hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

      HELYZETKÉP
      AZ  EGYHÁZ  MAI  ÁLLAPOTÁRÓL

    U      Egy becsapott ember története - írta: C. Macarius
    U      Megújulás vagy komédia - P. Joseph Overath visszaemlékezése
    U      A Sátán füstje az Úr házában - interjú Amorth atyával
    U      Hogyan esett szét a liturgia – a Bugnini-rejtély - írta: Michael Davies
    U      A szentolvasó reformja? - írta: P. Tomáš Stritzko
    U      Az új egyházi nyelv - www.kreuz.net
    U      Megnyirbált búcsúk
    U      Az exorcizmus leértékelése az Egyházban - írta: Dr. Heinz-Lothar Barth
    U      „Túl sok borzalmas szentségtörést láttam elkövetni a Legszentebbel” - interjú Sterninger atyával
    U      Akadémiai mocsár-virágzás és a sarkalatos erények
    U      „Az egységet kell keresnünk”
    U      Beszéljünk inkább az Egyház életének »új korszakáról« - VI. Pál pápa beszéde
    U      Mennyire kell ezeknek az uraknak rettegniük a régi misétől!
    U      Az átváltoztatás alatt a „Hotel California” számot énekeltük
    U      A két vallás kibékíthetetlensége
    U      Az új vallás új istenképen alapszik
    U      Az utolsó leoltja maga után a villanyt
    U      Az új liturgia igazi csapás az Egyház számára - írta: Prof. Georg May
    U      Az áttérések számának drasztikus csökkenése - írta: Prof. Georg May
    U      A pápa a gyakorlatban maga is a relativizmust alkalmazza
    U      Egy volt forradalmár késői vallomása
    U      Hány fajta katolikusság van ma?
    U      „Krisztus fölé helyezni magát és a helyére ülni, ez nyilvánvalóan sátáni”
    U      Igazi és hamis reform - folytatás - írta: Prof. Georg May
    U      És akkor végre egy nyáj lesz - pásztor nélkül - írta: Msgr. Giacomo Biffi
    U      Az alkotó kisebbség - írta: Samuel Gregg
    U      Egy mai teológus kettős élete
    U      Egy jezsuita tévtanai: az istenképnek ateistának kell lennie
    U      A liturgikus probléma még mindig fennáll - Bartolucci-interjú
    U      Új „katolikus” egyházat akarnak
    U      Schönborn bíboros mecsetbe látogatott a betlehemi gyerekekkel
    U      A világ romokban – A II. Vatikáni Zsinat legrosszabb öröksége
    U      Ki állíthatja még, hogy az Egyházban nincs szükségállapot?
    U      Németország szkizma előtt áll
    U      A végrehajtási utasítás körüli bonyodalom
    U      Hogyan látogassuk a misét, hogy hitünket ne veszítsük el
    U      A bárányok lázadása
    U      Nemzetközi találkozó Párizsban hívők és nem hívők között
    U      Eretnekségek a teológia oktatásban
    U      Szent Gallen püspökének húsvéti „örömüzenete”
    U      Egyesíteni fogják a tridenti és az új rítust?
    U      „Reformjaitok bizonyságot tesznek hitetlenségtekről”
    U      A zsinat következmény és nem ok
    U      Ha valakinek kétségei támadtak, tudták, hogyan kell megnyugtatni
    U      Csak kevesen szegültek ellen
    U      Nyámnyila alakokat és talpnyalókat akarnak
    U      Egy lelkipásztor lelkiismeretének kiáltása
    U      Felajánlás Jézus Legszentebb Szívének
    U      Reformáció-emlékév 2017: Vatikán és lutheránusok közös nyilatkozatot terveznek
    U      „Átkozott az az ember, aki emberben bízik”
    U      Liturgia-reform az újhitűség ollójával
    U      Mehrle Tamás OP helyzetértékelése TTJ ügynöki jelentésében
    U      Tömegméretű hitvesztéssel van dolgunk
    U      Nem volt menekvés ebből a német külön-útból
    U      A felelősök törést akartak
    U      Bűnök bevallása és bocsánatkérések
    U      Nem valami ellen, hanem Istenért és lelkünk üdvösségéért kell katolikusnak maradni
    U      „Nem ismerik fel tökéletlenségüket”
    U      „Van a remény kötelezettsége és a remény erénye”
    U      Életidegen Ön, Huonder püspök úr?
    U      „Én másképp döntöttem volna”
    U      Maeßen atya válaszai az aktuális problémákra
    U      Elengedhetetlen nekrológ az ujjongó kórustól távol
    U      „Fokozatosan magunkra hagyott bennünket”
    U      A pápaság megszűnik; megszentelt kés alatt hal meg, amit az utolsó zsinat atyái fognak megfenni
    U      Kis korszellem-analízis
    U      „A II. Vatikáni Zsinat alatt kezdődött a nagy egyházválság”
    U      „Gyümölcseikről ismeritek fel őket”
    U      Úgy tűnik, mintha nem Krisztusért szenvednénk, hiszen üldözőink is a keresztény nevet viselik
    U      Magának miért fontos, hogy ott legyen a kereszt?
    U      Keresni kell a házasságok annullálásának lehetőségét
    U      Az Egyház elvilágosodásának végső stádiuma
    U      Müller prefektus: A zsinat magán viseli Ratzinger keze nyomát
    U      A római katolikus Egyház elárulása
    U      Korunk gonosztevők tudatos tevékenységének a következménye
    U      A „mindenki meg van váltva” tan
    U      Hogyan válnak a katolikus templomok az újkatekumen eretnek mozgalom fellegváraivá
    U      „Róma el fogja veszíteni a hitet és az Antikrisztus székhelye lesz”
    U      Két Lucia-nővér
    U      Piero Marini: Ferenc alatt „friss levegőt szívhatunk a mocsaras-büdös levegő után”
    U      „Ez a pápa [?] tönkreteszi egyházunkat”
    U      „Azt szereti, ha mindenki szereti”
    U      „Minden önmagával meghasonlott város vagy ház elpusztul”
    U      A posztmodern Ferenc pápa [?] meg akar szüntetni mindennemű teológiai vitát
    U      A „reform reformja” valószínűleg már kezdettől fogva kilátástalan terv volt
    U      Az igazságosság csak a rendben tud működni
    U      A konformista klérus exhibicionizmusa
    U      O’Malley bíboros újrakeresztelése
    U      Az Egyház tanításának megváltozását követelik a professzorok
    U      „A liturgia válsága a hit és a tekintély válsága”
    U      In memoriam: Szent X. Pius pápa igazi arca
    U      Az „ismerd el és állj ellent” elv torz Isten- és Egyház-képhez vezet
    U      Kifejező képek [„zsinati egyház” állapotáról]
    U      Amikor a püspökök még ellátták feladatukat
    U      Hogyan és mire tanítják a leendő kántorokat?
    U      A Nostra Aetate zsinati dokumentum félrevezetése – Írta: Hubert Hecker
    U      „Emberek hangszóróba bibliai szólamokat mondanak … eléggé hátborzongató”
    U      „Elvesztettük erkölcsi iránytűnket”
    U      Burke „bíboros” sikertelen magyarázata
    U      Epizódok a zsinati szekta életéből és tanításából
    U      Katolikus mártíromság
    U      Magasrangú szabadkőművesek a Máltai Lovagrendben
    U      „Mi, papok viseljük a felelősséget, mert elhagytuk az élő víz forrását” – II.
    U      Katolikus mise Ashfordban
    U      Pillanatképek napjaink szellemi állapotáról
    U      A zsinati szekta (Ratzinger) kedvenc témája
    U      „Ha nem lesztek mint a kisdedek, nem mentek be a mennyek országába”
    U      Az Evangélium Heroldjai
    U      „Ha nem dicsőítitek meg nevemet, akkor átkot küldök rátok”
    U      Bergoglio „keverék-teológiája”
    U      „Akik be szeretnének jutni, azokat meg nem engeditek be”
    U      A megigazulásról szóló közös nyilatkozat, 1999.
    U      Ökumenizmus töredelmes szívvel, 1999. – Írta: Michéle Reboul
    U      Az ima értékét az határozza meg, hogy Istennek tetsző-e vagy sem
    U      A pápa hatalma elválaszthatatlanul kapcsolódik össze egyedüliségével
    U      "Furcsaságok" a zsinati egyház történelmében – Írta: Roberto de Mattei
    U      Punto de no retorno – A pont, ahonnan nincs többé visszaút – Írta: Caminante Wanderer
    U      Az új jezsuita rend új egyházának új Jézusa
    U      „Az igazság már nem játszik semmilyen szerepet”
    U      Az "egyház" kiforgatása saját ellentétébe
    U      Átmeneti megoldás a válság idejére (?)
    U Ú  Megfosztottak bennünket a vallásunktól is…


vissza a KEZDŐLAPRA