Fatima és a mai katasztrofális helyzet összefüggéséről. - Gyümölcseiről ismeritek fel a fát, nos, a vatikáni gyalázatos ima-találkozó óta a legádázabb harcok folynak a résztvevők területén, kár, hogy az illetékesek semmit nem tanulnak - ebből sem.


2014. június 29. vasárnap 23:15
Feltettem Zaby atya mai prédikációjának összefoglalóját.


2014. június 28. szombat 22:50
Két cikket tettem fel.


2014. június 22. vasárnap 22:20
Befejeztem végre A. Loubier hosszú cikkének fordítását, és feltettem Zaby atya mai prédikációját.


2014. június 21. szombat 21:15
Befejeztem az egyháztörténeti cikket, IV. Pál és Szent V. Pius pápákról, és feltettem három fejezetet Kempis Tamás művéből


2014. június 16. hétfő 22:50
Feltettem IV. Pál pápa bulláját, amiről már sokszor volt szó a honlapon, és ezzel kapcsolatban két cikket.


2014. június 10. kedd 21:45
Folytattam A. Loubier írásának fordítását, és feltettem Cekada atya aktuális tanulmányát azzal kapcsolatban, hogy mit jelent általában a pápának, és most Bergoglio nevének a kánonban való említése.


2014. június 7. szombat 21:35
A KÖNYVTÁR - I. FIÓK oldalán nyitottam egy újabb alfiókot, Zaby és Weinzierl atyák magyarra fordított cikkei számára.


2014. június 4. szerda 22:05
Feltettem Zaby atya ma megjelent cikkét a Pünkösd előtti kilencedről, azaz az ima, és az általa kikönyörgött és így megkapott kegyelem nélkülözhetetlenségéről.


2014. június 3. kedd 21:45
Feltettem a júniusi ünnep- és miserendet. És egy újabb Zaby-cikket, és egy érdekes hírt Fellay püspök és Bergoglio kapcsolatáról.


2014. május 31. szombat 14:45
Ami a Zaby és Weinzierl atyák által írt tanulmányokat illeti, kijavítottam a tegnapi hibát, és feltettem mind a négy füzet tartalmát pdf fájlban.


2014. május 30. péntek 22:30
Bár már nem tartom a honlap feladatának, hogy Bergoglio viselt dolgairól beszámoljon, most mégis feltettem két cikket szentföldi működéséről, illetve az azokra megjelent kommentárokat a katholisches.info oldalról.
És elkezdtem Zaby és Weinzierl atyák által írt tanulmányok tartalmának közlését, és a németül értőknek egy összeállítást ezen cikkekből. Ezek segítségével még ebben a mostani borzalmas helyzetben is meg lehet találni a magyarázatokat, ami nagy nyugalmat biztosít még ebben a káoszban.


2014. május 29. csütörtök 22:30
Feltettem Zaby atya Áldozócsütörtöki prédikációját.


2014. május 19. hétfő 21:30
Folytattam Adrien Loubier (a „Sous la Banniere” kiadója, az FSSPX régi híve és támogatója, egy Fellay püspöknek szóló nyílt levél megfogalmazója) cikkének fordítását. Elképesztően aktuális. Ahogy Zaby atya írja mindig: Ha eltűnt a legfelső tekintély, azaz a pápa, akkor minden más tekintély is eltűnik. És akkor a kis maradékok sokkal gyorsabban buknak el, mint a folyamat elején a nagy Egyház. Annak végülis évszázadokra (legalább másfélre) volt szüksége a mai káosz elérésére, az FSSPX-nek is legalább másfél évtizedre, az ú. n. „ellenállásnak” valószínűleg pár év kell ugyanehhez. Az elvek tisztázása és megfogalmazása, a hierarchikus felépítés, a tekintély gyakorlása és egy szabályzat felállítása és betartása, betartatása nélkül semmilyen csoportosulás nem maradhat fenn hosszú távon, és értelmesen, gyümölcsözően. A. Loubier több évtized tapasztalatából kristálytisztán írja le e folyamat jellegzetességeit, amiket különben magunk körül is egyre inkább megtapasztalhatunk.


2014. május 15. csütörtök 22:40
Alig éltük túl április 27-t, máris itt a következő hír: október 19-én avatja "boldoggá" Bergoglio Montini-t, erről szól a ma feltett egyik cikk. - Ezen kívül befejeztem A hit című írás fordítását, és elkezdtem egy zseniális tanulmány, Adrien Loubier írásának fordítását. Aki tud franciául vagy németül, az feltétlenül olvassa el a francia eredetit, vagy a német fordítást, mert a cikk hosszú, és eltart egy ideig, amíg kész leszek a fordításával.


2014. május 12. hétfő 21:45
Két elképesztő cikkre hívom fel a figyelmet:
1. Az első a poschenker blogon jelent meg: P. Niklaus Pfluger 2014. január 5-i levele P. Fuchs-nak, amit szombaton tett fel Herr Schenker a blogjára.
http://poschenker.wordpress.com/2014/05/09/brief-von-p-niklaus-pfluger-an-p-martin-fuchs-vom-5-januar-2014/
A hozzászólók mind meg vannak győződve, hogy Fuchs atya adta oda a levelet közlésre: ez természetesen nem igaz, ő soha nem tette volna ezt meg, többek között azért sem, mert a múltban már többször kérte Herr Schenkert, hogy a megkérdezése nélkül ne tegyen fel vele kapcsolatban semmilyen cikket a blogjára, sőt, ami már fent van, azt is távolítsa el. Herr Schenker – jó katolikus módjára – fütyül a kérésére (és más pap kérésére is), és esze ágában sincs valamit leszedni a blogjáról, amit egyszer megkaparintott, és ami ráadásul botrány-ízű, és ezért sok olvasót vonz.
Nem fogom lefordítani ezt az undorító levelet, úgy hogy, aki tud németül, az olvassa el maga, aki nem, fordítassa le valakivel. 2. A másik még nagyobb botrány: Az interneten több helyen olvasható, hogy Fellay püspök két asszisztensével hónapokkal ezelőtt a Vatikánban járt, és ez alkalomból két asszisztense, P. Pfluger és P. Nély részt vett Bergoglio miséjén (hozzáteszik, hogy nem koncelebráltak), és Fellay röviden találkozott Bergoglio-val.
http://de.radiovaticana.va/news/2014/05/11/traditionalisten:_papst_trifft_fellay/ted-798408
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/news/detail/articolo/francesco-francis-francisco-fellay-34011/
http://www.novusordowatch.org/wire/sspx-clergy-novus-ordo.htm
A hírek szerint Fellay együtt vacsorázott Pozzo és Di Noia érsekkel, majd ezt követően találkozott röviden Bergoglio-val.
Ezt a cikket le fogom fordítani.


2014. május 8. csütörtök 22:35
A "Bergoglio vaskos eretnekségeiből" készített összeállítást eltávolítottam a honlapról, mert annak a honlapnak a készítője, ahonnan való, a cikk közléséért cserébe - nagyon kedvesen -, de számomra elfogadhatatlan feltételeket szabott. A cikkben szereplő idézetek nagy része úgyis megtalálható már a honlapon.


2014. május 7. szerda 21:10
Bepótoltam a májusi Mária-ájtatosság hiányzó részeit. Minden hiteles katolikus pap azt mondja, hogy a végső időkben, azaz most, egyedül a Szűz Máriához való ragaszkodásunk menthet meg bennünket. Bár pont egy héttel megkésve, de nyomatékosan szeretném felhívni a figyelmet a májusi Mária-ájtatosságra (a cikk már régen fent van a honlapon, de úgy tűnik, sokak figyelmét elkerülte eddig).

Feltettem újabb fejezeteket Kempis T. Krisztus követéséből, és elkezdtem egy újabb Zaby-cikk fordítását, és feltettem egy összeállítást - amit e-mailben kaptam - Bergoglio vaskos eretnekségeiből.


2014. május 1. csütörtök 19:50
Feltettem a májusi miserendet és ünnepeket, és két cikket.
A www.antimodernist.org.am honlapon ma reggel megjelent egy rendkívül fontos cikk, nagyon ajánlom! (A cikk nagyon hosszú, úgy hogy sokáig fog tartani, amíg le tudom fordítani.)


2014. április 26. szombat 18:10
Azon gondolkodtam, hogy volt-e olyan kor illetve közösség, amelyben, illetve amelyik egy ilyen esemény után, mint a két szentté avatandó pápával [?] szoros kapcsolatba hozható kereszt-tragédia, legalább addig, amíg a kivizsgálás folyik (elsősorban annak kivizsgálása, hogy ezen eseménynek mekkora köze kell legyen az említett személyek szent-voltához, az Isten dicsőségében való állítólagos részesedésükhöz) leállítja a készülő nagy ünnepet vagy soha nem volt ilyen?
Videó a kereszt-tragédiáról: http://www.kathtube.com/player.php?id=34475

Az ember mindig abba a hibába esik, hogy azt hiszi, hogy a borzalmaknak van egy határa, aztán fájdalmasan rájön, hogy nincs. Mert a ma megerősített (bár már napokkal előbb felszállt hír), miszerint Ratzinger bíboros is ott lesz, sőt koncelebrál az április 27-i eseményen, nem csak minden eddigi elképzelést, de még az elmúlt egy év kiemelkedően magas borzalmait is felülmúlja.
     Urunk Jézus szavai, miszerint, ha a választottak elfordulnak Tőle, a kövek szólalnak meg (lásd: Lk 19,40: „És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” – Mt 3,9: „És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.”) napjainkban is érvényesek:
     2013. márciusában a mohamedán hitről katolikussá vált Magdi Cristiano Allam szólalt meg (lásd a honlap „A Benedek által megkeresztelt arab újságíró kilép az Egyházból” című cikket (www.katolikus-honlap.hu/1301/allam.htm), és lépett ki tiltakozásul Bergoglio kijelentései miatt hivatalosan az egyházból, most a zsidó konvertita Ariel Levi di Gualdo, aki katolikus pap lett, emelte fel szavát a Rómában uralkodó helyzet miatt.
(lásd a levelét a www.katholisches.info mai kiadásában)


2014. április 25. péntek 23:20
Közeleg az egyháztörténetnek a II. Vatikáni Zsinat után talán a második legnagyobb botránya, az április 27-i színjáték. Már több cikket feltettem, ami a szentté-avatások tévedhetetlenségéről szólnak, de e témában talán a legjobbat még nem tudtam lefordítani. Aki tud németül, annak feltétlenül ajánlom a www.antimodernist.org/am honlapra április 23-án feltett következő cikket: Die Unfehlbarkeit der Kirche bzw. des Papstes bei Heiligsprechungen – Eine Richtigstellung von Anton M. Holzer.
http://www.antimodernist.org/am/wp-content/uploads/AMH-Unf-Kanonisationen-2008.pdf

Azt hiszem, sokan vagyunk, akik még mindig abban reménykedünk, hogy az Úristen közbeavatkozik, vagy ha nem, valamilyen módon megmutatja haragját azért, hogy Krisztus Egyházából bolondokházát csinálnak saját [?] főpapjai.
     Egy olvasó küldte nekem ma reggel ezt a tegnap délután közzétett hírt, amit aztán az egész interneten olvasni lehetett, és ami már isteni közbeavatkozásnak értelmezhető:
     forrás: http://hvg.hu/vilag/20140424_Agyoncsapott_egy_fiatalt_a_II_Janos_Palna
Agyoncsapott egy embert II. János Pál pápa keresztje
Széttört egy óriási feszület Olaszországban, és agyoncsapott egy embert, a keresztet korábban éppen a szentté avatni készült II. János Pál látogatása alkalmából készítették – írja a repubblica.it.
     Agyoncsapott csütörtökön egy húszéves fiatalembert, Marco Gusminit egy harminc méter magas feszület a Brescia közeli Cevóban, Észak-Olaszországban. A fakeresztet, rajta a hatalmas Krisztus-szoborral II. János Pál pápa 1998-as látogatása alkalmából szentelték fel, és éppen az előtt három nappal zúzta halálra a szerencsétlen fiatalt, hogy az egykori pápát a Vatikánban szentté avatják.
     A kereszt egyébként nem egy hagyományos feszület volt, hanem egy kábelekkel tartott installáció, amely ahhoz hasonlóan görbült előre, ahogyan például a skorpió farka. Az olasz lapok furcsa egybeesésként megjegyzik, hogy a szerencsétlenül járt fiatal a XXIII. János pápa utcában lakik Lovere településen, márpedig XXIII. Jánost is szentté avatják vasárnap II. János Pállal együtt. Marco Gusmini egy kiránduló gyerekcsoportot vezető tanár volt.

A http://www.novusordowatch.org/wire/index.htm oldalon több kép is látható, mind az eredeti, mind a mostani, baleset utáni keresztről.


2014. április 23. szerda 21:00
Csak egyetlen cikket tettem fel - az április 27-i esemény kapcsán.


2014. április 21. hétfő 20:40
Egyetlen hosszú cikket tettem fel, ami mintegy összegzi az elmúlt napok írásait. A Fenyegető tévedhetetlenség című cikk végén megígért folytatás is ebben a ma felrakott cikkben található.


2014. április 19. szombat 17:50
Feltettem Cekada atya cikksorozatának utolsó részét - a nagyszombati változtatásokat.


2014. április 18. péntek 20:55
Befejeztem a Zaby-cikk fordítását. - Újra működik a nagyheti liturgia-közvetítés!


2014. április 18. péntek 13:15
Tegnap sajnos elmaradt az élő közvetítés a Nagycsütörtöki ünnepélyes miséről; mert elromlott valami. Azt ígérték, mára kijavítják a hibát ... reméljük. Feltettem az 1955-ös nagypénteki újításokat.


2014. április 17. csütörtök 21:25
Folytattam a Zaby-cikk fordítását.


2014. április 17. csütörtök 14:00
Egy óra múlva kezdődik az élő közvetítés a Nagycsütörtöki ünnepélyes miséről; ezzel kapcsolatban feltettem az 1955-ös változtatásokat.


2014. április 16. szerda 22:50
Folytattam a Szent Hét 1955-ös változtatásainak bemutatását, és egy újabb P. Zaby cikk fordítását kezdtem el.


2014. április 14. hétfő 21:40
Három rövid, a Szent Héttel kapcsolatos cikket tettem fel.


2014. április 10. csütörtök 22:50
Feltettem Zaby atyának egy újabb cikkét.


2014. április 8. kedd 22:40
Feltettem a HÍREK oldalra a májusi miserendet és három cikket. Bővítettem, illetve korrigáltam a CÍMEK oldalt.


2014. április 2. szerda 22:40
Zaby (vagy Weinzierl) atyának megint egy alapvetően fontos tanulmányát tettem fel.


2014. március 29. szombat 22:25
Alig egy hónap múlva minden katolikusnak – ha magát valóban katolikusnak tartja, és ismeri vallását – döntenie kell. Persze tudjuk, hogy a túlnyomó többség most sem fog dönteni, még azok sem, akik pedig ismerik azokat az okokat, amik miatt erre a döntésre feltétlenül szükségük lenne. „Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek számból” (Jel 3,15-16), mondja az Úr.
     Feltettem ezzel kapcsolatban Zaby (vagy Weinzierl) atya cikkét. Magát a cikket befejeztem ugyan, de a szentté avatások tévedhetetlenségéről még a másik cikkből idézek néhány részletet az elkövetkező napokban.


2014. március 22. szombat 21:55
Két cikket tettem fel, kicsit megkésve Zaby atya Szent József ünnepére írt prédikációját és a Filóteából két részletet.


2014. március 19. szerda 21:20
Megkértek, hogy tegyem fel a következő hírt: A Kőbányai Szent László templomban abból az alkalomból, hogy 115 évvel ezelőtt mutatták be a templomban az első szentmisét, ennek évfordulóján - március 21-én, pénteken - az esti 18 órai szentmisét tridenti rítusban mutatja be az egyik szomszéd plébániáról való idősebb atya, Bánóczky Előd.


2014. március 18. kedd 21:20
Négy cikket tettem fel, két hírt és két kommentárt.


2014. március 16. vasárnap 22:00
Zaby atya után most P. Weinzierl egyik fontos cikkét tettem fel.


2014. március 7. péntek 23:10
Aquinói Szent Tamás ünnepén megint sikerült egy teljes Zaby cikket lefordítani és feltenni.


2014. március 1. szombat 22:15
Feltettem Williamson püspök úr mai kommentárját és egy hírt.


2014. február 28. péntek 21:15
Befejeztem Zaby atya tegnapelőtt elkezdett cikkének a fordítását.


2014. február 26. szerda 21:40
Sajnos vissza kellett térni a mindennapokba: Feltettem a február 22-i botrányt, aztán egy német közéleti személyiség írását, és belekezdtem egy újabb Zaby-cikk fordításába az Egyház lényegéről.


2014. február 24. hétfő 20:00
Gondoltam, hogy teszek fel még híreket, de aztán úgy döntöttem a mai szép újdonságot még azzal sem kisebbítem, hogy mellé teszek olyan szörnyűségeket, mint például Ratzinger bíboros és Bergoglio újabb közös fellépése éppen Szent Péter antiochiai székfoglalása ünnepén. Így aztán csak a tegnap esti mise-beszámolót tettem fel, amihez majd holnap szép fotókat is mellékelek.


2014. február 21. péntek 21:10
Befejeztem Roberto de Mattei cikkét, és scatoltam hozzá néhány érdekességet. és feltettem néhány lelkiségi írást böjtbezetőként.


2014. február 19. szerda 22:00
Hat cikket tettem fel, illetve közülük az egyiket, Roberto de Mattei cikkét csak elkezdtem.


2014. február 16. vasárnap 22:10
Újabb Zaby-cikket tettem fel.


2014. február 7. péntek 21:00
Zaby atyának egy újabb cikkét sikerült lefordítanom, és tettem egy kiegészítést a tegnapi cikkemhez.


2014. február 6. csütörtök 22:00
Újra belevágtam Zaby atya cikkeinek a fordításába, igyekszem folytatni ezt a továbbiakban is. És még egy cikket tettem fel.


2014. február 3. hétfő 23:00
Három cikket tettem fel. Lefebvre érseknek egy élete végén írt levelét, amiben pont az ellenkezőjét tartja szükségesnek annak, mint amit az FSSPX vezetősge most csinál, aztán a Szent Péter téri galambok szpmorú esetét, és P. Wilhelmnek egy magyarokat is érintő levelét.


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2013. MÁRCIUS 15-től   2014. JANUÁR 30-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. DECEMBER 21-től   2013. MÁRCIUS 14-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. OKTÓBER 17-től   2012. DECEMBER 17-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. JÚNIUS 28-tól   2012. OKTÓBER 11-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. NOVEMBER 29-tól   2012. JÚNIUS 26-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. ÁPRILIS 16-TÓL   2011. NOVEMBER 25-ig


2011. április 15.:

Aki el tudja olvasni ezt a hírt, azt nem érinti a probléma. Ugyanis, a honlap tegnap óta a domain-címén, amiért persze fizetni kell, nem érhető el, és se a szerver, se a domain-kezelő nem hajlandó megoldani a problémát, mert egymásra mutogatnak. Hogy mikor lesz újra rendben, így nem tudom megmondani. Ezért a honlap most csak a www.katolikus-honlap.fw.hu címen érhető el.


2011. április 15.:

Április 13-án adta hírül a kath.net, hogy a pápa nem csak komolyabb találkozót igényel a német protestánsokkal, de elutazik abba a kolostorba (ma konferenciaépület és Luther-kiállítás), ahol Luther 1505-1511-ig szerzetesként élt. Itt elbeszélget a helyi püspöknővel (!) és ökumenikus istentiszteletet tart az evangélikusokkal. A püspöknő (!) nagy örömmel fogadta a „világos ökumenikus jelet”, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy mindkét egyház képviselői olyan helyen találkozhatnak, „ahol közös történetük különösen nyomatékosan van jelen”.
1. Nem értem, hogy tud a pápa egy „püspöknővel” hivatalosan találkozni, hogy tudja ezt Krisztus földi helytartójaként magával elintézni.
2. Hogyan képes valaki örömmel odamenni, ahol „megölték”, illetve meg akarták ölni?

Más: Azt hiszem, a „lankadásnak” (aminek jelei nem csak e honlap fórumán mutatkoztak) az az oka, hogy már minden elhangzott, aminek el kellett hangoznia. Noénak mintegy 100 évig kellett építenie a bárkát. Vagyis a Jóisten 100 évvel a tényleges pusztítás előtt már eldöntötte, hogy mi fog történni. Ezen nem változtatott semmi, az élet folyt tovább, a történtekhez se hozzátenni, se elvenni nem lehetett már. Mi is előbb Gergely atya fórumán, aztán ezen elmondtunk mindent, amit el lehetett mondani. A rosszakon nem változtat, hogy jön még egy rossz vagy rosszabb, mint ahogy a jókon sem változtat, hogy valahol valamikor egy püspök vagy egy bíboros hajlandó a régi misét bemutatni. Itt már csak Isten tehet valamit. Mi meg várunk. A pápa és Róma – láthatólag nem tér meg, akármekkora katasztrófák is történnek. Az emberek sem lesznek katolikusabbak, ez is kiderült. Az Egyház él – ahogy Jézus megígérte –, a katolicizmus pedig napról napra pusztul. Ez történik emberi szemmel …


2011. április 8.:

A jó humoráról ismert www.summorum-pontificum.de honlap tegnap vatikáni szakértők beszámolói nyomán azt írta, hogy az immár negyedik éve készülő utasítás a Summorum Pontificum motu propriohoz a híresztelésekkel szemben mégsem Húsvét előtt jelenik meg, hanem Húsvét után, csak azt nem tudni, hogy melyik évben. Aztán azzal vigasztalta a várakozókat, hogy a Szent Péter bazilika építése 120 évig tartott, és ott is gyakran előfordult, hogy egy építő azzal kezdte a munkáját, hogy elbontatta, amit az előtte levő felhúzatott.


 
      2011. április 7.:

A honlap fórumát leállítottam, de nem töröltem, így el lehet olvasni a régi bejegyzéseket. A kezdőoldalon megtalálható a link a régi fórumra.

Mostantól fogva ezen az oldalon közlöm "az adást-megszakító" híreket.