hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE
          Boldogasszony Anyánkkal, Nagyasszonyunkkal
          Magyarország Királynőjével
          kapcsolatos írások, dokumentumok

Hozzád fordulunk könyörgő imánkkal Isten dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária.
Igaz, szívbéli töredelemmel viseljük a szenvedés keresztjét, amelyet bűneinkért sokszorosan megérdemeltünk, de mégis bizalommal fordulunk hozzád, engeszteld meg szent Fiadat, és kérjed, hogy a büntetés ostorát távolítsa el felőlünk; derítse ránk mielőbb a feltámadás napját, hogy minden magyar szív egyesülhessen majd szent Fiad és a mennyei Atya dicséretében. Ámen.


FELAJÁNLÁSI IMA
Oh, szentséges Szűz Mária,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE,
íme mi ma, és minden napon különös oltalmadba ajánljuk eme munkánkat;
e munkákkal kapcsolatos minden reménységünket és vigasztalásunkat,
minden lehetséges problémánkat és
minden előttünk még ismeretlen bajunkat Reád bízzuk,
hogy kegyteljes közbenjárásod és érdemeidért
Te és szent Fiad akaratja szerint intéztessenek és végeztessenek most és mindörökké.
Amen.

Nagyasszonyunk, Szűz Mária, Magyarország Királynője, uralkodj fölöttünk!


ÍMÁK
MAGYARORSZÁG
KIRÁLYNŐJÉHEZ
      U      Eszterházy Pál nádor könyörgése
      U      Imádság Magyarország Királynőjéhez
      U      Magyarok Asszonya, királynéja!
      U      Négy ima a Magyarok Királynőjéhez
      U      Magyar katholikusok imádsága
      U      Könyörgés hazánk sorsának jobbrafordulásáért
      U      Napi könyörgés Magyarország Királynője, és a pokol legyőzője pártfogásáért


ÍRÁSOK
MAGYARORSZÁG
KIRÁLYNŐJÉRŐL


      U      Imádkozzunk Magyarország Királynőjéhez
      U      A néplélek tanúsága - Írta: Dr. Kovács L. P. Bánk OFM
      U      A Nagyboldogasszony-eszme kialakulása - Írta: Dr. Kovács L. P. Bánk OFM
      U      Nagyasszonyunk trónja áll mindörökké!
      U      Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
      U      Szent István felajánlása közjogi tett volt


EGYÉB
DOKUMENTUMOK
      U      A katolikus és nemzeti királyság - Írta: Reiner János
      U      Az asszony, nagyasszony szó etimonja - Írta: Dr. Kovács L. P. Bánk OFM
      U      Tipikus magyar történelem – Márianosztra – Engesztelő nemzeti szentélyünk
      U      A Szent Korona-tan - 1.
      U      A Szent Korona-tan - 2.
      U      Örök alkotmányunk - Írta: Ágoston Balázs
      U      Hogyan viselhetné más a magyar szent koronát, mint egy király vagy királynő?
      U Ú  Boldogasszony népe - Írta: Dr. Bíró Bertalan


vissza a KEZDŐLAPRA