hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HABEMUS PAPAM
           Ehelyütt a Vatikánból érkező tudósításokat, pápai prédikációkat és más
           vatikáni dokumentumokat (pl. enciklikákat) olvashat.

           „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam, et portae inferi non
               praevalébunt advérsus eam.” (Mt 16,18-19)


HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK, PÁPAI BESZÉDEK XVI. BENEDEK PÁPA PONTIFIKÁTUSÁNAK
HARMADIK ÉVÉBŐL


HÍREK
A VATIKÁNBÓL,
A PÁPÁRÓL
    U      HÍREK XVI. BENEDEK PÁPA PONTIFIKÁTUSÁNAK ELSŐ ÉVÉBŐL    U      HÍREK XVI. BENEDEK PÁPA PONTIFIKÁTUSÁNAK MÁSODIK ÉVÉBŐL    U     Nyilvánosságra hozták a várva várt Motu proprio-t
    U     Vatikáni irat a katolikus Egyház „páratlanságáról”
    U     Régi mise új következményekkel
    U     Létrejön a találkozó XVI. Benedek pápa és II. Alexij pátriárka között?
    U     „Csak a neve ugyanaz”
    U     Hoyos bíboros a püspököknek a motu proprioval kapcsolatos „végrehajtási határozatairól”
    U     A zűrzavar szelleme ellen
    U     A „Summorum Pontificum” motu proprio fogadtatása nyugodtan zajlott le
    U     Az engedelmesség problémája
    U     „Szászszázalékig egyetértek a motu proprioval”
    U     Az ördög eszközei
    U     „Már zendülésről lehet beszélni”
    U     A Vatikán újra kiadja az 1962-es misekönyvet
    U     Kis, de fontos jel - kiegészítés
    U     Amikor férfiak csipkés öltözéket viselnek
    U     A II. Vatikáni Zsinatot nem lehet tetszés szerint interpretálni
    U     Jó hírek a Vatikánból
    U     Egy főpásztor méltóságával összeegyezhetetlen
    U     November 30-án jelenik meg a „Spe salvi” enciklika
    U     A liturgikus visszaélések mélyreható problémái az Egyháznak
    U     A kézbeáldoztatás elhomályosítja a Krisztus valóságos jelenlétében való hitet
    U     Vissza a régi római rendhez
    U     Teljes búcsú a Lourdes-ba zarándoklóknak
    U     Vezeklés és megszentelődés
    U     Benedek pápa Szent X. Pius stólájában
    U     A pápa Mahltisch-t (= vacsoraasztalt) konszekrált
    U     Karácsony Rómában
    U     A pápa privát
    U     Egy püspök a nyelvre-áldozást ajánlja
    U     XVI. Benedek pápa versus Deum celebrálta a misét január 13-án a Sixtusi kápolnában
    U     Jön a zsidókért való régi nagypénteki könyörgés újrafogalmazása?
    U     A szentmisében nem egymásra nézünk, hanem a Megváltóra
    U     „Az Egyháznak át kell gondolnia a kézbeáldoztatás gyakorlatát”
    U     Teljes búcsú a Lourdes-i jelenések 150 éves évfordulója alkalmából (2)
    U     Egyenlőség az emberek, de nem a vallások között
    U     „A Motu proprio az egységnek adott szeretetteljes gesztus”
    U     „Imádkozzunk a zsidókért is”
    U     A vatikáni böjti lelkigyakorlat
    U     Elkezdődött Lucia boldoggá avatási pere
    U     Kap az Egyház egy ötödik Mária-dogmát?
    U     Fel kellene öltözniük
    U     A papszemináriumokban a szeminaristáknak joguk van a tridenti rítus elsajátítására
    U     A megházasodott papok számára nem lehetséges a reintegráció a papi hivatásba
    U     A márciusi ünnepek eltolódása
    U     Világosságot, egyértelműséget kérek végre
    U     Szent Péter apostol római székfoglalása
    U     Új titkára van az Ecclesia Dei bizottságnak
    U     Galilei szobor a vatikáni kertekben
    U     Húsvétvasárnapi mise Rómában
    U     XVI. Benedek pápa egy volt mohamedánt keresztelt meg
    U     XVI. Benedek pápa meglátogatja a „Ground Zero”-t
    U     XVI. Benedek pápa egy meggyilkolt olasz szerzetesnőről emlékezett meg
    U     Piero Marini: „A motur proprio az »egységet szolgáló gesztus« volt csupán
    U     A régi rítus mindenkié!
    U     A Szentszék internetes honlapja latinul is elkészült
    U     Senki sem ura a misének
    U     Homoszexuálisakat nem szabad pappá szentelni
    U     Decretum generale – de delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris
    U     Vége a tömeges koncelebrálásoknak?
    U     Hírek az „új-katekumen út” mozgalomról
    U     De celebratione Conversionis Sancti Pauli apostoli
    U     „Veszélyes modernizmus”
    U     Várható személyi változások a Vatikánban
    U     A nyelvre áldozás az áldoztatás szabályos formája
    U     Szent Péter és Pál ünnepét a pápa és a pátriárka közösen ünnepli
    U     XVI. Benedek alatt a római kúria katolikusabb lesz
    U     Isten szólt: »Legyen világosság«, és világos lett
    U     A Szent Pál-év megnyitása
    U     Az anglikán „püspöknők” az apostoli tradíciótól való elszakadást jelentik
    U     Visszatérés Rómába    U      HÍREK 2008. JÚLIUS 10-TŐL 2011. JÚLIUS 1-IG


PÁPAI
BESZÉDEK
A HARMADIK
ÉVBŐL
    U      XVI. BENEDEK PÁPA BESZÉDEI PONTIFIKÁTUSÁNAK ELSŐ ÉVÉBŐL    U      XVI. BENEDEK PÁPA BESZÉDEI PONTIFIKÁTUSÁNAK MÁSODIK ÉVÉBŐL    U      Tradíció nélkül nincs jövője Krisztus Egyházának
    U      A püspöki konferenciáknak nincsen teológiai alapjuk
    U      Krisztus nem konformistákat, hanem hitvallókat keres - 2007. augusztus 19., Úrangyala
    U      A mennyországban nincsenek kivételezettek - 2007. augusztus 26., Úrangyala
    U      XVI. Benedek pápa megnyilatkozásai a tridenti rítusról
    U      A hagyományhoz való hűséggel óvhatjuk meg érintetlenül a hit letéteményét - 2007. október 3.
    U      Az Írást nem ismerni egyet jelent Krisztust nem ismerni - 2007. november 14., szerdai audiencia
    U      A mindennapokban tanúságot tenni Isten szeretetéről - 2007. november 21., szerdai audiencia
    U      A kereszténység gyökerei a Közel-Keleten vannak - 2007. november 28., szerdai audiencia
    U      Imádkozzunk az Úrhoz, hogy vegye el félelmünket - 2007. december 5., szerdai audiencia
    U      Aki Isten nélkül keresi a boldogságot, az a kábítószereknél landol - 2007. december 16., Úrangyala
    U      Mi az értelme karácsonynak hit nélkül?
    U      Karácsony a helyreállított teremtés ünnepe - 2007. december 25., Éjféli szentmise
    U      Fölragyogott ránk a szent nap - 2007. december 25., Karácsonyi köszöntő
    U      Ne álljunk meg a pásztori idillnél - 2007. december 26., Úrangyala
    U      Theotokos – Mária Istennek anyja - 2008. január 2., szerdai audiencia
    U      „Nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik” - 2008. január 30., szerdai audiencia
    U      A jövőben a római rítusnak egyetlen rítusnak kell lennie
    U      Isten akaratát kutassuk - 2008. február 17., Úrangyala
    U      Egy jó teológus az Egyház gyengeségeit is elismeri - 2007. május 30., szerdai audiencia
    U      A böjti időnek a lelki megújulást kell szolgálnia - 2008. február 20., szerdai audiencia
    U      A nagyböjt a gonosz elleni harcra tanít bennünket - 2008. február 10., Úrangyala
    U      A liturgia nem valami elmúlt dolgot ünnepel - 2008. március 5., szerdai audiencia
    U      Jézus Krisztusra való tekintésben találunk tartást és vigaszt - 2008. március 12., szerdai audiencia
    U      Nagyszombat a mélységes csönd napja - 2008. március 19., szerdai audiencia
    U      Képek hamvazószerdáról és virágvasárnapról
    U      Legyetek a feltámadás bátor tanúi - 2008. március 26., szerdai audiencia
    U      Több együttérzést - 2008. április 5. pápai előadás
    U      „Nemde szívünk gerjedez vala bennünk, amint szólott az úton” - 2008. április 6., Regina coeli


vissza
a HABEMUS PAPAM aktuális oldalra              a KEZDŐLAPRA