hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KATEKIZMUSOK, IMÁK ÉS SZENTMISEKALAUZOK
                     „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.
                     Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,15-16)

                     „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!
                     És tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek.
                     S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,19-20)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

      KATEKIZMUSOK, IMÁK ÉS
      SZENTMISEKALAUZOK

    U      A KERESZTÉNY TANÍTÁS KOMPENDIUMA - Szent X. Pius katekizmusa
    U      A Credo első cikkelye
    U      A Credo 2-5. cikkelyei
    U      A Credo 6-10. cikkelyei

    U      Aquinói Szent Tamás műveiből
    U      Katekizmus – 1958. Herder kiadó
    U      Az Egyház imái és parancsai
    U      Egri Kis Katekizmus – 1941. Szent István Társulat kiadása
    U      A szentmise – digitális szentmisekalauz
    U      Általános tudnivalók a szentmiséről
    U      Sancta Missa – nyomtatott szentmisekalauz
    U      Káté a Trienti Zsinat határozatából – Bevezetés
    U      Káté a Trienti Zsinat határozatából – Az apostoli hitvallás első ágazatáról
    U      Káté a Trienti Zsinat határozatából – A szentségekről általában
    U      Katholikus hitvédelem dióhéjban
    U      A bérmálás
    U      Képsorozat a bérmálásról
    U      Hogyan kell viselkednünk a templomban?
    U      A gyónás szentsége
    U      Hogyan gyónjunk?
    U      Az angyalokról szóló tanítás
    U      Az Egyház novemberi búcsú-rendje
    U      Dogmatikai különbségek a katolikus és a görög-keleti vallás között
    U      Könyörgések a szentmise előtt és után
    U      Boldog kimúlást
    U      Uram, engedd, hogy megismerjem, milyen akadályt vetek kegyelmed munkája elé
    U      Magánexorzismus
    U      Ima jó halálért
    U      „Marana Tha” – Jöjj el, Uram Jézus!
    U      Litánia Krisztus Urunk kínszenvedéséről
    U      Az egyházi előterjesztés - Írta: Schütz Antal
    U      Imák a szentmise előtt és után
    U      A katolikus Egyház tévedhetetlensége - Írta: Schütz Antal
    U      A katolikus hit - Írta: Schütz Antal
    U      Az ötödik parancs - Írta: Müller Lajos S. J.
    U      A természet és a természetfeletti kapcsolatáról - Írta: Albert Maria Weiß OP
    U      Engesztelő imádság az istenkáromlásokért - A Szentségimádás befejező imája
    U      Az Oltáriszentségről - A Trienti Zsinat tanítása
    U      „Vedd az áldozat bemutatásának hatalmát” - Az egyházirendről
    U      A keresztségben tett fogadalmak megújítása
    U      Prófétai lángima misszionáriusokért - befejezés - Montforti Grignion Szent Lajos imája
    U      Katolikus viselkedés a római katolikus Egyház szentmiséjén
    U      Kegyelemtan - Írta: Franz Spirago
    U      A szentségek - Írta: Franz Spirago
    U      A keresztség és a bérmálás - Írta: Franz Spirago
    U      Az Egyház - forrás: Katolikus Lexikon, 1931
    U      A búcsú-kihirdetés liturgiája - Írta: Dr. Christiane Laudage
    U      Az isteni előrerendelés titka - Írta: Schütz Antal
    U      A lelkiismeret, mint zsinórmérték
    U      XIII. Leó 1899. január 22-i levele Baltimore érsekének
    U      Szent Benedek napi imája a Szent Kereszt előtt
    U      Kő az úton...
    U      Ima idős korban
    U Ú  Engedjük-e, hogy az Úr bennünk éljen tetszése szerint?


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra            a KEZDŐLAPRA