hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

         AZ EGYHÁZI ÉV ÜNNEPEIVEL
         KAPCSOLATOS ÍRÁSOK

    U      Lepsényi Miklós szentbeszédei az év minden vasár- és ünnepnapjára

    U      Az egyházi év fő ünnepei a Szunyogh-Xavér misszále magyarázataival

    U      Március: Szent József hónapja
    U      Június: Jézus Szentséges Szívének hónapja
    U      Nagycsütörtök - írta: Francois Mauriac
    U      A kántorböjt napjai vezeklő és böjti napok
    U      Mindenszentek - írta: Joseph Ratzinger bíboros
    U      A Pünkösd utáni vasárnapok
    U      Krisztus-Király ünnepe
    U      A megtestesülés ünnepköre
    U      Reszkess! - írta: Dom Prosper Guéranger
    U      Gyertyaszentelő Boldogasszony - az ünnep ismertetése a Szunyogh Xavér misszáléból
    U      Nagyböjti prédikáció - P. Franz Schmidberger szentbeszéde
    U      A böjtbevezető idő - Szunyogh Xavér misszálé
    U      A böjti idő - írta: P. Eberhard Repp
    U      A nagyböjt - Szunyogh Xavér misszále
    U      A kereszt a győzelem jele - P. Florian Abrahamovicz feketevasárnapi prédikációja
    U      Krisztus keresztjében való részesedés - Nagy Szent Leo pápa feketevasárnapi prédikációja
    U      Május, Szűz Mária hónapja
    U      Áldozócsütörtök - Szunyogh Xavér misszále
    U      Június hó fő egyházi ünnepei
    U      Halottak napja - írta: Ildefons Schuster
    U      Halottak napja - írta: Incze Dénes
    U      Az egyházi év - P. Biedermann levele a hívekhez
    U      A népénekek helye a liturgiában - írta: Rihmer Zoltán
    U      „Uram! Hogy lássak” - P. Trutt prédikációja Ötvened vasárnapra
    U      Krisztus feltámadása a katolikus hit központi igazsága - P. Frey húsvéti levele a hívekhez
    U      A rózsafüzér minden bajban segít - Írta: P. Göttler
    U      „Aki saját semmiségét nem ismerte fel, az nem találta meg Istent” - Írta: P. Biedermann
    U      Advent a csönd, a magábaszállás, a lélek felkészülésének ideje - Írta: P. Göttler
    U      A menny legfőbb jutalma Isten színről színre való látása - Írta: P. Göttler
    U      Minden bűn nyilvános cselekedet
    U      Őrizkedjünk saját ideáinktól! - Pater Biedermann levele
    U      Az Üdvözítő halálával a kereszt ragyogó fényt kap - Írta: P. Göttler
    U      Az egyházi év csúcspontja - Írta: P. Schulz
    U      A három szent nap (Triduum sacrum)
    U      Krisztus-Király ünnepe
    U      Krisztus királyságának valódi karaktere - Írta: P. Matthias Gaudron
    U      Elmélkedés a Pünkösd utáni 26. (V.u. 5.) vasárnap evangéliumáról - Írta: P. Matthias Gaudron
    U      A világnak nem véletlenül lesz vége - P. Cantalamessa gondolatai az év utolsó vasárnapjára
    U      „Akkor majd feltűnik az Emberfiának jele az égen” - P. Weigl prédikációja
    U      Az adventi koszorú gyertyái - P. Fuchs prédikációja Advent első vasárnapjára
    U      A kánai menyegző - Vízkereszt utáni második vasárnapra
    U      A szeretet himnusza - Lelki olvasmány Ötvened vasárnapra - Írta: P. Gaudron
    U      Május 5. Szent V. Pius pápa ünnepe
    U      Május 6.: Szent János a Porta Latina előtt
    U      „Megfosztották trónjától” - Lefebvre érsek Krisztus-Király ünnepről
    U      Mit kell tennünk Adventben? - Szent X. Pius pápa kompendiumából
    U      „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?” - Írta: P. Klaus Wilhelm
    U      „Uram, hogy lássak!” - Írta: Josef Dillersberger
    U      Urunk 30 éves koráig családja körében gyakorolta a szeretetet - Lefebvre érsek prédikációja
    U      Kísértések - P. Fuchs prédikációja
    U      A Jó Hír
    U      Védjed meg, ember, isteni méltóságodat! - Nagy Szent Gergely pápa homilíája
    U      Embert kérdezel, hogy Isten milyen módon nemzett? - Szent Ágoston prédikációja
    U      Mire tanít Urunk Jézus Krisztus színeváltozása?
    U      Szent József ünnepére - Írta: P. B. Zaby
    U      1955 előtti és 1962-os rítus, I.: Virágvasárnapi változtatások - Írta: Rev. A. Cekada
    U      1955 előtti és 1962-os rítus, II.: A Tenebrae - gyászzsolozsma eltörlése - Írta: Rev. A. Cekada
    U      1955 előtti és 1962-os rítus, III.: Nagycsütörtöki változtatások - Írta: Rev. A. Cekada
    U      1955 előtti és 1962-os rítus, IV.: Nagypénteki változtatások - Írta: Rev. A. Cekada
    U      1955 előtti és 1962-os rítus, V.: Nagyszombati változtatások - Írta: Rev. A. Cekada
    U      Májusi vagy pünkösdhavi ájtatosság
    U      Örömteli napok - Írta: P. B. Zaby
    U      Mária szentséges neve - Írta: P. B. Zaby
    U      A Szent Hét - Írta: P. B. Zaby
    U      Elmélkedések a három szent napról - Írta: P. H. Weinzierl
    U      Úrnapjáról - Írta: P. B. zaby
    U      Nagycsütörtökön az egyetlen igaz és örök Főpap ünnepli szentmiséjét
    U      Vágyakozással teli kémlelés Krisztus újraeljövetele után
    U      Kiket ünnepel az Egyház Mindenszentek napján?
    U      Honnan származik a karácsonyfa-állítás szokása? - Írta: Dr. Alexandra Kehl
    U      Krisztus király régebbi ünnepe – Vízkereszt utáni vasárnapok
    U      Krisztus mennybemenetelének ünnepe – Schott-misszálé magyarázata
    U      Pünkösd ünnepe – Schott-misszálé magyarázata
    U      Szent Mihály arkangyal ünnepe
    U      Krisztus mennybemenetele – Miért?
    U      Az őrangyalok
    U      Urunk Jézus Krisztus megtestesülése
    U      A betlehemi pásztorok
    U      Szent József oltalma
    U      Úrnapja vigíliájához
    U      A lábmosás és a megváltás – Írta: P. Martin Lenz
    U      „Emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje” – Írta: P. H. Weinzierl
    U      „Jó nekünk itt lennünk” – Jaroslav Valastan atya prédikációja Urunk Színeváltozásának ünnepén
    U      Az ördög magához a leggonoszabb – Jaroslav atya prédikációja Pünkösd utáni 23. vasárnap
    U      Advent fő témája a csend – Jaroslav atya prédikációja Úrjövet 1. vasárnapján
    U      Szállást keres a Szent Család ádventi ájtatosság
    U      Jézus szamáron való bevonulásának valódi jelentősége – Írta: Mag. Michael Gurtner
    U      A kereszt felirata szerint Jézus nem csak király, hanem igaz Isten is – Írta: Michael Gurtner
    U Ú  Isten soha nem feledkezik meg rólunk – Jaroslav atya prédikációja Szentháromság vasárnapján


vissza a KEZDŐLAPRA