hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

      KOMMENTÁROK

        FIGYELEM!
        Ezen az oldalon sok olyan cikk található - elsősorban Williamson püspöktől -, melyek 2014. óta
        nem egyeznek meg e honlap hitvallásával, sőt szemben állnak vele. Mégsem törlöm őket,
        hiszen a NOM-ból jövők számára még így is sok fontosat tartalmaznak, de olvasásukat
        csak fenntartással ajánlom, és figyelmeztetek, hogy ezek a régen feltett írások csak részben tükrözik a
        katolikus tanítást, sok mindenben szöges ellentétben állnak vele. Erre a tényre a legkirívóbb esetekben
        külön, egy-egy cikk elején fel is hívom a figyelmet.
                 Az ebben a fiókban felvetett kérdésekre a helyes, azaz katolikus válaszok a honlap
        VÁLASZOK ÉGETŐ KÉRDÉSEINKRE címet viselő oldalán találhatók.

    U      Nehéz tárgyalások lesznek - írta: Williamson püspök
    U      Mit jelent az intenció? - írta: Williamson püspök
    U      A nyulak vagy a feltámadás ünnepe? - írta: Laun püspök
    U      Vélemény vagy igazság? - írta: Laun püspök
    U      Pillanatfelvétel a mai katolikus papok hitéről - írta: Laun püspök
    U      Miért tud minden normális ember „szakemberek” nélkül is eleget a nemekről - írta: Laun püspök
    U      Megmérettettünk és könnyűnek találtattunk - írta: Williamson püspök
    U      Az érvelési kultúra pusztulása - írta: Albert Schlund
    U      Mára éppen a rendszeres templomba járók a legkevésbé katolikusok - írta: B.Élthes Eszter
    U      Amit a szent asszonyoknak mondaniuk kell!
    U      Eretnekségek a neokatekumenátus tanításában
    U      XVI. Benedek pápa a protestánsoknál
    U      Nem kérni, hanem követelni kell
    U      Az Utolsó Vacsora helyszínén továbbra sem lesz mise
    U      „Ha rosszul szólottam, tégy bizonyságot a rosszról”
    U      Gaudium, Spes és szex
    U      Hans Küng csak következetességében más
    U      A hallgatás-spirál törvényszerúségéről - írta: Laun püspök
    U      Szorult helyzetben levő nővérek - írta: Williamson püspök
    U      Zsinati teológia - I. - írta: Williamson püspök
    U      Valóban a zsinat hozta meg a változásokat az Egyház életében?
    U      Zsinati teológia - II. - írta: Williamson püspök
    U      Az embernek elsősorban azért kell imádkoznia, hogy Istent dicsőítse
    U      Mosolygó bíboros - írta: Williamson püspök
    U      Férfi-kínok - írta: Williamson püspök
    U      Amikor a hitetlenség a hitet és az uralomvágy a jogot kiszorítja
    U      Melyik a nagyobb hírnévrontás?
    U      Emberileg nézve vége van - írta: Williamson püspök
    U      A tárgyalások hasznossága - írta: Williamson püspök
    U      A modern művészet - írta: Williamson püspök
    U      Jó és jobb – a nyelv logikája és az erkölcs logikája - írta: Laun püspök
    U      A mai hitehagyás az Egyházban szintén hittitok
    U      Liturgiájuk és gyakorlati vallásosság sok latin dogmát „elismer”
    U      Egy felfogható isten nem Isten
    U      A tárgyalások hasznossága II. - írta: Williamson püspök
    U      A főiskolák ellenszerei I. - írta: Williamson püspök
    U      A reverenda viselése váratlan reakciókat válthat ki - írta: Dr. Hubert Gindert
    U      A főiskolák ellenszerei II. - írta: Williamson püspök
    U      50 év anti-bébi tabletta – nincs ok az ünneplésre - írta: Dr. Hubert Gindert
    U      Az elmúlt napok tanulságai, avagy milyen a jó akarat - írta: B. Élthes Eszter
    U      Doktrína – miért? - írta: Williamson püspök
    U      Mit és kit szeret, illetve gyűlöl a világ?
    U      Lebecsült oktrínák - írta: Williamson püspök
    U      Későbbre halasztható a bírálat? - írta: Williamson püspök
    U      Negyvenéves jubileum - írta: Williamson püspök
    U      Bizonyos hasonlatokat jobb lenne egyáltalán nem felállítani
    U      Nélkülözhetetlen doktrínák - írta: Williamson püspök
    U      Fény – és árnyék a pápa interjúkötetében - P. Gaudron recenziója
    U      „A kevés miatt, melyben nincsenek velem, az a sok sem használ nekik, melyben velem vannak”
    U      Az Assisi-botrány megismétlése – II.
    U      Küszöbön áll a Korán-csókoló pápa boldoggá avatása
    U      „Amikor azt hangoztatják: béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás”
    U      Zöllitsch érsek tagja az újra-evangelizáló tanácsnak
    U      Assisi-izmus – Nem! - írta: Williamson püspök
    U      Az elképzelhetetlen valósággá válik
    U      A szellemek szétválásának ideje
    U      Kétes boldoggá-avatás
    U      Kevés a kiválasztott? - írta: Williamson püspök
    U      Egy pápa állapotbeli kötelességei - írta: P. Matthias Gaudron
    U      A manipuláció kezdete a fogalmak összezavarása - írta: Laun püspök
    U      Számomra rejtély, hogy miért adták fel a katolikus egyedülállóság eme ismertetőjegyét
    U      Assisi: A tévedés kongresszusa
    U      „Keresztelő Szent János óvja az iszlámot!”
    U      Az Egyház sansza: félreismerhetetlenül katolikusnak lenni
    U      Remegés a felelősségtől - írta: Williamson püspök
    U      A kollektív felelősségről - írta: Füzesi Zsolt
    U      Újegyház, újboldogok - írta: Williamson püspök
    U      Ébernek maradni! - írta: Williamson püspök
    U      Az Isten alkotta rendben nincs mellé, csak alá- és fölérendelés - Kiegészítés
    U      Nagypénteki könyörgés a zsidókért - írta: Dr. Heinz-Lothar Barth
    U      Miért kell Európának megválnia ideológiai bálványaitól? - írta: Laun püspök
    U      Az Egyház akkor támad fel, ha a nők felhagynak a nadrágviselettel - írta: Williamson püspök
    U      Valódi pápa? - írta: Williamson püspök
    U      Egy újboldog-avatás margójára
    U      Valódi pápa? - II. - írta: Williamson püspök
    U      Leszerelés mindkét oldalon - írta: Guido Horstk
    U      Férfiúi tekintély - írta: Williamson püspök
    U      A pogányoktól olvassunk? - írta: Williamson püspök
    U      A korszellem csapdájában - írta: Ingo Laugner
    U      A császár új ruhái - írta: Christian Sieberer plébános
    U      A megbeszélések következményei - írta: Williamson püspök
    U      Mit hoz az ősz?
    U      Vajon mindez készülődés a kiegyezésre?
    U      XVI. Benedek pápa gondolkodása – I. rész - írta: Williamson püspök
    U      XVI. Benedek pápa gondolkodása – II. rész - írta: Williamson püspök
    U      XVI. Benedek pápa gondolkodása – III. rész - írta: Williamson püspök
    U      XVI. Benedek pápa gondolkodása – IV. rész - írta: Williamson püspök
    U      Győzedelmes hit - írta: Williamson püspök
    U      Vétlen tudatlanság? - írta: Williamson püspök
    U      „Görög ajándékok” - írta: Williamson püspök
    U      „Görög ajándékok” - II. - írta: Williamson püspök
    U      Zöllitsch érsek valójában nem csinált mást, mint szavakba foglalta az újkatolikusok hitét
    U      Őszintén esküdtetek a felszentelésetekkor vagy már akkor becsaptatok minden jelenlevőt?
    U      Veszély az öröklét számára - írta: Williamson püspök
    U      Gondolatok az elmúlt napok cikkei kapcsán
    U      Az ősökkel való büszkélkedés - írta: Williamson püspök
    U      A pénzrendszer gazembersége I. - írta: Williamson püspök
    U      Benedek pápa a pogányok előcsarnokában és Krisztus királysága
    U      Összeesküvés-elméletek - írta: Williamson püspök
    U      A férfi feje Krisztus, az asszony feje a férfi, Krisztus feje pedig az Isten - írta: Williamson püspök
    U      A politika a vallástól függ - írta: Williamson püspök
    U      Államvallás? - írta: Williamson püspök
    U      Elátkozott liberális - írta: Williamson püspök
    U      Államvallás II. - írta: Williamson püspök
    U      A tévedéseihez makacsul ragaszkodó Róma - írta: Williamson püspök
    U      Újév – 2012. - írta: Williamson püspök
    U      Több vidámságot - írta: Williamson püspök
    U      Benedek pápa ökumenizmusa - írta: Williamson püspök
    U      A zsinati kétértelműség - írta: Williamson püspök
    U      Benedek pápa ökumenizmusa III. - írta: Williamson püspök
    U      Sötét „felvilágosodás” - írta: Williamson püspök
    U      Benedek pápa ökumenizmusa IV. és V. - írta: Williamson püspök
    U      Az aláásott tan - írta: Williamson püspök
    U      A teljesen elárvultak soha nem remélt segítséget fognak kapni
    U      A virág-nyelv - írta: Williamson püspök
    U      Egy laikus gondolatai Müller püspök kinevezése után
    U      Egy bíboros legyen bíboros, és ne liberális!
    U      Ördögi, mert szétdobáló
    U      Súlyos probléma - írta: Williamson püspök
    U      Kultúra-riadó - írta: Williamson püspök
    U      A liberalizmus istenkáromlás - írta: Williamson püspök
    U      Avilai Nagy Szent Teréz imádsága - írta: Williamson püspök
    U      Ártatlan liberálisok? - írta: Williamson püspök
    U      A katolikusoknak mind laikus teológusoknak kell lenniük - írta: Williamson püspök
    U      A modern katolikusok számára Isten csak egy cukor-papi - írta: Williamson püspök
    U      Nagyszombat - írta: Williamson püspök
    U      A katolikus tekintély ereje - írta: Williamson püspök
    U      A borzalmas pusztulás – I. - írta: Williamson püspök
    U      A borzalmas pusztulás – II. - írta: Williamson püspök
    U      Ferenc miért ködösít a homoszexualitás témánál? - írta: Martha Weinzl
    U      Az Immaculata ferencesei-ügy - írta: Roberto de Mattei
    U      Korán Bergoglio-nak – Hogyan fonja be a Gülen-mozgalom Ferencet
    U      Ferenc: Allahot dicsőíteni: igen; ortodox liturgiát: igen; régi misét: nem
    U      Ferenc iszlám „fivérei” keresztényeket gyilkolnak
    U      Benedek és a vallásszabadság
    U      Ellenállás-vízió - írta: Williamson püspök
    U      Szervezett ellenállás? - írta: Williamson püspök
    U      Az ateisták is a mennyországba jutnak?
    U      Igazság és lelkiismeret - írta: Paolo Deotto
    U      Azért, amit Bergoglio Ferencként tesz és mond, nem egyedül ő viseli a felelősséget
    U      Ferenc hallgat az abortuszról és homoszexualitásról - írta: Giuseppe Nardi
    U      A Fatimai titok - írta: Williamson püspök - Kiegészítés
    U      A végzetes pillanat - írta: Williamson püspök
    U      A liberalizmus végig ömlik az egész Pius Közösségen - írta: Williamson püspök
    U      Legfeltűnőbb tulajdonságuk a gyűlölet és a képmutatás
    U      „De amikor eljön az Emberfia, gondoljátok, talál hitet a földön?” - írta: Williamson püspök
    U      És ezek az emberek szeretetről mernek beszélni!
    U      Első az igazság - írta: Williamson püspök
    U      Ferenc a tettesekből áldozatokat, a papokból jótékonysági tisztviselőket kreál?
    U      Isten mindenkitől annyit követel, amennyire kegyelmet adott
    U      „Az Egyház, a hit egyre inkább egyes személyekre redukálódik” - írta: Williamson püspök
    U      Pie bíboros – II. - írta: Williamson püspök
    U      A szeretet rangsora - írta: Williamson püspök
    U      Az „egyház” és a „menekült”-elmebaj - írta: Wolfram Schrems
    U      A szabadkőművesek terve - írta: Williamson püspök
    U      Nem lehet a szent dolgokat arra érdemteleneknek adni
    U      Jézus Krisztus „valóságos Isten a valóságos Istentől”
    U      Ha Isten áll az első helyen, akkor minden a helyén van...
    U      Nem az Antikrisztus olyan ügyes, hanem az ember annyira hitvány
    U      „Senkinek sincs felmentése az alól, hogy elbutuljon”
    U      A feltámadt Krisztus és a húsvéti maszkviselés - írta: Gottfried Paschke
    U      Színt kellene végre mindenkinek vallani
    U Ú  Ha egy intézmény nem végzi el azt a feladatát, amiért létrehozták, megszűnik létezni


vissza a KEZDŐLAPRA