hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

         EGYÉB

    U      A gonosz létezése nem mitológia - Hitélet, 1992. szeptember-1a
    U      „Jel, amelynek ellene szegülnek” - Msgr. Bernard Tissier de Mallerais prédikációja
    U      Dr. Morhard plébános búcsúlevele
    U      Az élet hamis és valódi fogalma a liturgiában és tetteinkben - írta: Robert Mildenberger
    U      A zarándoklás értelme - Pater Martin Fuchs levele a hívekhez
    U      Isten tart a kezében mindent - írta: P. Nicholas Mary C.SS.R.
    U      A bérmálás szentsége - Lefebvre érsek prédikációja
    U      Oroszország felajánlása - írta: P. Matthias Gaudron
    U      Az istenfélelem - Jaromir Kucirek atya prédikációja
    U      Tanítás a házasság szentségéről
    U      Mennyország, pokol, tisztítótűz - írta: P. Matthias Gaudron
    U      A Kármelhegyi Boldogasszony barna skapuláréja
    U      Az egyházi temetés - írta: P. Alois Brühwiler
    U      A harcos tettben örök nyugalom van - írta: Peter Lippert
    U      A Glória Királynője - írta: Dominik Thalhammer SJ
    U      Az angyalok - írta: P. Martin Fuchs; Tamás breviárium
    U      A liturgikus ruhák története
    U      A püspök titka
    U      Amilyenek a vasárnapjaid, olyan a halálod napja - írta: P. Martin Fuchs
    U      A bűnbánat szentsége - Írta: P. Martin Fuchs
    U      Aki gondolkodik, annak hinnie kell - Írta: Prof. Dr. Dr. Dr. Arthur Ernest Wilder-Smith
    U      A megbízatás teljesítve - Roy H. Schoeman „Az üdv a zsidóktól jön” című könyvéről
    U      A pápa csalhatatlanságáról - Írta: Lepsényi Miklós ferences atya
    U      „Egy mai püspöknek a próféták nyíltságára van szüksége” - Müller püspök prédikációja
    U      Visszatérésem a tradícióhoz - Írta: Alan Rolph fráter
    U      A rózsafüzér története és hitbeli alapjai - Írta: Br. Marie-Dominique OP
    U      A katolikus nő öltözete - Írta: Ágoston Károly
    U      Az ördög működését nem szabad alábecsülni
    U      A Jeruzsálem szindróma - Írta: Paul Badde
    U      Keresztény dalok - Énekel: Mario Lanza
    U      Dogmák-e a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai - Írta: P. Gergely
    U      Jézus születésének időpontja a kutatások alapján
    U      A „világ tetején” nincs vallásszabadság - Írta: Klaus-Peter Grasse
    U      Éljen Jézus Krisztus - Írta: W. Hünermann és Dr. Meszlényi Antal
    U      Képsorozat P. Maessen szentmiséjéről
    U      Méltó kultusz bemutatása az Isteni Felségnek - Írta: Monika Rheindchmitt
    U      Négy jelentős tradicionalista személyiség halála
    U      Vigyázzál mindenre és őrizd meg, ami Rád lett bízva! - Írta: Molnár Attila
    U      Egy közlemény margójára!
    U      Csak százszázalékig érdemes bármiben is hinni
    U      Még mindig „szovjet-uniósított” egyház vagyunk
    U      Szent Domonkos és a rózsafüzér - Írta: Füzesi Zsolt
    U      Flectamus genua! – Hajtsunk térdet! - Írta: Molnár Attila
    U      A pokol mégsem üres - Írta: Prof. G. May
    U      A Sátán és a gonoszság szolgái - Írta: Török József
    U      X. Pius pápa „elvarázsoló” és gyakorlati szentsége - Írta: Dr. Eileen Kunze
    U      A Summorum Pontificum motu proprio gyümölcsei - Írta: Monika Rheinschmitt
    U      Brian McCall tanulmányának margójára - Írta: B.Élthes Eszter
    U      Metanoia – egy megfordulás története - Írta: Bardóczi Gábor
    U      Finn püspök Mindenszentek ünnepén aktuális problémákról beszélt
    U      Mikor jön el Krisztus újra? - Írta: Karl Jaros
    U      Isten átka és áldása - Írta: P. Martin Fuchs
    U      Karácsonyi énekek
    U      A döntő kérdés az, hogy az Egyháznak és nem az, hogy Istennek hiszünk-e
    U      A katolikus otthon - Írta: Molnár Attila
    U      Tanulságok a látogatottság-számláló adatai alapján
    U      Mi lehetne a megoldás?
    U      Szükség van a „reform reformjára”
    U      Képek az 1996-os zeitzkofeni bérmálásról
    U      Hagyományhű püspökök
    U      A Pro Sancta Ecclesia vezetőjének kommentárja a Williamson ügyhöz
    U      Miért ez a hangnem-váltás?
    U      Elmélkedések a szenthét alatt a lelki szenvedésről
    U      Engesztelő áldozat nélkül nincs kereszténység
    U      Az egyetlen megoldás a világ gondjaira a jó klérustól jön
    U      Hogyan történik a püspöki kinevezés?
    U      Isten nélkül nem létezik a „jó”
    U      Az ember igazi hivatása a szentté válás
    U      Az Egyház zenéje
    U      Hozzászólás a vallásszabadságról szóló vitához
    U      Miért van az Egyháznak szüksége a pap-évre?
    U      A szellemi élet lényege az áldozat
    U      Több becsületességet a zsinat-vitában
    U      Néhány „játékszabály” a kisgyerekek miselátogatásához - Írta: P. Helmut Trutt
    U      Gondolatok II.
    U      Az Egyház, mint „Értékek Kft”
    U      Az igazság elismerésének kikerülhetetlenül együtt kell járnia a hazugság tagadásával
    U      Mi a szentmiseáldozat értelme?
    U      Melyik a katolikus: szólni vagy hallgatni?
    U      Életem első tridenti miséjén
    U      Van idő, amikor Isten egyedül cselekszik
    U      Az ünnepek után vajon hogy néznek ki a hétköznapok? - Római útibeszámoló első része
    U      „Azonnal hagyományhű lettem”
    U      A cselekvés az Egyházban jelenleg nincs divatban
    U      Valóban minden kritizálás bűnnek számít?
    U      Mit tehet ma egy katolikus fiatal?
    U      Hogyan beszélhetsz garantáltan sikertelenül Jézus Krisztusról?
    U      A helyes élet próbája
    U      A Sátán hatalma
    U      De szeretném, ha egy egyházi vezető végre nevén nevezné a problémákat
    U      Gondolatok a papok évében papoknak
    U      Isten rendjét szétrombolni
    U      A Gonosz természete
    U      Jó Tanács Anyja - A Genazzanó-i kegykép története
    U      A cseh és szlovák katolicizmus
    U      Jézus közbenjárása feltétlen, Szűz Máriáé feltételes
    U      A gyermekek helyes viselkedése Isten házában
    U      Elsősorban a saját üdvösségünkért vagyunk felelősek
    U      Az ember nem abban teli kedvét, amit értelmével jónak ismer fel ...
    U      Szabad vagyok, ha azt teszem, amit tennem kell
    U      Mi jelenhet meg egy fórumon?
    U      Ha rossz fáról szakajtunk gyümölcsöt, nem csak megfulladunk, de még bűnt is elkövetünk
    U      A Hétbazilika zarándoklat
    U      Az áldozat-teológia szekularizált változata
    U      Kerestem a titkot - történet a vezeklés hatalmáról
    U      Georg May professzor
    U      Lelki szükségleteink
    U      25 éves a salzburgi Pius-kápolna
    U      Isten előtt és az Egyházban a lelki javak fontosabbak, mint az anyagiak
    U      Az „új” rózsafüzér
    U      A névtelen szentek
    U      Származzon nyugodtan a majomtól!
    U      Mi ma rosszabbak vagyunk, mint egykor Heródes
    U      Megvilágosodások a karácsonyi liturgiában
    U      „Őszentsége, óvakodjon Assisi szellemétől!”
    U      Mire képes a hiúság
    U      Az evolúció olyan kulcs, amely nem illik a zárba
    U      Egy laikus töprengései a tradíció jövőjéről
    U      Isten törvényeinek betartása nélkül semmi nem állhat fenn
    U      Szent József tiszteletére alapított tradicionális imaközösség a haldoklók megsegítésére
    U      Luther az antiszemitizmus atyja
    U      A katolikus Egyház – Jézus Krisztus Egyháza?
    U      Ami a papokat tartósan boldoggá, illetve boldogtalanná teszi
    U      Az Isten-sötétség az értelem sötétsége
    U      Feladatunk mindenekelőtt a II. Vatikáni Zsinat tévtanainak visszautasításában való kitartás
    U      Mennyi szexre van szüksége az embernek?
    U      A szentek élete történelem
    U      Teljesül Malakiás jóslata Benedek pápára vonatkozóan?
    U      „Ha mindenki teljesíti a kötelességét, akkor minden rendben lesz”
    U      A lélek, a szellem vértanúsága
    U      Mikor fog a pápa végre Istentől bocsánatot kérni?
    U      Karácsonyi gondolatok – 2011.
    U      „Emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje”
    U      Nagyböjti gondolatok
    U      A napokban hallottam
    U      Hogyan őrizzük meg hitünket és józan eszünket?
    U      Ahogy az iszlám a keresztényeket látja
    U      A tyúkok fontosabbak, mint a magzatok?
    U      A „jóérzés” kiérdemli a megtérés kegyelmét
    U      Az isteni szeretet ahhoz hasonlít, amilyet az Énekek éneke megénekel
    U      Mi az értékesebb: a mennyiség vagy a mínőség?
    U      A parancsok betartása formálja át a lelket és tartja meg a legbiztosabban hitet
    U      Tanmese arról, hogy milyen útra nem szabad tévedni
    U      A szeretet-vallásban mindenki a „fülét akarja csiklandoztatni”
    U      „Most már nincs többé semmije ezen a földön”
    U      „Bevégeztetett”
    U      Fontos honlap-címek
    U      A jó misszionárius nem ajándékot visz a pogányoknak, hanem megtanítja őket dolgozni
    U      Az internet íratlan (minimális) erkölcse – Írta: dr. Élthes Eszter
    U      A három Malakiás jövendölése
    U      Ahol nem Isten működik, ott a Sátán van jelen
    U      „Felvázolnám a katolikus közösség célját és értelmét”
    U      Mennyire krisztusiak, illetve mennyire farizeusok a keresztények?
    U      Teremtsük meg magunk körül a katolikus „világot”
    U      Korunk a halál kultúrája – Az elmúlt hét eseményeiből
    U      VIII. Bonifác pápa
    U      Boldog XI. Ince pápa
    U      Régi mise a Szent Péter bazilikában
    U      A homoszexualitás természeténél fogva pornográf és pusztító
    U      Ferenc működése végleg lerombolta az amúgyis rogyadozó gátakat
    U      „A múltat végképp eltörölni”
    U      „Az egész emberiségre hatalmas fenyítés jön” (Fatimai titok)folytatás
    U      1417 – 1517 – 1717 – 1917 – 2017
    U      Nincs más megoldás, mint a biztosan érvényes szentmise
    U      „A természettel való harmónia sem több, sem kevesebb, mint az érzékek kielégítése”
    U      Megszégyenítő lecke a számunkra
    U      „Krisztus helytelen bemutatása nem bölcsesség, hanem eretnekség”
    U      „Minden diktatúrában cenzúrázzák a múltat”
    U      Mit jelent az a szó, hogy „rendkívüli”?
    U      És a világ mégsem omlik össze
    U      Legyen elég a „kedveskedésből”!
    U      Hippolytus, az Egyház első ellenpápája
    U      Egyedül az Úristenbe kapaszkodhatunk
    U      Isten figyelmes szeretete – Gondolatok Sarlós Boldogasszony ünnepére
    U      Minél közelebb a vég, annál szilajabban mulat és vétkezik a világ
    U      Nem részt venni egy rossz dologban sokkal katolikusabb, mint részt venni benne és vitatkozni
    U      Egy tévéműsor margójára
    U      Szaúd-Arábia nyilt háborúra készülődik? – Írta: Andreas Becker
    U      A hatalmi eszközeinek jogos használatáról lemondó hatalom megszűnik hatalom lenni
    U      Milyen ember a katolikus?
    U      Vannak-e egyáltalán még olyanok, akik kitartanak az egyszer már felismert igazság mellett?
    U      IV. Pál és korának eretnekei – Írta: Roberto de Mattei
    U      A semmibe vett üzenet – Írta: Inge M. Thürkauf
    U      Egy nyolcéves olasz kislány, Angelina Romano kivégzése
    U      Az Egyház eddig minden helyzetben tudta, hogy mit kell tennie
    U      Mikor tesz Isten csodát?
    U      Az újkori kultúra története – Írta: Egon Friedell
    U      „A test ugyanis a lélek ellen tusakodik”
    U      Hit, vallás és erkölcs a középkorban – Írta: Félegyházy József
    U      A reneszánsz és a hitszakadás kora – Írta: Ijjas Antal
    U      Guardian Angels (Keresztény dalok) - Énekel: Mario Lanza
    U      Somebody bigger than you and I (Keresztény dalok) - Énekel: Mario Lanza
    U      Coronavírus-járvány vagy pánik-járvány?
    U      Coronavírus-járvány vagy pánik-járvány? – II.
    U      A fenevad jele először a lelki irányultságot jelenti
    U      Miből áll korunk hősiessége?
    U      Az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e még embert a földön?
    U      Szent Mihály arkangyal győzedelmeskedik a pokol hatalmai felett
    U      Aki az igazságot elég sokáig visszautasítja, azt Isten a végén magára hagyja
    U      Karácsonyi gondolatok – 2021.
    U      „És kijöve egy tűzvörös ló, és a rajta ülőnek megadaték, hogy a békét elvegye a földről”
    U      „Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok”
    U      „Kényszeríti Önöket, hogy térdreboruljanak az egyedül megmaradt bálvány: a Pénz előtt”
    U      A középkori festők keresztényként teljesítették hívatásukat – Írta: Joachim Fernau
    U      Fatima isteni figyelmezetés az Egyház öngyilkosságára
    U      A korszellem
    U      Tűnődéseim
    U      Ma minden hazugság, csalás, népbutítás
    U      Közelebb, közelebb, Uram, Hozzád!
    U      Egyházi énekek
    U Ú  „Így jár ez a gonosz nemzedék is”


vissza
a KÖNYVTÁR oldalra                    a KEZDŐLAPRA