hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

    VÁLASZOK ÉGETŐ KÉRDÉSEINKRE

Ezen az új oldalon olyan (elsősorban szedesvakantista) weboldalakon megjelent cikkek olvashatók, melyek útmutatást adhatnak a pápa, Tanítóhivatal és megbízható lelki vezető nélkül maradt katolikusok számára. Vannak köztük olyan írások is, melyek már korábban felkerültek a honlap valamelyik fiókjába.
Továbbá ide kerülnek az elmúlt 50 évben az Egyház restaurációjáért tevékenykedő papok, teológusok, laikusok cikkei is, mint például P. Barbara, vagy az Einsicht és más újságok írásai.

A http://zelozelavi.wordpress.com/ és a www.antimodernist.org/am/ blogokon megjelent hosszabb tanulmányok német nyelven, de összefoglalva, a következő oldalon találhatók:
    U      Válaszok égető kérdéseinkre

P. Noel Barbara hosszabb tanulmányai német nyelven, de összefoglalva, a következő oldalon találhatók:
    U      Válaszok égető kérdéseinkre - II.

A Montini- [VI. Pál]-féle új rítusok érvénytelenségéről
    U      Tanulmányok a NOM-os pap- és püspökszentelésekről

    U      Az új keresztelési rítus teológiája – Írta: Athanasius Kröger OSB
    U      A Montini-féle püspökszentelési rítus érvénytelen – Írta: J. Rothkranz és Abbé H. Mouraux
    U      Az új pap- és püspökszentelések érvényességének kérdése – Írta: P. Hermann Weinzierl
    U      Elgondolkodtató különbségek a papszentelési rítus régi és új formájában – Írta: Prof. Georg May
    U      Az emberek megszentelése – A fölszentelésre vonatkozó törvények – Írta: Dr. Mihályfi Ákos OCist
    U      Hippolyt: „Isten egy embert is Istenné tehetett volna” – Írta: Vanyó László

Katolikus prédikációk
    U      Prédikációk 2015-ből

Egyéb cikkek
    U      Az evolúció-mitosz
    U      Szent X. Pius Papi Közösség az Egyház műve
    U      A negyedik keresztes hadjárat
    U      Ki jelenik meg Medjugorje-ben? avagy a szellemek megkülönböztetéséről
    U      Létezik egyáltalán egy „zsinati-egyház” vagy sem?
    U      Pásztorok a nehéz időkben
    U      Szabad-e még a Pius Közösséghez misére járni?
    U      Két erő, két gyengeség
    U      „De hát ő az atya”
    U      Szükségrendszer nagyzási tébolyban
    U      Fáradt a harctól
    U      „A tradíció visszatéréséért az egyházba”
    U      Fóbia a szedisvakantizmustól
    U      Két pápa és két püspök
    U      Szent József ünnepére
    U      Fenyegető tévedhetetlenség
    U      XXIII. János reformja
    U      Pragmatikusok és dogmatikusok
    U      Kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe
    U      A hit
    U      „Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik”
    U      Kiegészítés apák-napjához
    U      Áldozócsütörtök nyolcada – Kilenced a Szentlélek Úristen eljövetelére
    U      Úrnapja nyolcada
    U      „Tu es Christus, Filius Dei vivi” – „Tu es Petrus...”
    U      Katolikus papok nyilatkozata
    U      Az Egyház és a tradíciója
    U      Igazság vagy ideológia?
    U      Válaszok égető kérdéseinkre – II. – kiegészítés
    U      A pápa legitimitásának kérdése: „Csak egy vélemény?” – Írta: Sanborn püspök
    U      A vasárnapi misekötelezettség
    U      Nincs pápánk – Írta: Dr. Fr. Joaquin Saenz y Arriaga
    U      Végzetes összekeverés
    U      Sentire cum Ecclesia – Az Egyházzal érezni
    U      Boldog tévedés
    U      Papa benedicens vel Papa innuens? – Áldást osztó vagy integető pápa?
    U      Konzekvenciák
    U      A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat követel – Írta: Füzesi Zsolt
    U      A katolikus Egyház lényegét tekintve szent és szeplőtelen – Szent maradék
    U      Istennel csak örök szövetséget lehet kötni – Írta: Élthes Eszter
    U      Isten azért pusztította el Szodomát, mert nem volt benne még tíz igaz ember sem – Írta: M. Davidoglou
    U      A Cassiciacum-tézis analízise – németül – Írta: Myra Davidoglou
    U      Az Egyház szétszóródásban
    U      A római püspökök pápaságáról – Írta: Prof. Dr. Wendland (német nyelven)
    U      A pápa és az Antikrisztus
    U      Szent Atanáz püspök és egyháztanító Krisztus igaz Egyházáról
    U      Igazság vagy „udvariasság”?
    U      „Sötétség telepszik az emberekre”
    U      A Cassiciacum-tézis analízise – Írta: Myra Davidoglou
    U      „Uram, pogányok törtek be örökségedbe, szent templomodat meggyalázták”
    U      Tényleg a (valódi) katolikusok a szakadárok?
    U      Az Egyház aktuális állapotáról (1990) – Írta: Myra Davidoglou
    U      „Nem akarunk mások lenni, mint katolikusok”
    U      „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia” – Írta: Myra Davidoglou
    U      „És az Ige testté lőn” – Írta: Myra Davidoglou
    U      Az aposztatákért nem imádkoznak még nagypénteken sem
    U      „És az Ige testté lőn” – Írta: Myra Davidoglou
    U      „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” – Írta: Dr. Kellner
    U      Egyetlen megoldásunk: Bízzuk magunkat a Szűzanyára
    U      Az új pap- és püspökszentelések érvényességének kérdése – Írta: P. Hermann Weinzierl
    U      Az út készen áll az Antikrisztus számára – Vajon mi tartoztathatja még fel
    U      A papság a zsinatutáni egyházban – Írta: Prof. Georg May
    U      „A mennyek országa erőszakot szenved, az erőszakosok szerzik meg”
    U      Nincs áldozat, mert nincs papság; és nincs kegyelem, mert nincs áldozat
    U      „Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek”
    U      „A pápaság a Bourbonokhoz hasonlóan el fog tűnni ...”
    U      Az Egyháznak tévedhetetlen tanításával ellentétes gyakorlata – Írta: Roberto de Mattei
    U      Az amerikanizmus – a modernizmus előkészítője – Írta: Eugen Golla
    U      A fölszentelésre vonatkozó törvények – Írta: Dr. Mihályfi Ákos OCist
    U      A VI. Pál-féle püspökszentelési rítus érvénytelen – Írta: J. Rothkranz és Abbé H. Mouraux
    U      Az egykor keresztény Európa és a világ posztmodern „egyháza” – Írta: P. Weinzierl
    U      A plébániai kartotékba való bekerülés szentsége – Írta: Wilhelm Ettelt
    U      A biztosítatlan üdvösség – Írta: J. Berghammer
    U      Biedermann és a gyújtogatók – Írta: P. Weinzierl
    U      Ki is a pápa valójában?
    U      A katolikus és a modern kor
    U      Kicsoda is valójában a „szedesvakantista”?
    U      Liberális „katolikusok”
    U      Veszélyes eretnekség
    U      Sokkal komolyabban kell vennünk keresztény hitünket
    U      A szentté válás eszközei
    U      A szinódusi egyház
    U      A modern ember – A menekülés világa I.
    U      A könyörület „szent” éve
    U      „Szinte boldog vagyok, hogy hamarosan véget ér” – Írta: Maurizio Blondet
    U      A „konzervatívok” csak addig jutnak el az igazságkeresésben, amíg az nem zavarja meg...
    U      Veni Domine, et noli tardare – Jöjj, Uram, és ne késs
    U      „Tevékeny részvétel”
    U      A liturgikusan tevékeny tradicionalista
    U      „Az az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, az Atyát sem ismeri”
    U      Az új keresztelési rítus teológiája – Írta: Athanasius Kröger OSB
    U      Katolikus fogalom-e a szedesvakantizmus?
    U      A naturalizmus rövid története
    U      Krisztus Egyháza és Assisi egyháza – I. rész
    U      Krisztus Egyháza és Assisi egyháza – III./1. rész
    U      Krisztus Egyháza és Assisi egyháza – III./2. rész
    U      Hitetlen hit – Írta: P. Weinzierl
    U      Ratzinger és a zsinati egyház krisztológiája – Írta: P. Weinzierl
    U      Utószó Jó Pásztor vasárnapjához
    U      Magán-vélemény [eredeti cím németül: Privaturteil]
    U      Az újpogányság menthetetlenül sátán-kultusszá válik – Írta: P. Weinzierl
    U      Indefectibilitas = Az Egyház fogyatkozhatatlan
    U      Katolikus részek
    U      A régi és az új-tradicionalisták pszeudo-teológiája
    U      A zsinati szektában pártok viaskodnak a hatalomért
    U      Hippolyt: „Isten egy embert is Istenné tehetett volna” – Írta: Vanyó László
    U      „Én népem, vonuljatok ki onnét, nehogy részetek legyen bűneikben”
    U      A pápaság és az Egyház passiója – Írta: Mario Derksen
    U      Fatima 100 éve
    U      Határtalan hit és tántoríthatatlan bizalom
    U      Egyetlen hűséges ember puszta léte már vád a többiek ellen
    U      Hogyan lehetne egy pápát korrigálni?
    U      Magányos hívek
    U      Napjaink a „konzervatívok” hitehagyásának kora
    U      Kik a katolikusok felebarátai?
    U      Ki a nagyobb eretnek: Bergoglio vagy a „konzervatív” de Mattei?
    U      Visszafordíthatatlan
    U      „A szellemi, az erkölcsi, a vallási anarchia természetszerűleg a közrendet is aláássa”
    U      Istenhez akkor kerülünk a legkönnyebben és legbiztosabban, ha egyre jobban távolodunk a világtól
    U      Isten birodalmának rendje vagy az ördög birodalmának káosza és sötétsége?
    U      Eretnek és pápa: két összeegyeztethetetlen fogalom
    U      A püspökök teljes csődje
    U      „Aki nem hisz, már ítéletet vont magára”
    U      „Mint a juhok pásztor nélkül” – Írta: Mario Derksen
    U      Tanuljunk meg mi is örömmel szenvedni Jézussal együtt
    U      A kereszténység az egyetlen Isten-akarta vallás
    U      „Akik be szeretnének jutni, azokat meg nem engeditek be”
    U      A filozófus és az „abbé”
    U      Hamis próféták
    U      Az Egyház láthatóságát a katolikus tan és istentisztelet, és a katolikus fegyelem adja meg
    U      „Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte”
    U      Csak az lehet Krisztus igaz Egyházának tagja, azaz szedesvakantista, aki jó katolikus
    U      Isten büntetése-e a koronavírus?
    U      Vajon ez nem a végidő („megváltásunk” (Lk 21,28)) kezdete?
    U      „Az Úr színe előtt drága dolog, hogy meghaljanak a jámborok”
    U      Minden baj gyökere a liturgikus visszaélések
    U      „A nép üdve én vagyok, mondja az Úr”
    U      Az igazság és a korona-intézkedések – Írta: Monika Gallitzin
    U      Hiszünk-e a halál utáni életben?
    U      Az emberiség ellen elkövetett gaztett – A kapu záródik!
    U      Útmutató a káoszban
    U      Rettegés a félelemtől
    U      Az isteni rendtől való teljes elszakadás
    U      „Keressétek azért először az Isten országát”
    U      Szembe úszni az árral
    U      „A Szentírás minden könyve a mi okulásunkra szolgál”
    U      A világon minden Isten akarata szerint történik
    U      „Nagyon szépek ezek a szólamok…”
    U Ú  A végidő a zsinati szektában kezdődött el


vissza
a KÖNYVTÁR oldalra                    a KEZDŐLAPRA