SZERKESZTŐI ÜZENETEK
2014. november 4-től   2015. december 17-ig

VISSZA AZ AKTUÁLIS SZERKESZTŐI ÜZENETEKHEZ

2015. december 17. csütörtök 23:20
Befejeztem a tegnap elkezdett cikket, és írtam hozzá egy kommentárt.


2015. december 16. szerda 23:00
Feltettem egy cikket, amit sikerült befejeznem, és egy másikat, amit csak elkezdtem. Mindkettő a közelgő végről regél.


2015. december 12. szombat 22:10
Bár már napokkal korábban bejelentették, hogy 10-én kiad a Vatikán egy a zsidókkal kapcsolatos dokumentumot, az első hír ezen eseményről csak ma jelent meg német nyelven az interneten, ráadásul az igencsak modernista kath.net oldalon. A „tradicionalista” oldalak még mindig a fény-show taglalásával vannak elfoglalva, azt bizonyítva ezzel, amit Zaby atya írt, hogy a tanbeli kérdések, illetve eretnekségek sokkal kevésbé foglalkoztatják az ú. n. tradicionalistákat, mint az erkölcsi vagy illembeli kérdések. Pedig ez a 10-i dokumentum eretnekségében, szentségtörésében felülmúlja a fény-showt, de azzal együtt kiválóan illeszkedik abba a folyamatba, ami a római szektában zajlik. Aki megint csak Bergogliora akar minden felelősséget hárítani, az legyen szíves gondolja meg, hogy a Nostra aetate nyilatkozathoz neki semmi köze, ő csak jótanulóként precízen azt hajtja végre, ami abban szerepel, azaz amit elődei elérni akartak és előkészítettek.


2015. december 9. szerda 23:10
Csak egy cikket tettem fel, de az mélységesen megrázó.


2015. december 6. vasárnap 23:10
Feltettem a honlap jelenleg talán legfontosabb cikkét, A modern ember című, Max Picard gondolatai alapján megfogalmazott írást. A német oldalra felkerült ennek német eredetije, valamint egy másik nagy gondolkodó, Donoso Cortes egyik műve is. És folytattam Spirago katekizmusának közlését, A szentségek címmel.


2015. november 25. szerda 22:20
Mielőtt folytatnám a vasárnap elkezdett cikket, gyorsan bemutatom - hátha nem mindenki ismeri a pontos körülményeket - azt a pillanatot, amikor a lövöldözések megkezdődtek.


2015. november 22. vasárnap 23:00
Belekezdtem egy összeállításba a párizsi merényletekkel kapcsolatban, és feltettem az első részt Schlink anya Wo liegt die Wahrheit? = Hol van az igazság? című rendkívül fontos és aktuális könyvéből - németül. Magyarul néhány rész már fent van a honlapon, talán sikerül többet is fordítanom belőle.


2015. november 15. vasárnap 23:50
Befejeztem a Bergoglio beszédéről szóló cikk fordítását, és feltettem egy írást Isten legújabb figyelmeztetéséről.


2015. november 9. hétfő 22:00
A ma feltett két cikkből az egyiket sikerült befejeznem, a másodikat csak elkezdtem – ez utóbbi szól arról a beszédről, amiben Bergoglio nyíltan bejelentette, hogy fel óhajtja számolni a pápaságot, merthogy „Isten a harmadik évezred egyházától a szinódusi utat várja el”, vagyis a pápai vezetés helyett, a püspökök és püspöki konferenciák általi vezetést. Ezek után csak arra vagyok kíváncsi, hogy az ú. n. „tradicionalisták”, „konzervatívok”, és köztük a Cassiciacum-tézis hívei, milyen pápát fognak pápájukként elismerni, amikor már pápájuk sem tartja magát tovább pápának?


2015. november 4. szerda 22:50
Befejeztem P. Spirago szentmiséről szóló cikkét. Nyitottam egy új oldalt Krisztus Királyról, és feltettem egy részletet Louis de Wohl Szent Tamásról szóló kiváló és nagyon időszerű könyvéből, sajnos csak német nyelven.


2015. október 30. péntek 21:50
Befejeztem a Veszélyes eretnekség című cikket, és feltettem egy összeállítást Bergolioék újabb árulásáról.


2015. október 27. kedd 21:50
Feltettem magyarul és németül is Weinzierl atyának Krisztus Király ünnepén mondott prédikációját. Németül feltettem még Albert Maria Weiss egy újabb könyvének első két fejezetét. És magyarul egy nagyon érdekes, nagyon jó és végre illetékes helyről származó interjút.


2015. október 21. szerda 23:15
Befejeztem a Morris-cikk fordítását, és belekezdtem Zaby atya 16-i cikkének fordításába. A cikk további része hosszú részeket közöl Albert Maria Weiss Liberalizmus és kereszténység című könyvének A liberalizmus mint pápaellenesség című fejezetéből, ami már két napja olvasható a honlapon – sajnos eddig csak német nyelven.


2015. október 19. hétfő 23:15
Mielőtt folytattam a megkezdett cikkeket, feltettem Z. atyának egy új írását. Ezen kívül egy nagyon fontos fejezetet Weiss atyának a liberalizmusról szóló könyvéből, egyelőre csak németül, és egy írást a honlap saját ügyében.


2015. október 13. kedd 21:45
A mai Fatima-napon van a Napcsoda 98. évfordulója.
Németül is feltettem Henry Morris könyvének „Az evolúciótan eredete” című 5. fejezetét, a németül már régóta fennlevő 2. fejezetnek pedig elkezdtem a magyar fordítását. Úgy gondolom, hogy ezek az írások kitűnően megmagyarázzák korunk alapvető problémáit, többek között a mostani háborús helyzetet is, ami azon is alapszik, hogy a political correct gondolkodás egyszerűen nem ismeri el az ember bukott természetét.

Z. atya vasárnapi prédikációjában a Boldogságos Szűz Mária anyaságának ünnepén (többek között) arról beszélt (ami ugyan teljesen természetes, mégis könnyen átsiklunk rajta), hogy Jézus soha nem imádkozott tanítványaival együtt. És nem azt mondta nekik, mikor imádkozni tanította őket, hogy a „mi” Atyánkhoz imádkozzatok, hanem a „ti” Atyátokhoz. Azt mondta, hogy az „én” Atyám és a „ti” Atyátok, és nem azt, hogy a „mi” Atyánk. Ez is jele Isten mivoltának. Mária Isten-fiát örömben szülte, minket pedig kínban, akkor, amikor Jézus a kereszten Máriának azt mondta, hogy „Asszony, nézd, ő a te fiad”, és Jánosnak, hogy „Nézd, ő a te anyád”.
A mostani válságos helyzettel kapcsolatban (miután a múltkori cikkem – Semmi sem történik Isten tudta és akarata nélkül – ezen részéről: »az embereket a katasztrófák sem „kényszerítik arra, hogy szívüket és értelmüket a földi szemléletmód fölé emeljék”, sőt, ennek éppen az ellentéte történik. Isten évtizedek óta folyamatosan küld figyelmeztetéseket, súlyos katasztrófákat, előképeit a várható pusztulásnak, és még soha, sehol, senki nem szállt emiatt magába, sőt: mindez csak még jobban erősítette az emberek technika-, média- és kuruzslás-függőségét, még jobban a farkasok és a csalók karjaiba hajtotta őket« – kértem ki a véleményét) arra figyelmeztetett, hogy a Jelenések könyvében világosan benne van, hogy az emberek a csapásokra „nem tértek meg, és nem adták meg neki [Istennek] a tiszteletet – lásd: Negyedik látomás: Isten haragjának hét csészéje (Jel 15,1-16,21). És az is, hogy Krisztus lép közbe, és pusztítja el a gonoszt, vagyis az emberek nem maguktól irtják ki egymást, és teszik lakhatatlanná a földet.


2015. október 6. kedd 21:30
Igyekszem elkerülni – és nem is látom értelmét –, hogy Bergoglio és tsa. viselt, undorító és felháborító dolgairól, újabb és újabb szörnyűségeiről (és máshonnan jövő újabb és újabb csalódásokról) közöljek híreket, megteszik ezt más honlapok. A katolicizmus és a világ többi bajáról – úgy gondolom – kimerítően beszámoltam már. Jó lenne, ha akadna végre egy tekintély, aki igazi katolikus módon a lelkünkkel foglalkozna – de hát ilyen nincs. Úgy érzem magam, mint egy gyerek, akit a pincében a bombázás alatt magára hagytak, megnyugtató szó sehonnan nem jön. De hát nem is jöhet, hiszen nincsenek lelkipásztorok, pláne olyanok, akik feladatuknak tartanák, hogy a megmaradt és szétszóródott juhokról gondoskodjanak.
     Ezért megpróbálok a jövőben lelkiségi cikkeket felkutatni és feltenni. Ma egyet tettem fel, nem nagyon vidám, de egy nagyon megnyugtató igazságot, vigaszt tartalmaz: Isten akarta, hogy úgy történjen, ahogy most történik!


2015. október 1. csütörtök 13:10
Megint kaptam egy olvasói levelet, melyben Maróth Miklós orientalista, egyetemi tanár, akadémikus nyilatkozatát ajánlották a youtube-ről:
Cím: A keresztény Európa és az iszlám - Népvándorlás 2015. Ez három részről áll, ezekből az elsőt és a harmadikat érdemes megnézni.
Az első rész itt található: https://www.youtube.com/watch?v=oIbikyCPOKk&feature=youtu.be
a harmadik pedig itt: https://www.youtube.com/watch?v=pJCJFBYGX5w

A summorum-pontificum.de Bergoglio New-York-i "miséjéről" a lektoron kívül még azt is megírta, hogy az ú. n. koncelebrálók okostelefonokkal mentek az oltárhoz, ahol fényképeztek, sőt, volt olyan "pap" is, aki saját magát fotózta le, mint e "nagy" esemény résztvevőjét. Ezután a summorum-pontificum.de írója azt a költői kérdést tette fel, hogy ezek a "papok" vajon mit tanulnak a szemináriumban a szentmiseáldozatról? Persze, az ilyen kérdésfeltevésnek ma már semmi értelme nincs, illetve Maróth professzornak pont a fent ajánlott linken hallható egyik vélekedését támasztja alá, hogy lehet, hogy Amerikában marad valami kereszténység, miután Európában kihal, csak hogy az nem "ugyanaz" a kereszténység.


2015. szeptember 29. kedd 20:45
Feltettem a katholisches.info két mai hírét.


2015. szeptember 28. hétfő 23:00
Kiegészítettem egy múltkor feltett cikket, és feltettem még egy összeállítást a kialakult helyzetről.


2015. szeptember 24. csütörtök 21:50
Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén feltettem azokat a szentírási részeket, melyekre egy olvasó hívta fel a figyelmemet, mint helyzetünk tökéletes leírására. Ezen kívül feltettem két írást a legaktuálisabb borzalmakról.


2015. szeptember 13. vasárnap 24:00
Feltettem egy összefoglalót az elmúlt napok híreiből.


2015. szeptember 10. csütörtök 23:00
Az események igencsak felgyorsultak, nehéz lépést tartani velük: két cikket tettem fel a legfontosabb hírekből.


2015. szeptember 6. vasárnap 22:25
Befejeztem az 1-én elkedzett cikket, és feltettem két nagyon fontos írást, olyanokat, melyek biztos útmutatást adnak nekünk mostani kilátástalan helyzetünkben. Magyarország Királynője, könyörögj érettünk! Boldogságos Szűz Mária, légy pártfogó édesanyánk!


2015. szeptember 1. kedd 21:10
Ma is frissítettem, feltettem a szeptemberi mise- és ünnepirendet, belekezdtem egy cikk fordításába, és feltettem egy megrázó beszámolót.


2015. augusztus 31. hétfő 21:10
Négy írást tettem fel, abból kettőt sajnos csak németül. Ezzel Morris professzor könyvének két legfontosabb fejezete már megtalálható a honlapon, igaz, az első csak németül, a második csak magyarul. Remélem, hamarosan meglesz az első magyarul, és a második németül. Ezen kívül feltettem egy mai hírt, és Kempis Tamás Krisztus követésének utolsó fejezetét, roppant időszerű.


2015. augusztus 28. péntek 21:10
Folytattam Spirago prof. katekizmusát, és feltettem még két cikket, és a CÍMEK oldalra két angol nyelvű katolikus honlap linkjét.


2015. augusztus 9. vasárnap 21:30
Befejeztem az Antimodernist újság darwin és a kauzalitás című cikkét is. Folytattam Spirago prof. katekizmusát, feltettem a múlt vasárnapi szentmise evangéliumának magyarázatát - sajnos csak német nyelven. És feltettem Morris professzor összeállítását az újszövetségi hivatkozásokról az Őstörténetre. És feltettem még egy fejezetet egyik könyvemből.


2015. augusztus 6. csütörtök 21:00
Befejeztem az Antimodernist újság első cikkét, és belefogtam egy másik cikkének a fordításába. És nyitottam egy újabb fiókot, amibe a teremtés kontra evolúció-val kapcsolatos írásokat gyűjtöttem össze. Ez a téma 150 éve nem volt olyan fontos, mint most, amikor éppen a látszólagos fantasztikus „tudományos haladás” idején Isten utolsó próbatételként mindenki elé, elsősorban a római egyház és a katolikusok elé ezt az ősrégi, az üdvösséget eldöntő kérdését állítja: Kinek hiszel, hisztek jobban? Nekem, vagy az emberi okoskodásnak?


2015. július 26. vasárnap 22:10
Folytattam az Antimodernist újság írásának a fordítását. És elkezdtem közölni Spirago professzor katekizmusát a kegyelemtannal. Feltettem egy nagyon érdekes cikket a középkor végétől, és az új kor kezdetéről, amit - természetesen - katolikus papok indítottak el, ez is jó kiegészítés a modern kor és az erről szóló cikk jobb megértéséhez.


2015. július 20. hétfő 21:10
Megint feltettem Weinzierl atyának egy prédikációját, ezúttal a július 12-i prédikációjának összefoglalóját magyar és német nyelven, kiegészítettem a modernizmusról szóló cikket, és belekezdtem az Antimodernist újság legújabb száma egyik írásának a fordításába.


2015. július 18. szombat 22:25
Feltettem Weinzierl atya július 5-i prédikációjának összefoglalóját magyar és német nyelven is, meg még egy cikket.


2015. július 16. csütörtök 21:15
A megkezdett témát folytatva két cikket tettem ma, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, fel.


2015. július 6. hétfő 22:10
Négy magyar és két német nyelvű cikket tettem fel ugyanabban a témában.


2015. július 2. csütörtök 20:30
Feltettem a júliusi mise- és ünneprendet, és még két cikket.


2015. június 29. hétfő 21:30
Feltettem Pater Weinzierl június 21-i prédikációjának bevezető részét, a folytatás hamarosan következik.


2015. június 22. hétfő 20:45
Befejeztem egy áprilisban elkezdett cikket a Nostra Aetate zsinati dokumentumról és feltettem egy beszámolót a Sarajevo-i vallásközi találkozóról.


2015. június 9. kedd 22:45
Három új cikket tettem fel (bár csak egyet jelöltem a kezdőlapon).


2015. június 5. péntek 22:00
Feltettem a júniusi mise és ünnepi rendet, és Úrnapjáról egy elmélkedést.


2015. május 30. szombat 21:10
Csak egyetlen cikket tettem fel, a benne említettek nem csak szörnyűek, de kifejezetten ördögiek. Nincs ugyanis harmadik lehetőség: valahol vagy Isten, vagy a Sátán működik. Vákuum nincs, mert a Sátán tulajdonsága, hogy agresszíven betör oda, ahova lehet, ahol akár csak egy kiskaput is nyitva hagynak, azaz a legkisebb résbe is, ahol nem Isten van jelen. Nos, ki-ki döntse el, hogy ezeken a találkozókon, a szóban forgó uraknál jelen lehet-e Isten.


2015. május 28. csütörtök 17:00
Feltettem Weinzierl atyának egy újabb prédikációját, amit ugyan egy héttel Pünkösd előtt mondott, de nagyon illik Pünkösdre is, és egyáltalán mindenkorra.


2015. május 21. csütörtök 22:25
Feltettem négy új cikket és Weinzierl atya május 10-i prédikációját németül és magyarul, a német oldalra pedig feltettem még egy nagyon fontos cikket az új keresztelési rítusról, amit igyekszem majd lefordítani.


2015. május 17. vasárnap 22:50
Összegyűjtöttem a honlap német nyelvű cikkeit, és egy fiókba rendeztem őket, és feltettem ide Billot bíboros Paruzia című írását. És feltettem a nyílt levelem angol fordítását.


2015. május 12. kedd 21:15
Befejeztem Weinzierl atya cikkét.


2015. május 11. hétfő 21:45
Folytattam Weinzierl atya cikkének fordítását. És feltettem egy 2000-es cikket a lefebvrizmus tévedéseiről, de sajnos csak német nyelven.


2015. május 8. péntek 21:30
Befejeztem Montfort Szent Grignon Lajos nagyon aktuális imájának a fordítását, és belekezdtem Weinzierl atya ehavi vezércikkének a fordításába, és feltettem a májusi mise és ünnepi rendet. Az új naptár leglényegesebb változtatásai e hónapban: a Szent Kereszt feltalálása ünnepének - és így persze oktávájának - az eltörlése. A keresztjáró napok eltörlése. Áldozócsütörtök nyolcadának az eltörlése.


2015. április 27. hétfő 21:15
Úgy emlékeztem, hogy már cikkben is megírtam, hogy annak ellenére, hogy mi a véleményem Lefebvre érsek, illetve az FSSPX teológiai irányvonaláról, rendkívül hálás vagyok az Úristennek, hogy vallástalan, majd NOM-os éveim után éveket tölthettem az FSSPX-nél. Meggyőződésem, hogy katolikussá válásom útján ez nélkülözhetetlen volt számomra (és nyilván mások számára is az volt, vagy az lehetne). De mint kiderült, csak magánbeszélgetésekben és magánlevelekben írtam meg mindezt. Ugyanakkor ez fontos adalék, ezért utólag hozzáírtam nyílt levelem végéhez.


2015. április 26. vasárnap 21:00
Feltettem a nyílt levelem német fordítását (és benne nyolc idegennyelvű dokumentumot). És egyúttal javítottam kissé a magyar változaton.


2015. április 21. kedd 22:45
Feltettem Weinzierl atya április 19-i prédikációját, de most nem csak németül, hanem magyar fordításban is, ami ugyan nem tökéletes, hiszen szinkronban fordítottam, dehát a semminél több. És közzé tettem egy nyílt levelet.


2015. április 16. csütörtök 22:00
Feltettem két szörnyűséges, de nagyon jellemző hírt és sajnos csak német nyelven Weinzierl atya fehérvasárnapi prédikációját.


2015. április 11. szombat 23:25
Valójában nem akartam foglalkozni egy ilyen világos problémával, mint amilyen az, hogy egy keresztény számára a legsúlyosabb bűn Jézus Krisztus istenségének tagadása. A (zsidó)-keresztény vallás az egyetlen vallás, amit Isten alapított és nem ember, és ez önmagában teljesen elégséges indok arra, hogy egy keresztény számára egyszerűen nem képezi vita tárgyát, hogy egy embercsinálta vallással semmiféle közössége nem lehet. Ugyanakkor logikus, hogy a modern Róma embercsinálta egyházának embercsinálta vallásának kell lennie. Egy olyan, amit ha követőjét megkérdezik, hogy honnan tudja, hogy Isten létezik, nem azt válaszolja, hogy azért, mert Isten kinyilatkoztatta magát, hanem azt, hogy onnan, hogy megtapasztalta. Ezek után nem csoda, hogy az új, embercsinálta római egyház a kegyeit keresi minden más embercsinálta vallásnak, elsősorban az iszlámnak.
     Ami mégis újra és újra megdöbbenti az embert, az az, hogy még azok sem, akik feketén-fehéren felismerik, sőt megírják, hogy ez az embercsinálta új egyház eretnekségeket tanít, nem képesek levonni az egyetlen lehetséges következményt: nevezetesen, hogy ez az embercsinálta új egyház nem Krisztus Egyháza, és tagjai nem Krisztus Egyházának tagjai, vagyis Bergoglio nem Krisztus helyettese, nem pápa. Azt hiszem, ennek oka az, hogy tudják, hogyha útjukat végigjárnák, cikkeik már nem jelenhetnének meg az ú. n. tradicionalista lapokban sem, és nevük az ú. n. tradicionalista körökben is feledésbe merülne, azaz úgy vennék őket, mintha nem is léteznének, és ezt, ahogy Molnár Tamás mondta, a legnehezebb egy publicistának elviselni.

Három cikket tettem fel e témával kapcsolatban. És ma van a keresztény örmények elleni népírtás elindításának 100. évfordulója.


2015. április 3. Nagypéntek 21:25
Befejeztem Weinzierl atya cikkét, ami nem könnyű olvasmány. A fordítás alatt azonban azt tapasztaltam, hogy a szöveg nehézsége és a már ismertnek vélt tételek ellenére szinte „magától” hat, akkora erő, azaz katolikusság van benne. Úgy hogy csak azt tudom ajánlani, hogy a nehéz olvasás ellenére nem árt komolyan átgondolni, ami benne van, és akkor még a magát képzettnek hívő számára is kiderül, hogy újat tanulhat, meríthet belőle.


2015. április 2. Nagycsütörtök 21:55
Most Weinzierl atyának a nagyböjt utolsó három szent napjához fűzött elmélkedéseit kezdtem el fordítani. Én ebből eddig két nagyon fontos igazságra szeretném különösen felhívni a figyelmet: „Teremtő nélkül a világmindenség is káosznak látszik, hiszen a világban rejlő rend csak Isten felől érthető meg.”
A másik: A „Hogyan és mire tanítják a leendő kántorokat?” címmel nemrég feltett cikkben szereplő link alatt (http://penta.hcbc.hu/kantorkepzo/jegyzet/jlit4.htm) szereplő írás szerzője nagy valószínűséggel nem véletlenül hagyta ki a szentségekből a szent Eucharisztiát, és a legtöbb ember nem véletlenül nem tudja, hogy a szentmise nem úrvacsora, nem megemlékezés, nem szép rendezvény, nem megható ünneplés, stb., hanem Istennek bemutatott köteles áldozat! Vagyis a modern ember a zsinati szekta protestáns tanítását követve tényleg nem tudja, sőt, nem is hallotta soha, hogy a szentmise Jézus kereszten bemutatott véres áldozatának vérontás nélküli megújítása. – Ezt a szellemi, vallási tudatlanságot próbálja eloszlatni a most feltett cikk is (mint ahogy a honlap minden cikke).


2015. március 30. hétfő 21:05
Kaptam egy új cikket a papszentelések érvényessével kapcsolatban, mégpedig egy magyar egyetemi szerzetestanárét 1921-ből, amit most tettem fel. Ezen kívül feltettem egy imát és Zaby atyának egy cikkét, melyben Szent X. Pius katekizmusából vett magyarázatokat a Szent Hétről.


2015. március 28. szombat 22:45
Három új cikket tettem fel.


2015. március 26. csütörtök 21:40
Befejeztem Zaby atya cikkét, és feltettem Montforti Grignion Szent Lajos kb. 1710 körül írt forró imáját misszionáriusokért Mária közösségébe, vagyis jó papokért. Ha nincs név és évszám a szöveg alatt, senki nem mondaná meg, hogy háromszáz évvel ezelőtt íródott. Amiből megint csak kiderül (amit Zaby atya cikkében szereplő brit úriember – és vele a keresztények túl-túlnyomó többsége), hogy a romlás, a hitehagyás nem most kezdődött. Kimondható, hogy a 19. század közepére a klérus és az értelmiség körében a pusztulás eljutott a mai általános szintre. Ami még hiányzott az ördög számára, az a tömeg, az egyszerű hívek megrontása volt – és ehhez kellett a technika, ami az okostelefonokkal, az internettel a megrontás sátáni méreteit érte el.
Imádkozzunk hát mi is – Szent Lajossal – igaz papokért, akik megmenthetnek bennünket!


2015. március 23. hétfő 21:10
Miközben Bergoglio egyhetes „szabadságot” vett ki, hogy a szenvedés hetében és a világon uralkodó tengernyi borzalom közepette környezetvédelemről szóló enciklikáján nyugodtan dolgozhasson, felemelő érzés egy valóban katolikus, a hívek üdvéért aggódó pápa írását olvasni és áttanulmányozni – ezért feltettem XVI. Gergely pápa Mirari vos kezdetű enciklikáját. Ebben mindaz a szörnyűség leírása megtalálható, ami a lelkeket a biztos kárhozatba vezeti, és amitől XVI. Gergely óvott, és amit a modernisták és zsinati szekta időközben mind maga vezetett be, vagy hagyott bevezetni életünkbe.


2015. március 22. vasárnap 21:40
Az elmúlt héten több figyelemreméltó cikk jelent meg a katholisches.info-n, ezek fordításába kezdtem ma (hárommal sikerült végeznem).


2015. március 13. péntek 20:00
Négy cikket tettem fel, köztük egy 1937-es püspöki rendeletet, és egy, a mai állapotot kiválóan tükröző képes beszámolót, valamint az egyházirendről szóló tanításról egy összeállítást, és Zaby atyának egy nagyon érdekes és fontos cikkét - ez utóbbinak csak az első része van kész.


2015. március 9. hétfő 21:15
Ahogy korábban írtam, ma is folytattam az új pap- és püspökszentelések érvényességéről írt tanulmányok közlését, és feltettem a modernizmusnak egy rövid, de nagyob velős bemutatását.


2015. március 5. csütörtök 21:10
Folytattam az új pap- és püspökszentelések érvényességéről írt tanulmányok fordítását, illetve néhánynak eredeti nyelven való közlését. Ezt a témát folytatni fogom, mert szerintem, ez a kulcsa mindennek.


2015. február 27. péntek 21:45
Befejeztem Weinzierl atyának az új pap- és püspökszentelések érvényességéről írt tanulmányát, és feltettem ugyanebben a témában Georg May professzor írását, valamint szintén erről a témáról német nyelven is egy írást. Eddig 12 tanulmányt találtam az új "szentelések" érvénytelenségéről, ezekben még párat megpróbálok lefordítani, a többit, a nagyon hosszúakat csak németül tudom majd feltenni.


2015. február 22. vasárnap 21:40
Megjelent az antimodernist oldalon egy nagyon jó és nagyon fontos cikk, ezért mielőtt folytatnám Weinzierl atyának az új pap- és püspökszentelések érvényességéről írt tanulmányának közlését, ezt gyorsan lefordítottam. És vele kapcsolatban feltettem a Trienti Zsinat tanításából az Oltáriszentségről szóló fejezeteből néhány részletet.


2015. február 16. hétfő 21:00
Folytattam Weinzierl atyának az új pap- és püspökszentelések érvényességéről írt tanulmányának a fordítását.


2015. február 12. csütörtök 21:40
Elkezdtem Weinzierl atyának az új pap- és püspökszentelések érvényességéről írt tanulmányának a fordítását. Maga a tanulmány német nyelven már régen felkerült a honlapra. Weinzierl atya további három fontos írást is megad e témában, ebből kettő hozzáférhető (az egyik bizonyára angolul és spanyolul is). Ezzel kapcsolatban feltettem XIII. Leó pápának az anglikán szentelésekről írt bulláját, és szintén tőle egy Mária-enciklikát.


2015. január 26. hétfő 22:15
Folytattam a párizsi cikket és Bergoglio viselt dolgainak a bemutatását. És még két cikket tettem fel.


2015. január 23. péntek 21:00
Ezúttal az Einsicht egyik 1976-ból származó cikkét tettem fel, ami semmit sem vesztett aktualitásából, sőt.


2015. január 17. szombat 21:10
Feltettem a mostani eseményekkel kapcsolatban egy összeállítást és egy rövidke hírt.


2015. január 6. kedd 21:50
Befejeztem Myra Davidoglou cikkének fordítását.


2015. január 2. péntek 20:10
Folytattam két korábban megkezdett cikket, feltettem a januári mise- és ünnep-rendet, és még egy harmadik cikket.


2014. december 30. kedd 22:45
Két új Myra Davidoglou cikket tettem fel (illetve a másodikba csak belekezdtem). Amíg el nem olvastam Wojtyla, aztán Ratzinger „tanítását” Jézusról, nem értettem, miért kell azzal foglalkozni, ami egy keresztényt kereszténnyé tesz, nevezetesen, hogy Isten lett emberré, azaz Jézus Krisztus Isten egyszülött Fia, valóságos Isten és valóságos ember, nem pedig egy ember lett Istenné, mikor ez hitünk legalapvetőbb tantétele. De aztán elolvastam Ratzinger „Bevezetés a kereszténységbe” című könyvének idevonatkozó részeit, illetve Prof. Siebel erről szóló tanulmányát és Myra Davidoglou tanulmányát, és beleborzongtam: ezek az emberek nem csak eretnekek, de ami még ennél is rosszabb, aposztaták. És ezért nem tudnak megtérni, hiszen az aposztázia a megátalkodottság, a Szentlélek elleni bűn. És a zsinati szekta ezeknek az embereknek a szektája … nem csoda, hogy a világ úgy néz ki, ahogy, és hogy az Emberfia, ha újra eljön, alig fog találni hitet a földön….


2014. december 23. kedd 21:30
Prof. Wendland A római püspökök pápaságáról (www.katolikus-honlap.hu/1402/wendland.pdf) szóló tanulmányának 8. fejezetében ezt írja:
     Ha a püspökök feje, a római püspök kiesik, akkor az Egyházban lelki-természetfeletti módon Krisztus, az Úr és Üdvözítő lép elő, mialatt saját önkinyilatkoztatására emlékezteti a híveket: „És vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” (Jn 14,6) De ezt is tanította: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)
     Miért nem követik tehát direkt Őt állítólagos hívei, és miért nem direkt Őrá hallgatnak, hogy saját sötétségeiket és vallási homályaikat legyűrjék, és aztán az Ő segítségével a szükségeset megtegyék? Az Apostoli Széknek 1958 óta fennálló különleges üressége egy katolikus egyenesen arra kényszeríti, hogy lelki-szellemi tekintetét (ha nem vak már) direkt Jézus Krisztusra, az isteni Tanítóra irányítsa!

Ami röviden azt jelenti, hogy erőnket ne arra fordítsuk, hogy hátra nézünk, és a zsinati egyház és tagjainak viselt dolgaival foglalkozunk, hogy kedélyünket ne azzal mérgezzük, hogy folyton arrafelé pislogunk, és az onnan érkező híreken felháborodunk, hanem arra, hogy közvetlenül és állandóan Urunkra, Jézus Krisztusra, és az Ő Egyházának csaknem kétezer éves tévedhetetlen tanítására figyeljünk – nem ezekre is, hanem CSAK ezekre!

Ha így teszünk arra is rájövünk, hogy ahelyett, hogy Krisztus Egyházának szomorú, kétségbeejtő állapota felett érzett saját fájdalmunkkal foglalkoznánk, Őt kell vigasztalnunk, Őt, akit ma ugyanúgy hagynak el „apostolai és tanítványai”, mint elfogatásakor és keresztrefeszítésekor, azzal a különbséggel, hogy ma még egy „János apostol” sem áll ott. Mert ma a „hivatalosok” közül senki, egyáltalán senki nem áll a kereszt lábánál! Ezért imádkozzuk akár napjában többször is az engesztelő imát (www.katolikus-honlap.hu/1402/engesztel.htm), amivel ne csak a kifejezett káromlásokért, hanem elsősorban az ú. n. katolikusok oldaláról Urunk istenségét érő szentségtörésekért engeszteljünk.


2014. december 20. szombat 22:00
Felttem egy újabb Myra Davidoglou-cikket, és ezzek kapcsolatban két írást a honlap elveiben történt változásokkal kapcsolatban.


2014. december 18. csütörtök 22:25
Felraktam Groß főtisztelendő úr 1983-ban írt cikkét a pápa-kérdésről, ami ma ugyanolyan aktuális, mint volt megírásakor. És ahogy akkor is, most is mindenkitől egyértelmű döntést követel.


2014. december 13. szombat 21:10
Felraktam két cikk-összeállítást, és a Szentségimádás befejező imáját, amit napjainkban minden eddiginél fontosabb (lenne) elimádkozni (még a Szentségimádáson kívül is, hát még alatta).


2014. december 8. hétfő 22:20
Befejeztem a Myra Davidoglou tanulmány fordítását.


2014. december 6. szombat 21:50
Végre belefogtam Myra Davidoglou tanulmányának már többször megígért fordításába.


2014. december 5. péntek 21:55
Tegnap lemaradt a link. Íme: http://jobbegyenes.blog.hu/2014/12/02/bucsu_ferenc_papatol


2014. december 4. csütörtök 18:30
Egy kedves Olvasótól kaptam a következő linket, közzéteszem, talán még nem mindenki látta, érdemes elolvasni.
http://jobbegyenes.blog.hu/2014/12/02/bucsu_ferenc_papatol
És utána Williamson püspök úr legutóbbi kommentárjával összehasonlítani. No comment.
     Nekem az is nagyon tetszett, hogy a cikk írója felvállalja a nevét, ez az ú. n. tradicionalista katolikusok körében újabban nem divat.


2014. december 1. hétfő 21:40
Befejeztem a Manning bíboros könyve alapján készült cikket, és feltettem két másik írást, valamint a decemberi mise-rendet.


2014. november 28. péntek 20:30
Feltettem a Szent Atanáz-cikkhez a Hitvallását, és folytattam a Manning bíboros könyve alapján készült cikk fordítását.


2014. november 27. csütörtök 22:30
Feltettem Szent Atanáz megrendítő sorait Krisztus igaz Egyházáról és igaz követőiről, és elkezdtem egy az antimodernist honlapon ma megjelent nagyon fontos cikk fordítását.


2014. november 24. hétfő 20:50
Befejeztem a pénteken elkezdett cikket, és feltettem Prof. Dr. Wendland (1924-2010) zseniális tanulmányát az egyházi helyzetről. Nélkülözhetetlen munka, de sajnos 75 oldal, tehát egyelőre csak németül tettem fel, de nekiállok hamarosan a fordításának


2014. november 21. péntek 21:40
Elkezdtem Zaby atya legújabb cikkének a fordítását, a több mint 8 oldalas cikk felét sikerült lefordítanom és feltennem. Rólunk is szól ...


2014. november 15. szombat 20:30
Folytattam Szent X. Pius pápa Kompendiuma 3. szakaszának fordítását, eljutottam egészen a 120. kérdés-felelethez.


2014. november 14. péntek 21:30
Úgy tudom, a katolikus Egyház tanítása és fegyelme szerint egy olyan gyónónak, aki például egy abortusz-klinikán dolgozik, akkor sem adhat feloldozást a gyóntató pap, ha az illetőnek semmilyen köze nincs magukhoz az abortuszokhoz, azért, mert például csak az adminisztratív- vagy tisztító-személyzethez tartozik. Ez nem számít, és a pap egészen addig nem oldozhatja fel, amíg el nem hagyja munkahelyét, ami bűnös dolgot cselekszik. Nos, ezen előírást ismerve, nem igen érthető, és fogadható el azon papok érvelése, akik azt mondják, hogy ők ugyan nem értenek egyet a hivatalos egyházban történő dolgokkal, például Bergoglio eretnek kijelentéseivel, de ezekhez nekik semmi közük, ők úgy tagjai a hivatalos egyháznak, hogy ezzel nem törődnek, mert ehhez nekik semmi közük. – Ez a két dolog direkt ellentmond egymásnak: Egy katolikusnak nem szabad olyan szervezet tagja lenni, mely emberek millióit vezeti a kárhozatba, és ez nem csak akkor igaz, ha egy abortusz-osztályon dolgozó hívőről van szó.
     Bár már ritkán jelenik meg cikk Bergoglio és a hivatalos egyház viselt dolgairól, de most feltettem egy kis összeállítást, ami igazán csak a jéghegy csúcsa, és ami rávilágít, micsoda ellentmondás egy katolikus számára, egy olyan intézmény aktív vagy passzív tagja lenni, melynek feje ilyeneket tesz és mond.

A másik furcsaság, amivel a magukat hithűnek nevező is-katolikusok áltatják magukat, az, hogy olyan egyházi vezetőkben, mint például Burke bíboros, korábban Ranjith bíboros vagy Schneider püspökök, bízni lehet. Ezen emberek viselkedése egyedül azzal válhatna hitelessé, ha a mostani helyzettel való egyet-nemértésüket egy alapos ön- és a zsinati egyház vizsgálatával kapcsolnák össze. Csakhogy ezek az emberek csak Bergoglio-t vagy egyes intézkedéseket nem szeretnek, magával a rendszerrel, a mostani helyzetet előidéző okokkal semmi bajuk. Ezért pedig tetteiknek, bírálataiknak a világon semmi értelme, semmi hitele.


2014. november 5. szerda 21:00
Szent X. Pius pápa Kompendiuma 3. szakaszának, tehát A nagy katekizmusnak, amit 1-én kezdtem közölni, 993. kérdés-felelete van. Ma eljutottam a 68. kérdésig, ami azt jelenti, hogy akárhogy is igyekszem, a fordítás minimum fél évig is eltart.


2014. november 4. kedd 21:00
Feltettem Weinzierl atya nyomtatot újságjából, az Antimodernist 3. számából egy olyan cikket, ami írója szerint az egyik legalapvetőbb katolikus igazságnak, és korunk, illetve annak a folyamatnak - azaz a természetfelettinek, Istennek az ember, azaz a természet alá rendelése -, mely korunk hitehagyásához elvezetett tökéletes leírása. A katolikus vallás, azaz az igazság, az egyetlen igaz vallás elsősorban Isten dicsőítése, és a Hozzá való eljutás vallása. Ez a mozdony, ami maga után húzza a szerelvényeket, amik mind Isten szeretetéből és parancsaiból következnek: alamizsna, jótékonyság, felebaráti szeretet stb. A szerelvények addig futnak, amíg a mozdonyhoz vannak kapcsolva. Ha lekapcsolják őket onnan, megállnak, semmire sem képesek és sehova nem vezetnek. És pontosan efelé halad az emberiség a humanizmus, azaz a 14-15. század óta. Ez nem más, mint Ádám bűne, az ősbűn: Isten elleni lázadás. Ma ennek eddig soha nem képzelt "magaslataira" jutottunk Bergoglio "áldásos" működésével. De ahogy már szó volt róla: a helyes válaszhoz tudni kell, hogy nem egy ember - azaz Bergoglio -, hanem maga a rendszer követ rossz utat. Aki ezt nem hajlandó tudomásul venni, és válaszát nem eszerint igazítja, az maga is részesévé válik e szellemiségnek.
     Albert Maria Weiß domonkos teológus 1925-ben írta a most feltett tanulmányt. Egyike volt a modernizmus elleni küzdelem leghatározottabb harcosainak. Mindaz, amit 1925-ben leírt, ma még aktuálisabb, mint valaha.


2014. augusztus 20. szerda 20:25
Amióta a honlap eljutott az igaz katolikus szemléletmódhoz, keveset foglalkozik a hátrahagyott ügyekkel, például Bergoglio viselt dolgaival. De most nem állom meg, hogy fel ne soroljam azokat az emberi tragédiákat, amik ennek az embernek az útját kísérik. Lassan olyan magasra nő a számuk, hogy biztosra vehetjük, hogy a 16-17. századi Németországban ezért már boszorkányként elégették volna:
     Woytila és Roncalli „szentté avatása” előtti napon egy Woytila tiszteletére felállított kereszt agyonüt egy fiatalt; Meglátogatja Betlehemben a születés kápolnáját, ahol félórával távozása után tűz üt ki; Elmegy az Utolsó Vacsora házába, ahol távozása után valaki keresztekből máglyát rak és meggyújtja; Találkozni akar a pünkösdi mozgalmak egyik élharcosával, aki jóbarátja még a régi szép időkből, aki egy héttel a találkozó előtt motorbaleset áldozata lesz; Most pedig két unokatestvére és ezek anyja halt meg autóbalesetben.
     A szenthagyomány szerint az Antikrisztus három és fél évig fog a szent helyen trónolni, Nos, Bergoglio most bejelentette, hogy már legfeljebb csak két-három éve van hátra, és utána „megtér az Atya házába” (irigylésre méltó ez a szerénység, és üdv-biztonság). Mivel másfél éve bitorolja már Szent Péter trónját, még két évvel pont letelne a három és fél év.


2014. április 25. péntek 23:20
Közeleg az egyháztörténetnek a II. Vatikáni Zsinat után talán a második legnagyobb botránya, az április 27-i színjáték. Már több cikket feltettem, ami a szentté-avatások tévedhetetlenségéről szólnak, de e témában talán a legjobbat még nem tudtam lefordítani. Aki tud németül, annak feltétlenül ajánlom a www.antimodernist.org/am honlapra április 23-án feltett következő cikket: Die Unfehlbarkeit der Kirche bzw. des Papstes bei Heiligsprechungen – Eine Richtigstellung von Anton M. Holzer.
http://www.antimodernist.org/am/wp-content/uploads/AMH-Unf-Kanonisationen-2008.pdf

Azt hiszem, sokan vagyunk, akik még mindig abban reménykedünk, hogy az Úristen közbeavatkozik, vagy ha nem, valamilyen módon megmutatja haragját azért, hogy Krisztus Egyházából bolondokházát csinálnak saját [?] főpapjai.
     Egy olvasó küldte nekem ma reggel ezt a tegnap délután közzétett hírt, amit aztán az egész interneten olvasni lehetett, és ami már isteni közbeavatkozásnak értelmezhető:
     forrás: http://hvg.hu/vilag/20140424_Agyoncsapott_egy_fiatalt_a_II_Janos_Palna
Agyoncsapott egy embert II. János Pál pápa keresztje
Széttört egy óriási feszület Olaszországban, és agyoncsapott egy embert, a keresztet korábban éppen a szentté avatni készült II. János Pál látogatása alkalmából készítették – írja a repubblica.it.
     Agyoncsapott csütörtökön egy húszéves fiatalembert, Marco Gusminit egy harminc méter magas feszület a Brescia közeli Cevóban, Észak-Olaszországban. A fakeresztet, rajta a hatalmas Krisztus-szoborral II. János Pál pápa 1998-as látogatása alkalmából szentelték fel, és éppen az előtt három nappal zúzta halálra a szerencsétlen fiatalt, hogy az egykori pápát a Vatikánban szentté avatják.
     A kereszt egyébként nem egy hagyományos feszület volt, hanem egy kábelekkel tartott installáció, amely ahhoz hasonlóan görbült előre, ahogyan például a skorpió farka. Az olasz lapok furcsa egybeesésként megjegyzik, hogy a szerencsétlenül járt fiatal a XXIII. János pápa utcában lakik Lovere településen, márpedig XXIII. Jánost is szentté avatják vasárnap II. János Pállal együtt. Marco Gusmini egy kiránduló gyerekcsoportot vezető tanár volt.

A http://www.novusordowatch.org/wire/index.htm oldalon több kép is látható, mind az eredeti, mind a mostani, baleset utáni keresztről.


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2013. FEBRUÁR 3-tól   2014. NOVEMBER 1-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2013. MÁRCIUS 15-től   2014. JANUÁR 30-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. DECEMBER 21-től   2013. MÁRCIUS 14-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. OKTÓBER 17-től   2012. DECEMBER 17-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. JÚNIUS 28-tól   2012. OKTÓBER 11-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. NOVEMBER 29-tól   2012. JÚNIUS 26-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. ÁPRILIS 16-TÓL   2011. NOVEMBER 25-ig


2011. április 15.:

Aki el tudja olvasni ezt a hírt, azt nem érinti a probléma. Ugyanis, a honlap tegnap óta a domain-címén, amiért persze fizetni kell, nem érhető el, és se a szerver, se a domain-kezelő nem hajlandó megoldani a problémát, mert egymásra mutogatnak. Hogy mikor lesz újra rendben, így nem tudom megmondani. Ezért a honlap most csak a www.katolikus-honlap.fw.hu címen érhető el.


2011. április 15.:

Április 13-án adta hírül a kath.net, hogy a pápa nem csak komolyabb találkozót igényel a német protestánsokkal, de elutazik abba a kolostorba (ma konferenciaépület és Luther-kiállítás), ahol Luther 1505-1511-ig szerzetesként élt. Itt elbeszélget a helyi püspöknővel (!) és ökumenikus istentiszteletet tart az evangélikusokkal. A püspöknő (!) nagy örömmel fogadta a „világos ökumenikus jelet”, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy mindkét egyház képviselői olyan helyen találkozhatnak, „ahol közös történetük különösen nyomatékosan van jelen”.
1. Nem értem, hogy tud a pápa egy „püspöknővel” hivatalosan találkozni, hogy tudja ezt Krisztus földi helytartójaként magával elintézni.
2. Hogyan képes valaki örömmel odamenni, ahol „megölték”, illetve meg akarták ölni?

Más: Azt hiszem, a „lankadásnak” (aminek jelei nem csak e honlap fórumán mutatkoztak) az az oka, hogy már minden elhangzott, aminek el kellett hangoznia. Noénak mintegy 100 évig kellett építenie a bárkát. Vagyis a Jóisten 100 évvel a tényleges pusztítás előtt már eldöntötte, hogy mi fog történni. Ezen nem változtatott semmi, az élet folyt tovább, a történtekhez se hozzátenni, se elvenni nem lehetett már. Mi is előbb Gergely atya fórumán, aztán ezen elmondtunk mindent, amit el lehetett mondani. A rosszakon nem változtat, hogy jön még egy rossz vagy rosszabb, mint ahogy a jókon sem változtat, hogy valahol valamikor egy püspök vagy egy bíboros hajlandó a régi misét bemutatni. Itt már csak Isten tehet valamit. Mi meg várunk. A pápa és Róma – láthatólag nem tér meg, akármekkora katasztrófák is történnek. Az emberek sem lesznek katolikusabbak, ez is kiderült. Az Egyház él – ahogy Jézus megígérte –, a katolicizmus pedig napról napra pusztul. Ez történik emberi szemmel …


2011. április 8.:

A jó humoráról ismert www.summorum-pontificum.de honlap tegnap vatikáni szakértők beszámolói nyomán azt írta, hogy az immár negyedik éve készülő utasítás a Summorum Pontificum motu propriohoz a híresztelésekkel szemben mégsem Húsvét előtt jelenik meg, hanem Húsvét után, csak azt nem tudni, hogy melyik évben. Aztán azzal vigasztalta a várakozókat, hogy a Szent Péter bazilika építése 120 évig tartott, és ott is gyakran előfordult, hogy egy építő azzal kezdte a munkáját, hogy elbontatta, amit az előtte levő felhúzatott.


 
      2011. április 7.:

A honlap fórumát leállítottam, de nem töröltem, így el lehet olvasni a régi bejegyzéseket. A kezdőoldalon megtalálható a link a régi fórumra.

Mostantól fogva ezen az oldalon közlöm "az adást-megszakító" híreket.