hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

RÓMA ÉS AZ FSSPX-ÁLTAL KÉPVISELT „TRADÍCIÓ”

        FIGYELEM!
        Ebben a fiókban nagyrészt az FSSPX tagjainak az írásai találhatók. 2014. óta ezek a
        cikkek nem egyeznek meg e honlap hitvallásával, sőt olykor súlyosan szemben állnak vele. Mégsem
        törlöm őket, hiszen a NOM-ból jövők számára még így is sok fontosat tartalmaznak, de olvasásukat
        csak fenntartással ajánlom, és figyelmeztetek, hogy ezek a régen feltett írások csak részben tükrözik a
        katolikus tanítást, sok mindenben szöges ellentétben állnak vele. Erre a tényre a legkirívóbb esetekben
        külön, egy-egy cikk elején fel is hívom a figyelmet.
                 Az ebben a fiókban felvetett kérdésekre a helyes, azaz katolikus válaszok a honlap
        VÁLASZOK ÉGETŐ KÉRDÉSEINKRE címet viselő oldalán találhatók.

    U      Mi jön ezután?
    U      Rómába kérették a rendfőnököt
    U      Lefebvreista-elöljáró óva int a spekulációktól
    U      Az FSSPX francia és német disztriktjeinek megnyilatkozásai szeptember 14-e előtt
    U      Fellay püspök és Levada bíboros találkozója
    U      A Vatikán és a Pius Közösség között zajló tárgyalás németországi visszhangja
    U      Történelmi pillanat tanúi leszünk?
    U      A Pius Közösség vezetői Albanoban fognak tanácskozni a Vatikán ajánlatáról
    U      Exkluzív interjú a Rómával folyó tárgyalásokról - 2011. október 2.
    U      A Vatikán pozitív és elismerő választ remél
    U      A Szent X. Pius Papi Közösség rendházának kommünikéje - 2011. október 7.
    U      Visszautasítják a kiegyezést Rómával a Piuszosok?
    U      Interjú Fellay püspök úrral - 2011. november 29
    U      A Hittani Kongregáció keddtől tanácskozik a Pius-ügyben
    U      Ragaszkodnunk kell az igazsághoz és a hithez – 2012. február 3.
    U      Tényleg zátonyra futottak a tárgyalások?
    U      Az FSSPX-szel zajló diskurzus ökumenikus szempontból is fontos
    U      Az FSSPX-rendfőnökének találkozója Levada bíborossal
    U      Az FSSPX rendházának közleménye – 2012. március 29.
    U      Válasz Mgr. Nicola Bux nyílt levelére - írta: Williamson püspök
    U      Becker bíboros: A Piusfivérekkel nehéz az egyezkedés
    U      Koch bíboros: A Pius Közösségnek el kell fogadnia a II. Vatikáni Zsinatot
    U      Thierse: A Vatikán nem enged a Pius Közösségnek
    U      Komolyra fordult a dolog – 2012. május 5.
    U      Még komolyabbá vált az ügy – 2012. május 11.
    U      A hit elpusztítói - írta: Williamson püspök
    U      Ami biztosan marad, az a keserűség
    U      Ami ellene mond minden racionalitásnak
    U      Szubjektív érv és objektív értékrend
    U      Interjú Fellay püspökkel – 2012. június 8.
    U      A Szent X. Pius Papi Közösség rendházának sajtónyilatkozata – 2012. június 14.
    U      A Vatikán júliusban várja az FSSPX újabb válaszát
    U      Az érsek szólt - írta: Williamson püspök
    U      Az FSSPX káptalana fog dönteni
    U      A modern galaták - írta: Williamson püspök
    U      A Pius Közösség káptalanának gyűlése – 2012. június 23.
    U      Az FSSPX főtitkárának bizalmas levele – 2012. június 26.
    U      Holtpontra jutottak a tárgyalások
    U      Az FSSPX rendházának sajtónyilatkozata – 2012. július 14.
    U      Interjú Bernard Fellay püspök úrral a július 14-én véget ért káptalanról
    U      Állítás: Fellay püspök aláírta már a preambulumot
    U      Még nem érkezett meg a válasz – 2012. július 29.
    U      Ki van megfertőzve? - írta: Williamson püspök
    U      Az FSSPX válsága – 2012. szeptember 10.
    U      A rendházba idézték Williamson püspököt– 2012. szeptember 12.
    U      „Lázadó és egyenetlenséget szító” - írta: Williamson püspök
    U      XVI. Benedek pápa levele Fellay püspöknek: „Fogadjátok el a zsinatot”
    U      Sarto vagy Siri? - írta: Williamson püspök
    U      „Bevégeztetett”
    U      Williamson püspököt hivatalosan kizárták az FSSPX-ből – 2012. oktber 24.
    U      Williamson püspök Fellay püspöknek írt nyílt levele - 2012. október 19.
    U      Jelentőségteljes döntés - írta: Williamson püspök
    U      Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék!
    U      Hova vezet a kiegyezés?
    U      A Vatikán több időt ad a Pius Közösségnek a válaszadásra
    U      Az igazságon kívüli egység gyengít
    U      Számunkra a hit oázisai maradnak - 2012. november 10. - írta: Williamson püspök
    U      Ez a művelet öngyilkosság?
    U      Fellay püspök úr november 11-i beszéde
    U      Az 50-es évek szellemiségének visszatérése - írta: Williamson püspök
    U      Mi erősíti és mi gyengíti a hitet és a tudást
    U      Mennyi pluralizmust bír el az igazság?
    U      Krah botrányos kijelentései egy katolikus püspökről– 2013. január 17.
    U      Di Noia érsek levele a Pius Közösségnek – 2013. január 21.
    U      A vezetők formálják közösségük tagjait és nem fordítva - írta: Williamson püspök
    U      „A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti”
    U      Az FSSPX rendházának sajtóközleménye a pápa lemondása kapcsán
    U      Fellay püspök interjúja 2013. február 15-én
    U      Megjegyzések Menzingen sajtóközleményéhez
    U      Non possumus
    U      Változtassuk meg Rómával szembeni viselkedésünket
    U      Ami a pápa állását illeti, itt egy titokról van szó, a gonosz titkáról
    U      Hogyan jutott el az FSSPX vezetősége elveik teljes feladásáig?
    U      Véget ért a Róma és az FSSPX közötti tárgyalás?
    U      A Piuszos püspökök közleménye
    U      Pásztorok a nehéz időkben
    U      Az Üdvözítő tudja, hogy szükségünk van a szentmisére és a szentségekre
    U      Ketteler püspök: „A legfontosabb az egyértelműség”
    U      A pápa [?] támogatja a berlini „élet-menetet – állítja a pius.info
    U      Az interjú a hithű katolikusok arcul csapása
    U      „Számomra megoldhatatlan talány, hogy az FSSPX hallgat”
    U      Nyílt levél a tanácstalan katolikusoknak
    U      Fellay püspök végre megszólalt
    U      Két erő, két gyengeség
    U      P. Fuchs kilépett a Szent X. Pius Papi Közösségből
    U      Kínálatunk: Mindennapi szentmise rendkívüli rítusban
    U      Adrien Loubier (az FSSPX egyik „jótevőjének”) nyílt levele Fellay püspökhöz
    U      Menzingen a végsőkig elmegy saját papjainak a megalázásában
    U      „Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!”
    U      „Gyümölcseikről ismeritek fel a fát” (Mt 7,20) - Nyílt levél Fellay püspök úrnak
    U      „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“ (Mt 7,20) - Offener Brief an Bischof Fellay
    U      “You will recognize them by their fruits” (Mt 7 20) - Open letter to Bishop Fellay
    U      P. Frey: Imádkozzunk a „teljes egységért”
    U      Ez nem vita, hanem harc
    U      P. Pfluger: „Az első a felebaráti szeretet, nem az igazság”
    U      Azzal bíztak meg, hogy legalább nyárig én gondozzam a budapesti kápolnát
    U      „De hát ő az atya” – Írta: P. B. Zaby
    U      Szükségrendszer nagyzási tébolyban – Írta: P. B. Zaby
    U      Fáradt a harctól – Írta: P. B. Zaby
    U      „Hagyjátok őket csinálni”
    U      Pater Guérard des Lauriers nyílt levele Lefebvre érseknek
    U      A tradíció teljes szétforgácsolódásának okai
    U      Lefebvre érsek és az FSSPX félrevezette a bennük bízókat! – Nyílt levél az FSSPX papjainak
    U      Offener Brief an alle früheren und gegenwärtigen Priester der FSSPX
    U Ú  Der Lefebvrismus – Írta: Dr. Josef Filser
    U Ú  Open Letter to All Present and Former Priests of the FSSPX


vissza
a KÖNYVTÁR oldalra                    a KEZDŐLAPRA