hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HABEMUS PAPAM
           Ehelyütt a Vatikánból érkező tudósításokat, pápai prédikációkat és más
           vatikáni dokumentumokat (pl. enciklikákat) olvashat.

           „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam, et portae inferi non
               praevalébunt advérsus eam.” (Mt 16,18-19)


HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK, PÁPAI BESZÉDEK XVI. BENEDEK PÁPA PONTIFIKÁTUSÁNAK
MÁSODIK ÉVÉBŐL


HÍREK
A VATIKÁNBÓL,
A PÁPÁRÓL
    U      HÍREK XVI. BENEDEK PÁPA PONTIFIKÁTUSÁNAK ELSŐ ÉVÉBŐL    U      A Vatikán tiltakozik a „Da Vinci Code” megfilmesítése miatt (kath.net)
    U      A túlnyomó többség ellene van (kreuz.net)
    U      XVI. Benedek pápa véleménye Medjugorje-ről (kreuz.net)
    U      Mostantól fogva nehezebb pápai magánkihallgatást kapni (kath.net)
    U      Hűség és önmegtartóztatás kondom helyett (kath.net)
    U     Százezrek Pünkösdkor a Szent Péter téren (kath.net)
    U     A katolikus egyházmegyék nem protestáns nemzeti egyházak (kath.net)
    U     A pápa új államtitkárt nevezett ki (kath.net)
    U     Edith Stein meghódítja a Szent Péter dómot (kath.net)
    U     A pápa szabadsága (kath.net)
    U     Lemondott a Vatikán szóvivője (kath.net)
    U     További új kinevezések a Vatikánban (kath.net)
    U     Két interjú a liturgikus kongregáció titkárával (kreuz.net és kath.net)
    U     Meghajolni a szeretet titka előtt (kath.net)
    U     XVI. Benedek pápa Jézus-könyvet ír (kath.net)
    U     Bertone bíboros a Pius Közösségről és a harmadik fatimai titokról (kath.net)
    U     Tilos többé kritikát gyakorolni az iszlám fölött? (kath.net)
    U     A vallások közötti párbeszédek pápai tanácsát nem zárják be (kath.net)
    U     Az Altötting-i kegyszobor a pápa gyűrűjét viseli (kath.net)
    U     Valóban aláírta a pápa a tridenti rítusú mise engedélyezését?
    U     A tridenti rítusú szentmise általános engedélyezése
    U     A pápa törökországi útja
    U     Francia klerikusok a tridenti mise ellen
    U     Csaknem kész van a pápa új könyve
    U     Hummes bíboros a klérus kongregáció új prefektusa
    U     Újabb találgatások a régi miséről szóló Motu proprio-ról
    U     A Vatikán véget vetett a cölibátus-spekulációknak
    U     A Vatikán utasított a „pro multis” helyes fordítására
    U     Szigorúbb kiválasztásnak kell a papszemináriumokban érvényesülnie
    U     Apostoli exhortáció az eucharisztiáról
    U     „Az Egyház nem az ateistáktól, hanem a disszidens katolikusoktól fél”
    U     Nemsokára megjelenik a régi rítus általános felszabadításáról rendelkező motu proprio
    U     Arinze bíboros élesen kritizálta a visszaéléseket a liturgiában
    U     Új találgatások a kúriában történő változásokról
    U     Szabadkőművesek a pápánál
    U     A régi mise a jó sokféléségét szolgálja
    U     XVI. Benedek pápa „Jézus”-könyve 2007 áprilisában jelenik meg
    U     A pápa bejelentette az eucharisztikus szinódusról készült apostoli irat hamaros megjelenését
    U     Az elmúlt napok hírei a Vatikánból
    U     Megjelent az apostoli exhortáció a 2005-ös püspöki szinódusról
    U     Még húsvét előtt kijön a motu proprio?
    U     A pápa támogatásáról biztosította Bagnasco érseket
    U     Piacenza püspök a kléruskongregáció új titkára
    U     XVI. Benedek pápa ellátogat az UNO New York-i főhadiszállására
    U     Amato érsek: „Az abortusz a terrorizmus egyik formája”
    U     „A pápa újra engedélyezni akarja a régi misét”
    U     „Az Antikrisztus felvizezi a hitigazságokat”
    U     A vallások közötti dialógus pápai tanácsot dikasztériumi rangra emelik
    U     „Istenre való vonatkoztatás nélkül az alapvető értékek elveszítik erejüket”
    U     A pápát személyesen érdekli a „régi miséről” szóló irat megjelenése
    U     A Vatikán megerősítette a hit és a szabadkőművesség összeférhetetlenségét
    U     Új „harmadik ember” a Vatikánban
    U     Nem lesz új Mária-dogma
    U     XVI. Benedek pápa visszaállította a konklávé régi rendjét
    U     Változások a kúriában
    U     A Vatikán hivatalosan is bejelentette a régi miséről szóló Motu proprio megjelenését    U      HÍREK XVI. BENEDEK PÁPA PONTIFIKÁTUSÁNAK HARMADIK ÉVÉBŐL    U      HÍREK 2008. JÚLIUS 10-TŐL 2011. JÚLIUS 1-IG


PÁPAI
BESZÉDEK
A MÁSODIK
ÉVBŐL
    U      XVI. BENEDEK PÁPA BESZÉDEI PONTIFIKÁTUSÁNAK ELSŐ ÉVÉBŐL    U      XVI. Benedek pápa koronázási esküje
    U      A papok pótolhatatlanok - 2006. május 7-i úrangyala (kath.net)
    U      Mint Péter - 2006. május 17-i audiencia (kath.net)
    U      A pápa óva int a túlzott aktivizmustól (kath.net)
    U      „Ma vannak olyan emberek, akik úgy élnek, mintha nem kellene meghalniuk” (kath.net)
    U      Ágoston és Mónika mint korunk példaképei (kath.net)
    U      Látni, kicsoda Isten és milyen Isten (kath.net)
    U      Az igazi halál, amitől félni kell, a lélek halála
    U      A kontemplatív kolostorok a katolikusok „zöld tüdeje”
    U      Jézus nem egy modern „bölcsesség-tanító”
    U      Az életet senkitől sem lehet megtagadni - 2007. február 4-i úrangyala
    U      „Az Úr vezessen bennünket a visszafordulásra” - 2007. március 18-i úrangyala
    U      „A pokol létezik és örökkétartó” - 2007. március 25-i úrangyala    U      XVI. BENEDEK PÁPA BESZÉDEI PONTIFIKÁTUSÁNAK HARMADIK ÉVÉBŐL
vissza
a HABEMUS PAPAM aktuális oldalra              a KEZDŐLAPRA