hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HÍREK A VATIKÁNBÓL
           Ehelyütt a Vatikánból érkező tudósításokat, prédikációkat és más
           vatikáni dokumentumokat és régi katolikus enciklikákat olvashat.

           „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam, et portae inferi non
               praevalébunt advérsus eam.” (Mt 16,18-19)


VATIKÁNI
KATOLIKUS
DOKUMENTUMOK
    U      Mortalium animos - Az igazi vallásegységről, XI. Pius pápa apostoli körlevele
    U      Ad catholici sacerdotii - A katolikus papságról, XI. Pius pápa apostoli körlevele
    U      Quas Primas - XI. Pius pápa Krisztus-Király ünnepét elrendelő apostoli körlevele
    U      Mediator Dei - XII. Pius pápa apostoli körlevele a Szent Liturgiáról
    U      Syllabus - IX. Pius pápa által elítélt tévtanok jegyzéke
    U      Humanum genus - XIII. Leó pápa apostoli körlevele a szabadkőművességről
    U      Libertas præstantissimum - XIII. Leó pápa apostoli körlevele az emberi szabadságról
    U      Auctorem fidei - VI. Pius pápa apostoli körlevele a katolikus szövegek kétértelműségéről
    U      Miserentissimus Redemptor - XI. Pius pápa enc. Jézus szentséges Szívének engeszteléséről
    U      Lamentabili sane exitu - A Szent Officium dekrétuma a modernista tételek elítéléséről
    U      De musica sacra et sacra liturgia - a Szent Rítuskongregáció instrukciói a szent liturgiáról
    U      Pascendi Dominici Gregis - Szent X. Pius pápa enciklikája a modernisták tanításáról
    U      Az antimodernista eskü
    U      Caritate Christi - XI. Pius pápa enciklikája
    U      Krisztus békéjéről - XI. Pius pápa enciklikája
    U      Az Egyház zenéje - Szent X. Pius pápa motu proprioja
    U      Divini Illius Magistri - XI. Pius pápa enciklikája az ifjúság keresztény neveléséről
    U      Az államot nem lehet másképp felépíteni, mint ahogy Isten építette - idézet Szent X. Pius pápától
    U      Quo Primum - a római misekönyv mintakiadásához
    U      Mystici Corporis - XII. Pius pápa enciklikája
    U      Pápai megnyilatkozások a vallásszabadságról
    U      Unam sanctam - VIII. Bonifác bullája
    U      Mirari vos arbitramur - XVI. Gergely enciklikája
    U      Cum ex apostolatus officio - IV. Pál bullája
    U      Fidentem piumque - XIII. Leó enciklikája
    U      Apostolicae curae et caritatis - XIII. Leó bullája
    U      Mirari vos arbitramur - XVI. Gergely enciklikája
    U Ú  Cantate Domino - IV. Jenő bullája


EGYÉB VATIKÁNI TUDÓSÍTÁSOK

HÍREK
J. RATZINGER, alias, XVI.BENEDEK
LEMONDÁSÁRÓL,
és
BERGOGLIORÓL
    U       Krisztus Helytartójának lemondása helytartói tisztéről
    U       Krisztus helytartója is egy bizonyos időszakra korlátozott hivatal lesz ezután?
    U       „Istennek a »gyöngesége« erősebb az embereknél”
    U       Meisner bíboros, kölni érsek reakciója a pápa lemondására
    U       Mi történt még február 11-én Rómában
    U       „Hallatlan eljárás”
    U       Február 28-tól üres Szent Péter széke
    U       Sodano bíboros válasza a pápa lemondására
    U       A 266. pápa megválasztása
    U       „Letette a keresztet”
    U       Mit gondolnak a szabadkőművesek XVI. Benedek korszakalkotó lemondásáról
    U       XVI. Benedek magyarázza a zsinatot
    U       Abszolút szakítás az Egyház tradíciójával és gyakorlatával
    U       Gänswein a jövőben egyszerre szolgál a régi és az új pápa oldalán
    U       A lemondás se nem „bátor”, se nem „alázatos” lépés, hanem vészterhes precedens
    U       „Eddig egy család voltunk, mostantól egy vállalat vagyunk”
    U       A bíborosok meg akarják erősíteni a pápaság szakralitását
    U       Sétálás és olvasás Castel Gandolfoban
    U       A konklávé március 12-én kezdődik
    U       „Az egyházon belüli aposztáziát legyőzni”
    U       Az új pápa neve Ferenc és nem I. Ferenc
    U       Hogyan áll Ferenc pápa a tradícióhoz?
    U       Csak a szörnyű fosztogatás után indult meg az élet alapvető változása
    U       Ferenc megint felállíttatta a furnéroltárt
    U       Csak semmi hamis alázat és kollegialitás, kérem
    U       Hogyan zajlott le a konklávé
    U       „Nem is nagyon érdemeltünk más pápát”
    U       „Áldásadáskor minden pap Isten nevében cselekszik”
    U       Az igazi Szent Ferenc
    U       Az elmúlt napok néhány sokatmondó kijelentése
    U       Kidobták a pápai trónt
    U       Az új pápa (?) a nagycsütörtöki misét a fiatalok börtönében ünnepli
    U       „Jaj annak, aki botrányt okoz”
    U       Ha Ferenc nem szereti magát pápának nevezni, akkor nekünk sem kéne
    U       Mit tartanak a szabadkőművesek az új pápáról (?)
    U       Jóslás a pápai tealevelekből
    U       A Benedek által megkeresztelt arab újságíró kilép az Egyházból
    U       „Bergoglio vagyok”
    U       Korrigálták Ferenc címerét
    U       Ferenc csókolgatja a fiatal bűnözők lábát
    U       Ki a pápa?
    U       A szabadkőművesség első számú ellensége a pápa (nem a mostani!)
    U       Szemelvények Ferenc pontifikátusából
    U       A Lélek új korszaka?
    U       Ferenc elindította a kúria átalakítását
    U       Milyen változás előtt áll a katolikus egyház? Milyen célból? És kinek az érdekében?
    U       Klerikális-pop
    U       „A zsinat a Szentlélek szép műve volt” – De a „vastagnyakúak” a zsinat elé akarnak „visszatérni”
    U       Elvált és szülés előtt álló modell magzatát kézrátétellel áldotta meg Ferenc
    U       Ferenc csúsztatásai
    U       Az új pápa (?) továbbra is a Vatikán vendégházában marad
    U       Benedek visszaköltözött a Vatikánba
    U       „Eleddig még soha nem volt együttélés a Vatikánban”
    U       „Kérdezem eléggé összezavarodva”
    U       Senki nem ura az igazságnak, az igazság egy találkozás, nem birtoklás
    U       Bergoglio megtapsolta a rabbi-barátja egyház-rágalmazását
    U       Ferenc megkapta a monofizita kitüntetést
    U       Szentté avatják II. János Pál és XXIII. János pápákat
    U       A katolikus egyház fejének legfontosabb programjai
    U       Bergoglio és Ratzinger közösen ajánlották fel a Vatikánt Szent Mihálynak és Szent Józsefnek
    U       Ferencnek nincs semmi mondanivalója az abortuszról és a homo-„házasságról”
    U       Ferenc és a karizmatikus mozgalom
    U       II. János Pál „szentté” avatása valószínűleg 2014. április 27-én lesz
    U       Ferenc személyes üdvözlő levele a mohamedánokhoz
    U       Vajon nem fognak úgy dönteni, hogy a Szent Péter bazilikát is eladják?
    U       Ferenc fogadta a zsidó világkongresszus képviselőit
    U       Bergoglio tarthatatlan
    U       Az új államtitkár elképzelései
    U       A pápa [?] párbeszédet akar folytatni a nem-hívőkkel
    U       „A zsinat gyümölcsei óriásiak voltak”
    U       „A hittérítés ostobaság, értelmetlen, meg kell ismerni, meg kell hallgatni a másikat”
    U       Ferenc pápa [?] beszéde a Sant’Egidio Közösség által szervezett béketalálkozó résztvevőihez
    U       Dolan bíboros: „Bergoglio azonnal akceptálta a megválasztását”
    U       Felajánlás Fatimának Fatima és valódi felajánlás nélkül
    U       Kicsoda valójában Bergoglio?
    U       Ferenc és a „mindenki-megvan-váltva” tan
    U       Mit jelent az Egyháznak ha a pápa úgy viselkedik, mint egy bohóc
    U       Bergoglio: „Isten egylényű velünk”
    U       Bergoglio szerint Mária ezt gondolta: „Hazugságok! Megcsaltak engem!”
    U       Bergoglio konkubinátusban élők gyermekét keresztelte meg
    U       Pagina Catolica: „Ferenc rabbi az övéi körében”
    U       A hagyományos rítus „csak divat”
    U       Bergoglio személyazonossági igazolványai
    U       Bergoglio békeüdvözletét küldte a zsidó közösségnek a pászka-ünnep alkalmábólHÍREK
A VATIKÁNBÓL,
2013. FEBRUÁR 11.
ELŐTT
    U       HÍREK 2005-ből
    U       HÍREK 2006-ból
    U       HÍREK 2007-ből
    U       HÍREK A VATIKÁNBÓL 2008. JÚLIUS 10-TŐL  2011. JÚLIUS 1-IG    U      „Az igazság zarándokai, a béke zarándokai”
    U      Csak latinul és magyarul
    U      A pápa istentiszteleten vesz részt abban a kolostorban, melyben Luther élt
    U      Az Assisi-béketalálkozóra nem-hívőket is meghívták
    U      1962-2012: 50 év a II. Vatikáni Zsinat óta
    U      A pápa enyhe csípőizületi gyulladásban szenved
    U      A hit éve VI. Pál és II. János Pál nyomdokában
    U      A pápa új alelnököt nevezett ki az Ecclesia Dei bizottságba
    U      A pápa kinevezte a vatikáni családi tanács új elnökét
    U      A pápa Müller püspököt nevezte ki a Hittani Kongregáció prefektusának
    U      Megint boldoggá avatnak két modernista pápát?
    U      A szinódus eredménye
    U      Pápai üzenet a régi mise híveihez: El kell ismernetek az új misét
    U      VI. Pál boldoggá avatása már 2013-ban?


J. RATZINGER, alias, XVI.BENEDEK ALATT KIADOTT VATIKÁNI DOKUMENTUMOK     U      Summorum pontificum - XVI. Benedek pápa motu proprioja a régi mise engedélyezéséről
    U      Az Egyház lényege - A Hittani Kongregáció dokumentuma Krisztus egyetlen Egyházáról
    U      A pápa kísérőlevele a motu propriohoz
    U      A Pius-püspökök kiközösítésének visszavonása - a Püspöki Kongregáció dekrétuma
    U      XVI. Benedek pápa levele a világ püspökeihez
    U      Ecclesiae unitatem kezdetű motu proprio
    U      Róma válasza a kézbeáldoztatásról
    U      A Summorum Pontificum motu proprio helyes interpretálásáról
    U      Szentszéki instrukció jelent meg a Summorum Pontificum motu proprióhozvissza a KEZDŐLAPRA