hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          PROTESTANTIZMUS
          A téma fontossága miatt erre a külön oldalra került minden, a protestantizmussal kapcsolatos
          cikk és dokumentum
          „Az a válság, ami az Egyházban a protestantizmus keletkezése óta fennáll, és ami az elmúlt évszázadok alatt csak
              tovább mélyült, mostanra a világban és az Egyházban olyan méreteket öltött, ami végül oda vezetett,
              hogy az Egyház magáévá tette a protestáns tévedéseket és a liberális téveszméket, vagyis elfogadta őket.
              Ebből fakad az egész probléma, Ez nem egy múlandó válság és nem olyan, ami csak a II. Vatikáni Zsinattal
              kezdődött. Ez egy sokkal komolyabb krízis, amelynek gyökerei több évszázaddal ezelőttre nyúlnak vissza,
              mind az Egyház környezetében, mind az Egyházban magában, és ami most, ha szabad így mondanom,
              az Egyház csúcsára is eljutott.” (Lefebvre érsek)


Kérünk, Uram, hogy a tőled származó Vigasztaló világosítsa meg elménket, és tanítson meg Fiad igérete szerint minden igazságra. Kérünk, Uram, legyen velünk a Szentlélek ereje, hogy szívünket kegyesen megtisztítsa és minden bajtól megvédjen. Isten, ki híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával oktatod, add meg nekünk, hogy ugyanazon Lélekben a helyeset megismerjük és az ő vigasztalásuknak szüntelen örvendhessünk.


    U      „A XIX. század megoldottnak vélt kérdéseket”
    U      A tévedések partizánjai - 1. - írta: Michael Davies
    U      Az „ÉN” a hitben Luther Mártonnál - írta: Paul Hacker
    U      A zsinat és a protestánsok - írta: P. Franz Schmidberger
    U      Hesseni Fülöp kettős házassága - írta: Pezenhoffer Antal
    U      A katolikus tradíció helyzete ma (2007. július) Magyarországon
    U      Luther asztali beszédei - 1. rész
    U      A protestantizmus és a korszellem - írta: P. Gerd Heumesser
    U      Senki nem fordul el az igazságtól saját személyes bűne vagy érdeke nélkül
    U      Korunk a protestantizmus végterméke - írta: B.Élthes Eszter
    U      A protestantizmus - írta: Pezenhoffer Antal
    U      Liberális hegemónia - írta: Molnár Tamás
    U      A megigazulás katolikus és protestáns értelmezése - P. Franz Schmidberger levele
    U      A „FAST-FOOD” protestáns - írta: Dr. Marian Therese Horvat
    U      Kalauz a katolikus egyházba visszatérőknek - I-VI. rész - írta: Bilkei Ferenc
    U      Történelem-hamisítás protestáns módra - Részlet az evangélikus hittankönyvből
    U      Miért nem ünnepelhetik a katolikusok október 31-ét? - Írta: Bilkei Ferenc
    U      Óriási felfordulás készülődik a világban
    U      Egyedül a Biblia? – sola scriptura?
    U Ú  Az Istenhez vezető ranglétra


vissza
a KEZDŐLAPRA