Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
Csodásérem  
Hiszem mindazokat, miket Isten kinyilatkoztatott, miket Krisztus Jézus és az ő szent apostolai tanítottak, s a római katolikus Anyaszentegyház, hogy higgyük, elénkbe ad.
Officium Divinum: A keresztségben tett fogadalmak megújítása
Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse. Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és azért, hogy segítse őt a cél elérésében, amire teremtve van.
Loyolai Szent Ignác
„Credo ut intelligam”: (előzetesen) hiszem Isten létét, hogy ennek következtében egyáltalán intelligálni tudjak (Őt és minden mást).
Szent Anzelm (ford: Dér Katalin)
„Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”
Szent Atanáz
„Vagy talán azt hiszitek, hogy többet szenvedtek annál, amivel Istennek tartoztok?”
Avilai Nagy Szent Teréz
Ha Isten útján és nem a magunk feje szerint akarunk tökéletesebbek lenni, akkor az alázatosság által nyissunk ajtót a kegyelemnek, és az majd előbbre visz minket.
Pünkösd után 16. vasárnap
Feledd el, Uram, bűneinket és atyáink bűnét, és ne büntess minket bűneinkért.

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    


  KEDVES LÁTOGATÓ!
  E helyen magyar és külföldi - elsősorban német - forrásból származó katolikus irodalmat,
  hírt, sajtócikket olvashat, melyek a hagyományos - csaknem kétezer éves - katolikus tanítást tükrözik.
  A honlap

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁNAK             
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK             
lett felajánlva       

„KI AZ, AKI MEGGYŐZI A VILÁGOT, MINT AKI HISZI, HOGY
JÉZUS AZ ISTEN FIA?”

VENI DOMINE, ET NOLI TARDARE!
JÖJJ, URAM, ÉS NE KÉSS!

2018. december 25.- 2019. február 2.
A MEGTESTESÜLÉS ÜNNEPKÖRE

2019. január 12.
A SZENTCSALÁD ÜNNEPE

2019. január 13.
VÍZKERESZT NYOLCADA

TIÉD AZ ÉG ÉS TIÉD A FÖLD: TE ALKOTTAD A FÖLD KEREKSÉGÉT ÉS MINDAZT, AMI RAJTA VAGYON: AZ IGAZSÁG ÉS JOG KIRÁLYI SZÉKED ALAPJA

JÉZUS NEVÉBEN HAJOLJON MEG MINDEN TÉRD
AZ ÉGIEKÉ, A FÖLDIEKÉ ÉS AZ ALVILÁGIAKÉ

Boldogságos Szűz Mária időszerinti antifonája Advent első vasárnapjától Gyertyaszentelő Boldogasszonyig:
Üdvözítőnknek szent Anyja! Mennyeknek megnyílt kapuja; Tengeren evezők csillaga; Boldogságos Szűz Mária! – Légy segítségére népednek; Az elesett bűnösöknek; Ki szülője Istenednek; Anyja lettél Teremtődnek! – Mert angyali köszöntésre szálla rád az Úr Szentlelke; S ekkor lett az örök Ige szűz méhednek szűz gyümölcse. – Te azért Istennek Anyja, légy bűnösöknek gyámola; Nyavalyánk vigasztalója; Üdvösségünknek kapuja!


ÚJ!A LEGÚJABB FRISSÍTÉSEKÚJ!

NAGYASSZONYUNK TRÓNJA ÁLL MINDÖRÖKKÉ!

ÚJ!A SZELLEM SZABADSÁGAÚJ!

ÚJ!„MIATYÁNK..”ÚJ!

ÚJ!„MINT JUHOK PÁSZTOR NÉLKÜL”ÚJ!

„MI VÉGRE VAGYUNK A VILÁGON?” – FOLYTATÁSKERESÉS A HONLAPON              RÉGI FÓRUM              KATOLIKUS NAPTÁR

Kedves Látogatónk! A honlap anyaga folyamatosan kerül feltöltésre!
Az utolsó frissítések – 2019. január 9. és 15. – cikkei „Ú”-val vannak jelölve MAGYARORSZÁG
 KIRÁLYNŐJE

 Boldogasszony Anyánkkal,
 Nagyasszonyunkkal
 Magyarország Királynőjével
 kapcsolatos írások, dokumentumok
 AZ IDŐK VÉGE

 Hírek a zsinatutáni újegyház
 saját magát felszámoló
 tevékenységéről HÍREK

  Információk a szentmisével
  kapcsolatban,
  havi szentmiserend,
  és egyházi hírek a nagyvilágból

 VATIKÁN

  Ehelyütt a Vatikánból érkező
  tudósításokat, prédikációkat
  és más vatikáni dokumentumokat
  (pl. régi enciklikákat) olvashat KÖNYVTÁR
  Ebben a mappában négy fiók van
  Az ELSŐ-ben rövidebb cikkeket,
  a MÁSODIK-ban hosszabb
  írásokat, a HARMADIK-ban
  leginkább az FSSPX-t érintő
  anyagot, míg a NEGYEDIK-ben
  ajánlott irodalmat talál
 MAGYARORSZÁG

  Ebben a fiókban a katolikus tradíció
  mai magyarországi helyzetével
  kapcsolatos képes és
  szöveges információk találhatóak SZENTMISE

  Ezen az oldalon a szentmisével
  – mind az ún. „tridenti”,
  mind az újjal – kapcsolatos hír,
  dokumentum található

  PROTESTANTIZMUS

  A téma fontossága miatt erre a
  külön oldalra kerül minden,
  a protestantizmussal kapcsolatos
  cikk, dokumentum
  GALÉRIA

  Ehelyütt különböző fontos
  katolikus eseményről
  készült hang-,video- és
  képanyag tekinthető meg

  SZENT MARGIT LAP

  A fenti címmel megjelenő havilap
  1995 decembere és 2009 áprilisa
  között megjelent összesen
  155 számának anyaga


 DEUTSCHE ARTIKEL

  „Die Furcht des Herrn
  ist der Anfang der Erkenntnis;
  nur Toren verachten
  Weisheit und Zucht!”
  (Sprüche 1,7) CÍMEK

  A honlappal és más
  katolikus szervezetekkel
  kapcsolatos címek,
  elérhetőségek


„A liberális inkoherens ember, igent mond, nemet mond; soha nem tudja biztosan; soha nem kötelezi el magát egyértel-
műen egy irányban, állandóan kétértelműen beszél, és mindezt abból az aggodalomból, hogy amit mond, netán nem tetszik a világnak.” Az igazi pásztor nem ilyen; ellenkezőleg, az igazi pásztor exorcista, aki az ördögöt nevén képes nevezni.
(Billot bíboros, Pater Rioult)

MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, NAGYASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA
URALKODJ  FÖLÖTTÜNK  ÉS  HARCOLJ  ÉRETTÜNK!


Impresszum
.....