hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

         LELKISÉGI ÍRÁSOK

    U      A Szentolvasó - írta: P. Stephan Maessen
    U      A szentté válás útja - Az igazi jámborság - írta: Jean-Nicolas Grou SJ
    U      A lelki áldozás - írta: Don Giuseppe Rottoli
    U      A lelki élet iskolája - írta: M. Raymond trappista szerzetes
    U      Hűség mindhalálig - írta: Robert Mäder
    U      A lelki élet három korszaka - írta: P. M. Gaudron
    U      Lelki élet - írta: P. Szendei Ágoston
    U      Bűnbánati ájtatosság
    U      „A ti utaitok nem az én utaim” - írta: P. Gräf Richard
    U      A szentté válás titka - írta: Mercier bíboros
    U      Mekkora kegyelem az üldözés idejében élhetni! - írta: Dom Chautard
    U      A bűnök felismeréséről - Írta: Alban Stolz
    U      A Három Ave Maria ima - Írta: Giuseppe Pasquali SSP
    U      Engesztelő imádság Jézus szentséges Szívéhez
    U      Türelem a szenvedésben - írta: Robert Mildenberger
    U      Ismeretlen szerző hálaimája
    U      „Íme, most van az üdvösség napja” - írta: P. Gräf Richard
    U      Az igazság a szenvedésről és a fájdalomról” - írta: Leopold Schwarz
    U      Én vagyok az Istened
    U      Jézus, a jó Pásztor
    U      Róma, az igazság és a szenvedés iránti szeretet - Galarreta püspök prédikációja
    U      Mindennapi történetek - írta: P.Martin Fuchs
    U      Hogyan tartsunk gyümölcsöző lelkiismeret vizsgálatot
    U      Ima mécses-gyújtáshoz
    U      Fohász a káromkodások engeszteléséért
    U      Prédikáció a papi hivatásról - P. M. Fuchs prédikációja
    U      A bűnbánat szentsége - Írta: Kempis Tamás és Szalézi Szent Ferenc
    U      A lelki harc - Írta: Lorenzo Scupoli
    U      «Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.» - Barsi Balázs prédikációja
    U      A kegyelem - Írta: Turgonyi Zoltán és P. Raphael Nießner
    U      A gyónás szentsége - Írta: P. Franz Schmidberger
    U      „Az ember ereje egyúttal a gyengesége” - Írta: P. Klaus Wilhelm
    U      Adventi versek - Fordította: Hüse József
    U      Mária himnuszok - Írta: Hüse József
    U      Egy negyedóra a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt - Írta: Claret Szent Antal Mária
    U      Egy történet, melyet az élet írt - Írta: P. Martin Fuchs
    U      A bérmálás a tökéletesség szentsége - Fellay püspök úr beszéde
    U      Gondolatok az előttünk álló napokhoz - Írta: P. Klaus Wilhelm
    U      Legyünk részvéttel saját lelkünk iránt - Msgr. Lefebvre érsek prédikációja
    U      A modernizmus erkölcsi okai a gőg és az újítási mánia - Írta: P. Stefan Frey
    U      A Boldogságos Szűz Mária iránti tökéletes áhítat lényege - Írta: Montforti Grignon Szent Lajos
    U      Jézus Krisztushoz válni hasonlóvá - Írta: Francis J. Remler
    U      Miért éppen Oroszország felajánlása jelenti a megoldást? - Írta: Andreas Mählmann
    U      Eljött az idő egy világméretű offenzívára - Fellay püspök felhívása
    U      Az ima - Írta: P. Martin Fuchs
    U      Mi a több: bánat vagy öröm? - P. Martin Fuchs prédikációja
    U      „Isten birtokba veszi a talajt is” - Írta: Horváth Beatrix
    U      Jézus Krisztus a kereszttel helyreállította a rendet! - Lefebvre ésrsek prédikációja
    U      Havi elmélkedések - 2008. - Írta: Erdődy Imre
    U      Az imádság művészetének nyitja - Írta: Anthony de MelIo
    U      Bűn és bűnbocsánat - Írta: Bánk József
    U      Hogy mi is megismerjük Isten érzületét
    U      Havi elmélkedések - 2009. - Írta: Vianney Szent János
    U      Havi elmélkedések - 2010.
    U      A bűnt fejlődésnek nevezik - Paisziosz sztarec elmélkedései
    U      Kiket ment meg Krisztus?
    U      A gondolatok harca – A jó és a rossz gondolatokról - Paisziosz sztarec elmélkedései
    U      Milyen az igaz férfi? - Maeßen atya előadása
    U      Isteni hit - emberi hit - Fuchs atya prédikációja
    U      A katolikus életszabályok - Írta: Simon Gábor atya
    U      Gondolatok a böjti időre – Katolikus életrend - Írta: Martin Fuchs atya
    U      A bátorság erénye
    U      Ha meg akarunk menekülni, akkor foglalkozzunk a túlvilággal
    U      Ami ma történik, az hittitok
    U      Gyónási tükör papok számára
    U      A megkezdett örökélet - Írta: P. Garrigou-Lagrange
    U      Az izgatottság, a nyugtalanság mindig az Ördög miliője
    U      Az emberektől való félelem a legveszélyesebb a személyes szabadságra nézve
    U      A kereszt vallása - Írta: Pezenhoffer Antal
    U      A béketűrés - Írta: Szalézi Szent Ferenc
    U      Kérjük Istent, hogy mondja meg nekünk, mit vár el tőlünk
    U      A béketűrés s a küzdelem a rossz indulatok ellen - Írta: Kempis Tamás
    U      Vigaszt egyedül Istenben szabad keresnünk - Írta: Kempis Tamás és Szalézi Szent Ferenc
    U      A rendetlen önszeretet - Írta: Szalézi Szent Ferenc
    U      Külső dolgokkal nem kell foglalkozni - Írta: Kempis Tamás
    U      Áldozócsütörtök nyolcada – Kilenced a Szentlélek Úristen eljövetelére - Írta: P. Zaby
    U      Istenbe vessük minden reménységünket és bizodalmunkat - Írta: Kempis Tamás
    U      A történelmet a szentek írják! - Írta: Dr. theol. Otto Katzer
    U      Krisztus szava - Írta: Kempis Tamás
    U      Hűség a Máriának való felajánláshoz - Írta: P. Johannes Schmid C. P.
    U      Az elmének a hit után kell járnia - Írta: Kempis Tamás
    U      Isten figyelmeztetése a Tőle elfordulókhoz – Isten szava
    U      A helyesen kérő ima
    U      Az isteni Gondviselésre való ráhagyatkozás – Írta: P. Weinzierl
    U      Isten birodalma – Írta: Albert Maria Weiss O. P.
    U      Isten trónja – Írta: Albert Maria Weiss O. P.
    U      „Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat”
    U      A mi hitünk próbatétele
    U      Elmélkedések az imádságról – Írta: Evagrius Ponticus
    U      Krisztus mennybemenetele – Írta: Szent Ágoston
    U      „Mi, papok viseljük a felelősséget, mert elhagytuk az élő víz forrását” – Dr. Katzer prédikációja
    U      Mit jelent vezekelni? – Írta: Pater Gerd Heumesser
    U      Az isteni Gondviselés és az ember szabad akarata
    U      „Ne félj, te kisded nyáj”
    U      Csak az Istennel kötött béke által válnak az ég erői gyógyítóvá számunkra
    U      A szellem és az akarat önmegtagadása – Írta: Désiré Mercier bíboros
    U      Eleink imádságai
    U      Aki Isten nélkül él, az az örök elveszettség útján jár
    U      „Senki sem jó, csak az Isten”
    U      A világ végén a rosszak egyre rosszabbak lesznek, a jók meg egyre jobbak
    U      Az őszinte igyekezet a döntő – a győzelem Isten dolga – Írta: Martin Lenz
    U      Az erények – Írta: Martin Lenz
    U      Egyetlen menekvésünk az Istenben való feltétlen, korlátlan és tökéletes bizalom
    U      A nagyböjti gyakorlatok egyetlen célja Isten dicsőítése – Írta: Martin Lenz
    U      „Engedj abban bíznunk, hogy Fiad földi halála által megadtad nekünk az öröklétet”
    U      „Váljatok ti is őrültté!” – Írta: Ignaz Steinwender
    U      Okosság nélkül az ember nem tud se igazságos lenni, se helyesen cselekedni
    U      Miért engedi meg Isten a gonosz létezését? – Írta: Prof. A. Ernest Wilder-Smith
    U      „A templom kárpitja kettéhasadt fölétől aljáig”
    U      Istené az utolsó szó
    U      Ne hagyjuk, hogy Istenhez fűzödő kapcsolatunkat elvegyék tőlünk!
    U      Isten az idők jelei által szól az emberekhez
    U      Isten, egyedül csak Isten a világ teljhatalmú ura
    U      Mit akar nekem Isten e jelekkel mondani?
    U      A Jelenések könyve – A kereszténység vigasz-könyve
    U      „A hited meggyógyított”
    U      Jézus áldása alatt élni
    U      Isten ereje szabja meg a mércéket
    U      Imádkozni tanulni
    U      A lelki erősség sarkalatos erénye – Írta: Martin Lenz
    U      A legnagyobb dolog: Hit által bemenni Isten fiainak országába – Írta: Bangha Béla S.J.
    U      Amikor a pokol különösen aktívvá válik…
    U Ú  „Nálam vagyon az út és az igazság minden kegyelme”


vissza a KEZDŐLAPRA