hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          HABEMUS PAPAM
           Ehelyütt a Vatikánból érkező tudósításokat, pápai prédikációkat és más
           vatikáni dokumentumokat (pl. enciklikákat) olvashat.

           „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam, et portae inferi non
               praevalébunt advérsus eam.” (Mt 16,18-19)


HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK A VATIKÁNBÓL 2007-BŐL


HÍREK
A VATIKÁNBÓL,
A PÁPÁRÓL
    U      HÍREK 2005-BŐL
    U      HÍREK 2006-BÓL    U     Nyilvánosságra hozták a várva várt Motu proprio-t
    U     Vatikáni irat a katolikus Egyház „páratlanságáról”
    U     Régi mise új következményekkel
    U     Létrejön a találkozó XVI. Benedek pápa és II. Alexij pátriárka között?
    U     „Csak a neve ugyanaz”
    U     Hoyos bíboros a püspököknek a motu proprioval kapcsolatos „végrehajtási határozatairól”
    U     A zűrzavar szelleme ellen
    U     A „Summorum Pontificum” motu proprio fogadtatása nyugodtan zajlott le
    U     Az engedelmesség problémája
    U     „Szászszázalékig egyetértek a motu proprioval”
    U     Az ördög eszközei
    U     „Már zendülésről lehet beszélni”
    U     A Vatikán újra kiadja az 1962-es misekönyvet
    U     Kis, de fontos jel - kiegészítés
    U     Amikor férfiak csipkés öltözéket viselnek
    U     A II. Vatikáni Zsinatot nem lehet tetszés szerint interpretálni
    U     Jó hírek a Vatikánból
    U     Egy főpásztor méltóságával összeegyezhetetlen
    U     November 30-án jelenik meg a „Spe salvi” enciklika
    U     A liturgikus visszaélések mélyreható problémái az Egyháznak
    U     A kézbeáldoztatás elhomályosítja a Krisztus valóságos jelenlétében való hitet
    U     Vissza a régi római rendhez
    U     Teljes búcsú a Lourdes-ba zarándoklóknak
    U     Vezeklés és megszentelődés
    U     Benedek pápa Szent X. Pius stólájában
    U     A pápa Mahltisch-t (= vacsoraasztalt) konszekrált
    U     Karácsony Rómában
    U     A pápa privát
    U     Egy püspök a nyelvre-áldozást ajánlja
    U     XVI. Benedek pápa versus Deum celebrálta a misét január 13-án a Sixtusi kápolnában
    U     Jön a zsidókért való régi nagypénteki könyörgés újrafogalmazása?
    U     A szentmisében nem egymásra nézünk, hanem a Megváltóra
    U     „Az Egyháznak át kell gondolnia a kézbeáldoztatás gyakorlatát”
    U     Teljes búcsú a Lourdes-i jelenések 150 éves évfordulója alkalmából (2)
    U     Egyenlőség az emberek, de nem a vallások között
    U     „A Motu proprio az egységnek adott szeretetteljes gesztus”
    U     „Imádkozzunk a zsidókért is”
    U     A vatikáni böjti lelkigyakorlat
    U     Elkezdődött Lucia boldoggá avatási pere
    U     Kap az Egyház egy ötödik Mária-dogmát?
    U     Fel kellene öltözniük
    U     A papszemináriumokban a szeminaristáknak joguk van a tridenti rítus elsajátítására
    U     A megházasodott papok számára nem lehetséges a reintegráció a papi hivatásba
    U     A márciusi ünnepek eltolódása
    U     Világosságot, egyértelműséget kérek végre
    U     Szent Péter apostol római székfoglalása
    U     Új titkára van az Ecclesia Dei bizottságnak
    U     Galilei szobor a vatikáni kertekben
    U     Húsvétvasárnapi mise Rómában
    U     XVI. Benedek pápa egy volt mohamedánt keresztelt meg
    U     XVI. Benedek pápa meglátogatja a „Ground Zero”-t
    U     XVI. Benedek pápa egy meggyilkolt olasz szerzetesnőről emlékezett meg
    U     Piero Marini: „A motur proprio az »egységet szolgáló gesztus« volt csupán
    U     A régi rítus mindenkié!
    U     A Szentszék internetes honlapja latinul is elkészült
    U     Senki sem ura a misének
    U     Homoszexuálisakat nem szabad pappá szentelni
    U     Decretum generale – de delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris
    U     Vége a tömeges koncelebrálásoknak?
    U     Hírek az „új-katekumen út” mozgalomról
    U     De celebratione Conversionis Sancti Pauli apostoli
    U     „Veszélyes modernizmus”
    U     Várható személyi változások a Vatikánban
    U     A nyelvre áldozás az áldoztatás szabályos formája
    U     Szent Péter és Pál ünnepét a pápa és a pátriárka közösen ünnepli
    U     XVI. Benedek alatt a római kúria katolikusabb lesz
    U     Isten szólt: »Legyen világosság«, és világos lett
    U     A Szent Pál-év megnyitása
    U     Az anglikán „püspöknők” az apostoli tradíciótól való elszakadást jelentik
    U     Visszatérés Rómába    U      HÍREK 2008. JÚLIUS 10-TŐL 2011. JÚLIUS 1-IG


vissza
a HABEMUS PAPAM aktuális oldalra              a KEZDŐLAPRA