hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

         SZENTEK ÉLETE ÉS MŰVEI

    U      Aquinói Szent Tamás műveiből
    U      A gőg - az arsi szent plébános katekézisából
    U      A kereszt mennyei útja - az arsi szent plébános katekézisából
    U      Aranyszájú Szent János Biblia kommentárja
    U      A Szentolvasó (részlet) - Írta: Monforti Grignon Szent Lajos-Mária
    U      Felkészülés a halálra - Írta: Liguori Szent Alfonz
    U      Levél a kereszt barátjaihoz - Írta: Montforti Grignon Szent Lajos
    U      Az Isteni jóság küldötte - Írta: Helftai Nagy Szent Gertrúd
    U      Az állhatatosság és a vigasztalódás - Írta: Szalézi Szent Ferenc
    U      Collationes - Írta: Johannes Cassianus
    U      A piszkos kosár
    U      Egyiptomi Szent Makariosz tanításai
    U      Az út, az igazság és az élet - Írta: Szent Ágoston
    U      A pokol az a hely, ahol nincs jelen Isten! - Írta: Boldog Rupert Mayer S.J.
    U      Nem ellenezni a tévedést annyi, mint támogatni
    U      Szent Benedek Regulája
    U      Bosco Szent János álma
    U      A földön nincs tisztítótűz, hanem csak menny vagy pokol - Írta: Liguori Szent Alfonz
    U      Fáy Dávid, egy magyar hithirdető élete - Írta: Zrinyi József SJ
    U      A tökéletesség útja - I. fejezet - Írta: Avilai Nagy Szent Teréz
    U      Hiszek, hogy értsek - Szent Anzelm - Írta: Dér Katalin
    U      Szent VII. Gergely pápa
    U      A békesség útja - Írta: Szalézi Szent Ferenc
    U      A kereszt - Középkori példabeszéd
    U      Grignon Szent Lajos felajánló imája - Írta: Montforti Grignon Szent Lajos
    U      A tökéletes Mária-tisztelet - Írta: Montforti Grignon Szent Lajos
    U      Miért kell Szűz Máriának előtérbe lépnie? - Írta: Montforti Grignon Szent Lajos
    U      Az utolsó idők apostolai - Írta: Montforti Grignon Szent Lajos
    U      A Jézus Krisztus iránti szeretet - Írta: Liguori Szent Alfonz
    U      Isten nem örül és nem haragszik
    U      Ima a szentmise előtt és után
    U      Az igazi alázatosság - Írta: Liguori Szent Alfonz
    U      Szent Pál: a természet elleni vétek Isten büntetése
    U      Nem szabad az áldozatot a szent házon kívülre vinni
    U      Ne ijedj meg, ha olyan szavakat hallasz, mint „viszály” és „harc” - Írta: Aranyszájú Szent János
    U      Beszéd Krisztus imájáról - Írta: Szent Ágoston
    U      Hiszen igazságos az élet, a bűn és a halál megsemmisülése után
    U      Minden idők hitét megőrizni
    U      A becsületsértés halálos bűn - Írta: Aquinói Szent Tamás
    U      „Ha nem hisztek, nem fogtok érteni”
    U      Az arsi szent plébános és a tisztítótűzben szenvedő lelkek
    U      „És az Ige testté lőn”
    U      „...ha erősebb lett volna a hited, és jobban bíztál volna az Úrban” - Don Bosco álma
    U      Traktátum a tisztítótűzről - Genovai Szent Katalin értekezése
    U      Adversus Haereses (németül) – Írta: Szent Iréneusz
    U      Minden, ami a világon történik, Isten gondviseléséből fakad – Írta: Sziénai Szent Katalin
    U      „A hit nem vélekedés, hanem bizonyosság” – Írta: Clairvaux-i Szent Bernát
    U      „Soha nem szabad semmire visszatekintenetek” – Írta: Sziénai Szent Katalin
    U      „Akaratotokat senki nem képes megtörni, ha ti nem egyeztek bele” – Írta: Sziénai Szent Katalin
    U      „Az ördög azt kínálja az embernek, amit annak lelke kíván” – Írta: Sziénai Szent Katalin
    U      „Egyre mélyebben hempereg a romló világ a mocsárban” – Damjáni Szent Péter
    U      Hiszek, hogy értsek - kiegészítés - Írta: Dér Katalin
    U      Adversus Haereses – részletek – Szent Ireneus
    U      Milliószor többen lennének a megmentettek, ha nagyobb hited és nagyobb bizalmad lett volna az Úrban
    U      „Se a világnak nincs semmi közös dolga Velem, se Nekem vele” – Írta: Sziénai Szent Katalin
    U      „Minden baj abból származik, hogy magukban bíznak, nem Bennem” – Írta: Sziénai Szent Katalin
    U      De virginitate – Írta: Nisszai Szent Gergely
    U      „Gyújts végre világot ebben a sötétségben” – Írta: Avilai Nagy Szent Teréz
    U      A Miatyánk első szavaiból áradó szeretet – Írta: Avilai Nagy Szent Teréz
    U      „Tedd meg, hogy ez a vihar megszűnjön már végre-valahára” – Írta: Avilai Nagy Szent Teréz
    U      „De szabadíts meg a gonosztól. Amen” – Írta: Avilai Nagy Szent Teréz
    U      Neumann Teréz, a stigmatizált – 1929. – Írta: Nyisztor Zoltán
    U      Csend – Szent Pirmin püspök – Írta: Maria Calasanz Ziesche nővér
    U Ú  Az igazság felszabadít titeket – Írta: Jeruzsálemi Szent Cirill


vissza a KEZDŐLAPRA