hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

       A VÉG KEZDETE
       
„Kezdete a gyötrelmeknek” (Mt 24,8)

    U      „Minél inkább akarja az emberiség házaival elérni az eget, annál kevésbé fog ez sikerülni”
    U      Hogyan nevel valaki bűnözőt a gyerekéből
    U      Ó Uram, vajon meddig még? - Írta: B. Élthes Eszter
    U      Korunk, a 21. század - Felhívás
    U      A Szűzanya fatimai jövendölése
    U      A teremtés rendje elleni tudatos lázadás
    U      Barack Obama, az Antikrisztus útjának előkészítője
    U      Obama a „halál kultuszának” legszélsőségesebb oldalán áll
    U      Homo- és szekuláris fasizmus veszélyére való figyelmeztetés
    U      A Gender-Mainstreaming - Írta: Gabriele Kuby
    U      „Amíg Noé be nem ment a bárkába”
    U      Nekünk ki adja meg „a vigasz és a bátorítás szavait”?
    U      A vég
    U      Az „ellenség” nem tumorként, körülhatárolt daganatként, hanem áttételes rákként van jelen
    U      „Social Networking” – Mi is történik velünk?
    U      Csak az a kérdés, hogy meddig bírjuk a fejünkkel lefelé való járást?
    U      Vihar előtti csönd, vagy a csendes végelgyengülés, illetve agónia állapota?
    U      Az alkalmazkodó kereszténység az Antikrisztus úttörője
    U      „Ez sokak romlására és sokak feltámadására lesz”
    U      „Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják” – folytatás
    U      Valóban csak ilyen kevéssé szeretjük a mi Urunkat Jézust?
    U      Maessen atya válaszai mindennapi kérdésekre
    U      „Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják” – befejezés
    U      Darwin és az evolúció gyermekei
    U      A katolikus hívek legsikeresebb félrevezetése
    U      Az ember démonizálódása
    U      Az érzés-elv – a magán jelenések
    U      Rózsafüzérrel Krisztus-király győzelméért és az Egyház fennmaradásáért
    U      Jézus Krisztussal vagy az Őt káromlókkal akarunk-e tovább élni?
    U      Álljatok készen!
    U      Dacolva az óriási földrengéssel (!)
    U      A japán katasztrófa bűnbánatra int
    U      Az Istenben való bizakodás jobb, mint az egykedvű kitartás
    U      Gondolatok a teremtés megőrzéséről
    U      A bűnbánat és a világ sorsa
    U      A csendes apokalipszis – Írta: Dmitrij Siskin atya
    U      Mintha az emberek mára elvesztették volna tájékozódási képességüket
    U      Az Egyháznak alkalmazkodnia kellene a megváltozott helyzethez
    U      A velejéig romlott társadalom hazugságai
    U      Örök üdvösség helyett még több technika és gazdasági haladás
    U      Az egyik ember attól él, hogy rajonganak érte, a másik attól, hogy ütemesen tapsolhat valakinek
    U      A várakozás vagy a már bekövetkezett összeomlás a rosszabb?
    U      Ki ad ma a híveknek útmutatást?
    U      Jámborságukat páncélként viselik az igazság ellen
    U      A dolog hihetetlen, józan ésszel felfoghatatlan
    U      Müller püspök nyilatkozatai prefektusi kinevezése óta
    U      Müller püspök újabb nyilatkozata
    U      A felszabadítási teológia
    U      Az Antikrisztus
    U      Mons. Müller Jézus testi feltámadásában sem hisz
    U      „Az egész világ a gonosz hatalmában van”
    U      Előrejelzések a XX. századra
    U      Our Lady of Good Success és Fatimai Miasszonyunk
    U      „A prófétai beszédet ne vessétek meg”
    U      A katolikus Egyház és a kultúrharcok
    U      George bíboros: Utódom börtönben fog meghalni
    U      A végidő előjelei
    U      Az emberek egy szervezett testülete egy összehangolt tervet ültetett a gyakorlatba
    U      „A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti”
    U      Katolikus honlapok elleni támadások
    U      Katolik-fóbia: feministák támadása Brüsszel érseke ellen
    U      „Ahol bor és fiatal fiúk vannak, oda a Sátánnak már nem kell személyesen eljönnie”
    U      A nyugat bukása


ELSŐ FIÓK

       MAGA A VÉG
       
„Az egész föld csodálta a vadállatot” (Jel 13,3)

    U      Ami az Egyházban történik, az nem összefüggéstelen jelenségek sora, hanem egy terv része
    U      Hitvallás 2013. május
    U      Mit tehet egy katolikus hívő?
    U      „Hogyan változtatják meg a katolikusok hitének tartalmát és indítékait”
    U      „Segítenünk kell egymást az üdvösséghez vezető úton”
    U      Krisztus kemény szavainak figyelmen kívül hagyása eretnekség
    U      „Hiszen mindaz, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban, üldözést szenved”
    U      „Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem lehet a tanítványom”
    U      Ha az alapelvekkel könnyelműen bánnak, akkor egy idő után mindenki azt tesz, amit akar
    U      A liturgia nem lehet szegény – A liturgia az isteni kifejeződése
    U      Bár katolikus pap vagyok, de „nem tudok egyedül élni”
    U      „Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt”
    U      Létezik egyáltalán egy „zsinati-egyház” vagy sem?
    U      A katolikusok „árulása”
    U      Assisi Szent Ferenc jövendölése
    U      A hit legnagyobb megpróbáltatásának kora
    U      Benedek szerint Mária nem szándékozott szűzi életet élni
    U      A Ferenc által támogatott „háziúr” és prelátus bizonyítottan homoszexuális
    U      Ricca-ügy, Sucunza-ügy, Bergoglio kormányzási stílusa
    U      Homo papi közösség a katolikus egyházban
    U      Ez a Sátán működése, nem az ember pénzmohóságának eredménye
    U      Pio atya jóslata: „Csak sötétségek várnak ránk, mindenütt csak sötétség”
    U      Vajon hány katolikus büszke Ferencre
    U      Két pápa és két püspök
    U      Meddig érvényes egy bulla?
    U      A katolikus megújhodás kora
    U      Ki a katolikus?
    U      Fatima és a hivatalos vatikáni politika
    U      Az okoskodás a tett és – ma különösen – a hit halála
    U      „Isten nevét hiába ne vedd”
    U      „Nem létezik mérsékelt iszlám” – „Mi láttuk a Gonosz arcát: az iszlámot”
    U      Megmérettettünk – és könnyűnek találtattunk
    U      „A pogányok kezébe adta őket, s gyűlölőik uralkodtak rajtuk”
    U      Semmi sem történik Isten tudta és akarata nélkül
    U      Isten csak azokat segíti meg, akik felismerik, megvallják, megbánják és jóváteszik bűneiket
    U      Milyen „értékei” vannak a „nyugatnak”?
    U      Istenítélet 2.
    U      Tudatosítanunk kell magunkban, hogy a mostaninál is rosszabb dolgok jönnek
    U      Az újpogányság – Írta: Hilaire Belloc
    U      „Ez a Caligula a pápai trónon…” – avagy hova vezet a vallási skizofrénia?
    U      „Csak a természet fordult ki a sarkaiból”
    U      Sátán harci szövetsége – Írta: Michael Hesemann
    U      „Mivel elvetetted az érteni tudást magadtól, én is elvetlek …”
    U      Isten haragja szent!
    U      A végidő jele: A gonoszak egyre gonoszabbak lesznek
    U      A szabadkőművesség és az erkölcs felbomlása
    U      Minden területet a hazugság prófétája irányít
    U      Az erkölcstelenség hozzátartozik az ember-csinálta-egyházhoz
    U      A válság súlyosabb, mint gondolod
    U      „Miatyánk, legyen meg a Te akaratod”
    U      Adjunk hálát Istennek azért a kimondhatatlan jótéteményéért, hogy katolikusok lehetünk!
    U      Történelmi agylágyulás uralkodik mindenütt
    U      „Aki erre a kőre esik, összezúzza magát, s akire rázuhan, azt szétmorzsolja”
    U      Isten büntetése-e a koronavírus?
    U      Vajon ez nem a végidő („megváltásunk” (Lk 21,28)) kezdete?
    U      „Az Úr színe előtt drága dolog, hogy meghaljanak a jámborok”
    U      „Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől”
    U      Az Antikrisztus – Írta: Prof. Franz Spirago
    U      A normális élethez való jogot veszítettük el, anélkül, hogy észrevettük volna...
    U      Ilyesmire csak egy ördögtől megszállt ember képes
    U      „Aki leborul a vadállat és képmása előtt, ... az inni fog az Isten haragjának borából”
    U      Aki lelki feltámadását komolyan veszi, az idegennek érzi magát a földön
    U      Felhívás a világ katolikusaihoz
    U      „Csakis a Sátán fog uralkodni egyedül az egész világon"
    U      „Itt az iránytű veszett el” – Írta: Martin Grichting
    U      Felhívás a világ katolikusaihoz – magyar nyelven
    U      „Ma már csak ez a kettő létezik: keresztények és antikrisztusok”
    U      A keresztény épít és nem pusztít – Írta: Giuseppe Nardi
    U      Észak-Korea szintjére süllyedtünk le
    U      Isten akarta, hogy pont e vészterhes időkben éljünk
    U      Az ember létének egyetlen értelme és célja Isten dicsőítése
    U      A cél: egy új emberfaj létrehozása
    U      Aláírásgyűjtés a kötelező oltás ellen
    U      Jézus Krisztus a történelem ura és a népek királya
    U      A korona-járvány, mint „az emberiség rabszolgasorsba hajtásának sátáni terve”
    U      Betlehemi csillag 2020-ban?
    U      Az a céljuk, hogy Isten helyét átvegyék
    U      „Eladták magukat a Sátánnak”
    U      „Korona utáni idő nem lesz többé”
    U      Az Isteni rendtől való totális elszakadás
    U      „Amint a csorda a kötelező oltásba beletörődik, a játszmának vége!”
    U      Az emberi psziché szisztematikus elpusztítása
    U      A cél: Isten végleges trónfosztása
    U      Test és lélek elleni totális támadás
    U      A római Kolosszeumban felállítottak egy Moloch-szobrot
    U      A Sátán jelével ünnepelnek
    U      Az Isten-elleni lázadás újabb brutális állomása
    U      „A szivárvány Istené és senki másé”
    U      Az abszurditás az értelem kikapcsolásához vezet
    U      „Ki fogja mind e könyveket valaha elolvasni?”
    U      Az elmúlt száz év legnagyobb forradalma a nők forradalma
    U      A "közömbös" tragédia [Energiáért becsületet]
    U Ú  A természetfeletti ellen dúl a háború


vissza
a KÖNYVTÁR oldalra                    a KEZDŐLAPRA