SZERKESZTŐI ÜZENETEK
2015. december 22-től   2016. december 22-ig

VISSZA AZ AKTUÁLIS SZERKESZTŐI ÜZENETEKHEZ

2016. december 22. csütörtök 22:40
Befejeztem a 9-én elkezdett tanulmány fordítását, és feltettem Don Bosco atyának egy látomását, ami nagyon mély tanulságokat rejt magában számunkra.


2016. december 16. péntek 23:40
Újfent megszakítottam a megkezdett írások fordítását, és feltettem Weiss atya könyvéből egy fejezetet magyar és eredeti német nyelven is.


2016. december 9. péntek 22:10
Belekezdtem egy 1991-es tanulmány fordításába, mely erre a kérdésre próbál választ találni: Hol az Egyház?


2016. október 15. szombat 22:25
Ma is rendkívül fontos, érdekes és és eddig talán a legtanulságosabb résszel folytatódik az „Extra ecclesiam nulla salus” tanulmány.


2016. október 3. hétfő 20:00
Az új hónap mise- és ünneprendje mellett feltettem egy nagyon érdekes levelet, ami a mai embercsinálta egyház alapproblémájára hívja fel a figyelmet.


2016. szeptember 20. kedd 22:20
Folytattam az „Extra ecclesiam nulla salus” tanulmány fordítását.


2016. szeptember 10. szombat 22:20
A zsinati szekta új „szentjeivel” kapcsolatban feltettem egy cikket a katolikus mártíromság fogalmáról.


2016. szeptember 2. péntek 21:35
Feltettem a hónap mise- és ünnepi rendjét és egy írást a 2017-es évfordulókkal kapcsolatosan.


2016. augusztus 23. kedd 22:40
Feltettem egy cikket az „Extra ecclesiam nulla salus” tanulmánnyal kapcsolatban.


2016. augusztus 14. vasárnap 23:15
Feltettem Albert Maria Weiss a keresztény szellemiséget bemutató, 1928-ban megjelent, korunkban különösen időszerű könyvének egyik fejezetét.


2016. augusztus 7. vasárnap 20:45
Folytattam az „Extra ecclesiam nulla salus” tanulmány fordítását. És feltettem a HÍREK oldalra az iszlamisták üzenetét Bergoglionak.


2016. augusztus 1. hétfő 20:35
A hó mise- és ünnepi rendje mellett feltettem egy összefoglalót az utóbbi hetek leggyalázatosabb eseményeiből.


2016. június 26. vasárnap 22:30
Az „Extra ecclesiam nulla salus” tanulmánnyal kapcsolatban feltettem egy fontos cikket. És folytattam a budaörsi Kőhegy történetét a Passió-játékok bemutatásával.


2016. június 20. hétfő 22:30
Alig pár hónappal a Szeplőtelen Fogantatás dogmájának kihirdetése után, Magyarországon egy buzgó katolikus sváb, látomását követve, Budapesttől alig párszáz méterre elkezdett építeni egy kápolnát a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére. Kiváncsi vagyok, hányan tudnak Magyarországon erről az eseményről, és hányan tudnának róla a világon, ha nem Magyarországon történt volna. Ma feltettem a kápolna és építőjének a történetét. És ahogy május 23-án ígértem: Belekezdtem az „Extra ecclesiam nulla salus” tanulmány fordításába.


2016. június 11. szombat 22:00
Befejeztem a kedden elkezdett cikket Isten gondviseléséről.


2016. június 7. kedd 19:45
Belekezdtem egy olyan cikk fordításába, amit nem lehet elég gyakran elolvasni és elég sokszor átelmélkedni.


2016. június 3. péntek 18:00
Feltettem az egyik cikkben már említett „Az újpogányság” című írást Hilaire Belloc-tól, aki gondolatait több mint 63 évvel ezelőtt, azaz 1953. előtt vetette papírra. Az ember ilyenkor önkéntelenül azt szeretné tudni, hogy vajon mit írnának ezek a gondolkodók a mai állapotokról. Például akkor, amikor az emberiség egyik legnagyobb bűne és katasztrófája, a kereszténység egységének megbontása napjára való emlékezéssel kapcsolatban ilyen hírt kell olvasniuk (forrás: kath.net és katholisches.info, 2016. június 2.): Bergoglio „Lundban, a »reformáció adományait« akarja méltatni. – A reformáció napja köszönetet, bűnbánatot és a közös keresztény tanúságtételhez való kötelezettséget állítja a középpontba. Egyfelől a »reformáció adományait« akarjuk méltatni, másfelől bocsánatot akarunk kérni a tartós szakadásért.”


2016. május 23. hétfő 21:30
Befejeztem a magánvéleményről szóló cikket. Feltettem Bergoglio legújabb interjújának legfontosabb kijelentéseit, és egy roppant fontos linket a következő tanulmányhoz: „Extra ecclesiam nulla salus”. Sajnos, egyelőre csak németül, de talán az interneten megtalálható angolul is, mert szerzője valószínűleg Angliában él. Korunk egyik legfontosabb dokumentuma, legalább kivonatosan megpróbálom lefordítani!


2016. május 21. szombat 21:30
A mai szombat a megváltás ünnepkörének és Pünkösd nyolcadának utolsó napja. Holnap, Szentháromság vasárnapjával kezdődnek a Pünkösd utáni vasárnapok és ünnepek, elsőnek, mindjárt csütörtökön, Úrnapja, aztán Jézus Szentséges Szívének ünnepe stb.


2016. május 15. vasárnap 21:30
Amit Chesterton 1914-ben csak rémképként írt le, mára valóság lett! Erről tettem fel egy friss hírt, és folytattam a Magánvélemény című cikket.


2016. május 12. csütörtök 21:55
Figyelem: A RÓMAI SZEKTA NEM KRISZTUS EGYHÁZA, NEM A KATOLIKUS EGYHÁZ!
Három cikket tettem fel most, mielőtt folytatom a múltkor megkezdett tanulmányt.


2016. május 8. vasárnap 22:00
Figyelem: A RÓMAI SZEKTA NEM KRISZTUS EGYHÁZA, NEM A KATOLIKUS EGYHÁZ!
Belekezdtem egy újabb hosszabb tanulmány fordításába, és részleteket tettem fel az Antimodernist újság legutóbbi körleveléből.


2016. május 2. hétfő 21:20
Feltettem május hó mise- és ünnep-rendjét. És feltettem egy összeállítást német nyelven Ratzinger krisztológiájáról, benne könyvének idevonatkozó fejezeteit. És írtam egy kommentárt mindehhez a szörnyűséghez. Nem győzöm ismételni: A RÓMAI SZEKTA NEM KRISZTUS EGYHÁZA, NEM A KATOLIKUS EGYHÁZ!


2016. április 25. hétfő 19:45
Befejeztem Weinzierl atya tanulmányának a fordítását.


2016. április 23. szombat 20:30
Folytattam Weinzierl atya hosszú tanulmányát Ratzinger és tsai. eretnekségéről, illetve Pie bíborosnak az ilyen tanokkal szembeni harcáról.


2016. április 19. kedd 21:00
Három új cikket tettem fel: befejeztem a vasárnap elkezdett írást a Jó Pásztorról, írtam hozzá egy kommentárt, és beszámoltam Bergoglio újabb borzalmairól. Ha áttekintjük az elmúlt három évet, akkor könnyű megállapítani, hogy mint ahogy a veszett állatok, egyre jobban megvadulnak, és ahogy a megátalkodott bűnösök egyre többet vétkeznek, Bergoglio is egyre vadabb dolgokat produkál. Mi lesz ennek a vége? Meglehet, hogy ünnepélyesen átadja a pápai jelvényeket és Szent Péter trónusára ültet egy dzsihadista némbert a Szent Péter bazilikában, vagy valami ehhez hasonlót tesz. És ahogy egy kommentáló az Amoris laetitia közreadását a kath.net-en fogadta, a „katolikusok” is csak ennyit mondanak majd rá: Deo gratias.


2016. április 17. vasárnap 20:30
Megszakítottam a pénteken elkezdett tanulmány fordítását, és két aktuális cikkbe kezdtem bele.


2016. április 15. péntek 22:00
Belekezdtem egy újabb Weinzierl atya-féle tanulmány fordításába. Egyike a legfontosabb és legmegdöbbentőbb írásoknak, vagyis tartalmaknak. Ami kiválóan megmutatja hogyan juthatott el a zsinati egyház a mai állapotokhoz, többek között a HÍREK oldalra ma feltett három eseményhez, no meg Bergoglio újabb botrányos papírjához. Ratzinger (és Wojtyla) Jézus-elmélete nélkül még egy Bergoglio sem lett volna képes ekkora rombolásra. Miként már ezerszer elhangzott: Bergoglio csak megvalósítja, illetve befejezi azt, amit elődei kigondoltak, elterveztek, és teljes sikerrel „eladtak” a világnak.


2016. április 4. hétfő 22:00
Befejeztem a szombaton elkezdett cikket.


2016. április 2. szombat 22:00
Belekezdtem Weinzierl atya csaknem három éve feltett dolgozatának fordításába. A mai hit, illetve hit-eltorzításról szól. Ezen kívül feltettem a szokásos havi mise- és ünneprendet.


2016. március 28. hétfő 22:00
A legsúlyosabb eretnekség Jézus istenségének tagadása – vagyis az, ami ma dúl a zsinati egyházban, és ami minden más borzalomnak az alapja, okozója. Ma három olyan írást tettem fel, melyek Jézus istenségét csodálják, arról tanuskodnak a maguk módján.


2016. március 26. szombat 22:50
A „Krisztus Egyháza – Assisi egyháza” cikksorozat utolsó fejezetét befejeztem, már csak a II. rész fordítása maradt hátra. Mintegy az e cikkben elmondottak illusztrálására feltettem egy hírt Rómából.


2016. március 24. csütörtök 22:40
A „Krisztus Egyháza – Assisi egyháza” cikksorozat utolsó fejezetének nagy részét sikerült mára lefordítanom. Ebben minden fontos kérdésre megvan a válasz és a kristálytiszta magyarázat, mintegy összefoglalja az egész honlap anyagának lényegét. – És feltettem még két rövid hírt, az egyikben a zsinati egyház egyik keleti, és ezért eszét még megtartó tagja beszél, a másikban egy nyugati, ezért már meghibbant, sőt aposztata tagja – mindkettő nagyon tanulságos, és a másodikat a fenti cikksorozatban elhangzottak bizonyítékaként is értékelni lehet.


2016. március 15. kedd 21:25
A Krisztus Egyháza, Assisi egyháza című tanulmány második része helyett a harmadik rész első fejezetét tettem fel. Ahogy tudom, igyekszem pótolni a hiányzó részt. Ezen kívül feltettem Bergoglio újabb produkcióját és egy másik cikket (tehát összesen három új írást).


2016. március 9. szerda 22:00
Végre befejeztem a minap elkezdett tanulmány I. részének fordítását. És feltettem egy cikket a katolikus emberről.


2016. március 3. csütörtök 22:00
Feltettem Williamson püspök úr legutóbbi kommentárját, jobban mondva, azt a 2009-es kommentárt, amire a mostaniben hivatkozik. És feltettem két írást, melyek aktuális helyzetünkkel foglalkoznak.


2016. február 29. hétfő 21:10
Befejeztem a Katolikus Lexikon Egyházról szóló magyarázatának közlését, és folytattam Zaby atya cikkének fordítását.


2016. március 3. csütörtök 22:00
Feltettem Williamson püspök úr legutóbbi kommentárját, jobban mondva, azt a 2009-es kommentárt, amire a mostaniben hivatkozik. És feltettem két írást, melyek aktuális helyzetünkkel foglalkoznak.


2016. február 24. szerda 22:30
Belekezdtem Zaby atya egyik újabb tanulmányának a fordításába, az Egyház jegyeiről - elengedhetetlenül fontos téma. Ezzel egyidőben belefogtam az 1931-es Katolikus Lexikonnak ugyancsak az Egyházról szóló magyarázatába. - És egy vasárnapi tévéműsor kapcsán írtam egy levelet a honlap olvasóinak.


2016. február 21. vasárnap 22:10
Befejeztem a múltkor elkezdett cikket - aki komolyan átelmélkedi, annak az egész világ, benne a mai helyzettel, egyszerre érthetővé és logikussá válik.


2016. február 17. szerda 23:10
Csak egyetlen írás fordításába kezdtem bele, de ez nagyon fontos és nagy segítség arra, hogy jobban megértsük világunkat és saját helyzetünket.


2016. február 8. hétfő 22:50
Befejeztem Kröger atya tanulmányát, feltettem Bergoglio februári videóját, és egy pap logikus eszmefuttatását a mai helyzetről. És a szokásos havi mise és ünnepi rendet.


2016. január 25. hétfő 22:50
Állandón érkeznek Bergoglio újabb borzalmairól a hírek, ezért folytattam ezek bemutatását.


2016. január 23. szombat 23:05
Folytattam Kröger atya új keresztelési rítusról szóló tanulmányának fordítását. és mivel Bergoglio még az eddigieknél is nagyobb sebességre kapcsolt, feltettem két újabb produkcióját.


2016. január 20. szerda 21:35
Folytatom Sprirago atya népi katekizmusát, a keresztséggel és a bérmálással. És elkezdtem Kröger OSB az új keresztelési rítusról szóló tanulmányának fordítását. A tanulmány német nyelven már régen fent van a honlapon. – Ezen írásokból meg lehet érteni, hogy a világ miért olyan, amilyen, miért nem működik a kegyelem nemcsak a világban általában, hanem az egyes emberekben sem.


2016. január 12. kedd 22:45
Egy olvasó elküldte Bergoglio videóüzenetének magyar változatát:
     http://katteka.hu/video/ferenc-papa-imaszandeka-januarban-66696
Feltettem egy cikket az elmúlt eseményekkel kapcsolatban.


2016. január 11. hétfő 22:40
Befejeztem a Tevékeny részvételről szóló cikket, és feltettem még egy korábbi írást ezzel kapcsolatban. És kimásoltam a Denzingerből egy bullának a részletét, ami válasz Bergoglio videóüzenetére.


2016. január 7. csütörtök 23:10
Folytattam a 4-én elkezdett cikket, és feltettem Bergoglio mai produkcióját, ami szinte veri az összes eddigit.
Utóirat: Miután feltettem a cikkeket, és ellenőriztem a linkeket, én is megnéztem a videót: Hiába írtam le előtte, hogy mit tartalmaz, ilyet még ezután sem tudtam elképzelni: Tessék megnézni! A link, amit én tettem fel, német aláírású, de nyilván más nyelveken is megtalálható, és ha valaki semmilyen nyelven nem ért, a képekből akkor is világosan láthatja, hogy miről van szó. HIHETETLEN!


2016. január 4. hétfő 22:20
Belekezdtem egy nagyon érdekes, fontos és aktuális cikksorozat közlésébe egy elterjedt hazugságról: arról a hamis állításról, hogy a híveknek aktívan kell, illetve szabad részt venni a szentmisén.


2016. január 3. vasárnap 22:50
Feltettem a januári mise- és ünnep-rendet, és készítettem egy összefoglalót a 2015-ös év végének híreiből – hogy fel tudjunk készülni az újévre, vagyis mindarra, ami ránk vár, ahogy erre Amelio atya szólított fel.


2015. december 22. kedd 23:10
Feltettem az egyháztörténet azon korszakának bemutatását, ami a mai helyzet előfutárának is tekinthető. (Már sokszor volt szó róla, hogy az értelmiség köreiben már évszázadokkal ezelőtt végbement az a hitehagyás, aminek a nép köreiben való elterjesztését csak a technika tette lehetővé, ezért nyult ehhez a fegyverhez az ördög.) És Tedeschi bankár egy újabb írását, valamint egy kommentárt.


2014. augusztus 20. szerda 20:25
Amióta a honlap eljutott az igaz katolikus szemléletmódhoz, keveset foglalkozik a hátrahagyott ügyekkel, például Bergoglio viselt dolgaival. De most nem állom meg, hogy fel ne soroljam azokat az emberi tragédiákat, amik ennek az embernek az útját kísérik. Lassan olyan magasra nő a számuk, hogy biztosra vehetjük, hogy a 16-17. századi Németországban ezért már boszorkányként elégették volna:
     Woytila és Roncalli „szentté avatása” előtti napon egy Woytila tiszteletére felállított kereszt agyonüt egy fiatalt; Meglátogatja Betlehemben a születés kápolnáját, ahol félórával távozása után tűz üt ki; Elmegy az Utolsó Vacsora házába, ahol távozása után valaki keresztekből máglyát rak és meggyújtja; Találkozni akar a pünkösdi mozgalmak egyik élharcosával, aki jóbarátja még a régi szép időkből, aki egy héttel a találkozó előtt motorbaleset áldozata lesz; Most pedig két unokatestvére és ezek anyja halt meg autóbalesetben.
     A szenthagyomány szerint az Antikrisztus három és fél évig fog a szent helyen trónolni, Nos, Bergoglio most bejelentette, hogy már legfeljebb csak két-három éve van hátra, és utána „megtér az Atya házába” (irigylésre méltó ez a szerénység, és üdv-biztonság). Mivel másfél éve bitorolja már Szent Péter trónját, még két évvel pont letelne a három és fél év.


2014. április 25. péntek 23:20
Közeleg az egyháztörténetnek a II. Vatikáni Zsinat után talán a második legnagyobb botránya, az április 27-i színjáték. Már több cikket feltettem, ami a szentté-avatások tévedhetetlenségéről szólnak, de e témában talán a legjobbat még nem tudtam lefordítani. Aki tud németül, annak feltétlenül ajánlom a www.antimodernist.org/am honlapra április 23-án feltett következő cikket: Die Unfehlbarkeit der Kirche bzw. des Papstes bei Heiligsprechungen – Eine Richtigstellung von Anton M. Holzer.
http://www.antimodernist.org/am/wp-content/uploads/AMH-Unf-Kanonisationen-2008.pdf

Azt hiszem, sokan vagyunk, akik még mindig abban reménykedünk, hogy az Úristen közbeavatkozik, vagy ha nem, valamilyen módon megmutatja haragját azért, hogy Krisztus Egyházából bolondokházát csinálnak saját [?] főpapjai.
     Egy olvasó küldte nekem ma reggel ezt a tegnap délután közzétett hírt, amit aztán az egész interneten olvasni lehetett, és ami már isteni közbeavatkozásnak értelmezhető:
     forrás: http://hvg.hu/vilag/20140424_Agyoncsapott_egy_fiatalt_a_II_Janos_Palna
Agyoncsapott egy embert II. János Pál pápa keresztje
Széttört egy óriási feszület Olaszországban, és agyoncsapott egy embert, a keresztet korábban éppen a szentté avatni készült II. János Pál látogatása alkalmából készítették – írja a repubblica.it.
     Agyoncsapott csütörtökön egy húszéves fiatalembert, Marco Gusminit egy harminc méter magas feszület a Brescia közeli Cevóban, Észak-Olaszországban. A fakeresztet, rajta a hatalmas Krisztus-szoborral II. János Pál pápa 1998-as látogatása alkalmából szentelték fel, és éppen az előtt három nappal zúzta halálra a szerencsétlen fiatalt, hogy az egykori pápát a Vatikánban szentté avatják.
     A kereszt egyébként nem egy hagyományos feszület volt, hanem egy kábelekkel tartott installáció, amely ahhoz hasonlóan görbült előre, ahogyan például a skorpió farka. Az olasz lapok furcsa egybeesésként megjegyzik, hogy a szerencsétlenül járt fiatal a XXIII. János pápa utcában lakik Lovere településen, márpedig XXIII. Jánost is szentté avatják vasárnap II. János Pállal együtt. Marco Gusmini egy kiránduló gyerekcsoportot vezető tanár volt.

A http://www.novusordowatch.org/wire/index.htm oldalon több kép is látható, mind az eredeti, mind a mostani, baleset utáni keresztről.


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2014. NOVEMBER 4-tŐl   2015. DECEMBER 17-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2013. FEBRUÁR 3-tól   2014. NOVEMBER 1-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2013. MÁRCIUS 15-től   2014. JANUÁR 30-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. DECEMBER 21-től   2013. MÁRCIUS 14-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. OKTÓBER 17-től   2012. DECEMBER 17-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. JÚNIUS 28-tól   2012. OKTÓBER 11-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. NOVEMBER 29-tól   2012. JÚNIUS 26-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. ÁPRILIS 16-TÓL   2011. NOVEMBER 25-ig


2011. április 15.:

Aki el tudja olvasni ezt a hírt, azt nem érinti a probléma. Ugyanis, a honlap tegnap óta a domain-címén, amiért persze fizetni kell, nem érhető el, és se a szerver, se a domain-kezelő nem hajlandó megoldani a problémát, mert egymásra mutogatnak. Hogy mikor lesz újra rendben, így nem tudom megmondani. Ezért a honlap most csak a www.katolikus-honlap.fw.hu címen érhető el.


2011. április 15.:

Április 13-án adta hírül a kath.net, hogy a pápa nem csak komolyabb találkozót igényel a német protestánsokkal, de elutazik abba a kolostorba (ma konferenciaépület és Luther-kiállítás), ahol Luther 1505-1511-ig szerzetesként élt. Itt elbeszélget a helyi püspöknővel (!) és ökumenikus istentiszteletet tart az evangélikusokkal. A püspöknő (!) nagy örömmel fogadta a „világos ökumenikus jelet”, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy mindkét egyház képviselői olyan helyen találkozhatnak, „ahol közös történetük különösen nyomatékosan van jelen”.
1. Nem értem, hogy tud a pápa egy „püspöknővel” hivatalosan találkozni, hogy tudja ezt Krisztus földi helytartójaként magával elintézni.
2. Hogyan képes valaki örömmel odamenni, ahol „megölték”, illetve meg akarták ölni?

Más: Azt hiszem, a „lankadásnak” (aminek jelei nem csak e honlap fórumán mutatkoztak) az az oka, hogy már minden elhangzott, aminek el kellett hangoznia. Noénak mintegy 100 évig kellett építenie a bárkát. Vagyis a Jóisten 100 évvel a tényleges pusztítás előtt már eldöntötte, hogy mi fog történni. Ezen nem változtatott semmi, az élet folyt tovább, a történtekhez se hozzátenni, se elvenni nem lehetett már. Mi is előbb Gergely atya fórumán, aztán ezen elmondtunk mindent, amit el lehetett mondani. A rosszakon nem változtat, hogy jön még egy rossz vagy rosszabb, mint ahogy a jókon sem változtat, hogy valahol valamikor egy püspök vagy egy bíboros hajlandó a régi misét bemutatni. Itt már csak Isten tehet valamit. Mi meg várunk. A pápa és Róma – láthatólag nem tér meg, akármekkora katasztrófák is történnek. Az emberek sem lesznek katolikusabbak, ez is kiderült. Az Egyház él – ahogy Jézus megígérte –, a katolicizmus pedig napról napra pusztul. Ez történik emberi szemmel …


2011. április 8.:

A jó humoráról ismert www.summorum-pontificum.de honlap tegnap vatikáni szakértők beszámolói nyomán azt írta, hogy az immár negyedik éve készülő utasítás a Summorum Pontificum motu propriohoz a híresztelésekkel szemben mégsem Húsvét előtt jelenik meg, hanem Húsvét után, csak azt nem tudni, hogy melyik évben. Aztán azzal vigasztalta a várakozókat, hogy a Szent Péter bazilika építése 120 évig tartott, és ott is gyakran előfordult, hogy egy építő azzal kezdte a munkáját, hogy elbontatta, amit az előtte levő felhúzatott.


 
      2011. április 7.:

A honlap fórumát leállítottam, de nem töröltem, így el lehet olvasni a régi bejegyzéseket. A kezdőoldalon megtalálható a link a régi fórumra.

Mostantól fogva ezen az oldalon közlöm "az adást-megszakító" híreket.