hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          A KATOLICIZMUS MAGYARORSZÁGON
          A katolikus tradíció mai magyarországi helyzetével kapcsolatos képes és szöveges információk

          „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, ints, kérj, fedj minden türelemmel és tudománnyal.
              Lesz ugyanis idő, mikor majd az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságuk szerint
              seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük s elfordítják fülüket az igazságtól, de odaadják
              magukat a meséknek.” (2 Tim 4,2-4)


Örvendeztesd meg szolgádat, hisz hozzád emelem, Uram, lelkemet. Hisz te, Uram, jóságos és kegyes vagy, nagyirgalmú mindazokhoz, kik téged segítségül hívnak. Figyelj, Uram, imádságomra, hallgass könyörgésem szavára.
Inclina (85.) zsoltár


SZÖVEGES
DOKUMENTUMOK
    U     Helyzetkép a magyar katolicizmusról – 2007
    U     Az ún. trienti mise várható fogadtatása Magyarországon
    U     Tessék eldönteni: szakadárok vagy buta nosztalgiázók vagytok
    U     Ember és szakralitás
    U     Boldog Temesvári Pelbárt
    U     A katolicizmus története Magyarországon 1437-től 1645-ig
    U     A katolikus tradíció helyzete ma Magyarországon
    U     Az Egyház bírja a kinyilatkoztatott igazság teljességét
    U     „...megtéveszthetik az egyszerű híveket”
    U     „Szent István királyrúl” szóló néphimnusz
    U     Tridenti rítusú ünnepi mise Perbetén
    U     Katolikus levelek
    U     Magyarországi reakciók a motu propriora
    U     Tridenti rítusú szentmise Komáromban
    U     Nyílt levél a Katolikus krónikához
    U     A régi rítusú szentmisék hetenkénti ünneplését célzó kezdeményezés meghiúsult
    U     „Egyszerű hívő számára a motu proprio érvényesítése törvényes úton lehetetlen”
    U     Az Egyház életéért vívott harc nem Magyarországon fog eldőlni!
    U     Miért nem akarnak vizsgázni a „latin miséből” a fiatal papok?
    U     Mégis lesznek hivatalos tridenti rítusú szentmisék Budapesten
    U     „Vérét tőled kérem számon”
    U     Egy magyar hívő „kalandjai”
    U     Beszámoló egy mai szentmiséről
    U     Aki a tradíció diadalmenetére számít, keservesen csalódni fog
    U     Isten segítségével semmi nem lehetetlen
    U     Az én tradicionalizmushoz való vonzódásom oka az a kultursokk, ami itt ért
    U     Szerencse, hogy az Utolsó Ítélet nyilvános tárgyalás lesz
    U     Az átlag magyar természetrajza
    U     Örvendjetek az Úrban szüntelen!
    U     Régi mise Perbetén
    U     „Vissza kellene küldeni szegénykét a középkorba”
    U     Gondolatébresztőként azoknak, akik Szűz Máriát az országán kívül keresik
    U     Zsidó vallási félóra nagypénteken a magyar rádióban
    U     „Istennek nevét hiába ne vegyed”
    U     Pap – ne csak lelkipásztor
    U     „Az egyházak között idén ez volt az egyezség”
    U     Ünnepélyes latin nyelvű mise Vácott
    U     Tridenti rítusú mise Szimőn
    U     Egy kis földrajz óra
    U     „Istennek nevét hiába ne vegyed” – Az ORTT válasza
    U     Volt egyszer egy katolikus fórum ...
    U     Isten kiszolgáltatta őket alávaló szenvedélyeiknek
    U     „Kedves Főtitkár Elvtárs!”
    U     Hogyan ültetik át a gyakorlatba Magyarországon a pápa utasításait?
    U     A „fórum-kísérlet” nem sikerült
    U     Boldogasszony népe
    U     Tridenti rítus megfelelő felkészülés nélkül
    U     Monarchia vagy köztársaság? – Írta: Bangha Béla
    U     A keresztény Magyarország és a katholicizmus – Írta: Bangha Béla
    U     Tridenti rítusú mise Debrecenben
    U     Régi rítusú misék Vácott
    U     Tridenti mise Szegeden
    U     A magyar katolikus sajtó fogalom-zavara
    U     „Látlelet” egy mai magyar plébániáról
    U     A Szent X. Pius Papi Közösség nyilatkozata
    U     Mielőtt cselekszünk, tegyük fel a kérdést: Kinek használunk tettünkkel?
    U     Hír a fórumról
    U     Semmi sem táplálja jobban a semmirekellők merészségét, mint a derék emberek gyöngesége
    U     Mekkorák lesznek még az Egyház sebei?
    U     Pro multis végre megint „sokakért”!
    U     Szegeden minden vasárnap lesz tridenti mise!
    U     Egy pap-ügynök tevékenysége – folytatás
    U     Ez homlokegyenest ellenkezik a nemzetgyűlés kifejezett akaratával
    U     „A beszervezés alapja: hazafias vagy kompromittáló” – folytatás
    U     Tridenti szentmise a magyar televízióban
    U     A pápa egy világméretű tekintély létrehozását ajánlja új enciklikájában
    U     „Régi” misék Kecskeméten
    U     Miért nem akarunk „elitet” alkotni?
    U     Egy pap-ügynök (TTJ) tevékenysége – folytatás
    U     Molnár Tamás-konferencia Budapesten
    U     Az Egyház eredeti kincseitől elzártak bennünket
    U     Az utópia gyökere szembefordulás Istennel
    U     Isten erősebb
    U     Tájékoztatás a Belvárosi ú.n. tridenti miserendről
    U     A Szent Margit Lap története
    U     „A XIX. század megoldottnak vélt kérdéseket”
    U     Körkép a magyarországi katolikus tradícióról
    U     „Ez egy közös kenyér, egy közös asztal…”
    U     Tridenti szentmise Miskolcon
    U     A honlap fóruma tudatosan elveti a liberalizmus egyik alapdogmáját
    U     Ami már egy átlagos katolikus papnak is sok
    U     Katolikus gondolatok a választások előtt
    U     Imádkozzunk Magyarország Királynőjéhez – újabb kiegészítés
    U     „Katolikus” jegyesoktatás az együttjáró-együttélő-jegyesek számára
    U     Jelképes „El Camino” zarándoklat
    U     Az Egyház önpusztítása Magyarországon
    U     1956 – avagy meddig engedi a hatalom, hogy segítsenek neki?
    U     Részletek Magyarország történelméből
    U     Az 1956-os forradalom és szabadságharc, ahogyan az akkori tabi plébános látta
    U     Mehrle Tamás helyzetértékelése
    U     Erdély romlásának okairól
    U     Megindúlt ezekért méltán ű haragja
    U     A Szent Korona Rádió üdvözli a Magyarország boldogulásáért imádkozó sámánt
    U     Az internet íratlan (minimális) erkölcse – Írta: dr. Élthes Eszter
    U     Egyedül kell megoldanunk a problémáinkat
    U     Egyetemes vallás
    U     „Mindazonáltal ezután teszek valamit a fejemre, és nem leszek nyilvános helyen nadrágban”
    U     Helyesbítés a honlap néhány régi cikkével kapcsolatban
    U     A világ első Szeplőtelen Fogantatás-kápolnája
    U     Passió-játékok Budaörsön 1933-1939
    U     Magyarország sem érdemel kegyelmet
    U     Isten nem fog közbelépni
    U     Isten ujja – Tűnődések Szűzanya országáról 2022 áprilisában
    U     „Azzal azonban tisztában kell lennünk, hogy a múlt lezáródott” – Írta: Kozma Miklós
    U     Levél az Örök Igazsághoz – Írta: Rákóczi Ferenc
    U     Szent István király intelmei Imre herceghez
    U     „Legyünk egyszer már jó irányban is radikálisak!” – Írta: Bangha Béla
    U     Egy kereszt a Dunában – 2000. – Írta: Tarr Erika
    U     Megcsonkított corpus – 2000. – Írta: Tarr Erika
    U     „A hazugságra rá kell mondani, hogy hazugság!” – Írta: Bangha Béla
    U     „Kereszténység Egyház és egyháziak nélkül holt fogalom” – Írta: Bangha Béla
    U     „Hogy önmagunkon végrehajtsuk a reformot, arra hiányzik ...” – Írta: Bangha Béla
    U Ú Mintha a metafizikai világ nem is létezne – Írta: Kocsis István


KÉPEK,
VIDEOFELVÉTELEK
    U      Képsorozat katolikus templomokról
    U      Képes beszámoló a perbetei tridenti rítusú ünnepi miséről
    U      Képsorozat a 2007. október 7-i tridenti rítusú ünnepi miséről
    U      Videorészletek a 2007. október 7-i tridenti rítusú ünnepi miséről
    U      Képsorozat a 2007. október 27-i tridenti rítusú ünnepi miséről
    U      Tridenti mise Bessenyei Ferenc emlékére
    U      A Rimóc-i katolikus templom
    U      Képsorozat a 2008 januári perbetei tridenti rítusú ünnepi misékről
    U      Képek a Szimő-i plébániatemplomról
    U      Képsorozat a váci latin nyelvű miséről
    U      Videorészletek a Belvárosi szentmiséről
    U      Képek a december 28-i váci régi rítusú miséről
    U      Képek a december 21-i régi rítusú bérmálásról
    U      Videofelvétel és képsorozat a 2009. március 21-i bérmálásról
    U      Barsi Balázs atya tridenti szentmiséje
    U      Beszámoló a kecskeméti miséről


vissza
a KEZDŐLAPRA